Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

OtherCAD

Autor: Jaroslava Čápová
Datum: 09.10.2007 19:15

Používám tento kreslící program od fy ALPRO, Sosnová 15, Brno. Ráda bych si obstarala novější verzi, ale nemohu se delší dobu dopátrat autorů, telefonu, emailu, web stránky...
Nemáte někdo na ně kontakt? Díky za info.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
David Boroň10.07.2019 12:46
Ivan Foitl14.06.2019 15:54
Anna Rašková07.03.2019 14:46
Stanislav Jirucha13.12.2018 11:25
Anna Rašková22.08.2017 15:43
Petr Cunda15.02.2010 13:54
Karel Vaštík08.09.2009 13:07
Pszota Pavel28.01.2008 09:34
Jaromír Sladký10.10.2007 11:36
Jaromír Sladký10.10.2007 11:31
Jaroslava Čápová10.10.2007 10:21
Petr Merenus10.10.2007 08:34
Jaromír Sladký10.10.2007 00:52

Příspěvky
Autor: Anna Rašková
Datum: 07.03.2019 14:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125857
reakce na ...
Fotogalerie:
"
Stanislav Jirucha 13.12.2018 11:25
Dobrý den,
kde se prosím dají zakoupit nové verze OtherCADU?"
"

RE:

Stávajícím spokojeným uživatelům OtherCADu (zejména v ČR a na Slovensku) jsou již přes 10 let poskytovány nové verze ZDARMA.
Hlavní autor p. ID blížící se pomalu důchodovému věku je filantrop a dělá to dobrovolně ve své režii - odměnou je mu radost spokojených uživatelů, z nichž někteří se za ta léta stali jeho přáteli.

Někteří projektanti jsou OtherCADu věrní již přes 25 let počínaje původní verzí pod DOSem (OtherCAD byl prvním uživatelům poprvé k dispozici už v září roku 1991 na mezinárodním veletrhu v Brně) až k aktuálně nejnovější windowsovské verzi 9F z 2. března 2019, kdy po vyčerpání čísel verzí 1 až 99 bylo nutno dále přejít na označení 9A, 9C, 9E, 9F...

Stav je takový, že systém OtherCAD se stále vyvíjí a je používán jak profesními uživateli (konstruktéři, projektanti, topenáři, stavaři, vodaři, MaR atd.), tak na dispečincích dopravních podniků (řídící a geografické systémy MHD) a v tisících vozidlech mnoha desítek nejrůznějších dopravců (MHD ve městech i regionální) v ČR, na Slovensku i ve světě jako jádra univerzálních uživatelsky programovatelných zobrazovacích LCD panelů zejména s informacemi pro cestující a s reklamami.


Ve verzi 97 vydané 13. listopadu 2017 došlo k těmto změnám:
-----------------------------------------------------------
...


Ve verzi 98 vydané 4. února 2018 došlo k těmto změnám:
------------------------------------------------------
...


Ve verzi 99 vydané 17. června 2018 došlo k těmto změnám:
--------------------------------------------------------
...


Ve verzi 9A vydané 29. července 2018 došlo k těmto změnám:
----------------------------------------------------------
...


Verze 9B:
---------
Nabízející se označení verze 9B jakožto nejbližší další v řadě po předchozí verzi 9A bylo záměrně vynecháno kvůli možné vizuální záměně s již existující starší verzí 98
(písmena B, D, I, O, Q a S se v označení verzí nebudou používat kvůli jejich možné záměně s číslicemi 0, 1, 5 a 8)


Ve verzi 9C vydané 2. ledna 2019 došlo k těmto změnám:
------------------------------------------------------
...

Verze 9D:
---------
Nabízející se označení verze 9D jakožto nejbližší další v řadě po předchozí verzi 9C bylo záměrně vynecháno kvůli možné vizuální záměně s již existující starší verzí 90
(písmena B, D, I, O, Q a S se v označení verzí nebudou používat kvůli jejich možné záměně s číslicemi 0, 1, 5 a 8)


Ve verzi 9E vydané 23. ledna 2019 došlo k těmto změnám:
-------------------------------------------------------
...


Ve verzi 9F vydané 2. března 2019 došlo k těmto změnám:
-------------------------------------------------------

- Přímá "on-line" manipulace s hodnotami (s obsahem) OCP číselných a řetězcových proměnných (pomocí řídících znaků "+", "-", "*", "/" a "_" uvedených za identifikátorem manipulované proměnné) je nyní umožněna i na závěr (při dokončování) OCP přiřazovacích příkazů typu ČP[+-*/_] [BO]= ... a ŘP[+-*/_] [ŘBO]= ...

