Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Skladba podlahy na terénu

Autor: Kamil Matýsek
Datum: 30.04.2010 16:45

Dobrý den,
řeším problém při návrhu skladby podlahy na terénu v programu Teplo 2009. Požadavek na součinitel prostupu tepla U,N = 0,38 W/m2K splňuje, nicméně v konstrukce ne a ne splnit i požadavky na šíření vlhkosti v konstrukci a to že roční mnoštví kondenzátu musí být menší než roční kapacita odparu a zároveň menší než 0,1 kg/m2,rok.

Použitá skladba je následující:
1.keramická dlažba 0,008m
2.lepidlo na dlažbu 0,002m
3.betonová mazanina 0,050m
4.PE-folie
5.Isover Orsil N ve vrstvách 0,04+0,05+0,05=0,140m
6.hydroizolace Foalbit S
7.asfaltový nátěr
8.podkladní beton 0,100m
9.štěrkopísek 0,2m

Prosím o nějakou radu, jak upravit skladbu tak, aby tyto požadavky splňovala, protože i když používám doporučené skladby z různých technických publikací, skript a internetu, tak se mi nedaří tento problém odstranit. Předem děkuji za odpovědi

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jarka Černá16.01.2011 21:33
kocina petr07.06.2010 09:01
Jarka Černá06.06.2010 11:48
kocina petr06.06.2010 11:37
Pavel Kříž06.06.2010 06:48
kocina petr06.06.2010 06:38
kocina petr06.06.2010 06:21
Jiří Svoboda31.05.2010 12:40
Jarka Černá31.05.2010 12:16
Jiří Svoboda31.05.2010 09:12
Laďa Jaskva29.05.2010 08:48
Jarka Černá29.05.2010 08:40
kocina petr29.05.2010 06:27
jaroslav Šalý28.05.2010 15:07
Jarka Černá28.05.2010 13:56
kocina petr28.05.2010 13:30
Jarka Černá28.05.2010 12:39
Jiri Svoboda28.05.2010 09:00
kocina petr28.05.2010 06:46
Zbyněk Musil12.05.2010 12:31
Kamil Matýsek12.05.2010 08:30
Kamil Matýsek12.05.2010 08:28
Jiří Svoboda11.05.2010 08:47
melkor unlimited11.05.2010 08:31
kocina petr10.05.2010 17:55
kocina petr10.05.2010 17:49
Jiří Svoboda10.05.2010 10:50
Dawe Polda10.05.2010 10:37
Jiří Svoboda10.05.2010 10:24
Dawe Polda10.05.2010 10:09
Zbyněk Musil10.05.2010 09:41
Jiří Svoboda10.05.2010 09:06
Jarka Černá09.05.2010 16:52
Kamil Matýsek09.05.2010 15:33
chalupný petr07.05.2010 16:16
Jarka Černá07.05.2010 15:31
Kamil Matýsek07.05.2010 10:34
Laďa Jaskva02.05.2010 12:56
Kamil Matýsek02.05.2010 12:48
Laďa Jaskva02.05.2010 10:43
Kamil Matýsek02.05.2010 10:37
Laďa Jaskva01.05.2010 14:20
Kamil Matýsek01.05.2010 13:54
Laďa Jaskva01.05.2010 02:10
Laďa Jaskva01.05.2010 02:10
Jarka Černá30.04.2010 17:51

Příspěvky
Autor: Jarka Černá
Datum: 16.01.2011 21:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100025
reakce na ...
Dobrý deň, neviem, či ste si nechali zasielať príspevky na mail... ak áno, bola by som rada, keby ste povedali, aké bolo rozuzlenie problému - jeho fyzikálna podstata.

