Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

platnost norem

Autor: Jindřich Reindl
Datum: 26.08.2008 15:34

Základní problémem přechodu na legislativu EU je pro mne ten, že některé instituce se odvolávají na normy, které jsou k dispozici pouze v angličtině. Podle mne to je neoprávněný požadavek (i když si ji mohu přečíst a přeložit sám). Normy jsou jsou ve stejné právní síle jako některé jiné předpisy a měly by být v češtině. Základní otázkou je - musím se řídit normami, které ještě nejsou přeloženy do češtiny nebo jsem povinen se jimi řídit a na vlastní náklady nebo sám si je amatérsky přeložit a řídit se jimi.
Děkuji za odpověď, případně odkaz, který je závazný pro mne nebo instituce, které mne takto "vytáčí".

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Zobrazit všechny příspěvky<< novější   zobrazuji 31 - 48 z 48
Příspěvky
Autor: Adam Malý
Datum: 15.09.2008 07:37 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
papír zaplatím, elektronicky to chci zdarma

Autor: Jaroslav Stoklasa RT PZ
Datum: 02.09.2008 23:35 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Závazné jsou pouze normy harmonizované, tj. normy na které je odkaz v některém legislativním dokumentu (zákon, vyhláška,...). Ostatní normy jsou kvalifikovaná doporučení, nikoli příkazy. Jejich používání je dobrovolné, avšak všestranně výhodné.
Např. v případě veřejných zakázek může být striktně požadováno dodržení kterékoliv normy, čímž jsou zajištěny stejné podmínky pro všechny. V žádném případě nemůže však nikdo chtít, aby byla dodržena norma, která nebyla přeložena do češtiny a vydána Českým normalizačním institutem. Již proto, že technický překlad není nic jednoduchého a navíc je často nutné normu lokalizovat a sloučit s jinými národními normami. Více se dočtete na www.cni.cz , kde si můžete případně normy i objednat.

Autor: Tomáš Fuk
Datum: 04.09.2008 00:29 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Pane Stoklaso, nezlobte se, ale to trochu posouváte význam termínu harmonizovaná norma. To slovo "harmonizovaná" znamená, že je sladěná s požadavky EU.

Harmonizovaná česká technická norma je česká technická norma, která plně přejímá:
1.) požadavky stanovené evropskou normou anebo harmonizačním dokumentem, který byl uznán orgány Evropského společenství jako harmonizovaná evropská norma, nebo

2.) požadavky stanovené evropskou normou, která byla v souladu s právem Evropských společenství stanovena společnou dohodou notifikovaných osob46 jako harmonizovaná evropská norma, a která je jako taková oznámena ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Takže to, jestli je norma harmonizovaná nebo není, vůbec nesouvisí s tím, zda má vazbu na konkrétní zákon či vyhlášku, a zda je závazná nebo není.
Jako příklad bych uvedl zásuvky pro 230V~ v EU. Na ty neexistuje harmonizovaná norma (taky na žádné zásuvce vyrobené solidním výrobcem nenajdete značku CE), přesto jednotlivé národní normy pro ně jsou závazné.

Autor: Jaroslav Stoklasa RT PZ
Datum: 04.09.2008 09:25 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Pane Fuku je možné, že si pojmy špatně vysvětluji, harmonizační dokument je podle mne legislativní dokument a to buď na úrovni EU, pak lze hovořit o harmonizované evropské normě a nebo na úrovni národní a pak hovoříme o harmonizované ČSN. Toto vysvětlení odvozuji z následujícího článku http://www.cni.cz/NP/NotesPortalCNI.nsf/key/informace~zavaznost_csn?Open .
Ale jak píši výše, je možné, že se trochu mýlím, nicméně je v tom článku podrobně popsána odpověď na původní dotaz.

Autor: Tomáš Fuk
Datum: 04.09.2008 12:24 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Ano, harmonizační dokument je legislativní záležitost uvádějící normu do evropského kontextu. Ale to samo o sobě ještě neznamená

1) automatickou závaznost normy - viz v tom článku
"Z toho, že norma je harmonizovaná (určená) s právním předpisem tedy nevyplývá, že splnění požadavku tohoto předpisu nemůže být prokázáno jiným způsobem. Dodržení požadavků harmonizované (určené) normy je však nabídnutým nejjednodušším řešením, které může být použito. Ve výjimečných případech však může být s existencí harmonizované české technické normy spojena konkrétní právní povinnost." Čili až ta poslední věta mluví o závaznosti, ve výjimečných případech.

2)že musí být norma v českém jazyce. Je spousta harmonizovaných norem, které jsou přejímány v angličtině, jenom s českou košilkou. Nemyslím, že by některá z nich patřila mezi ty právně závazné, ale to se může časem změnit.

Ale díky za ten odkaz, tam je myslím docela jasně vysvětleno, jak je to obecně se závazností norem.

Autor: Stoll Petr
Datum: 30.09.2008 09:42 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Nezávaznost českých technických norem vyplývající z § 4 novelizovaného zákona č. 22/1997 Sb. ještě neznamená, že povinnost závaznosti nemůže vyplynout z jiného právního aktu. V článku jsou uvedeny takové příklady.
http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/clanky/technicka_bezpecnost/techn030428.html

Autor: Stoll Petr
Datum: 30.09.2008 09:53 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
autor: Jaroslav Stoklasa RT PZ
Datum: 02.09.2008 23:35 odpovědět upozornit redakci nahoru
Závazné jsou pouze normy harmonizované, tj. normy na které je odkaz v některém legislativním dokumentu (zákon, vyhláška,...).

SP:
tyto normy, zvané harmonizované, jsou zásadně nezávazné, jejich dodržení však dává předpoklad, že základní požadavky směrnic byly splněny,
http://www.bozpinfo.cz/legislativa/pravo-eu/normy_eu/normy0060125.html

autor: Jaroslav Stoklasa RT PZ
Ostatní normy jsou kvalifikovaná doporučení, nikoli příkazy. Jejich používání je dobrovolné, avšak všestranně výhodné.

SP:
Nezávaznost českých technických norem vyplývající z § 4 novelizovaného zákona č. 22/1997 Sb. ještě neznamená, že povinnost závaznosti nemůže vyplynout z jiného právního aktu. V článku jsou uvedeny takové příklady.

Novela zákona č. 22/1997 Sb. (provedená zákonem č. 71/2000 Sb.) přinesla nově základ k vymezení postavení ČSN v soustavě předpisů ČR tím, že výslovně stanoví: česká technická norma není obecně závazná (viz § 4). Z toho vyplývá, že ČSN nejsou považovány za právní předpisy a není stanovena obecná povinnost jejich dodržování. To ale neznamená, že taková povinnost nemůže vyplynout z jiného právního aktu. V praxi nastávají tyto možné případy:
http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/clanky/technicka_bezpecnost/techn030428.html

Autor: Stoll Petr
Datum: 26.08.2008 16:10 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
V současné době jsou technické normy ČSN kvalifikovaným doporučením, nejsou závazné a jejich používání je dobrovolné.

Jak jsou mezinárodní technické normy přejímány do ČSN?

* překladem - asi 60% z celkového objemu
(Tento způsob převzetí znamená, že v české normě za jednou či několika národními titulními stranami s potřebnými informačními údaji v českém jazyce následuje vlastní text v českém jazyce. Tento text může být v případě potřeby doplněn o národní přílohu.)
* převzetím originálu
(V tomto případě následuje za národní titulní stranou nebo stranami text anglického (případně i francouzského) originálu opět v případě potřeby doplněný o národní přílohu.)
* schválením mezinárodní normy k přímému používání
(Ve Věstníku Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví je vyhlášeno přímé používání evropské normy a v případě zájmu obdrží zákazník text anglického originálu vložený v obálce s názvem a označením normy v českém jazyce.

http://www.technicke-normy-csn.cz/normy-csn-pojem-tvorba.html

Autor: Tomáš Fuk
Datum: 26.08.2008 17:58 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
> V současné době jsou technické normy ČSN kvalifikovaným doporučením, nejsou závazné a jejich používání je dobrovolné.

S tou výhradou, že povinná aplikace některých norem je stanovena zákonem.

Autor: Jaroslav Šalý
Datum: 26.08.2008 19:18 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
normy závazné nejsou do té doby, než-li dojde k úrazu, havárii...., potom se vyšetřovatel opírá o normu, pokud mu nedokážete, že Vaše řešení nebylo lepší.

Autor: Tomáš Fuk
Datum: 26.08.2008 20:15 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
I toto je pravda. Proto kdo chce mít krytá záda, radši se dobrovolně normou řídí.

Autor: Jaroslav Pav
Datum: 26.08.2008 20:04 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Přesně tak, některé jsou závazné.

Autor: Žabička Zdeněk
Datum: 04.09.2008 14:03 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Norma se stává závaznou vyjmenováním v zákoně nebo vyhlášce, v tom máte pravdu. Ale navíc se pro každý obchodní případ JEDNOTLIVĚ stává závaznou ta norma, která je
1 - jmenovitě odkázána v projektové dokumentaci řešeného díla a tato dokumentace je nedílnou přílohou smlouvy
2 - jmenovitě odkázána v úředním dokumentu povolujícím dílo (např. stavební povolení)
3 - jmenovitě odkázána ve smlouvě o dílo v případě, že se dílo realizuje bez projektové dokumentace a bez úředního dokumentu (např. ohlášení stavby, oprava a pod.).
Důrazně upozorňuji, že nestačí napsat: "Dílo bude provedeno podle platných norem". Dokonce, pokud to neodporuje bezpečnosti a zákonným podmínkám, lze po dohodě obou stran dílo provést podle neplatné normy (někdy dokonce jsou normy bez náhrady zrušeny). Zdůrazňuji, že to musí být písemná dohoda a řekl bych, že se to dá uplatnit jen mezi soukromými subjekty. (Těžko bude starosta souhlasit s neplatným ustanovením, když může se starostováním skončit.)
Pokud jde o harmonizaci, tak se harmonizují pouze ty ČESKÉ normy, které vydal CEN. Jinak není co harmonizovat.

A ještě jedna poznámka. Normalizace není v žádné přímé souvislosti s EU. Evropské normy vydává CEN, což je dobrovolné sdružení nezávislé na EU a jejími členy jsou i státy, které nejsou členy EU (my jsme se stali členem CEN několik roků před členstvím v EU). Každý stát, který je členem, má právo se podílet na tvorbě norem a má povinnost harmonizovat své národní normy s normami CEN (normy mají označení EN a číslo, u nás ČSN EN a číslo).

Autor: Vladimír Buk
Datum: 04.09.2008 19:40 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Mám ještě doplňující dotaz na pana Ing. Žabičku a to ve věci naši účasti v CEN, která navrhuje, projednává a vydává normy EN (ČSN EN). Podle mých informací naše slavná vláda nezahrnuje již několik let do státního rozpočtu žádné finance na účast našich odborníků v CEN a tak se stává, že čs.veřejnost dostává normy EN (ČSN EN), které jsou tvořeny bez naši účasti (také to podle toho u některých EN vypadá). Údajně tento stav nadále trvá a nikdo s tím nic nedělá. Je to skandální-brzy se opět bude v parlamentu ČR provádět "porcování medvěda" a tak jsem zvědav kolik budeme mít nových golfových hřišť a jiných zbytečností a na normalizátory opět nic nezbude.
Volám SOS pro tuto oblast-jsme technici, kvalitní EN normy potřebujeme jako sůl a za účasti našich odborných pracovníků lze nezbytnou kvalitu EN norem dosahovat.

Autor: Žabička Zdeněk
Datum: 05.09.2008 15:08 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Máte naprostou pravdu. Z počátku platil ČSNI cca 50% nákladů na jednání. Běžně stálo jedno zasedání včetně dopravy tak asi 40 tis. Kč. Asi před 5 lety jsem dostal smlouvu, ve které byla částka na spolupráci s CEN 0,- Kč s tím, že se o každé konkrétní účasti bude jednat. Nakonec jsem přestal jezdit. Vysvětlete zaměstnancům, že nedostanou prémie, abych se mohl účastnit jednání za ČR. Všechny kontakty, které jsem si tam za pár let vytvořil jsou pasé.
Letos už zrušil v rámci reorganizace smlouvy úplně. Je to asi v souvislosti s povědomím veřejnosti, že normy jsou na h... - můžete se o tom přesvědčit na tomhle diskusním fóru. Poslanci vnímají tento postoj a tak škrtají a škrtají. Tohle nelze změnit stejně tak, jako nelze v této republice dosáhnout slušnosti a ohleduplnosti na silnicích.

Autor: Jaroslav Stoklasa RT PZ
Datum: 07.09.2008 23:30 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Souhlasím s vámi, normy nejsou na h... Oni ti co to tvrdí na to přijdou, až budou chtít uzavřít smlouvu na nějaké technické práce a místo odvolání na ČSN xx xx xx budou muset na mnoha stránkách popisovat svoje požadavky. Nebo si také nedovedu představit technickou zprávu k projektové dokumentaci bez možnosti odkazu na příslušné ČSN. Je pak jedno jsou-li harmonizované, platné nebo neplatné, či Evropské nebo české. Zkrátka je potřebujeme. Zároveň je nutné je mít v češtině, protože bohužel mnoho z nás starších neumí anglicky, natožpak francouzsky.

Autor: Vladimír Buk
Datum: 25.09.2008 12:47 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Informace pro pana Ing. Žabičku. Vaši větu "Poslanci vnímají tento postoj a tak škrtají a škrtají. Tohle nelze změnit stejně tak, jako nelze v této republice dosáhnout slušnosti a ohleduplnosti na silnicích" se pokusím trochu posunout do lepšího spektra. Sdělte mi prosím mailem bližší podrobností k financování čs odborníků na spolupráci s CEN - odhad potřeby financí/rok a pro jakou organizaci, která by mohla v současných podmínkách tuto účast čs pracovníků zajišťovat.

Autor: Vladimír Buk
Datum: 25.09.2008 12:48 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Zapoměl jsem uvést mail. adresu :

<< novější   zobrazuji 31 - 48 z 48
odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama