Orientačný postup pre nastavenie radiátorov pre laikov (od laika)

KS keyser soze @keyser.soze133 před 17 roky13.12.2005 18:58:00
Orientačný postup pre nastavenie radiátorov pre laikov (od laika)

Orientačný postup pre nastavenie radiátorov, ktorý je vždy lepší než nastavenie žiadne. Ak vám nastavenie firma neurobila, môžete postupovať podľa tohto návodu. Návod si nezakladá ani na presnosti, ani na odborných aspektoch, jedná sa o „laický postup“, ktorý by v konečnom dôsledku mohol u väčšiny systémov zafungovať.

Uvažujeme o „typickej“ sústave – teda dvojtrubkovej. Postup pre jednotrubkový systém je odlišný.

(Správne by sa malo postupovať od vypočítanej straty jednotlivých miestností. Z určenej potreby výkonu pre danú miestnosť sa vypočítavá Kv – dá sa tomu prispôsobiť tento celý postup. Po zateplení je vhodné celý systém prepočítať znovu, pretože pomery sa dramaticky zmenia zateplením. Vychádzam z toho, že „už nejaké radiátory mám“ a doteraz ich výkony stačili v danej miestnosti.)

1. Zistite/vypočítajte si výkon jednotlivých radiátorov.
Pre liatinu môžete použiť údaje z  https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypoct… alebo z materiálov viadrus.cz , atd. Teda /veľkosť článku X počet/ = výkon pri T 80stC. Inak podľa príslušného výrobcu radiátoru.
2. Zistite si potrebný Kv pre každý radiátor – pre daný=vypočítaný výkon – pri danom uvažovanom spáde – podľa kotla, napr. prepočet pre 80/60 alebo 75/65stC.
Najjednoduchšie pomôckou na heimeier.com: software „Heimeier valve construction“ alebo „Heimeier MultiCalc 1.2.2 „ na http://www.heimeier.com/en/index.asp?art… (pre samotný výpočet Kv to je dobré a prehľadné – to je všeobecný výpočet. Ventily môžete ďalej dosadzovať len ak máte typ heimeier) alebo použite https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-v… – trochu menej prehľadné – pre laika. Kv bude pre daný spád (a danú tlakovú stratu, ktorú budeme uvažovať) vypočítané vždy rovnaké - pre daný radiátor s daným výkonom, nech to počítate čím chcete. (U liatiny viete, že napr. výkon jedného článku bude 151W a to jak pri 90/70 alebo 85/75, teda spád deltaT=20 alebo deltaT=10, pričom sa mení iba objem potrebný v danom radiátore a teda Kv je pre jednotlivé spády rôzne. Pre kondenzačný kotol je – podľa mňa výhodnejšie počítať so spádom 80/60. Tlakovú stratu, ktorú budete uvažovať, sa bude pohybovať cca v intervale 50-150mbar - viď nižšie.
3. Vypočítajte si aj celkový potrebný objem za hodinu pri celkovom súčte výkonov radiátorov pri zvolenom spáde. Tento budete potrebovať pre zistenie dostupného tlaku na čerpadle – z „diagramu čerpadla“.
U niektorých kotlov – s premenlivým výkonom čerpadla – to je trochu inak. Tam musíte uvažovať všeobecnejšie – tam existuje ohraničená „plocha“ v diagrame, v ktorej čerpadlo pracuje – do ktorej sa musíte „trafiť“. Pre čerpadlo s nastaviteľným výkonom potom odčítate – pri danom potrebnom množstve cirkulujúcej vody – dostupný tlak (100mbar=1m H2O). Dostupný tlak je dostupný len na čerpadle. Nie na radiátoroch. Tam je nutné odčítať straty a odpory v rozvode. Vo všeobecnosti – dostupný tlak na radiátoroch bude vždy menší, ako tlak podľa diagramu čerpadla. Čím väčší objem potrebujete, tým sa budú „tieto straty“ zvyšovať. Možete si prepočítať aj približne straty v potrubí pomocou výpočtových pomôcok na tzb-info. Diagram čerpadla – to je to teoretické maximum pre zadané podmienky. V „starej samotiažke s čerpadlom“ budú tieto straty o niečo menšie, ako napr. v dvojtrubkovom systéme s konštantným priemerom trubiek. Musíte „odhadnúť“ aký asi dostanete „tlak“ na poslednom/najvzdialenejšom radiátore. Podľa toho potom zvolíte výkon čerpadla pre potrebný objem vody. Na poslednom radiátore potrebujete maximálne 200mbar. Väčšina ventilov pri tlaku nad 200mbar šumí a nemá zmysel takéto nastavenie. Výrobcovia vo všeobecnosti uvažujú s pracovnými podmienkami pre ventily v pásme 50-100-150mbar. Musíte zvoliť hodnotu nižšiu, než je možná hodnota na „diagrame čerpadla“ korigovaná „stratami/odhadom“. Ak vám čerpadlo pri danom výkone dáva pre potrebný objem cca 100mbar, tak nemôžete nastavovať/počítať ventily na stratu 150mbar, ale ani na 100mbar. Možno 70mbar a menej.


