Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Proč používat Net metering

Autor článku: Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Plné znění článku: Proč používat Net metering
Anotace článku: Net metering je jeden z druhů nefinanční podpory obnovitelných zdrojů. Jelikož výraz „podpora obnovitelných zdrojů“ si v ČR vydobyl značně negativní konotaci, je i na net metering nahlíženo s nedůvěrou jako na další formu „tahání“ peněz ze spotřebitelů/daňových poplatníků pod záminkou rozvoje zelené energetiky.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re (13): další aspekty net-meteringuBronislav Bechník29.05.2014 07:27
Re (12): další aspekty net-meteringuBohuslav Vintr16.05.2014 12:06
Re (11): další aspekty net-meteringuBronislav Bechník16.05.2014 09:57
Re (10): další aspekty net-meteringuBohuslav Vintr16.05.2014 06:39
Re (9): další aspekty net-meteringuBronislav Bechník15.05.2014 14:05
Re (8): další aspekty net-meteringuBohuslav Vintr14.05.2014 19:24
Re (7): další aspekty net-meteringuBronislav Bechník14.05.2014 16:01
Re (6): další aspekty net-meteringuBohuslav Vintr14.05.2014 12:14
Re (5): další aspekty net-meteringuBronislav Bechník14.05.2014 11:14
Re (4): další aspekty net-meteringuBohuslav Vintr14.05.2014 09:28
Re (3): další aspekty net-meteringuBronislav Bechník14.05.2014 09:10
Re (2): další aspekty net-meteringuBohuslav Vintr14.05.2014 06:55
Re (2): další aspekty net-meteringuBohuslav Vintr13.05.2014 11:01
Re (4): Moje chytristikaJosef Novák12.05.2014 19:51
Re (3): Moje chytristikaTomáš tom12.05.2014 16:55
Re: další aspekty net-meteringuTomáš tom12.05.2014 15:11
další aspekty net-meteringuBohuslav Vintr12.05.2014 14:02
Re (2): Moje chytristikaJosef Novák12.05.2014 11:53
Re: Moje chytristikaVladimír Křen12.05.2014 11:29
Moje chytristikaJosef Novák12.05.2014 08:17

Příspěvky
Předmět: další aspekty net-meteringu
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 12.05.2014 14:02 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100268
reakce na ...
Je potřeba připomenout ještě jeden aspekt případného net-meteringu.
Teze, že maximum výroby FV se kryje (nebo téměř kryje) s maximem spotřeby elektřiny platí jen velmi omezeně a to pro letní dny.
Roční maximum poptávky (a spotřeby) elektřiny je však v zimě navečer po západu slunce. Typicky kolem 17 hodiny. A to FV nevyrábí nic.
V tu dobu je nejvyšší poptávka a pochopitelně také cena elektřiny.
Přitom i s ohledem na rozvoj používání tepelných čerpadel pro vytápění a ohřev TUV lze těžko předpokládat, že by v této době cena elektřiny klesala. Kromě klesajícího COP se navíc budou automaticky připojovat bivalentní přímotopná tělesa.
Čím více se bude připojovat FV zdrojů (a je lhostejno zda na prodej do sítě, nebo formou net-meteringu), tím více bude v létě za poledne elektřina levnější a v zimě po západu slunce dražší.
V této situaci někdo musí zajistit a financovat špičkovou výrobu elektřiny. Třeba plynovou elektrárnu, která bude většinu roku "ležet ladem" a vyrábět jen přes zimní špičky. Tedy kromě už tak drahé výroby z plynu je potřeba navíc platit elektrárnu i v době, kdy vyrábět nebude.
Distributor tedy dostane v létě přebytek elektřiny, na který v podstatě nebude poptávka a její cena tak bude velmi nízká.
Naopak v zimě v době nejvyšší ceny bude muset nakoupit pro spotřebitele v režimu net-meteringu stejné množství nedostatkové elektřiny s vyšší cenou.
Potom se nedivme, že se do toho distributorům (výrobcům, apod.) nechce.
Buďto by to museli zaplatit ze svého, nebo by to spíše dopadlo tak, že by to rozpočítali (tak jako nyní se rozpočítává garantovaná výkupní cena FV) do nějaké příspěvku na podporu net-meteringu. Nebo přímo do ceny elektřiny pro ostatní spotřebitele. Což by vyšlo nastejno.
Různé další poplatky k net-meteringu, jako za distribuci, zaúčtování apod. a také vyúčtování po měsících, kdy by přebytek propadl tyto náklady pro ostatní zmírňují. Ale vždy tu bude nebezpečí, že na nějaký náklad zapomeneme, nebo něco bude špatně nastaveno, změní se podmínky, v paragrafech se najde skulinka...
Dle mého názoru je nejčistějším a nejspravedlivějším řešením pro všechny jedině:
1) Připojování malých střešních elektráren by nemělo být zbytečně legislativně omezováno.
2) Protože způsobují z principu nestabilitu sítě, ale současně pro ně odpojení nepředstavuje žádný problém, měla by být možnost je v případě krize (nadbytku výroby, kdy se cena blíží 0, nebo je už záporná) dálkově odpojit přednostně před ostatními zdroji.
3) V případě dodávky do sítě by měla být elektřina ohodnocena aktuální cenou na trhu. Nejlépe počítáno po hodinách. Tato virtuální hodnota v kč pak bude uložena na účtu výrobce.
4) V případě odběru ze sítě se bude tržní cena nakoupené elektřiny přednostně odečítat z virtuálního účtu. Až bude vyčerpán, tak spotřebitel v režimu net-meteringu bude platit za spotřebovanou elektřinu stejně, jako jakýkoliv jiný odběratel.
P.s. I tak společnosti (nám všem) zůstanou zvýšené náklady na záložní zdroje pro zimní špičky. Ale takovýmto tržním přístupem budou eliminovány na nejnižší možnou míru při současném smysluplném zapojení FV.
On ten čistější vzduch (při možné redukci spalování uhlí) úplně zadarmo nebude.