Autor: Zbyněk Musil
Datum: 10.05.2010 09:41 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Hoj...řeším podobný problém taktéž do Bc. Zabývám se teda hlavně součinitelem prostupu tepla konstrukcí, šíření vlhkosti se nezabývám. Stejně jako ty budu nucen na sebebe vrstvit izolační desky Orsil. Dočetl jsi se někde do jaké tloušťky to lze provést nebo případně zda vůbec? V prospektech mají vždycky jednu vrstvu a doplněnou izolační vrstvou (Styrodur) pod podkladní betonovou deskou. Možná je to hezký detail na pohled, ale v praxi bych to dělat nechtěl. Moc si to nedovedu představit. Výhodu má tento detail hlavně v tom, že tloušťka kce samotné podlahy vyjde okolo 100 mm. Což je samozřejmě ideální vzhledem k výšce parapetů, světé výšce místnosti atd. Asi chápeš můj problém...jestli "ošidit" množství TI na úkor toho, že mi vyjde dobrá tloušťka skladby, nebo udělat skladbu cca 150 mm a snažit se vyrovnat zvýšení podlahy např. nízkou tvarovkou v obvodové zdi, kterou Wienerberger nabízí. To se ale rovná zvýšení KV a tím i rozměrů schodiště. Jinak skladbu podlahy řeším bez další betonové roznášecí desky pomocí dřevo-vláknitých desek Sterling. V RD dostačující. Pokud budeš mít nějaký nápad jak skladbu vyřešit, budu rád za tip. Ať se dílo daří...

Autor: melkor unlimited
Datum: 11.05.2010 08:31 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Aby to bylo k něčemu, je potřeba navrhnout 2 konstukce a v závěru udělat jejich porovnání s vyjmenováním kladů a zaporů.

Zamyslete se nad tím, proč jsou navrhovány 2 vrstvy. Jeden z možných důvodů je kombinace tepelně-izolační funkce s funkcí útlumu kročejového hluku.

PS: Stavebníci v oblasti českého kráteru oplývají zvýšenou neochotou používat doplňkový sortiment cihel z důvodu ceny.

Autor: Kamil Matýsek
Datum: 12.05.2010 08:28 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Zdravím,
mě se ten nápad s tou vrstvou Styroduru pod podkladním betonem nezdá špatný. Při použití 40 mm Orsilu N jako kročejové izolace na podkladním betonu a 100 mm Styroduru pod podkladním beton jako tepelná izolace celá skladba vyhoví jak na součinitel tepla, tak v ní nedochízí vůbec k žádné kondenzaci. Navíc mám částečně podsklepený dům, takže mě v 1.NP vyjde konstantní tloušťka podlahy!
Navíc to vrstvení desek z minerální vaty do tloušťky 140 mm se mě samotnému už od začátku nelíbilo. Díky za inspiraci, ještě to z konzultuji s vedoucím ale myslím, že to tak udělám...

Autor: Kamil Matýsek
Datum: 12.05.2010 08:30 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
P.S.: navíc tam nemusí být žádná parozábrana s vysokým souč. difuzního odporu, ale stačí tam obyčejná PE folie

Autor: Zbyněk Musil
Datum: 12.05.2010 12:31 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Přesně tak, hlavní problémem jsou tloušťky podlahových konstrukcí. Taky se mi příliš nelíbí 150 mm skladba podlahy. Z kunzultací s mým vedoucím práce, ale vyplynulo, že se mám snažit izolaci pod deskou vyhnout. Zrovna teď o víkendu jdu pomáhat betonovat základovou desku pod RD a představa, že tam nějakým způsobem rovnám desky Styroduru (netuším jak bych je mezi sebou alespoň částečně spojil) a na to nanáším beton včetně KARI sítí mě příliš neoslovuje. Minimálně by se musel udělat dostatečně rovný podklad, na který desky položit. Ale na druhou stranu je to co se návrhu týká nejschůdnější řešení (dostatečný U, skladba podlahy do 100 mm) Ve čtvrtek to znovu prokonzultuji a nějak vyřeším.

Autor: chalupný petr
Datum: 07.05.2010 16:16 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
dobrý den,
podlaha na terénu není konstrukce, u které se běžně posuzuje kondenzace vodní páry. kce nesousedí s vnějším vzduchem a skutečné okrajové podmíky jdou težko zadat.
A většinou skladby v realu fungující a výpočtově nevycházejí.

Podlahu bych hodnotil jen z hlediska součinitele prostupu tepla, poklesu dotykové teploty a vnitřní povrchové teploty.

PCH

Autor: Kamil Matýsek
Datum: 09.05.2010 15:33 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
S tímto názorem jsem se už setkal, nicméně posudky na tepelnou techniku jsou povinnou součástí mé bakalářské práce a nejsem si jistý, jak bych s tímto argumentem uspěl u obhajoby...

Autor: Jarka Černá
Datum: 09.05.2010 16:52 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
A Váš školiteľ - čo hovorí na tento problém (alebo pseudoproblém)?

Autor: Kamil Matýsek
Datum: 01.05.2010 13:54 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Děkuji za Vaše reakce, jen pro představu přidávám výsledky výpočtu:

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce: S08 - PODLAHA 1NP NA TERÉNU (DLAŽBA)

Rekapitulace vstupních dat

Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,4 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
Teplota na vnější straně Te: 5,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce

Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Dlažba keramická 0,008 1,010 200,0
2 Malta cementová 0,002 1,160 19,0
3 Beton hutný 3 0,050 1,360 23,0
4 PE folie 0,0001 0,350 144000,0
5 Isover Orsil N 0,040 0,043 1,1
6 Isover Orsil N 0,050 0,043 1,1
7 Isover Orsil N 0,050 0,043 1,1
8 Foalbit S 0,0045 0,210 28900,0
9 Asfaltový nátěr 0,001 0,210 1200,0
10 Beton hutný 2 0,150 1,300 20,0
11 Štěrkopísek 0,200 2,000 50,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,535+0,000 = 0,535
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,935

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).


Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)

Požadavek: U,N = 0,38 W/m2K
Vypočtená hodnota: U = 0,27 W/m2K
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)

Požadavky:
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační zóně činí:
zóna č. 1: 0,115 kg/m2,rok (materiál: Foalbit S).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu:
0,100 kg/m2,rok

Vypočtené hodnoty:
V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.

V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci.
Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,1625 kg/m2
Na konci modelového roku je zóna stále vlhká.

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
Ma,vysl > 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN.
Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN.

Jako okrajové podmínky jsem pro interiér použil "obytné místnosti", pro exteriér "zemina pod podlahou" a celou konstrukci posuzuji jako těžkou, jednoplášťovou, vytápěnoého prostoru přilehlou k zemině do 1,0 m od rozhraní vnějšího vzduchu a zeminy. Konstrukce je nastavená jako podlaha/strop - tepelný tok shora dolů.

Jsem student a s programem se učím teprve zacházet, je tudíž možné, že jsem někde udělal chybu, nicméně se mi to nezdá a zatím se mi nedostalo uspokojivé odpovědi, či rady jak tento problém odstranit.

Autor: Laďa Jaskva
Datum: 01.05.2010 14:20 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den. Já jsem na rozdíl od spousty jiných abonentů laik. Ten program znám pouze v demo verzi, která umožní posoudit konstrukce s max. 2 mi vrstvami. Nicméně, nezdá se úplně vhodné v zadání venkovní teplota - 15°C. Zkuste zadat teplotu +5°C a uvidíte, jestli se to celé diametrálně nezmění.
S pozdravem Laďa

Autor: Kamil Matýsek
Datum: 02.05.2010 10:37 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Tenhle údaj se vypisuje automaticky, je to teplota venkovního vzduchu. To, že je konstrukce v kontaktu se zeminou znázorňuje teplota na vnějšíí straně, tj. +5°C, takže by to mělo být v pořádku...

Autor: Laďa Jaskva
Datum: 02.05.2010 10:43 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den. To jsem už zjistil také. Také, když to násilně přepíšete ( což jde ) , tak to v popisu napíše, že se jedná o nestandardní výpočet. Mě je jasné, že ten program neumím používat. Zkuste ten Váš problém konzultovat s Vašimi pedagogy. Jsem přesvědčen, že potvrdí to, co jsem napsal a že
v podstatě potvrdí správnost skladby podlahy podle Vašeho
popisu.
S pozdravem Laďa

Autor: Laďa Jaskva
Datum: 01.05.2010 02:10 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den. Chlape, co blbnete, k jaké kondenzaci a hlavně čeho bude v té podlaze docházet. Aby v konstrukci mohlo docházet ke kondenzaci, musí být současně splněno několik podmínek.
Relativní vlhkost a teplota na obou stranách konstrukce musí být rozdílná. Konstrukce současně musí být paropropustná. Všechny podmínky musí být splněny současně a ke kondenzaci stejně dojde pouze při toplotě rosného bodu. Ve Vaší podlaze nejsou tyto podmínky současně splněny a je to dáno asfaltovým nátěrem a hydroizolací Foalbit S. Jediná vlhkost, která se Vám dostane do podlahy je ta, kterou tam dostanete rozlitou vodou a ta se stejně časem odpaří. Program Teplo 2009 máte v ostré verzi, nebo používáte demo ?
Skladbu podlahy udělejte přesně tak, jak to máte v dotazu napsáno. Je to dobře.
S pozdravem Laďa

Autor: Laďa Jaskva
Datum: 01.05.2010 02:10 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Ještě bych dodal, že byste mohl jít s tloušťkou izolace aspoň na 20 cm a z cenových důvodů zvažte EPS 100Z 15 cm a 5 cm minerální kročejovku. Pod beton by mohl přijít EPS T 3500.
S pozdravem Laďa

Autor: Jarka Černá
Datum: 30.04.2010 17:51 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý deň,

uvažovaná PE fólia má aký difúzny odpor? Má funkciu parozábrany, alebo slúži len proti prieniku vlhkosti z mokrého betónu (bezprostredne po betonáži) do izolácie?

Autor: Kamil Matýsek
Datum: 02.05.2010 12:48 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
PE-folie slouží pouze jako ochrana tepelné izolace při betonáži. Zdá se ale, že problém s kondenzací vyřeší použití místo PE-folie materiál s vyšším faktorem difuzního odporu. Protože když použiji z katalogu materiálů folii "Vedag Erich" s faktorem difuzního odporu 1875000, namísto 144400 u PE-folie, tak už ke kondenzaci nedochází...

Autor: Laďa Jaskva
Datum: 02.05.2010 12:56 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den. Když už si hrajete s tím programem, zkuste tam zadat místo minerálu EPS 100Z.Jen tak pro porovnání.
S pozdravem Laďa

Autor: Kamil Matýsek
Datum: 07.05.2010 10:34 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Při použití EPS 100 Z ve stejné tlouštce, jako ISOVER ORSIK N se součinitel prostupu tepla U snížil z 0,26 na 0,23 W/m2K. Co se týká kondenzované vlhkosti, tak opět podlaha vyhoví pouze za použití parozábrany s vyským souč. difuzního odporu (folie Vedag Erich) místo PE folie...

Měl bych ještě jeden dotaz. Potřeboval bych poradit se skladbou podlahy garáže a jaké okrajové podmínky mám použít pro interiér. Garáž je oddělená od obytných místností zdí z tvárnic Ytong P2-400 tl. 300mm, tudíž bych předpokládal, že bude nějakým způsobem temprována z obytných místností. V katalogu okr. podmínek je pro garáže však teplota pouze 5°C, což se mi zdá málo.

Dlaší problém vyvstává se stropem garáže. Je ze stropních dílců Ytong a nad ním je dvouplášťová plochá střecha (Bitagit, Isover Merino tl. 200mm, vzduchová mezera, záklop na krokvích, hydroizolace a plech. krytina). Při návrhové teplotě interiétu 5°C není splněn teplotní faktor F,Rsi,N a na vnitřní straně stropu dochází ke kondenzaci páry... Nevíte někdo prosím, jak tento problém vyřešit? Předem děkuji za odpovědi

Autor: Jarka Černá
Datum: 07.05.2010 15:31 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý deň,

konzultovali ste už tento problém s Vaším vyučujúcim? Viete, mňa zaráža, že podľa všetkého, čo Vám vychádza, je nutné použiť parozábranu, ale prax je iná. Že by sa všetci mýlili?!

Napadá mi, že to zrejme závisí od smeru prieniku vodnej pary. Nie je to v prípade podlahy tak, že para celoročne postupuje smerom nadol, keďže teplota podlahy v interiéri je stále teplejšia než všetko ostatné pod ňou?

Prvý raz som sa stretla s použitím parozábrany v podlahe na EPD Popice, keď autor napísal komentár "Parozábrana na podlaze je docela nutná" - http://amper.ped.muni.cz/~svobodak/stavba2008/photo53.html . Priznám sa, prekvapilo ma to, napriek tomu, že podlaha je po obvode vo vodorovnom smere difúzne otvorená; zrejme to však nehrá podstatnú rolu. Neviem.
My sme však do našej stavby rovnakého typu použili parozábranu tiež - práve kvôli tomu, že sa mi nechcelo pátrať a hľadať istotu, či a prečo tam parozábrana patrí alebo nepatrí. Teraz ste ma však pomlsali a chcela by som poznať odpoveď.