Poznámka p. Bartela:
" Diferenční tlak pro dimenzování má obyčejně stejnou hodnotu, jako volný dispoziční diferenční tlak pro nejvzdálenější otopné těleso.
Teplotní spád na tělese je přibližně stejný, jako v celé soustavě".
_____________________________________________________________________

4. K takejto „odhadnutej“ hodnote potom musíte prepočítať Kv jednotlivých radiátorových ventilov. Väčšinou nič nepokazíte, ak budete vychádzať na úvod z hodnoty 100mbar=10kPa tlakovej straty. Väčšina výrobcov TRV uvažuje pre správnu funkciu TRV práve s touto hodnotou. Nie je to "ešte" veľa pre dosiahnutie dostatočne veľkého otvorenia ventilu - a tým k prevencii hluku a iných zvukových prejavov, a nie je to "ešte" málo, takže relatívny vplyv poklesu tlaku v potrubí je ešte malý.
5. Pozrite sa aké máte ventily, či majú „dvojstupňové“ nastavenie – teda je na nich možné prednastavenie na nejakú „fixnú clonu“, alebo či máte regulačné šróbenie na výstupe z radiátoru. Alebo oboje. Ak nemáte z toho nič, tak to je problém.
6. Vypočítané Kv nastavujete na príslušnom radiátore jedným z týchto regulačných prvkov. Ak chcete použiť obidva – prečítajte si trochu teórie v zborníkoch na hydronic.cz alebo inde Tam to je pre ventily Gampper, ale dá sa to zovšeobecniť. Pre výpočet výsledného Kv je vzorec pre výpočet Kv v serii zapojených regulačných prvkov (napr Heimeier MultiCalc to počíta priamo). Možete uvažovať aj týmto faktom - ak máte aj ventil s predreguláciou aj šróbenie - celkový výpočet bude presnejší.
7. V dostupnej dokumentácii k danému ventilu/šróbeniu je vždy tabuľka alebo nomogram, z ktorého sa odčíta príslušná clona (alebo počet otáčok regulačného šróbenia, a pod.) – pre dané Kv. Toto „prednastavenie“ je pre každého výrobcu a ventil indivituálne. Hodnoty Kv musia byť „zjednotené“ na rovnakú tlakovú stratu, teda vypočítať Kv pre 50mbar, alebo 150mbar, ale v „celej sústave“.
8. Nezabudnite, že so vzrastajúcou rýchlosťou vody bude väčšinou stúpať aj hluk v sústave. Pomalšie cirkulujúca voda bude tichšia a dostanete aj chladnejšiu spiatočku – pre kondenzačné kotle. Tlakové straty nad 200mbar väčšinou nefungujú. Opačne, veľmi malá strata (pod 50mbar) znižuje „stabilitu sústavy“.
9. Nasaďte TRV a sledujte systém. Ak „šumí“ (po ustálení – min. 1 hod), tak prepočítajte nové Kv pre tlakovú stratu napr. o 20mbar nižšiu a nastavte ju. Ak vám vyjde aspoň na jednom radiátore – pre danú tlakovú stratu také Kv, ktoré je mimo pásma regulácie ventilu, tak prednastavenie s „touto tlakovou stratou“ nemôžete použiť. A musíte urobiť celý výpočet od znovu pre inú hodnoty, napr. o 10mbar menej.


Ďakujem p. Bartelovi za „recenziu“ a doplnenie textu.

Nech sa vám darí pri nastavovaní.
"Topení hrou!"

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

Nejnovější příspěvky

97 odpovědí

Zobrazit všechny reakce
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.