- Do podmínky "if-else" byla přidána další možná relace "!c" (not in char) jakožto komplementární negace k dosavadní (stále funkční) relaci "ic".
Podmínka "!c" je platná (pravdivá), pokud se zadaný znak (jednoznakový řetězec) NEVYSKYTUJE v porovnávaném řetězci znaků (na kterékoliv jeho znakové pozici) nebo alespoň v jednom z prvků seznamu řetězců znaků (v kterémkoliv z řetězců uvedených v seznamu).

- Do podmínky "if-else" byla přidána další možná relace "!n" (not in) jakožto komplementární negace k dosavadní a stále funkční relaci "in".
Podmínka "!n" je platná (pravdivá), pokud se zadaná číselná hodnota nebo zadaný řetězec znaků NEVYSKYTUJE alespoň v jednom z prvků seznamu nebo pokud leží mimo alespoň jednoho z intervalů Od .. Do zadané množiny hodnot (zadaného jedno- nebo víceprvkového seznamu čísel a/nebo řetězců znaků).

- Do podmínky "if-else" byla přidána další možná relace "!q" (not in equivalent) jakožto komplementární negace k dosavadní a stále funkční relaci "iq".
Podmínka "!q" je platná (pravdivá), pokud se ekvivalent zadané číselné hodnoty nebo zadaného řetězce znaků NEVYSKYTUJE alespoň v jednom z prvků zadané množiny hodnot (zadaného jedno- nebo víceprvkového seznamu čísel a/nebo řetězců znaků).

- Došlo k menšímu systémovému zrychlení interpretace všech OCP příkazů a funkcí a kromě toho ještě i ke zrychlení interpretace OCP příkazu "if" (respektive "if-else") se "zkrácenou" (implicitní) logickou relací typu "if ČH/ŘPK [and/or ...]".

- Přibyla další varianta OCP příkazu "bmp redraw" umožňující čistý (nedestruktivní) pohyb BMP bitmapy (její animovaný přejezd) nad pozadím tvořeným částí kreslicí plochy.
Kromě samotného animovaného přejezdu bitmapy po kreslicí ploše (při zvoleném větším počtu animačních kroků) lze této nové varianty OCP příkazu "bmp redraw" využít i pro jednokrokové (statické) vykreslení jen zvolené části (zvoleného obdélníkového výřezu) BMP bitmapy na zvolené části kreslicí plochy.

- Při vytváření ikon výkresových souborů a při interpretaci OCP příkazů "bmp copy", "bmref save" a "redraw set ... from" je nyní do výsledné bitmapy zahrnut i poslední (dosud případně nepřenášený) zdrojový sloupec a řádek

- Truecolor BMP soubory s ikonami výkresů (doposud o rozměrech 128 x 128 pixelů) s dosud nevyužívaným posledním 128. sloupcem a řádkem mají nyní velikost 127 x 127 pixelů plně využívaných i s ohledem na okraje minimalizovaného náhledu výkresu, čímž se velikost bitmapových souborů s ikonami výkresů zmenšila z dosavadních více než 64 KB na méně než 64 KB a zároveň tím při vytváření/ukládání jednotlivých ikon došlo i k uživatelské úspoře kapacity clusterů diskového systému

- Byl zcela (100%) zpřesněn windowsovský tisk rastrů (a samozřejmě i soutisk rastrově-vektorové kresby), přičemž přínos je prostým okem rozpoznatelný až při tisku bitmap (nebo jejich výřezů) s výslednou výstupní velikostí pixelů několika desetin milimetrů a větší (čili zvětšených mnohem více než bývá v běžné technické praxi obvyklé).

- Systémový modul "COMMAND.OCP" z prosince roku 2000 byl rozšířen o možnost přímé interpretace libovolného i vícepříkazového řádku s OCP kódem uživatelsky (on-line) na povelovém řádku zapsaného po klíčovém slovu ">" nebo "ocp"
Je to užitečné, když si programátor chce/potřebuje rychle a hlavně "on-line" (bez spouštění textového editoru a bez vytvářeni/ukládání textového souboru s pokusným/testovacím OCP modulem) vyzkoušet nějaký fragment OCP kódu nebo třeba zpětně (dodatečně - až po ukončeném běhu programu) zkontrolovat zůstatkové hodnoty libovolných OCP proměnných anebo ověřit nějakou vlastnost OCP jazyka, konkrétního jeho příkazu/funkce či chování OCP interpretoru atd.