Bola by som rada, keby sa k tomuto problému vyjadrili promovaní inženýři. (A nielen tí.) ;-)

Ďakujem.

Autor: Jiří Svoboda
Datum: 10.05.2010 09:06 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Vážený pane

Tak trochu se vnitřně podivuji, jak Vás to učí. Zaprvé do podlahy stačí trochu tvrdší EPS (levnější než minerální vata) a tloušťka by měla být alespoň 20 cm, spíše 25 cm. Izolace je velmi levná, ceny energie pořád porostou a další izolaci tam budete přidávat jen velmi nákladně. Já bych rozhodně doporučoval, abyste sepsali panu děkanovi petici (pokud Vás takto neučí přímo děkan), aby v této záležitosti sjednal nápravu.

Co se týče kondenzace vlhkosti, vytvoří se vždy soustavný tok vlhkosti směrem ke studenému podloží a pokud tato vlhkost nebude odváděna, bude postupně degradovat tepelnou izolaci. Řešením je maximálmě omezit tok vlhkosti použitím parozábrany - to již víte - a pak zaručit odvod vlhkosti. Pokud dáte mezi hydroizolaci a tepelnou izolaci tenkou ssavou vrstvu (geotextilii, tenkou vrstvu jemného písku), pak bude vlhkost odváděna jako knotem ke stěnám a bude po nich vzlínat a tím bude odváděna zase zpět do interiéru. To bude samozřejmě fungovat jen tehdy, nebudou-li zdi založeny na pěnovém skle, které je paronepropustné a neumožní vzlínání. Zdi je tedy vhodné založit kvůli přerušení tepelného mostu na šáru Ytongu.

Vidíte, že celý problém je možno řešit kvalitně a přitom velmi levně. Bohužel, tento problém se neučí způsobem, že se jednou problém pořádně a optimálně vyřeší a pak se toto řešení předává dále, nýbrž se "vědecky" opakovaně hledá jeho špatné řešení. Inu, tak už to (docela běžně) chodí.

Autor: Dawe Polda
Datum: 10.05.2010 10:09 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
pan Svoboda.. Nejste spřízněn a Fy Svoboda, která nabízí program Stavební fyzika?

Co se týče kondenzace vlhkosti, vytvoří se vždy soustavný tok vlhkosti směrem ke studenému podloží a pokud tato vlhkost nebude odváděna, bude postupně degradovat tepelnou izolaci.

Když bude pod podlahou +5 a 99% vlhkost vzduchu a nad podlahou +6 10%?

Autor: Jiří Svoboda
Datum: 10.05.2010 10:24 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
S fy Svoboda nemám nic společného.

Podmínky pod podlahou +5 a 99% vlhkost vzduchu a nad podlahou +6 a 10% vlhkost opravdu nejsou v rodinném domě obvyklé. Pak by šla samozřejmě vlhkost opačným směrem.

Autor: Dawe Polda
Datum: 10.05.2010 10:37 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Podmínky obvyklé nejsou, jsou demonstrativní a ukazují že transpotr vodní páry se řídí tlakem vodní páry a pouze tímto tlakem (ten je dán vlhkostí vzduchu a jeho teplotou a má logaritmickou závislost). Nelze tvrdit že, difundující vlhkost jde z teplého prostředí do studeného.

Autor: Jiří Svoboda
Datum: 10.05.2010 10:50 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Ale toto já rozhodně netvrdím. Běžné podmínky v bytě jsou 22°C a 50% vlhkosti a lze je považovat za konstantní. Na styku s deskou lze předpokládat 5°C a nulový tok vlhkosti. Tepelnou vodivostí a difúzní propustností konstrukce je pak řešení jednoznačně určeno.

Autor: kocina petr
Datum: 10.05.2010 17:55 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
myslite si,ze by tyto podminky u nas mohli nastat??
napadaji me snad Benatky,ale tam je zas problem v tech +6st a 10% vlhkosti,kdyz lezi prakticky na hladine more.vlhkost celorocne na 100% vyssi a tech 6st mozna tak jednou za rok.

nezachazejme do extremu,nebo se toho nejaky jouda chytne a zacne tu tuto teorii pitvat.

Autor: kocina petr
Datum: 10.05.2010 17:49 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
zdravim vas pane Svobodo.jsem rad,ze jste se objevil,co vas dum?

kdybych byl zakem pana dekana,tak bych mu rekl,aby si doplnil vzdelani.sice trochu ostre,ale ekonomika se s nikym nemazli ani se mnou ne a kazdy chybe je velmi kruta.vim o cem pisi.

s poslednim odstavcem mate naprostou pravdu.chybi uz jen vypocty :-)) a pak, kde se asi stala chyba ?!

Autor: Jiří Svoboda
Datum: 11.05.2010 08:47 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Též zdravím pane Kocino. Pasivní dům v Popicích funguje myslím velmi dobře. Blíže se o tom můžete dočíst a dokoukat na mých stránkách http://amper.ped.muni.cz/~svobodak/

Autor: kocina petr
Datum: 28.05.2010 06:46 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
pane svobodo nemohl by jste uvect celkove spotreby v techto postavenych domech?
nikde jsem to tam nemohl najit.

Autor: Jiri Svoboda
Datum: 28.05.2010 09:00 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Popicky dum protopil za uplynulou zimu kolem 400 m3 a v Zebetine topime za asi 800 m3 zemniho plynu.

Autor: Jarka Černá
Datum: 28.05.2010 12:39 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Ahoj,

to je aj s TUV, že? Solár v Popiciach ešte asi nie je zapojený?
Na vykurovaných 180 m2 je to slušný výsledok...

Prečo je taký rozdiel v spotrebe medzi Ž. a P.? Podobne veľké domy, rovnaká lokalita, Ž. je len o niečo horšie izolovaný... Je to spotrebou TUV?

Ďakujem.

Autor: Jiří Svoboda
Datum: 31.05.2010 09:12 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
No Ž je trochu větší, hůře izolovaný a zřejmě hrají poměrně velkou roli netěsnosti v Ž. Údaje jsou odhady spotřeby jen na topení.

Autor: Jarka Černá
Datum: 31.05.2010 12:16 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
A k tomu účinnosť spaľovania v P. vs. Ž.

Zrejme sa v oboch domoch kúri na vyššiu teplotu než 20-21°C, že?

Autor: Jiří Svoboda
Datum: 31.05.2010 12:40 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
No moc se s teplem jistě nešetří! A taky oba domy mají hodně malé solární zisky - z jihu prakticky nic nedopadá. Dům nešlo otočit.

Autor: kocina petr
Datum: 06.06.2010 06:38 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
pokud maji netesnosti tak bych to chapal.jeden sice s velkymi izolacemi vedle me stoji,jenze koncepce byla spatna uz od pocatku a spotreby ma taky podstatne vyssi.

Autor: kocina petr
Datum: 28.05.2010 13:30 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
je to pomerne dost,kdyz to zhruba prepocitam na kWh tak se jedna o 4 a 8MWh za vytapeni.loni jsem mel celkovou spotrebu domu 7,7MWh (topeni,ostatni a TUV).solarka byly v provozu od poloviny cervna nebo cervence.presne uz si to nepamatuji.
letos ocekavam 6MWh.
jinak diky za info.

Autor: Jarka Černá
Datum: 28.05.2010 13:56 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Pán Kocina, nemôžeme len tak porovnávať Váš bungalov cca 130 m2 s 2- alebo 3-podlažným RD 180 resp. 240 m2. Okrem toho v inej klim. oblasti, s iným životným štýlom a spotrebou TUV... Absolútne sa nemôžu k sebe postaviť 2 celkové spotreby rôznych domov, pretože sú neporovnateľné. Môžeme porovnávať spotrebu energie na TUV 2 rovnako veľkých rodín, hodnoty MPT 2 domov, spotrebu bežnej elektriny 2 rodín a pod.... a samozrejme dopovedať, prečo sú veci tak, jak sú...

Inak je to len plané vystatovanie sa, kto spotrebuje menej.

Autor: jaroslav Šalý
Datum: 28.05.2010 15:07 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
pan Kocina má pořád potřebu počítat jabka s hruškama k tomu švestky, a nedokáže pochopit, že ty sčítat nelze

Autor: kocina petr
Datum: 29.05.2010 06:27 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
nerikam porovnavat s mym.
proc stale lidi nechapou,ze u domu s velmi nizkou spotrebou je spotreba priblizne stejna u vsech domu.
bezna domacnost a to i panelakova ma podle normy mesicni spotrebu okolo 180kWh.me se to potvrdilo a verim,ze podobnou maji i ostatni.preci doma nebudete mit zapnuty 4x plasma a 4x lednice.i kdyz to muze byt pro nekoho bezna zalezitost.rozhodne se ale nejedna o prumer.
spotreba TUV se muze lisit,ale pokud jsou k dispozici solarka a ocekavam,ze se to v brzke dobe stane beznou zalezitosti,tak i spotreba TUV bude obdobna.lisit se to muze ve spotrebe vody.

rozdil muze byt pouze v extremech,kdy je v RD treba 5-10 lidi nebo 2-3lidi.

Autor: Jarka Černá
Datum: 29.05.2010 08:40 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
proc stale lidi nechapou,ze u domu s velmi nizkou spotrebou je spotreba priblizne stejna u vsech domu

To ani náhodou. Popice a náš majú síce veľmi podobné hodnoty U konštrukcií, ale náš je menší a aj spotreba bude menšia. Neviem, či možno považovať čísla 4000 kWh a 3000 kW (s TUV) za rovnaké. Rozdiel je 25% menej resp. 30% viac (podľa základu, z ktorého počítame).

Autor: Laďa Jaskva
Datum: 29.05.2010 08:48 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den. Tak to jste si zřejmě dovolila moc. To přece není možné, aby pan Kocina neměl prvdu. To máte určitě špatně vypočítané a za předražené výpočty jste zaplatila odborníkům přemrštěnou cenu. Počkejte, až budete měřit SKUTEČNOU
spotřebu ( nezáleží, jak budete topit, nezáleží, jakou budete mít spotřebu TUV a nezáleží, kolik osob tam bude ), vždy se dostanete na stejnou spotřebu, jako pan Kocina. A ještě jsem zapoměl - ono ani nezáleží jak silnou máte izolaci a o velikosti domu ani nemluvím, tao se nemůže už vůbec projevit.
S pozdravem Laďa

Autor: kocina petr
Datum: 06.06.2010 06:21 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
az budete bydlet ve svem,prijdete na to sama.
vsimnete si z grafu jednotlivych domu,ze v lete maji vsichni podobnou spotrebu a nijak se markantne neodlisuji.
v zime je to jine z duvodu otopu,ale pokud jsou dva domy se stejnou TZ,tak ani ty by se od sebe nemeli nijak odlisovat.pkud je tedy priblizne stejna i podlahova plocha.nemuzete brat 100 a 300m2.

Autor: Pavel Kříž
Datum: 06.06.2010 06:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100055
reakce na ...
Tak jsem spočítal spotřebu el. energie za posledních 50dní mám průměr 9,5kWh/ den

Autor: kocina petr
Datum: 06.06.2010 11:37 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
pokud to vezm bez topeni a bez TUV,tak to v mem pripade dela 5-6kWh.tsejne jak spocital pan Smrcka.pokud mate vice,bude je nekde chyba standby,nebo vysoka spotreba spotrebicu.
kamos mel treba lednici co brala denne 3kWh :-(,nez ji vyhodil

Autor: Jarka Černá
Datum: 06.06.2010 11:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100025
reakce na ...
Ja som nemala pocit, že sa bavíme vyslovene o lete...

Autor: kocina petr
Datum: 07.06.2010 09:01 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
prave ze leto by se nemelo nijak markantne lisit od topeni a TUV.to by mel mit priblizne kazdy stejny cca 150-200kWh,norma udava pro panelakovy byt 180kWh).pokud nekdo nema solarka a TUV ohriva EE,tak se spotreba zvysi na cca 400kWh plus minus 10%.
dalo by se tedy rici,ze vse co je nad 450kWh v zimnim obdobi ,pripada na topeni.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.