Předmět: Re: další aspekty net-meteringu
Autor: Tomáš tom
Datum: 12.05.2014 15:11 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 103641
reakce na ...
S bodem 1) souhlas. Současný systém licence a byrokracie je nastaven pro ochranu velkých monopolů kterým se to takto vyplatí. A dokonce od 1.1.2014 je výroba v nových OZE státem sankcionována. Malý výrobce energie by měl být na stejné byrokratické úrovni jako spotřebitel. K tomu aby se zaplatila státu daň za výrobu elektřiny není přece nutné se stát podnikatelem, zvláště když to není činnost která by člověka uživila, a navíc je veřejně prospěšná.

Váš bod 2) již řeší zákon č. 165/2012 Sb, § 11, odstavec 9 a 10, bohužel ale diskriminuje pouze OZE a ne všechny zdroje které vytváří aktuální nadbytek výkonu.

Technické limity a regulaci sítě pomocí OZE řeší PPDS 2011 a také bezplatnou dynamickou podporu sítě a tvorbu jaloviny kterou OZE poskytují distributorovi na vyžádaní.
Nové PPDS jdou v tomto směru ještě dál a pokud se vám něco nelíbí a vidíte konkrétní problémy, nebo máte lepší technické řešení tak můžete věcně připomínkovat:
http://www.eru.cz/cs/-/navrh-zmen-c-01-2014-az-04-2014-pravidel-provozovani-distribucni-soustavy-radu-predany-spolecnostmi-cez-distribuce-a-s-e-on-distribuce-a-s-a-predistri

Bod 3) souhlas, s tím že výrobce bude mít možnost i nákup energie za aktuální tržní cenu, nejen prodej. Pokud tedy bude na trhu energie záporná, tak za spotřebu energie dostanou zaplaceno. Výrobny mají 4Q elektroměr který zaznamenává výrobu i spotřebu v čase, tak to není technický problém.
Trh už potom sám rozhodne o tom, kdy se mi vyplatí do sítě dodávat energii a kdy se vyplatí akumulace.
Mimochodem poslední záporná cena elektřiny -2EUR/MWh byla včera a zrovna v 17 hodinu.

Předmět: Re (2): další aspekty net-meteringu
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 13.05.2014 11:01 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100268
reakce na ...
ad2) Z hlediska regulovatelnosti a vlivu na stabilitu sítě nezáleží na tom, zda jde, nebo nejde o OZE.
Máme zhruba 4 kategorie regulovatelnosti zdrojů el. energie:
a) Výborně regulovatelné (kladný vliv na stabilitu sítě, včetně akumulace). Rychlá reakce na požadavky a schopnost vyrábět kdykoliv požadovaný výkon, schopnost akumulace - PVE, část výkonu VE (mimo průtočných).
b) Dobře regulovatelné (kladný vliv na stabilitu sítě). Jako a), ale nedokážou akumulaci - VE průtočné, plynové, uhelné
c) Pracující stálým výkonem, regulace není možná, je obtížná, ekonomicky nevýhodná, nebo pomalá (neutrální vliv na stabilitu sítě) - Bioplyn, JE, geotermální
d) Zdroje s neregulovatelným výkonem (kromě toho, že je lze odpojit). Nevyrábí. když potřebujeme, ale jen když svítí, nebo fouká. - FV, VTE
Stejně, jako zdroje a), nebo b) jsou zdroje špičkové a mají cenový bonus, tak by měly mít zdroje ze skupiny d) stejný cenový malus. Tak, aby celkový vliv skupin a), b) a d) na stabilitu sítě i cenu elektřiny byl pokud možno neutrální.
p.s. Není se moc čemu divit, že v této roční době (blízko dni s nejdelším slunečním svitem v roce) se vyskytla záporná cena elektřiny. V konkrétním dni také nemusí být maximum svitu (a výkonu FV) v poledne. Ono také záleží na oblačnosti. A výroba elektřiny samozřejmě záleží i na jiných vlivech. Avšak čím více bude FV, tím větší bude vliv aktuálního solárního záření na stabilitu sítě.

Předmět: Re (2): další aspekty net-meteringu
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 14.05.2014 06:55 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100268
reakce na ...
Pokud jde o odběr za aktuální tržní cenu, na to není potřeba elektroměr pro dodávání do sítě.
Stačí obvyklejší moderní elektroměr s dálkovým odečtem, který se nyní montuje postupně všem odběratelům.
Potom už jen datové centrum pro vyhodnocení a časté odečty stavu.
A samozřejmě speciální volitelné tarify pro odběr. Muselo by to být nejméně na rok a potom by mohla být sazba proměnná dle aktuální tržní ceny. Případně někdy i záporná.
Možná by pro začátek stačilo, kdyby se lépe využilo zavedeného systému HDO a nízká 8 hod. sazba by byla u volitelného tarifu "plovoucí". Tj. v rámci dne by se mohla operativně přesouvat.
Prozatím však (kromě spotřebičů blokovaných HDO) nejsou dostupné spotřebiče, které by mohly využívat nejnižší aktuální ceny elektřiny. Použití opožděného startu by v takovém prostředí bylo problematické. Musela by aspoň být známa na několik hodin dopředu nějaká předpověď ceny elektřiny.

Předmět: Re (3): další aspekty net-meteringu
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 14.05.2014 09:10 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110148
reakce na ...
Technická řešení, jak řídit spotřebu domácnosti nebo firmy podle ceny elektřiny, jsou už dávno k dispozici. Problém je, že v dohledu nejsou odpovídající tarify, které by umožňovaly drobným odběratelům reagovat aktuální cenu elektřiny na trhu.
Možnost využít HDO má přinejmenším jeden háček, jeho provozování by muselo být v rukou obchodníků, kterých je mnohonásobně více, než provozovatelů distribučních soustav (kteří stejně jako ČEPS nemají žádný komerční zájem vysílat cenové signály).
Problém je v tom, že distributor, který provozuje HDO je jeden, takže omezený počet signálů, které je schopno HDO zpracovat, je dostatečný. Je otázka, jestli by se obchodníci dokázali dohodnout.
Vlastně těch problémů bude více. V konceptu Smart Grids se například předpokládá, že o sepnutí spotřebiče (obecně regulaci spotřeby) bude rozhodovat odběratel na základě informace o ceně (nejčastěji prostřednictvím nějakého zařízení respektive programu). Je potom jasné, že každý odběratel bude na cenové signály reagovat jinak (přesto to bude ve velkých počtech odběratelů celkem dobře predikovatelné).
Váš návrh naproti tomu předpokládá, že rozhodovat bude provozovatel distribuční soustavy.
Vysílač HDO by sice hypoteticky mohl vysílat informaci o ceně (a její predikci), ale současné přijímače by si s tím nevěděly rady.

