Odpovědnost autorizované osoby

Autor: Marcel Vojanec
Datum: 18.08.2010 16:24
uživatel: 100711


Pri zkoušce nového výtahu autorizovanou osobou dodavatel předložil dokumentaci výtahu v které nebyly zapracovány podmínky požárně bezpečnostního řešení projektu ke stavebnímu povolení.
Dodavatel sice certifikát-osvědčení obdržel, ale výtah nebyl zkolaudován pro nedodržení podmínek stavebního povolení.
Zodpovědnost zhotovitele je jasná a AO předpokládala, že má kompletní podklady. Zajímalo by mě:
1. je-li osvědčení platné,
2. zda-li a jakým způsobem odpovídá AO za shodu se schváleným projektem.
Děkuji za odpověď.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Marcel Vojanec26.08.2010 09:27
Václav Vaněk23.08.2010 16:17

Příspěvky
Autor: Václav Vaněk
Datum: 23.08.2010 16:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100536
reakce na ...
Pane Vojanec,
váš problém předložím na poradě Autorizovaných osob ČR v měsíci říjnu pokud budou k dispozici níže uvedené doklady.
Předběžně - obecně lze říci, že Autorizovaná osoba nepochybila, když vydala certifikát, protože výtah posuzovala v intencích Směrnice evropského parlamentu a Rady (výtahová směrnice) 95/16/ES - ( NV č. 27/2003 Sb.) v rozsahu předložené dokumentace výrobcem/dodavatelem výtahu. Za dodržení podmínek uvedených ve stavebním povolení pak zodpovídá jeho nositel - zhotovitel stavby, pro nějž byla dodávka a instalace výtahu zřejmě subdodávkou. Pro definitivní odpověď na vaše otázky chybí více dokladů - průvodní technická dokumentace k výtahu, stavební povolení a případně další doklady, které jsou zmíněny ve stavebním povolení.
Václav Vaněk

Autor: Marcel Vojanec
Datum: 26.08.2010 09:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100711
reakce na ...
Děkuji za odpověď.

Pro upřesnění:
- dispozičně se jedná o přístavbu výtahu s pěti stanicemi. Šachta je od fasády odsazena a nástupiště jsou v úrovni mezipodest domovního schodiště propojeny s budovou uzavřeným krčkem.
Strojovna hydraulického výtahu je umístěna dole vedle šachty se společnou stěnou.

- Zhotovitel výtahu byl generálním dodavatelem celé stavby, tedy včetně konstrukce šachty, založení a dalších stavebních prací.

- Zároveň byl zhotovitel i autorem konstrukční části projektu ke stavebnímu povolení.

- Autor požární zprávy uvažoval šachtu a strojovnu jako samostatné požární úseky s požadavky
na požárně ošetrené prostupy mezi ěachtou a strojovnou a požárně odolnou skříň rozvaděče.
Skutečné provedení výtahu byla strojovna a šachta zahrnuta jako jeden požární úsek.

-----
Pokud jsem tedy porozuměl autorizovaná osoba kontroluje pouze jakýsi technologický standard strojní části výtahu jen podle predložené dokumentace bez souvislostí se stavební části, šachtou, a obecně závaznými předpisy? V tomto případe s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb?

Nejsem podrobně obeznámen s Vámi citovanou směrnicí, ale z uvedené vyhlášky si dovolím uvést:

§ 11a
(3) Autorizované osoby jsou oprávněny zrušit nebo zmenit jimi vydaný certifikát nebo jiný jimi vydaný dokument, pokud se prokáže, že se změnily skutečnosti, za kterých byly vydány, zejména pokud se zjistí, že výrobky nesplňují požadavky technických předpisu, které se na ně vztahují, popřípadě prodloužit v rozsahu stanoveném príslušným technickým predpisem platnost certifikátu, pokud se nezměnily skutecnosti, za kterých byl vydán.

A z čeho by vyplývala, že se vyhláška č. 23/2008 Sb., a mnoho dalších, na výrobek nevztahuje?

Pokud to bude možné rád bych využil Vašeho návrhu konzultace s orgánem autorizovaných osob.
Dovolím si Vás kontaktovat osobně, abychom se dohodli na rozsahu podkladu.

Marcel Vojanec

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 

Aktuální články na ESTAV.czTradiční český výrobce dveří CAG představí své novinky na veletrhu FOR HABITATNenechte si ujít to nejlepší z FOR HABITAT 2018 a přijďte již tento týden do Letňan!Moderní dům s tradičními prvky a velkou garážíV Chebu začala rekonstrukce kolejiště vlakového nádraží