V těchto případech stačí tedy přímo dole na povelovém (editačním) řádku zadat např. > a = b * c;msg info "b*c=" a ", 123$=" 123$

Takto "on-line" lze psát a přímo interpretovat i složitější jednořádkové vícepříkazové programy včetně cyklů a if-else fragmentů apod., a event. je i trasovat.

- V případě, že by systémový soubor OC97.OCT neobsahoval všech 268 aktuálně potřebných textových řádků s jazykově závislými nápisy, výzvami, upozorněními a nápovědami OtherCADu, systém nyní takovéto nenačtené (v souboru neexistující) řádky považuje za prázdné a jako takové jsou při inicializaci (při spuštění OtherCADu) v systému nastaveny.
Užitečné je to ve speciálních případech, kdy OtherCAD vystupuje jako programovatelné graficko-databázové jádro v jiných oblastech než čistě CAD profesních, konstrukčních a projektantských, a zejména pokud některé jinak běžné vizuální komponenty OtherCADu nejsou uživatelsky využívány a proto jsou záměrně potlačeny, typicky už při startu systému.
Pak je (nebo může být) z různých důvodů vhodné, aby systémový soubor OC97.OCT obsahoval např. jen prvních 8 řádků (Error, Information, Question, OK, &Yes, &No, &Cancel a &Ignore) nebo dokonce aby vůbec neexistoval.

- V dodávaném souboru "Ocp_sv.rtf" s podrobnou dokumentací programovacího jazyka OCP a s popisem systémových proměnných a chování systému byly odstraněny nalezené drobné překlepy a doplněny/zpřesněny některé pasáže

======================================================================================================

Děkujeme za pochopení potřeby různých změn, úprav a doplňování při průběžném vylepšování grafických systémů OtherCAD
DCFb, březen 2019

Autor: Ivan Foitl
Datum: 14.06.2019 15:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130417
reakce na ...
Dobrý den paní Rašková, je možné Vás ohledně systémů OtherCAD nějak kontaktovat?

Autor: David Boroň
Datum: 10.07.2019 12:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130518
reakce na ...
Dobrý den, mohl bych Vás ohledně nových verzí OtherCADu také poprosit o kontakt?

Autor: Anna Rašková
Datum: 22.08.2017 15:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125857
reakce na ...

Ve verzi 82 vydané 16. 10. 2006 došlo k těmto změnám:
...
Ve verzi 83 vydané 06. 08. 2007 došlo k těmto změnám:
...
Ve verzi 84 vydané 19. 11. 2007 došlo k těmto změnám:
...
Ve verzi 85 vydané 07. 12. 2009 došlo k těmto změnám:
...
Ve verzi 86 vydané 13. 06. 2014 došlo k těmto změnám:
...
Ve verzi 87 vydané 22. 01. 2015 došlo k těmto změnám:
...
Ve verzi 88 vydané 10. 02. 2015 došlo k těmto změnám:
...
Ve verzi 89 vydané 04. 03. 2015 došlo k těmto změnám:
...
Ve verzi 90 vydané 01. 09. 2015 došlo k těmto změnám:
...
Ve verzi 91 vydané 10. 02. 2016 došlo k těmto změnám:
...
Ve verzi 92 vydané 23. 06. 2016 došlo k těmto změnám:
...
Ve verzi 93 vydané 19. 08. 2016 došlo k těmto změnám:
...
Ve verzi 94 vydané 11. 04. 2017 došlo k těmto změnám:
...
Ve verzi 95 vydané 18. 05. 2017 došlo k těmto změnám:
...

Ve verzi 96 vydané 14. 08. 2017 došlo k těmto změnám:
-------------------------------------------------------

- U formuláře OtherCADu bez rámečku a bez jeho dalších ovládacích komponent lze nyní nastavit velikost kreslicí plochy na minimální rozměr 2 x 2 pixely.

- Nový systémový parametr "/fNull" OtherCADu při jeho spouštění způsobí, že aplikace je spuštěna bez rámečku hlavního formuláře a bez hlavní lišty, bez hlavního pull down menu, bez horní systémové lišty s aktuálními top-hodnotami, bez levého a pravého panelu s ikonovými menu, bez editačního řádku a bez dolního stavového řádku; tedy pouze s kreslicí plochou, přičemž její startovací velikost je nastavena na minimální rozměr 2 x 2 pixely.

- Syntaxe OCP příkazů "form get prior" a "form set prior" byla rozšířena o možnost zjistit a nastavit kromě stávající priority OtherCADu nyní i styl hlavního formuláře (typicky např. "normální" formulář nebo "stále nahoře").
Zároveň došlo i k rozšíření stávající množiny priorit, přičemž hodnoty reprezentující jednotlivé priority se nyní berou přímo ze systému.

