Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odkouření kondenzační kotle a kontroly/čistění kominíkem

Autor: Michal Dobeš
Datum: 12.10.2010 16:41
uživatel: 101776


Tak se snažím zjistit, jak je to správně s odkouřením plynového kondenzačního kotle, kde dané axiální odkouření bylo dodáno a nainstalováno spolu s kotlem jako jeden celek z pohledu kontroly/čistění/revizí (i s ohledem na nařízení vlády č. 91/2010 Sb., kde by to mělo být čistěno/kontrolováno 1x ročně).
Bylo mi tvrzeno, že je to certifikovaný celek dodávaný přímo výrobcem kotle (v mém případě Prothrem) a nepodléhá to z pohledu kontroly/čistění/revizí kominíkovi. Bylo dodáno i instalováno před rokem v souladu se specifikací výrobce. Vychozí revize na odkouření a ani štítek na trubkách není a ani to kominík neviděl. Kominík má názor jiný (zjevený hned po té, co jsme mu oznámil, že starý komín na tuhé paliva nám už čistit nemusí, odstaven), že na to musí chodit koukat/čistit a když se někde ptám na skutečný stav věcí, tak je to tak půl na půl, že má/nemá. :-)
Jde i o to, že asi nemá co kontrolovat a jak by to mělo být správně. Rovná trubka od kotle nahoru nad střechu cca 5 metrů 80/125 mm, přistupné ze střechy to není, bez odmontování kotle ani ze spodu, ani nikde po cestě skrz půdu není nahlížecí/kontrolní díl. Protherm je ani nemá v tom komínkovém systému pro kondenzační kotle v nabídce (pro nekondenzační kotle jsou).
Co jsem se ptal v okolí štastných majitelů podobného případu, tak jsou na tom úplně stejně. Taktéž kontrolní dotaz u domovní správy, jak řeší turbokotle (domovní správa zajišťuje hromadně kominické služby pro všechny byty), tak to neřeší nijak, pokud jde o takovéto odkouření jako celek s kotlem. Pokud je použito vyvložkovaných komínů atd, tak tam se zajišťují klasické čištění a revize dle platných požadavků.
Jeden takový rozumně vypadající názor trvdící, že by měla existovat alespoň výchozí revize, kontorlující vztah komínů k okolí z pohledu bezpečnosti a dál je to opravdu na tom, že kotel s odkouřením je jeden celek (kde při výměně kotle se musí vyměnit i přislušné odkouření za opět dohromady certifikovaný celek) je i zde:
Revize spalinových cest turbokotlů a kondenzačních kotlů
http://www.skcr.cz/?page=54

Tak kde je vlastně ta správná pravda? :-)

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 36   starší >>
Příspěvky
Autor: Zbigniew Adamus
Datum: 03.02.2014 23:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102385
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Vážení s otázkami,
za normálních okolností bych na příspěvek tazatele z roku 2010 dále neodpovídal, neboť není co řešit. Ale názory pana Rozkošného poněkud vybočily z jednoduché odpovědi a začal zde rozvíjet své představy o něčem, co jiní již odmítli (viz zmínění interpelace na ministra vnitra k NV 91/2010 Sb.).
S potěšením jsem přijal informaci pana Ondřeje jjj, zejména prví část jeho zjištění, že tyto děsivé instalace odvodů spalin se u nás běžně provádějí. Je však dále nějak v rozporu s realitou, kdy i původní TPG 800 01 v článku 3.2 připouštělo realizaci odvodu spalin na fasádě pouze v technicky odůvodněných případech, kdy nelze odvod spalin řešit jinak - tudíž odvodem nad střechu objektu.
Smysl vhodné konstrukce spalinové cesty a zajištění její kontroly (možnosti kontroly) je základním požadavkem a nejsem daleko od pravdy, že tento požadavek je rovněž v návodech výrobců, včetně prezentovaných obrázkových případů.
Potom se opakovaně podivuji stanovisku pana Rozkošného, který nereaguje na původní dotaz, ale rozvádí své soukromé úvahy o potřebě zrušit nějaké právní přepisy. Nikde jsem u jmenovaného, ani u dalších nenalezl jejich erudici v oblasti kominické činnosti a odkaz na krátké školení výrobce k instalaci odvodu spalin není nijakou další specializaci a obecnou znalosti o spalinových cestách. Pokud v roce 2008 byl jeho názor následující:
Autor: Miroslav Rozkošný
Datum: 30.11.2008 11:57 odpovědět upozornit redakci

1.2.2008 vyšla nová kominická norma, v které jsou přesně stanoveny podmínky instalace odvodu spalinových cest u nově instalovaných plynových kotlů v provedení B-komín a C-provedení takzvané TURBO (spotřebiče s uzavřenou spalovací komorou). Tato revize spalinových cest je jednou z mnoha předpisů a norem, bez kterých nesmí revizní technik vystavit revizi plynu v rozsahu G a servisní technik uvést toto zařízení do provozu.

potom jeho současnému náhledu na spalinové cesty nerozumím. A to se ještě na školeních ČSTZ (říjen 2013) ustanovuje do role praktika s připojování spotřebičů na spalinové cesty. Jeho nynější stanovisko zcela popírá jakoukoliv logiku.