Předmět: Re (4): další aspekty net-meteringu
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 14.05.2014 09:28 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100268
reakce na ...
Technické řešení spotřebičů pro smart grids:
Pokud vím, tak se prodává zatím jen několik spotřebičů, které by se daly použít.
Pokud mám zastaralé informace, tak prosím uveďte odkazy na takové výrobky.
Kromě toho i kdyby už teď byly vhodné spotřebiče, které umí svůj provoz automaticky řídit podle aktuální ceny elektřiny jinak, než přes HDO dostupné, tak bude ještě hodně roků trvat, než se masivně rozšíří.
V případě HDO jsou 2 kategorie spotřebičů:
1) Ty co musí být blokované (např. bojler). U těch je volba jen v čase, kdy nejsou blokované. Ale zase se automaticky spustí v době nejnižší sazby.
2) Všechny ostatní, kde volba doby provozu je po celý den na zákazníkovi a HDO pouze určuje, jak vysoká je sazba.
Přece není technicky problém udělat v rámci HDO další (několik) sazbu, které by nebyly blokované vůbec, nebo třeba jen 2-4 hodiny denně v největší špičce a měly by sazby odvozené dle aktuální ceny elektřiny.
Zde nemá distributor vůbec vliv na dobu provozu a volba je čistě na zákazníkovi.
Předpověď ceny elektřiny by mohla být třeba na Webové stránce. Připojení k internetu už dnes není problém.
p.s. Těch tarifů by stačilo několik a to by stávající HDO určitě zvládlo.
Nyní také účtuje více obchodníků s různými tarify (každý zákazník platí jinou cenu) přes jednoho lokálního distributora, takže nevidím zásadní technický problém tu nabídku tarifů rozšířit.

Předmět: Re (5): další aspekty net-meteringu
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 14.05.2014 11:14 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110148
reakce na ...
Technická řešení, jak řídit spotřebu domácnosti nebo firmy, je obsáhlejší skupina, než jen spotřebiče Smart Grid Ready.

Předmět: Re (6): další aspekty net-meteringu
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 14.05.2014 12:14 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100268
reakce na ...
Mohl byste být konkrétnější u skupiny domácností?

Předmět: Re (7): další aspekty net-meteringu
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 14.05.2014 16:01 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110148
reakce na ...
Úlohu spínat zátěž v závislosti na nějaké vstupní hodnotě jsme programovali na škole v 80. letech na procesoru 8086. Jinými slovy, je to velmi jednoduchá úloha, kterou zvládne jakýkoli procesor.
Problém je pouze v tom, že drobní odběratelé nemají k dispozici onu vstupní hodnotu, v tomto případě cenu elektřiny.
Drobný odběratel může sice zjisitit na PXE aktuální cenu elektřiny na následujících několik dnů, několik týdnů, několik měsíců a několik let, ale nemůže ji nakoupit.
Stejně tak na stránkách OTE může zjistit, jaké byly dosaženy při obchodování na denním trhu (day ahead) ceny elektřiny na každou hodinu následujícího dne, nebo na vnitrodenním trhu (intraday) cenu na následující hodinu, ale ani tuto elektřinu nemůže koupit.
Problém je totiž složitější, na uvedených trzích se cena určuje na základě nabídky a poptávky, jenže v případě, o kterém diskutujeme, se bude poptávka měnit v závislosti na ceně. Úkol zní nastavit takovou cenu, aby vyvolala požadovanou poptávku.

Otázka však zní: je toto ještě diskuse o net meteringu?
Spíš bych řekl, že o Smart Grids a HDO

Předmět: Re (8): další aspekty net-meteringu
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 14.05.2014 19:24 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100268
reakce na ...
Všechno tohle (net-metering, smart-grid i to HDO) je o vyrovnání poptávky a nabídky a volby optimální ceny.
Síť můžete (nebo spíš musíte) regulovat jak na straně nabídky (výroby), tak na straně poptávky (spotřeby).
Jsou to dvě strany jedné mince.
Nicméně dodavatel (obchodník s elektřinou) přece nakupuje elektřinu mimo dlouhodobějších kontraktů také za aktuální cenu a neměl by pro něho být zásadní problém ji pro odběratele nakoupit a pak také takto dodávat a účtovat.
Místo dvou sazeb denně jich mít více a vždy v době přechodu z jedné do druhé provést dálkový odečet a hodnotu v datovém centru uložit na účet konkrétního odběratele společně s aktuální cenou.
Na veřejně přístupné stránce by pak byly příslušné ceny s předpovědí.
Kdyby z toho měl nějaké % pro sebe, byla by to dostatečná motivace za snahu (třeba za provoz datového centra).
A samozřejmě by to předpokládalo příslušné změny v legislativě.
I bez spínání procesorem by to určitě splnilo účel. Lidé by se více rozmýšleli, kdy zapnout spotřebiče s vyšším příkonem, kde jde zapnutí přesunout. Třeba nastavením odloženého startu. Nebo by se rozmysleli (ti co topí elektřinou) v době zimního nedostatku el. energie a nejvyšších cen, zda zrovna v této době není čas zatopit v krbu.
Týká se to hlavně těch, co mají sazbu přímotopnou, nebo pro TČ a mají NT skoro celý den a ještě malý rozdíl mezi NT a VT, takže ani neřeší, co kdy zapnou.

Předmět: Re (9): další aspekty net-meteringu
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 15.05.2014 14:05 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110148
reakce na ...
Myslím, že se mýlíte, net metering totiž na rozdíl od HDO a Smart Grids vůbec otázku vyrovnávání nabídky a poptávky neřeší.

Předmět: Re (10): další aspekty net-meteringu
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 16.05.2014 06:39 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100268
reakce na ...
Vliv na přizpůsobení dodávky a spotřeby sice není cíl net-meteringu, ale má na něho podstatný vliv.
Vždyť jde o formu akumulace (do sítě).
Má asi takový vliv v síti jako zapojení PVE, nebo HDO, ale v "opačném gardu". Zatímco v PVE spustíme výrobu, nebo pomocí HDO omezíme spotřebu, když je energie nedostatek, (stabilizijeme síť) tak v případě net-meteringu musíme v případě dodávky najít pro tu energii využití a v případě spotřeby zase zajistit její výrobu (způsobuje nestabilitu v síti).
Ten destabilizující vliv FV se projeví dokonce i v případě úplného oddělení FV od sítě. Vemte si příklad akumulačního ohříváku TUV s 2 tělesy. Jedno připojeno k síti, druhé na FV.
Celé léto pravděpodobně nebude žádný odběr ze sítě (nebo jen minimum). Zato v zimě lze čekat většinu odběru ze sítě (FV dá minimum).

Předmět: Re (11): další aspekty net-meteringu
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 16.05.2014 09:57 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110148
reakce na ...
Báchorek podobných té Vaší o destabilizaci sítě fotovoltaikou jsme tady slyšeli už hodně. Jejich vadou je, že po čase se ve většině případů prokázalo, že byly vymyšleny a s realitou mají společného velmi málo.

Například pan Vrba z ČEPS v roce 2010 strašil, že v případě, že bude instalováno 2000 MWp fotovoltaiky, bude nutno v létě každý den odstavovat jaderné bloky. Ve skutečnosti máme hodně přes 2000 MWp fotovoltaiky a JE nikdy nebyly z tohoto důvodu odstaveny. Dokonce jim ani nebyl snižován výkon. Nikdy.

Podobně se strašilo zápornými cenami. Inteligentnímu člověku stačí se podívat na stránky OTE, aby přišel na to, že záporné ceny už tady několikrát byly, ale v naprosté většině byly důvodem jaderné elektrárny, fotovoltaika naprosto výjimečně.