- Nové OCP číselné funkce "qpc", "qpf" a "qps" pro mnohem jemnější (přesnější) měření času než umožňují stávající OCP funkce "day" a "gtc" (ty jsou kvantovány po 15.625 milisekundách, tedy jen 64 krát za sekundu).
Nové OCP funkce umožňují (od Windows XP včetně a pod D4) kvantování více než milionkrát za sekundu, čili s rozlišitelností lepší než jedna mikrosekunda (pod D2 kvantováno jen 64x za sekundu, čili po 15.625 milisekundách).

- Syntaxe OCP příkazu "anim 1" byla změněna na (jen) "anim".

- Syntaxe OCP příkazu "redraw set" byla rozšířena o variantu "redraw set ... bmp", která jako aktuální definici bitmapového podkladu kreslicí plochy umožňuje nově použít i kopii případné momentálně existující bitmapy BMP (předem vytvořené OCP příkazem "bmp create" nebo "bmp load" a případně následně modifikované OCP příkazy "bmp copy", "bmp set" a/nebo "bmp size").

- Dosud rezervní 73. celočíselná systémová proměnná byla přejmenována na "form_close_query_count" a systém v ní vrací počet případných dosavadních pokusů o zavření hlavního formuláře OtherCADu (respektive o ukončení běhu celé othercadovské aplikace) po dobu event. uživatelského zákazu (= dočasného znemožnění) ukončení běhu aplikace.

- Dosud rezervní 436. celočíselná systémová proměnná byla přejmenována na "form_cannot_be_closed", přičemž nahozením kteréhokoliv jejího bitu je možno uživatelsky zabránit zavření hlavního formuláře OtherCADu (respektive ukončení běhu celé othercadovské aplikace). Do normálního stavu (umožňujícího "kdykoliv" uživatelsky zavřít hlavní okno OtherCADu a tím ukončit běh othercadovské aplikace) lze OtherCAD navrátit vynulováním hodnoty této 436. systémové proměnné "form_cannot_be_closed".

- Stávající OCP příkaz "draw scrltxt" pro zobrazování běžícího textu byl upraven/vylepšen z hlediska polohy plus časování a také s ohledem na nové možnosti dané 73. a 436. systémovou proměnnou. V souvislosti se zavedením OCP příkazu "draw scrltxt" a jeho možnostmi mohl být dosavadní (podobný a ne tak výkonný) OCP příkaz "draw matrix" zrušen.

- OtherCAD nyní podporuje i uživatelské zachytávání a analýzu event. příchozích uživatelsky "registrovaných" windowsovských zpráv. V souvislosti s tímto vylepšením byl programovací jazyk OtherCADu doplněn o následující nové OCP příkazy a OCP funkce:

- Nový OCP příkaz "msg regwmsg get" pro nedestruktivní (i opakované) čtení zpráv ze zásobníku příchozích, systémově zachycených uživatelsky "zaregistrovaných typů" window messages.

- Nový OCP příkaz "msg regwmsg set" pro přidání, změnu anebo zrušení uživatelsky "zaregistrovaných typů" window messages.

- Syntaxe stávající OCP číselné funkce "regwmsg" byla rozšířena o variantu s číselným parametrem, kterážto umožňuje zjistit hodnotu (ident v rozsahu C000h až FFFFh) libovolného stávajícího uživatelsky "zaregistrovaného typu" window messages.

- Maximální rozsah indexu systémového bitového pole je 0-2039 (2040 bitů obsažených ve 255 bajtech řetězce o délce až 255 znaků), přičemž syntaxe příkazu "get ... bit ... from" byla zjednodušena na "get ... bit"

- Opakovaným voláním OCP řetězcové funkce "sof" je nyní možno dostat se ke všem až 255 znakům vyprodukovaným řetězcovými operacemi. Po provedení řetězcové operace lze prvním voláním funkce "sof" získat prvních až 127 eventuálně přetečených znaků (znaky na pozici 128 až 254 z původního až 255 znakového řetězce), a následujícím druhým voláním pak eventuální poslední přetečený znak (na pozici 255).

- Jednoduchá (logická) podmínka může být v příkazu "if" použita nejenom jedna jediná a navíc pouze až na konci příkazu "if" (jako dosud), ale nyní kdekoliv, a i opakovaně (stejně jako kterékoliv další dílčí podmínky oddělené od ostatních dílčích podmínek operátory "and" nebo "or")

- Optimalizace a zrychlení interpretace složených příkazů "if" s více dílčími podmínkami libovolného typu

- Množina OCP řetězcových funkcí "norm d", "norm dt" a "norm t" byla rozšířena o další (novou) variantu "norm D", která datum s čtyřciferným rokem (1000 až 9999) "libovolného" tvaru (D.M.RRRR nebo RRRR.M.D) znormalizuje na "komparativní" datum v pevném formátu RRRR.MM.DD s případně doplněnými levostrannými nulami v měsíci a dni.


======================================================================================================

DCFb, srpen 2017

Autor: Stanislav Jirucha
Datum: 13.12.2018 11:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129215
reakce na ...
Dobrý den,
kde se prosím dají zakoupit nové verze OtherCADU?

Autor: Karel Vaštík
Datum: 08.09.2009 13:07 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Našel jsem na tzb-info Váš příspěvek. Mě se podařilo kontaktovat pana Černého na 603862347. OtherCaD je již morální mrtvola, kterou nehodlá on ani pan Dražka křísit. Kompatibilita se systémem Windows Vista ani Windows 7 není a ani nebude,protože se tím již nehodlají (hlavně asi pan Dražka) zabývat. Pan Černý navrhuje uvolnit OCW bez hardwarového klíče, ale úspěch je nejistý. Jádro systému totiž pravděpodobně prodali do jiného, většího programu. Bez HW ochrany by OCW špapal na čemkoliv, problémem je hardrock, se kterým komunikuje jen do W XP.

Autor: Petr Cunda
Datum: 15.02.2010 13:54 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den.
Pan Ing. Černý s panem Ing. Dražkou mají k dispozici verzi pro nové operační systémy.VISTA a WINDOWS 7

http://www.volny.cz/othercad/index.html

ALPRO
Aleš Černý
Sosnová 15a
637 00 Brno
e-mail:

Cunda

Autor: Pszota Pavel
Datum: 28.01.2008 09:34 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý deň,
osobne už zopár rokov používam OtherCAD.Už od začiatku som nemal problém s novými verziami, musel som sa ich však vždy domáhať. Teraz používam v82. Žial však mám také informácie, že
sa s vývojom tohto softwéru v budúcnoti zatiaľ nepočítá, prípodné menšie zmeny by eventuálne mohli robiť. Uvedené kotakty na ALPRO pana Jaromíra Sladkého sú žívé, uvedený telofon je však nutné volať vo večerných hodiných (naposledy som volal v nedeľu), na odpoveď e-mailu je potrebné s trpezlivosťou čakať (prípadne urguvať). Ja osobne s prístupom pana Černého k riešeniu problémov mám dobré skúsenosti.
V prípade záujmu o výmenu skúsenosti s OtherCadom ma môžte kontaktovať na e-mail .

S pozdravom Pszota

Autor: Petr Merenus
Datum: 10.10.2007 08:34 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
http://web.telecom.cz/alpro/
Aktuální verze 79
Poslední úpravy: 24.10.2005


--------------------------------------------------------------------------------

ALPRO, Aleš Černý, Sosnová 15a, 637 00 Brno, Česká republika
tel, fax: 00420 541 220 859; e-mail:


--------------------------------------------------------------------------------

Autor: Jaromír Sladký
Datum: 10.10.2007 00:52 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Postup:
1/ www.google.cz - zjistím web stránky, ale ouha od roku 2005 nejsou aktuální, ale kontakt je tam
http://web.telecom.cz/alpro/kontakt.html
2/ pro jistotu zkusím ARES http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_fr.html
O.K. firme ještě žije
3/ pak už jen zlaté stránky a opravdu ten telefon stále platí, takže není co řešit.

Autor: Jaroslava Čápová
Datum: 10.10.2007 10:21 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Díky za snahu,neboť jste mne přinutil znova vše ověřit, takže jako před rokem - telefon nikdo nezvedá, na email nereaguje,web stránky neobnovuje,na ARESU dnes už nejsou.Ale přesto jsem se dostala na novou adresu http://othercad.webpark.cz/, kde jsou další kontakty, které zkusím. Díky za spolupráci a hezký den.

Autor: Jaromír Sladký
Datum: 10.10.2007 11:31 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
V ARESU je ale jako Aleš Černý.

Autor: Jaromír Sladký
Datum: 10.10.2007 11:36 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Zkuste ještě:
http://www.supcad.cz/othercad.php
ale asi to bude těžké pan Černý je hlavní vývoj a pokud s k programu už dnes nemá, nikdo nebude asi schopen zajistit nějaký další vývoj.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.