Diskuse ke článku: Novodobé „Kladivo na čarodějnice“ spadlo

Autor článku: Ing. Jiří Melnikov, Ing. Petr Novotný, CSc., Doc. Ing. Josef Patočka
Plné znění článku: Novodobé „Kladivo na čarodějnice“ spadlo
Anotace článku: Článek, popisující neutěšenou situaci v oblasti rozdělení celkových vytápěcích nákladů centrálně vytápěných domů na jednotlivé byty, je třetím pokračováním dvou již dříve publikovaných článků na TZB-info (21. 1. 2016 a 14. 2. 2017) s názvem přiměřeně reagujícím na časovou návaznost uvedené problematiky.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re: Výpočet dle vyhláškyOndrej Fiser13.11.2017 10:05
Výpočet dle vyhláškyJosef Patočka10.11.2017 13:35
Výpočet dle vyhláškyOndrej Fiser08.11.2017 09:14

Příspěvky
Předmět: Výpočet dle vyhlášky
Autor: Josef Patočka
Datum: 10.11.2017 13:35 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 115792
reakce na ...
Z názvu diskuzního příspěvku vyplývá zřejmý rozpor mezi indikátory ČSN EN 834 a indikátory VIPA. Pro přepočet náměrů indikátorů ČSN EN 834 na úhradu za vytápění musí být použita řada korekčních a opravných koeficientů, u indikátorů VIPA představuje podíl náměrů, vztažený na jednotkovou plochu bytu. Rozhodným rozdílem mezi oběma typy indikátorů a metody rozúčtování ekonomické nakládání uživatele bytu s teplem, je rozdíl mezi indikací a měřením. Náměry indikátorů ČSN EN 834 lze nazvat pouze indikací se všemi negativními vlivy na přepočet na úhradu za vytápění. Indikátory VIPA "měří" a není nutné používat jakékoliv omezující mezní stavy. Podstata rozdílu je v respektování vnitřních prostupů tepla mezi byty u systému MDM VIPA.
O vlivu vnitřních prostupů tepla,které se realizují nejen mezi sousedními byty ve stejném podlaží, ale i byty nad sebou, se lze přesvědčit jak porovnání náměrů, tak porovnáním "spočítané" úhrady.
V jakém vztahu je podstata článku "Kladivo na čarodějnice spadlo" s provedeným rozúčtováním je více než zřejmé. V tabulce náměrů i tabulce úhrady jsou uživatelé bytů označováni za "přetápěče". Skutečnost je ale zcela jiná. Za vzniklé problémy, které si vynutily změnu mezních stavů z hodnoty ±40% na hodnotu -20% až 200%, můžou uživatelé bytů s minimálními náměry. U přiložených tabulek jsou to uživatelé bytů č. 2, 6, 10, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 32. Tito uživatelé získávají teplo prostupem od bytů č. 7, 9, 19, 23, 27.
Chabá námitka je v jednotné úhradě 80% průměru, kterou zaplatí, ti "co šetří". Tím se celé rozúčtování stává nekontrolovatelným, chybným a nedůvěryhodným. Zvýšená úhrada by měla jít ve prospěch právě uživatelům bytů, kterým je teplo "kradeno", nikoliv všem, kteří mají nad 80% průměru. Vzhledem k tomu, že uživatelé bytů č. 7, 9, 19, 23, 27 nemají ani u soudu právo na spravedlivé rozúčtování, stávají se "čarodějnicemi" ve smyslu uvedeného článku.

Předmět: Re: Výpočet dle vyhlášky
Autor: Ondrej Fiser
Datum: 13.11.2017 10:05 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 118610
reakce na ...
V mém předchozím příspěvku jsem reagoval na tvrzení z článku, že výpočet dle vyhlášky je složitý. Není. Shodneme se ale na faktu, že není "průhledný" (triviální). Je k němu potřeba stanovit korekční koeficienty dle polohy vytápěných prostor (z tepelných ztrát místností) a jimi korigovat náměry z indikátorů a následně aplikovat iterační postup s korekcí výsledku tak, aby se vešel do intervalu 80-200%. Jestli jsem správně pochopil Váš přístup k věci, koeficienty nejsou potřeba, neboť se vychází z tepelné pohody, čehož je dosaženo měřením teploty výstupu z topného tělesa a pravděpodobně integrací v čase. Tedy jde opět pouze o indikaci dodaného tepla, nikoliv o jeho měření. Přičemž výsledek se ještě přepočte dle vytápěné plochy (napadá mne otázka, jak se metoda popere s různou výškou stropů v domě). Předpokladem ke správné funkčnosti asi bude, že výkony instalovaných těles budou odpovídat tepelným ztrátám místností, de facto dle korekčních koeficientů daných projektem. Čímž je můžete zanedbat. Nicméně nechci se dále v naší debatě zaobírat indikátory.
Vyhradil bych se proti Vašemu tvrzení, že někoho v tabulkách označuji za "přetápěče". Toto vyvozujete z pouhé barevné škály dat, která zde slouží k lepší orientaci člověka v datech?

Protože mám možnost monitorovat teplotu vzduchu v bytě č. 20 nebudu s Vaším závěrem o "kradení" tepla souhlasit zcela. Je evidentní, že tento byt získává teplo i prostupem přes stavební konstrukce (z jednotek 19 a 16 se kterými sousedí, částečně i 15). Nicméně v bytě je dodržována projektová teplota (22°C) pomocí TRV. Z fyziky věci je tedy nadmíru jasné, že okolní byty musejí udržovat vnitřní teplotu na vyšší úrovni. Jinými slovy, vytápějí na vyšší než-li projektovou teplotu a za to by měli platit více. Díky tomu se tedy byt č.20 stává dojnou krávou pro Vaše čarodějnice, které mají rády teplo. A protože je rozúčtování dáno zákonem, ani tento byt jej nemůže napadnout u soudu.

Mám k dispozici data i z okolních domů, shodné konstrukce (včetně výplně stavebních otvorů) a shodné lokality. Sledovaný dům má ze všech v okolí nejvyšší spotřebu tepla. A to není způsobeno nastavením otopné soustavy, ale uživateli. Pro názornost, dům má spotřebu 81,4kWh/m2 na rok a okolní domy 65,7; 66,7; 69,2. Toto je ostatně prvotní impulz, kvůli kterému jsem začal hledat příčiny.

Předmět: Výpočet dle vyhlášky
Autor: Ondrej Fiser
Datum: 08.11.2017 09:14 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 118610
reakce na ...
Cvičně jsem si provedl výpočet rozúčtování tepla z náměrů poměrových indikátorů, z celkové ceny za otop a se znalostí koeficientů pro jednotlivá tělesa. Nepřijde mi to nějak složité, jen se u toho musí trošičku myslet a provést několik iterací podle algoritmů ve vyhlášce popsaných. A pak trocha práce v excelu...

Dům o 32 jednotkách. Jeden byt, který přetápí přes oněch 200% a ať zvolím poměr 30/70 nebo 50/50, vždy je zastropován 200%. Na druhou stranu zde mám 10 jednotek, kde je náměr vždy tak nízký, že je cena korigována na 80% průměru domu. 1/3 jednotek vytápí nad 100% náměru a zbylá třetina je mezi 80%-100%.

Zajímalo mne, jaký vliv na výsledné platby jednotlivých bytů bude mít volba různých poměrů rozdělení nákladů na fixní a pohyblivé části. Výsledek je možná trochu překvapivý, ale na zvoleném poměru téměř nezáleží, viz. graf http://www.imgup.cz/image/L4yY Podstatné je, že pokud několik bytových jednotek přetápí, doplatí to zbylí obyvatelé domu. A to proto, že se zvednou celkové náklady na otop, což se promítne do průměrné ceny a zvedne se cena těch průměrných 80%. Ve všech jednotkách, které mají náměry pod 80% průměru jsem byl a nikde nejsou vypnutá tělesa, mají v místnostech projektové teploty (20, 22).

Vliv korekce je vidět na grafu http://www.imgup.cz/image/L4yb . Pro úplnost ještě přikládám schéma domu http://www.imgup.cz/image/L4yq (všechny byty jsou okrajové, jedná se o samostatně stojící věžák), aby bylo vidět, jak které byty spolu sousedí a jaké mají náměry (pro odvození prostupů) a rozložení korigovaných plateb za teplo http://www.imgup.cz/image/L4yz . Byt vlevo nesousedí s bytem vpravo, neboť je dělí schodiště s výtahovou šachtou a tak se navzájem ovlivňují minimálně.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 

Aktuální články na ESTAV.czVodní elektrárnu staví již přes 45 let. Stavbu dokončí čínská firmaAirbnb omezí v Paříži pronájmy na 120 dní v roce pouze v bytech v centruCez zimu si dajte urobiť ponuku na zariadenia OZE a na jar máte energie takmer zadarmoMěsta s nejvíce znečištěným ovzduším na světě