Stejně tak neznalost a nepochopení v případě "kolibříků-lasiček" v přerušovači tahu, kdy běžně lze vytáhnout holuba a jiné ptáky. Kontroly kouřovodů jsou však novum (od roku 2011), kdy podle staré vyhlášky 111 se prováděla pouze kontrola komína, nikoliv kouřovodu. A jak to mnohdy vypadalo po instalaci různých "šetřících klapek" přikládám k náhledu. Stejně tak i čištění zanesených odvodů spalin kondenzačních kotlů - přeji hezký pohled.

Tato reakce je z mé strany asi vše, na co míním v souvislosti s bagatelizaci instalace kontrolních míst v jakékoliv spalinové cestě (tedy i přetlakový odvod od spotřebičů B a C) reagovat. Nemíním rozvíjet diskuzi nad něčím, co nebylo v původní otázce uvedeno. Žadatele o jinou odpověď mohu jedině odkázat na studium oboru kominík (tuším, že to je tříletý obor a nikoliv jednodenní kurz).
Z.Adamus

Autor: Miroslav Rozkošný
Datum: 02.02.2014 14:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115611
reakce na ...
Chtěl jsem reagovat na příspěvek pana Adamuse. Nejsem samozvaný znalec odvodů spalin, ale více jak 20 let provádím revize a servis plynových zařízení, mimo jiné i turbo kotlů a kondenzačních kotlů. Protože mám velké a bohaté zkušenosti s montážemi, opravami a revizemi plynových kotlů, tak jsem vyjádřil svůj názor a postoj ke kontrolám spalinových ceat u "C" spotřebičů. Nevím o jakém zákazníkovi pan Adamus mluví, když tvrdí, že bych odkázal zákazníka na komíníka z důvodu nefunkčnosti odvodu spalin "C" spotřebičů, naopak patřím k servisákům, kteří mění vadné "O" kroužky (těsnění) na plastových trubkách při zjištění přisávání spalin do sacího potrubí. U komínového spotřebiče vždy vyžaduji kontrolu spalinové cesty, ale mám velký problém s tím, že žádný, mě doložený protokol o kontrole nesplňuje požadavky NV 91/2010 (tedy je-li spalinová cesta schopna bezpečného provozu). Při výměnách plynových kotlů "C" za stávající "B" přicházím na mnoho porušených komínových vložek v půdním prostoru, kde byly dodatečně provedeny kontrolní odvory (které byly samozřejmě neutěsněny) a zmenšovaly komínový tah. U těchto spotřebičů byly vidět známky úniku spalin do prostoru. Po konzultaci se zákazníkem mi bylo zděleno, že tento stav trvá po posledním zásahu do spalinové cesty. Ano, v několika případech jsem opravdu odkázal zákazníka na kominíka a to, když udělal v půdním prostoru (2,0m nad přerušovačem) kontrolní otvor a tento zakryl klasickými, kovovými (netěsnými) komínovými dvířky. Na plynovém kotle jsem měl nedostatečný tah komína a kotel mi vypínal do poruchy spalin spalinové čidlo. Proto jsem odkázal zákazníka na kominíka, ať problém vyřeší. Já nejsem klempíř ani kominík. Chtěl bych pana Adamuse upozornit na to, že jako revizní technik OPZ chodím na pravidelné, zákonem stanovené přezkušování na TIČR, takže bych neznal legislativu urtitě nebude pravda. K vybavenosti kominíků analyzátorem spalin nediskutuji. Jedná se o to zda tento analyzátor používají. Jakýkoliv výrobce kondenzační techniky jistě potvrdí, že pokud servisní technik chtěl již v dávné minulosti servisovat kondenzační kotel, musel vlastnit vlastní analyzátor (můj odhad je asi 1500-1800 servisních techniků). Od srpna loňského roku však dochází ve velkém k dovybavování měřící technikou pro 4Pa test. A nyní k revizím a kontrolám odvodu spalin u kondenzačních kotlů. Záměrně jsem nepsal žádné odkazy na normy, vyhlášky a nařízení vlády. Prostě je nutno tento stav změnit v prospěch celkové bezpečnosti provozu plynových "C" spotřebičů. Souhlasím s výkladem, který uveřejnila agentura ČSTZ (ing. Buchta, Ing. Burišín). Jen jsem chtěl upozornit na to, že legislativa a kominíci vůbec neberou v potaz, bezpečnostní zabezpečení moderních plynových kotlů a jejich teplotní vlasnosti spalin, které tyto spotřebiče produkují. Nevím, proč kominíci nemusí ze zákona archivovat protokoly o revizích a kontrolách spalinových cest, jak to musí archivovat plynaři. Třeba v mých protokolech o servizu se dočtete jaký je komínový tah a při jaké teplotě (B), hodnoty CO2, 02, CO, 4Pa test. U komínových kotlů při servisu používám kameru, protože kominíkům po zkošenostech prostě již nevěřím. U revizních zpráv, které se mají dokladovat pro kolaudaci jsem od roku 2008, kdy vyšla podstatná změna v kominické normě, nikdy neviděl zprávu, která by odpovídala této normě. Na můj dotaz na různých školeních, zda někdo viděl alespoň jednu revizní zprávu, která by byla vypracována podle této normy, po změně v r.2010 a nařízení vlády 91/2010, kterým se tak rádi kominící ohánějí, jsem dostal vždy odpověď NE. Pokud je mi známo, norma pro odvod spalin přes obvodovou zeď podle platné legislativy je u nás v porovnání s Německem velmi přísná a znemožňuje instalaci "C" (bezpečnějších) spotřebičů např. do činžovních domů. Proto si myslím, že je zapotřebí udělat změnu v legislativě v prospěch provozovatelů a bezpečnosti plynových spotřebičů.
Rozkošný Miroslav

Autor: Miroslav Rozkošný
Datum: 01.02.2014 22:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115611
reakce na ...
K dotazu zda dělat nebo nedělat kontrolu spalinové cesty u kondenzačních kotlů kominíkem je můj názor zcela jednoznačný "NE". Nyní vysvětlím, proč ne. Servisní firma, která servisuje spotřebič musí provádět měření analizátorem spalin jak hodnot spalování (CO2, O2, CO atd.) tak i čistotu vzduchu pro spalování. Pokud je v pořádku přívod vzduchu pro spalování (O2-21%, CO2-0%, CO-0ppm), tak není problém s nastavením výstupních hodnot spalin. Pokud by bylo ucpané výfukové potrubí, choval by se plynový kondenzační kotel stejně jako při zaplavení spalovací komory (tedy by se udusil spalinami) a ionizační proud (elektroda, která snímá plamen) prostě vypne do poruchy a kotel nebude hořet. Pokud by došlo k netěsnosti mezi sacím potrubím a odvodem spalin dojde ke stejnému výsledku.
Autorizovaný servisní technik je technik, který je výrobcem plynového kotle proškolen k úkonům jak seřídit kotel, jak ho servisovat a hlavně jak odzkoušet všechny funkce zajišťující jeho bezpečný provoz. Můj názor k montáži plynových kotlů je tento: každý výrobce plynového kotle by si měl proškolit montážní firmu o montáži kotle (připojení na topný systém včetně nutnosti proplachu a ochrany topného systému a kotle, připojení na TUV a připojování spalinových systémů) a vystavit osvědčení o montáži na daný výrobek. O nutnosti proškolování svědčí v poslední době mnoho problémů instalací, které provádí montážní firmy (voda-topení), kteří asi neumí číst montážní návody výrobce a pak dochází k problémům, které se řeší mimo záruky. Pokud montážní firma použije jiné tovární odkouření, měla by vlastnit certifikát nebo osvědčení daného výrobce a tím by plně odpovídala (právně) za kvalitu provedené práce. Ještě bych shrnul proč kominík NE. Kominík není osobou proškolenou výrobcem plynového kotle, ne každý kominík je proškolený od výrobce spalinových systémů a navíc ne každý kominík vlastní analizátor spalin, bez kterého nelze zjistit netěsnost v sacím potrubí (jedná se o souosé odkouření). Proč servisní technik ano: Je proškolen výrobcem na daný typ spotřebiče, je proškolen o montáži kouřovodů (délky dle výkonu ventilátorů a odporu topných výměníků atd.) a hlavně musí vlastnit 1x ročně kalibrovaný analizátor spalin. Co se týká požárního nebezpečí, kterým se kominíci tak rádi ohánějí, chtěl bych jen říci, teplota spalinu kondenzačního kotle (pokud by topil na teplotě 85st.C) tak nepřesáhne 90st.C. Opět většina výrobců má na výstupu spalin zapojený havarijní termostat spalin, který je hluboce pod bodem deformace plastového potrubí. Běžná teplota spalin u kondenzačního kotle se pohybuje v rozsahu 40-60st.C (kotle topí z důvodu účinnosti kondenzace do 55st.C). U souosého odkouření je navíc tato teplota spalin (nepočítám s tepelnou izolací plastového potrubí) ochlazovaná vzdechem z venkovního prostředí, takže teplota na vnější stěně roury se pohybuje max. do 40st.C. Navíc roury prochází stavební konstrukcí, které mají požární odolnost 0 (tedy nehořlavé-cihla, porobeton apod.). Jedním z nešvárů kominíků je, že velmi rádi na kondenzační kotle montují odkouření z nerez oceli, která svými vlastnostmi je absolutně nevhodná. Nerez roura je kov a mezi nepříjemné vlastnosti kovu patří, že při nízkých venkovních teplotách a mokrých a studených spalinách dochází k namrzání výfuku spalin a poruše spotřebiče. Naopak tovární (plastové) odkouření sice kondenzát vytvoří kapku, ale tato svou váhou sjede po stěně trubky a odteče přes zběrač kondenzátu pryč.
Jestli se do budoucna má něco změnit a hlavně to má být pro bezpečný provoz plynových spotřebičů, tak nejdříve musí výrobce stanovit podmínky instalací svých výrobků (on sám nejlépe ví, za jakých podmínek může jeho výrobek bezpečně fungovat, pak musí dojít k proškolování montážních pracovníků s vystavením osvědčení. V legislativě by se mělo jasně stanovyt, jakými prostory nebo prostupy může být vyvedeno odkouření typu "C" a za celou montáž by tak plně zodpovídal tento montážník a uživatel, pojišťovna a orgány v trestním řízení by měly vždy jasného viníka.

Autor: Zbigniew Adamus
Datum: 02.02.2014 12:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102385
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Vážení,
argumentace pana Rozkošného je velmi rozkošná a zcela pomýlená. Nemá proto smysl vyvracet tomuto "samozvanému znalci odvodů spalin" jeho filozofii. O jeho odbornosti jsem slyšel dosti od zákazníka, kterému odmítl ošetřit nefungující plynový kotel s odkazem, ať si pro nefunkčnost odvodu spalin objedná kominíka. Neměl zájem a nemohl se svým "certifikovaným a kalibrovaným analyzátorem" zjistit, že nefunkčnost spotřebiče zapříčinil pták, roztažený v přerušovači tahu. Je zde nyní obojetné, zda posuzovat spotřebič B, nebo C. Nepostupoval zcela určitě jako odborník.
Ale k diskutovaným odvodům spalin u spotřebičů C.
Odborníci typu pisatele se pokusili zvrátit současnou legislativu několika způsoby. To co popisuje jako povinnost měřit O2, CO a teplotu, k tomu ještě komínový tah, známe již od roku 2002 ze zákona o ochraně ovzduší. Známe také "oslavné ódy plynařů" nad změnou zákona, kdy tato povinnost zanikla. A do roka ji zde máme znova v podobě kontroverzního TPG 704 01, kdy měření je zavedeno jako nějaká povinnost toliko u spotřebičů v provedení B - viz článek 8.3.2. Toto ale neplatí pro spotřebiče v provedení C (TURBO), jak se snažíte mylně informovat. Snad jste si nestačil přečíst ono TPG a článek 9.4.1 - podmínky pro umístění spotřebičů C nejsou nijak stanoveny (pouze kontrola prostoru za zdi) !!!
Vaše neznalost předpisů a mýlení čtenářů je trestuhodná. Na Vaše argumenty již dávno reagoval ministr vnitra v interpelaci poslance, kterého jste vybavili Vašimi falešnými argumenty. Odpověď ministra byla jednoznačná. Platí NV 91/2010 Sb., nejsou zde nijaké výjimky, kromě falešných hlasů, jak že se potom budou kontrolovat podokenní topidla. Podokenní topidla nemají klasický odvod spalin a tudíž kontrolou správnosti jejich funkce se nezabývají kominíci, ale servisní technici plynových spotřebičů paliv.
Poznámka k vybavenosti kominíků analyzátory je rovněž směšná. Za trvání zákona o ochraně ovzduší od roku 2002 bylo požadováno, aby měření, kterým se oháníte, bylo prováděno v kontextu kontroly spalinové cesty. Ministerstvem životního prostředí bylo vydáno více jak 300 autorizací a to vesměs kominíkům, nebo firmám s kominickou živností. Nikoliv plynařům, ti si nyní s remcáním opatřují analyzátory k měření spotřebičů v provedení B. Mnozí se také vyjádřili, že budou čekat na brzkou změnu nepovedeného TPG 704 01 a potom se uvidí.
Ale vrátím se ke kontrole spalinové cesty pro spotřebič C. Již v roce 2010 vyšel v odborném časopise TOPenář INstalatér č.5 článek o nevhodném a trestuhodném počínání instalatérů obdobných Vašich kvalit. Instalace odvodu spalin pro spotřebič C byla označena za "instalaci z divokého západu". A v ČR takový "divoký západ" i Vaším přičíněním pokračuje, jak znázorněno na snímku z prosince 2013 - dodavatel specialista firmy VAILLANT. Údajně vše podle návodu výrobce, schválení provádí pouze specialista s oprávněním výrobce, kominíka není třeba (je hloupý a nevzdělaný, nemá oprávnění výrobce k posuzování spalinových cest). Takto provedenou spalinovou cestu již nikdo (po provedení omítek) neošetři, neprovede kontrolu a nevymění - snad rozbít fasádu.
Děkujeme za Vaše názory, rozumný člověk ať si vše dobře rozmyslí, než naletí.
Z.Adamus

Autor: Jaroslav Stoklasa
Datum: 02.02.2014 15:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100242
reakce na ...
Pane Adamus, zaujala mne ta fáma s tím ptákem v přerušovači. Dokonce jsem někde viděl i fotku. Velmi by mě zajímalo co to bylo za ptáka. Protože způsob jak se tam dostal nemohl být přirozený. Pták není lasička. Jediný způsob jak se pták může dostat do přerušovače mě napadá z místnosti. Pak by to odpovídalo nějakému malému papouškovi majitele bytu. Cesta komínem je vyloučená s vyjímkou nějakých kolibříků, ale to by se nesmělo jejich cestou komínem zatopit. Větší pták by nezvládl let komínovým tělesem, odbočku do kouřovodu, let kouřovodem, průlet okolo přepážek přerušovače a zde v klidu zemřít. A možnost, že by seděl na komíně, nadechl se spalin, zemřel (to by možné bylo) a následně padal až do přerušovače je přímo nesmyslná. Takže již jste nás technicky uvažující jedince pobavili a ptáky nechte kočkám.
Navíc i kdyby to byla pravda, nevím jakou to má souvislost s tím kdo má dělat kontroly spalinových cest spotřebičů v provedení C.

Autor: Ondřej jjj
Datum: 02.02.2014 19:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
ale pane, tydle desivy instalace jsou od doby co se zakazalo odkoureni na fasadu
ale jinak kontrolni otvor je obcas proste nutnost, ja to po topenaru vyzaduju ac je pruser stim tesnenim diky kterymu se to nevyplati otvirat

Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 02.02.2014 20:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100268
reakce na ...
Otázka pro p. Adamuse:
Uznávám jistou oprávněnost (potřebnost) jednorázové kontroly spalinové cesty kominíkem i u spotřebiče typu C po instalaci (výměně) kotle a tedy také změně na spalinové cestě.
Jaká je však oprávněnost každoročního periodického čištění a kontroly spalinové cesty? Co tam vlastně kominík kontroluje a co současně nekontroluje technik kotle? Jaký vztah k bezpečnosti provozu má každoroční kontrola kominíkem, když vstupní kontrola (vhodný materiál a provední) kominíkem byla provedena?
Konkrétně u mne kondenzační kotel (C) s děleným odkouřením. Sání z fasády a odkouření nad střechu obojí plastovými trubkami.
Předem děkuji za jmenovitý výčet úkonů kominíka na mém odkouření při pravidelné roční kontrole a krátkému zdůvodnění každého úkonu z pohledu bezpečnosti.

Autor: Jaroslav Stoklasa
Datum: 12.11.2013 16:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100242
reakce na ...
Nechápu vůbec o co jde. Jestliže si myslíte, že od vašeho komína nehrozí žádné nebezpečí (to si myslím i já) tak proč ho kontrolovat kominíkem. Stane-li se nějaké neštěstí tak nesete odpovědnost vy, po kontrole kominíkem to odnese kominík - asi.
Jinak byl vydán i komentář k NV 91/2010 kde je toto popsáno a ne zcela jednoznačně dává za pravdu vašemu kominíkovi.
http://www.skcr.cz/?download=_/77/nv_final.pdf
Snad se připravuje nový komentář či něco podobného a to dá za pravdu vám.
https://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/10570-navrh-obsahove-naplne-komentare-k-narizeni-vlady-c-91-2010-sb-1-cast

Autor: Martin Vybiral
Datum: 21.01.2013 20:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109221
reakce na ...
https://vytapeni.tzb-info.cz/zdroje-tepla/9502-problematika-spotrebicu-kategorie-c-stale-aktualni

Autor: Zbigniew Adamus
Datum: 22.01.2013 08:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102385
reakce na ...
Vážený,
neznám důvod, pro který zde uvádíte odkaz na článek, jenž zkresluje současnou platnou legislativu v provádění kontrol a revizí odvodů spalin. Pokud někdo nemá zájem souhlasit s Nařízením vlády č.91/2010 Sb., je to jen jeho osobní věc.
V daném případě mi ale nějak uniká vazba na původní zákon 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce, na základě jehož zmocnění byla vydána vyhláška 85/1978 Sb. o kontrolách, zkouškách a revizích plynových zařízení. V uvedených právních normách není ani zmínka o možnosti vazeb spotřebič paliv na plyn typu C a spalinová cesta.
Vedle toho, že tyto zákonné předpisy jsou již více jak archaické a snad ani neodpovídají požadavkům současné doby, pak si dovoluji Vás upozornit na znění původního zákona v §6a:
§ 6a

(1) Organizace státního odborného dozoru podle § 1 při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení

a) podávají odborná a závazná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení

Shrnuto: pokud autoři článku, na který odkazujete, nejsou onou Organizaci státního odborného dozoru s oprávněním vydávat odborná a závazná stanoviska, pak je to jenom nezávazné povídání o tom, jak si autor a recenzent nezávazně představují běh dějin. Se závazností výkladu provádění právních předpisů to nemá nic společného.
Potom se podivuji, v čem hledáte Váš problém s uvedením kotle Vaillant do provozu a proč tento problém takto prezentujete. Postačí, když si kotel instalujete na tzv.vlastní nebezpečí a spaliny, jež jsou naprosto neškodné (jak bylo Vámi prezentovanými odborníky uvedeno před čtrnáctí dny v televizi) pustíte do obývacího pokoje (pro zvýšení tepelné pohody a využití jejich zbytkového tepla). Ačkoliv toto moje doporučení je nyní vedeno v rovině nadsázky, svými poznámkami k problematice, které zřejmě nijak nerozumíte, všemožně přispíváte.
Z.Adamus

Autor: Ondřej jjj
Datum: 24.01.2013 17:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
spotrebic typu C pokud je spravne nainstalovanej proste nic udelat nemuzu.. v ty televizi bylo jasne co je treba mit

jinak ja bych to klidne zkusil v ty mistnosti hodku byt.. stacilo by jen jedno a to privod vzduchu... a veril bych ze bych vklidu prezil :P

U spotrebicu C je to jen lobby kominiku nic vic ;)

Autor: Zbigniew Adamus
Datum: 26.01.2013 15:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102385
reakce na ...
Fotogalerie:
Vážený anonymusi Ondřeji jjj.
Vaše názory jsou blud. Pro doplnění posílám Vám, ale ostatním posluchačům komických pořadů v televizi foto úniku spalin spotřebiče typu C, se kterým nemá Vámi zmíňovaná lobby nic společného.
Z.Adamus

Autor: Ondřej jjj
Datum: 26.01.2013 18:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
kde vidite problem? chcete rict ze todle by nedokazal posoudit servisak co ma kotel kazdy rok kontrolovat ze je neco spatne?

urcite nam reknete i co je spatne a kolik lidi to otravilo.. osobne to vidim na spatnou montaz od zacatku

Autor: Zbigniew Adamus
Datum: 26.01.2013 18:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102385
reakce na ...
Jistě, že v poslední větě máte velkou pravdu. Od začátku do konce, od instalace, přes revizi až pro pravidelný servis je to práce jednoho "odborníka". To ale namá nic společného s příslušnou odbornosti a Vámi zmínovaným negativním postojem k údajnému "lobby". Nebo snad špatně vidím?
A o otravách nemá cenu na tomto servru hovořit, není to rovněž na diskuzi s Vámi.
Z.Adamus

Autor: Ondřej jjj
Datum: 27.01.2013 19:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
samozrejme ze nema.. tady by stacila jen jedna vychozi kontrola na zacatku pristrojem na mereni spalin ze je vse vporadku pak treba jedna za nakych 5let kdy je sance ze se to tesneni poskodi... ale urcite ne kazdy rok nutna kontrola spalinove cesty od komina..

samozrejme muze se naskytnou servisak co je lajdak.. ale tak muze se naskytnou i kominik ;)

Autor: Martin Vybiral
Datum: 27.12.2012 20:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109221
reakce na ...
Zdravim
ja jsem tohle resil s firmou Vaillant,protoze mam KK Vaillant.Bylo mi receno ze kontrolu provadi servisni technik a kominika k tomu nemam poustet.
Podivejte se sem
http://www.vaillant.cz/novinky/narizeni-vlady-c-91-2010-sb-28n.html

Autor: Zbigniew Adamus
Datum: 27.12.2012 22:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102385
reakce na ...
Vážený,
je to pouze Vaše věc, co a jak budete zajišťovat v rámci platných právních předpisů v ČR.
Odkazy, o kterých píšete, jsou pouze vyjádřením jedné (zřejmě nějak zainteresované) osoby. Nemají s obecným vyjádřením na stránkách MV k Nařízení vlády 91/2010 Sb. nic společného.
Postup nadnárodní firmy, která by v jiném státě s takovou argumentaci asi neuspěla, si pro jistotu nechte potvrdit písemně - co kdyby a pak bude pozdě "bycha" honit.
Jinak je zajímavý i požadavek Stavebního zákona na předložení revizí před uvedením do provozu, §119, který není asi záměrně uveden v návodech firmy, se kterou jste provoz kotle konzultoval.
Z.Adamus

Autor: Martin Vybiral
Datum: 27.12.2012 22:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109221
reakce na ...
Takze ke spusteni noveho kotle s odkourenim v novostavbe ke spusteni kondenzacniho kotle potrebuji revizi kominka?

Autor: Zbigniew Adamus
Datum: 29.12.2012 11:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102385
reakce na ...
Vážený, určitá neserióznost firmy o které hovoříte je patrná již z návodu na instalaci spotřebiče paliv.
V návodu, odstavec 3 Bezpečnostní pokyny a předpisy například kotle ecoTECplus je v bodě 3.2 a) uvedeno, že k instalaci nutno zpracovat samostatný projekt. První otázka zní: dle jakého předpisu budete zpracovávat projekt?, a proč vlastně projekt, když kotel, trubky plynu a odkouření je údajně certifikováno, tak proč jej prostě "nefláknout do stavby" a je vymalováno.
V bodech 3.2 a1), a2), a3) jsou podrobně vyjmenované zákony, vyhlášky a normy k plynu, otopné soustavě a elektrice. Za předpisy k elektrice se výrobce jaksi mimochodem zmiňuje o normě 06 1008 Požární bezpečnost spotřebičů a ačkoliv u jiných norem toto nečiní, v případě požárního předpisu vyjmenovává několik podrobnosti.
Jinak výrobce "taktně" a zcela záměrně mlčí o vyhlášce č.23/2008 Sb., která tuto normu provází a na její znění upozorňuje. Dále záměrně neuvádí dva základní zákony a to Stavební zákon a požární zákon.
Pokud instalujete jakýkoliv spotřebič paliv do stavby, pak je naprosto pochopitelné (výrobce v návodu záměrně neuvádí):
1) respektovat stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky k:
a) projektování
b) provádění staveb
Pokud je v návodu na instalaci zmínka o nutnosti projektu, pak záměrně schází (a snad to projektant v projektu uvede) řídit se pokyny vyhlášky č.268/2009 Sb. Zde upozorňuji na §11 - větrání a vytápění prostor, do kterých se umísťuje spotřebič paliv, §24 Komíny a kouřovody, zejména odst.1 a 2 - způsoby odvodu spalin a podmínky vývodů spalin na obvodové zdi v případě uzavřených spotřebičů paliv typu C, tedy i kondenzačních kotlů a dále §38 Vytápění. Z pohledu vlastního Stavebního zákona je to již zmiňovány §119 o nutnosti doložit veškeré revize ke kolaudaci a to jak vody, plynu, elektro a spalinových cest. Oprávnění k revizi spalinových cest definuje Nařízení vlády 91/2010 Sb., dříve to byla citovaná vyhláška 111/1981 Sb. O tom všem Výrobce Vašeho kotle "decentně a zcela záměrně" mlčí.
2) Po změně Stavebního zákona v roce 2006 vypadly z jeho prováděcích předpisů náležitosti požární ochrany. Tyto byly v souladu se Zákonem o požární ochraně přemístěné do nových vyhlášek a jednou z nich je již vzpomínaná vyhláška č.23/2008 Sb. Tato vyhláška obsahuje (vedle jiných vyhlášek k Zákonu o požární ochraně) náležitosti vztahující se k provádění staveb.
Ačkoliv výrobce Vašeho kotle věnoval maximální pozornost předpisům pro plyn, elektro a částečně i topení, pak zcela záměrně opomíjí ostatní předpisy stavební a požární. Poněkud úsměvně pak působí jeho "doporučení" prezentované u krátkého odkouření "certifikovaného dílu" evidentně určeného pro odvod spalin přes obvodovou zeď, kde pro jejich použití platí přísná pravidla ve stavební vyhlášce č.268/2009 Sb., §24, písmeno 1 a 2, jakož i ČSN 73 4201, čl.10 a příloha B-normativní.
Pokud nevíte, co je norma, nebo normativní údaj, doporučuji pohled na vyhlášku 268/2009 Sb., §3, písmeno k).
"Třešničkou na dortu" výrobce Vašeho kotle je úplně poslední věta návodu, které již nikdo nevěnuje pozornost a která je denně omílána v tisku, televizi a rozhlase, kdy zákazníci pláčou nad nemohoucnosti domoci se solidnějšího postupu při jakýchkoliv problémech s výrobkem. Tato věta zní: Dbejte prosím na platné národní zákonné předpisy.
Osobně k tomu dodávám, a je opět "vymalováno".
Z.Adamus

Autor: Ondřej jjj
Datum: 21.12.2012 13:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
osobne stat se to u me tak jako prvni bych rekl kominikovi ze chci komin zrusit a napsat ze to je jen vetraci sachta..

a pokud by po me nekdo chtel rocni prohlidku komina kdyz odkoureni je certifikovano od vyrobce tak bych toho kominika dal k soudu a pockal co rozhodne soud..

jako uz nekdo nekdy videl jak kominik kontroluje turbik s odtahem prez zed? vsak kdyz prijde kominik tak tam nema co videt protoze se preci diva na rouru privodu vzduchu ne na spalinovou rouru..

todle preci ma delat servisak

Autor: Pavel Mareček
Datum: 21.12.2012 13:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100973
reakce na ...
Vážený pane,
toto je přesně odpověď nezodpovědného laika. Jak můžete hovořit o odvodu "turbika" přes zeď, když se jedná o spalinovou cestu se vším všudy, tj kouřovodem (který není rozebíratelný) a komínem ze 3 patra v 5 poschoďovém domě????
Certifikované odkouření můžete použít přes zeď do délky 1,5metru, svisle 4metry, ale přímého, bez úhybů.
Máte pravdu, pokud ten kouřovod nerozebere, tak tam kominík nic neuvidí. Ale na takovýchto názorech ve fórech dávají jiní, a následně to v praxi vypadá jak to popisují jiní.
Alespoň si přečtěte problém a jeho zadání, než začnete diskutovat. Vy jste mě teda dáreček, asi budou brzo Vánoce :-(

Autor: Ondřej jjj
Datum: 21.12.2012 15:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
nemyslite si ze to vase odkoureni nezkontroluje servisak pri rocni prohlidce kdyz jde serizovat kotlik? jako divat se do ty trubky ehm nato staci jeden pristroj co ma servisak na serizeni kotliku

Autor: Zbigniew Adamus
Datum: 25.12.2012 15:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102385
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Vážený Ondřeji jjj,
stále žasnu, kde lidé chodí na takové pitomosti, které tady prezentujete.
I méně erudovaný člověk již dávno z veřejně vedených diskuzí pochopil, že povídačky o jakémsi certifikování odkouření spolu s kotlem je blábol a zcela určitě nemá opodstatnění u kondenzačních kotlů. Původní odvolávky "expertů" na zařízení pro spalování plynu ztratily svoji přesvědčovací schopnost v momentě, když si první písma znalý člověk přečetl skutečné znění tehdy předkládané ČSN EN 483, na kterou se "expert" odvolával.
Nebudu dále nikoho přesvědčovat o šířené nepravdě, máte možnost si to přečíst sám. Věnujte prosím pozornost červeně podtrženému textu.
Pokud dovedete číst, pak musíte připustit, že jak pan Mareček, tak i já, mámě poněkud jiné zkušenosti.
Přeji hezké Vánoce a mnoho spokojenosti s "certifikovaným odkouřením". Jsou bohužel i takoví, kterým se jejich nekontrolování poněkud nevyplatilo.
Z.Adamus

Autor: Ondřej jjj
Datum: 25.12.2012 21:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
dobry no sice tam nikde nevidim kdo by to mel kontrolovat, a je to jen EN norma ale i tak.. to by me zajimalo ktera todle hlava mohla vymyslet? pravidelana kontrola kondenzaku kominiky?

vsak si to vemte jak to funguje v praxi. Montazni firma urcite vyskolena od vyrobce namontuje odkoureni pro kondenzak, servisak pridje a detektorem seridi kotel, tim zjisti zda je slozeno spravne. kde je treba kominik?

a nebo jinak uplnou nahodou se ucpe ci prerusi odtah
zakaznik zjisti chybu na kotli-> vola servisaka-> servisak opravi

kde je treba kominik? todle neni spotrebic B, saze se netvori, odkoureni se nezanasi, clovek se neotravi kdyz se ucpe komin atd

Autor: Zbigniew Adamus
Datum: 27.12.2012 20:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102385
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
Tak ještě jeden pohled na kondenzační potrubí pro toho, kdo má na svět podobný názor.
Někdo namontoval kondenzační kotel, někdo odvod spalin a pak přišel na poruchu třeba Váš servisák a sdělil "radostnou novinu". Kotel nejde nastartovat, asi je již opotřebovaný a tak dáme nový.
Posléze přišel kominík, koukl na odvod spalin, odstranil poruchu a kotel zase fungoval.
Teď nevím, kde je ta Vaše zkušenost, že odvod spalin je zde pro legraci a zcela určitě se nezanáší.
Ale asi je to ve Vašem případě "házet hrách o stěnu".
Z.Adamus

Autor: Jaroslav Stoklasa
Datum: 02.02.2014 15:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100242
reakce na ...
Myslím, že není problém v profesi toho kdo tam pracoval, ale v jeho kvalitě. Nemyslím, že by servisní technik nedokázal vyčistit uvedenou spalinovou cestu, ale byl lajdák. Asi začnu fotit spalinové cesty po kontrolách některých vašich kolegů, možná se budete divit. Vše je jen o poctivé práci vedoucí ke spokojenosti zákazníka.

Autor: Jaroslav Novotný
Datum: 19.12.2012 15:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111674
reakce na ...
Dobrý den,
asi mám podobný problém ...

Jsem v bytě, 3. patro z 5.
Mám tu nový turbo kotel Baxi.

No přišel mi kominík, že musím mít revizní
koleno v kouřovodu a že na to je norma.
Ten, co mi dělal kotel mi tvrdí, že nic takového
tam být nemusí.

Neví někdo, jestli to je opravdu nutné, jestli taková
norma opravdu existuje? Detaily moc nepotřebuji.

Normálně bych to neřešil, ale ten kouřovod je tam
tak na těsno, že bych musel celej 80kg kotel sundavat
kvuli výměně a to se mi nechce :(

Nad kotlem je jen 45° koleno, pak 40cm roura do komína,
komín je přístupný ze sklepa.

Děkuji za jakoukoliv radu.

Autor: Pavel Mareček
Datum: 19.12.2012 16:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100973
reakce na ...
Dobrý den,
mám pro vás špatnou zprávu. Kominík má pravdu. Příčinou byla buď snaha ušetřit nebo nevědomost.
Existuje norma ČSN 73 4201 https://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7783-zasady-navrhu-spalinove-cesty-prehledny-vytah-z-csn-73-4201
2. Zásady návrhu kouřovodu
- pro plynná paliva musí mít kouřovod kontrolní otvory

Autor: Jaroslav Novotný
Datum: 19.12.2012 19:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111674
reakce na ...
aj karamba, nepřijemne :(

no neda se nic delat ...

Dekuji moc

Autor: Jaroslav Novotný
Datum: 06.01.2013 13:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111674
reakce na ...
pokud se k tomu jeste vratite,
mala otazka ...

Jak a kde tyto kontrolni otvory maji byt, je nekde stanoveno?
Protoze ve sklepe jsou normalni dvirka, skrz ktere lze cely
komin prohlidnout.
Ten, co mi montoval kotel tvrdi, ze nikdy s tim zadny kominik
nemel problem, az bohuzel u me :(
A ten muj kominik chce pouzit nejakou kameru nevim k cemu,
protoze kourovod od kotle je jen kousek od komina ...

zobrazuji 1 - 30 z 36   starší >>
odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama