Diskuse ke článku: Srovnání železobetonové základové desky a desky z panelů na zemních vrutech pro pasivní dům

Autor článku: Ing. Luděk Liška, EUROPANEL
Plné znění článku: Srovnání železobetonové základové desky a desky z panelů na zemních vrutech pro pasivní dům
Anotace článku: V článku je z různých hledisek porovnána základová deska ze železobetonu (ŽB) a z konstrukčních izolovaných panelů (SIP) na zemních vrutech pro pasivní dům. Porovnání je provedeno nejenom z konstrukčního, časového a nákladového hlediska, ale i z pohledu ochrany životního prostředí.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re: OrniceDenisa Markovičová16.08.2017 14:01
OrniceAdam Kurdík11.08.2017 13:35

Příspěvky
Předmět: Ornice
Autor: Adam Kurdík
Datum: 11.08.2017 13:35 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 102918
reakce na ...
Vidím, že Vaše snaha šířit tento reklamní článek nepolevuje.
Dávám sem kopii příspěvku k této klamavé reklamě z jiného webu:

Co je to za nesmysl, že v případě stavby na zemních vrutech, není potřeba provádět zemní práce? Pokud je v ploše stavby ornice, je způsob nakládání s ní jasně upraven zákonem 334/1992 o ochraně zemědělského půdního fondu. V případě, že nesplní stavebník některou z podmínek ochrany ZPF, může mu být uložena pokuta až 1,0 mil. Kč (fyzická osoba) respektive 10,0 mil. Kč (právnická osoba) - podrobněji je to popsáno v uvedeném zákoně.
Nechat ornici (nelegálně a nesmyslně) pohřbenou pod domkem má být ukázka ekologického stavění?
Tento článek by měl být upraven např. dodatkem a nebo smazán - propaguje porušování zákona.

Předmět: Re: Ornice
Autor: Denisa Markovičová
Datum: 16.08.2017 14:01 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 102151
reakce na ...
Do redakční pošty odpověděl autor článku Ing. Luděk Liška:
Nechci se pouštět do diskuze o ochraně zemědělského půdního fondu, protože tomu nerozumím. Vámi zmíněný zákon tento fond definuje. Ale ne každá stavba je na zemědělské půdě. Nemá cenu zabývat se problematikou obecně, ale v rámci stavebního řízení je tato problematika řešena individuálně pro každou stavbu podle platné legislativy. Každý zákon vychází z nějaké úrovně poznání. Svět se ale vyvíjí a tomu se zpětně přizpůsobují i zákony, normy a různé další předpisy. Odstraněním stavby na betonové desce po skončení její životnosti zůstane díra v zemi určená k dalšímu zastavění, nebo k rekultivaci. Odstraněním stavby založené nad terénem na zemních vrutech zůstane nepoškozený pozemek. Nejsem právník, ale už níže citovaná část zákona 334/1992 Sb. nehovoří striktně o povinné skrývce, ale o vyhodnocení předpokládaných důsledků ... .
"Při stavební, těžební a průmyslové činnosti, terénních úpravách a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu
(1) Aby bylo zabráněno škodám na zemědělském půdním fondu při stavební, těžební a průmyslové činnosti a terénních úpravách, popřípadě, aby tyto škody byly omezeny na míru co nejmenší, jsou právnické a fyzické osoby tyto činnosti provozující, povinny vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu (§ 4), zejména
a) skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a zajistit jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na plochy určené orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, pokud v odůvodněných případech tento orgán neudělí výjimku z povinnosti provést skrývku uvedených zemin; za odůvodněný případ se považuje zejména odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu".

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 

Aktuální články na ESTAV.czČernobílý interiér obývacího pokoje je vyladěn do posledního detailuPraha zapracuje do územního plánu podzemní železniční tratěNový bezbariérový práh EasystepOdborná porota vybrala vítěze „Soutěže o nejlepší projekt“ společnosti Wienerberger