Problém je, že plácnout podobný nesmysl je snadné, vyvrátit jej je vždy náročnější a někdy to může trvat několik let, než praxe prokáže, že se zase jednalo o výmysl.

Net metering tyto problémy neřeší, protože s ním vůbec nesouvisejí. Stejná situace nastane při jiném způsobu podpory konkrétního zdroje.

Kromě toho net metering může být stejně tak použit pro mikrokogenerační jednotky i s tím, že budou provozovány podle potřeby, klidně například v rámci virtuální elektrárny, která bude schopna poskytovat podpůrné služby síti.

Proto Vás žádám, přestaňte tady diskutovat o problémech připojování konkrétních zdrojů a soustřeďte se na téma článku - net metering. Pro koho je výhodný, komu bere byznys...

Předmět: Re (12): další aspekty net-meteringu
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 16.05.2014 12:06 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100268
reakce na ...
Ovšem o net-meteringu se zatím vždy psalo v souvislosti s FV.
To jsou ty rozdíly mezi zdroji, o kterých jsem už psal.
a) Ty co jsou schopny vyrábět kdykoliv "na povel"
b) Ty co to neumí.
A ke každé z těch skupin je potřeba přistupovat jinak. A taky jinak finančně oceňovat. Není jedno, kterou z těch skupin podporujeme.
Záporné ceny elektřiny jsou v nynějším systému obchodování způsobeny především tím, že některý velký (nebo více malých) obchodník(ů) špatně odhadl aktuální poptávku a někdy dříve při dlouhodobějším kontraktu té elektřiny objednal moc. Potom se stane, že při krátkodobém (denním) obchodování je té elektřiny nadbytek.
K čemuž právě přispívá i to jestli je ten den slunečný, nebo je nízká oblačnost (výroba ve FV).
A vůbec nezáleží, jestli by ta elektřina navíc byla objednána v elektrárně jaderné, uhelné, vodní, nebo třeba bioplynové. Dodavatel s podepsaným kontraktem má povinnost dodat podle smlouvy (ani více, ani méně), jinak platí sankce.
Další věc je, že kontrakty většinou nejsou sjednávány přímo z konkrétními elektrárnami, ale např. s ČEZem, který pak rozhodne, zda a které zdroje utlumí a zda je to technicky možné a ekonomické. To by se ale týkalo i samotné elektrárny.
Například ve vodní průtočné se vyplatí vyrábět za každé (celkově nezáporné) ceny, protože voda jinak proteče bez užitku.
Nebo u tepelných bloků najetí do teplé rezervy, nebo dokonce úplné odstavení není zadarmo. Takže se po omezenou dobu vyplatí vyrábět někdy i za zápornou cenu.
Net-metering je primárně výhodný jedině pro nestbilní zdroje typu FV, kterým bude případně poskytnut.
Zdroje s výkonem řiditelným dle potřeby net-metering nepotřebují, spustí se (zvýší výkon) jen v případě, když mají zajištěný odběr.
Pro všechny ostatní je z pohledu konečné ceny energie net-metering nevýhodný. Ostatní výrobci, kteří tu výhodu mít nebudou se budou muset výkonově přizpůsobovat a tím jim budou růst náklady. Nakonec to někdo musí zaplatit a to budou ostatní spotřebitelé, protože jak bylo ukázáno v propagačních materiálech, ti v režimu net-meteringu (v případě vyrovnání výroby k odběru v průběhu roku) nezaplatí za energii nic.
pps. Představte si na chvíli, že by mělo být 100% výroby elektřiny v ČR z FV v ržimu net-meteringu. Absurdní představa ze ?
Jenže při jakém % výroby v net-meteringu je to ještě proveditelné, kdo a proč ho bude využívat, jak to bude konkrétně vypadat s náklady distribuce, "akumulace", atd a kdo z toho bude těžit ? A můžeme si vůbec takovou podporu nějakých zdrojů vůbec ekonomicky dovolit, když to zvýší cenu energie ?
Net-metering je hlavně jinak nazvaný a ještě více zvýhodněný
přednostní odkup. Zatímco dopusud si byly některé zdroje "rovnější", tj. všechny OZE (čti byly zvýhodněny), nyní by si byly "rovnější" už jen některé OZE. Shodou okolností Ti, kterří mají největší lobing a přišli o (finančně vyjádřeno) největší výhody.
Přitom běžně tvrdí, že jsou konkurencescopní. Takže by vlastně žádné výhody neměli potřebovat.

Předmět: Re (13): další aspekty net-meteringu
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 29.05.2014 07:27 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110148
reakce na ...
Mýlíte se v podstatě ve všem, co vytýkáte net-meteringu.
Jeho parametry lze nastavit pro každý zdroj jinak (podobně jako výkupní ceny). Prostě jste si něco vsugeroval a reagujete nikoli na text článku, ale pouze na své vlastní představy.
Do doby, než bude zprovozněno alespoň něco ze Smart Grids (a možná i poté), bude net-metering výhodný i pro mikrokogenerační jednotky a další malé řiditelné zdroje. Opět však záleží na nastavení parametrů net-meteringu pro konkrétní typ zdroje.

Předmět: Moje chytristika
Autor: Josef Novák
Datum: 12.05.2014 08:17 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 115279
reakce na ...
Rád bych připomenul, že celý princip Net meteringu vychází z reality v USA, kde elektřině vládnou "vertikálně integrované utility", neboli výrobu-přenos-distribuci-prodej zajišťuje jeden územní "přirozený" monopolista. Proto tam lze např. argumentovat tím, že je to pro tu společnost výhodné, protože ušetří na (ne)výstavbě elektráren, apod.
Pokud přebíráme z USA, tak stojí za úvahu i princip VOST (value of solar). http://cleantechnica.com/2014/04/09/can-fair-solar-price-win-utilities/
Podle tohohle odhadu to vychází přibližně tak, že při spotřebě x kWh by pro vynulování účtu za elektřinu musel majitel FVE dodat 1,2*x kWh do sítě. Cokoli navíc by bylo zadarmo. Takže distributor by taky neostrouhal.
Pikantní je, že pokud by se podobný postup aplikoval na větrné elektrárny, tak by nejspíše v dobrých lokalitách vyráběly za zápornou cenu.
Stejně si ale nemyslím, že se v ČEZku něco podaří prosadit dříve než přijde befel z Bruselu nebo než bude to očí bijící rozdíl mezi cenou německé/rakouské elektřiny a té české (tj. za nějakých 15 let, až se Němci zbaví drahých FiT z let 2007-2009). Mezitím si lidé budou v omezené míře panely instalovat "po partyzánsku" jen pro vlastní spotřebu.

Předmět: Re: Moje chytristika
Autor: Vladimír Křen
Datum: 12.05.2014 11:29 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100035
reakce na ...
Stále se divím že nikdo si nenechá zaplatit služby. To je rezerva výkonu, regulace napětí atd.

Předmět: Re (2): Moje chytristika
Autor: Josef Novák
Datum: 12.05.2014 11:53 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 115279
reakce na ...
Problém malých ryb. Jak nemáte svých 100 MW, tak se s vámi nikdo nebaví. Chtělo by to někoho jako SolarCity nebo Deutsche telekom, kdo by ty prďoly se soláry, bateriemi a kogenačkami všeho druhu posbíral a na dálku je ve spolupráci s majiteli používal jako jednu virtuální elektrárnu poskytující dokonale škálovatelně krásné sinusoidy z invertorů přímo do distribuční sítě. Třeba se někdo najde i v ČR.

Předmět: Re (3): Moje chytristika
Autor: Tomáš tom
Datum: 12.05.2014 16:55 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 103641
reakce na ...
Virtuální elektrárnu řeší obchodník který z OZE vykupuje cca 60% energie:
http://www.ampermarket.cz/novinky-35

Obchodník který vykupuje a prodává veškerou energii z OZE to řeší u vybraných elektráren i spotřebitelů dálkovou regulací výkonu
http://www.nanoenergies.cz/smart-rizeni

Předmět: Re (4): Moje chytristika
Autor: Josef Novák
Datum: 12.05.2014 19:51 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 115279
reakce na ...
Díky za info, o Amper Marketu jsem nevěděl.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama