Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Termostatický ventil na radiátorech jako přístroj regulující i registrující dodávku tepelné energie

Autor článku: David Rais
Plné znění článku: Termostatický ventil na radiátorech jako přístroj regulující i registrující dodávku tepelné energie
Anotace článku: Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění znění zákona č. 406/2000 Sb., ukládá dotčeným subjektům v §7 odst. (4) písmene a) vybavit tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Tato povinnost má být splněna do konce roku 2014. Problémem je, že tyto přístroje nejsou v zákoně nijak blíže specifikovány, neboť neexistuje prováděcí předpis, který by stanovil jejich parametry. Na základě těchto skutečností vznikají různé hypotézy o přístrojích, kterými by se dalo splnit tuto zákonnou povinnost.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
elektronická termohlavice splňuje 100%Tomas Chalupa31.10.2014 02:28
Širší pohled na registrační funkci TRVDavid Rais04.10.2014 22:36
Re (2): TRV nejsou registrujícími přístrojiRadek Voříšek03.10.2014 10:58
Re: TRV nejsou registrujícími přístrojiDavid Rais02.10.2014 23:20
TRV nejsou registrujícími přístrojiLake Lake29.09.2014 09:15
Indikátory topných nákladůMichal Bálek26.09.2014 08:59
Povinnost přístroje registrující tepelnou energii?Michal Bálek26.09.2014 08:43
Re: Kdo nebo co má tedy vlastně regulovat dodávku tepla?Tomáš tom12.09.2014 16:45
Kdo nebo co má tedy vlastně regulovat dodávku tepla?Radek Voříšek08.09.2014 08:03
termostatický ventil registruje dodávku tepelné energie?Bohuslav Vintr08.09.2014 06:58

Příspěvky
Předmět: elektronická termohlavice splňuje 100%
Autor: Tomas Chalupa
Datum: 31.10.2014 02:28 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 117760
reakce na ...
Celý článek se mi moc líbí. Nedávno jsem zjistil (a také pořídil - do ložnice a dětského pokoje), že existují i elektronické termoregulační hlavice, komunikující s centrální programovatelnou jednotkou. Takové hlavice (dle mého názoru) splňují zákonné požadavky na 100%. Současně s tím velice zvyšují komfort a efektivitu vytápění.

https://www.conrad.cz/programovatelna-termostaticka-hlavice-99017-eq-3-max.k560897?icc=Search&icn=560897

https://www.conrad.cz/bezdratove-ovladani-topeni-max.c0812043

Tento systém v současné verzi SW bohužel neregistruje průběh teplot ani průběh otevření ventilu, jde ale jen o SW a jeho doprogramování.
Současný SW umožňuje dálkově a centrálně (i přes internet) nastavit týdenní plán každého jednotlivého tělesa, respektive místnosti, po pětiminutových intervalech, přepnutí celého bytu na "EKO" přenastavenou teplotu = dovolená, "KOMFORT" = celý den jsem doma, zavření ventilu při dlouhodobě otevřeném okně, každotýdenní otevření a zavření ventilu proti "zatuhnutí" a další funkce.
Určitě ale existují i lepší systémy. To asi zatím vše, možná námět na další diskusi ...

Předmět: Širší pohled na registrační funkci TRV
Autor: David Rais
Datum: 04.10.2014 22:36 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 117462
reakce na ...
Děkuji všem, kteří mi poslali svoje postřehy a názory k problematice. Jsou pro mě zdrojem inspirace pro argumentaci, jak bychom se v našem domě mohli vyhnout blížící se instalaci indikátorů.
Jako nejvážnější výtku mé myšlenkové konstrukci vidím právě tu centrální myšlenku, totiž registrační funkci TRV. Přestože si dál myslím, že je dostatečná pro obhájení funkce TRV jako registrujících přístrojů, nabízím k diskusi odvážnější konstrukci, která co do relevance vzhledem k citovanému zákonu podle mého názoru předčí tu již uvedenou:

Otopná soustava v domě se společnou kotelnou je systém který při dobrém vyladění zajišťuje optimální teplotu v domě při minimalizaci ztrát. Je složen z navzájem se ovlivňujících prvků, jako jsou i TRV na radiátorech. TRV poskytují kotelně aktivní zpětnou vazbu tím, že reagují okamžitě na dodané teplo do individuální místnosti, a to regulací průtoku topné vody radiátorem. To dělají každý TRV nezávisle na sobě. Tím jednotlivé TRV posílají "signály" kotelně v podobě výsledné teploty na "vracečce" do kotle. TRV na radiátorech je tedy možno vnímat jako součásti jednoho systému vytápění domu.
Tento systém jako celek pak registruje dodávku tepelné energie konečným uživatelům tím že odebírá změřené množství paliva (např. plynu). Tímto způsobem celý systém zajišťuje povinnost registrace dodávky tepelné energie konečným uživatelům, která vyplývá z daného zákona. Na regulaci a registraci se podílejí TRV na radiátorech, souhrnný záznam je pak např. na plynoměru. Zákon totiž nepožaduje aby se registrovaly dodávky tepla individuálně pro každého koncové uživatele.

V této konstruci má kotelna dvojí funkci: Primárně dodává teplo do otopné soustavy. Sekundárně registruje dodávky tepla konečným uživatelům v součinnosti s TRV. Přijímá signály z TRV "dodali jsme dost tepla = přestaň načítat kilowaty na plynoměru" Není sice možné podle toho rozpočítávat náklady dle individuálních náměrů, ale to zákon nepožaduje. Nepožaduje ani individuální náměry zaznamenávat.

Další problém vidím v tom, že diskutovaná legislativa je v procesu překotného vývoje - v parlamentu je novela zákona č. 406/2000 Sb. (sněmovní tisk 301). Tato novela má měnit právě požadavky na dotčené záhadné přístroje, včetně prováděcích předpisů. Nová povinnost má být splněna za 2 roky od nabytí účinnosti novely.
Podle mě je tedy zbytečné narychlo instalovat "nevímco" jen kvůli tomuto zákonu.

Autor

Předmět: TRV nejsou registrujícími přístroji
Autor: Lake Lake
Datum: 29.09.2014 09:15 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 101193
reakce na ...
Autor úvodního článku zcela zřejmě ignoruje základní definice.

Měřicí přístroje lze rozdělit na dvě skupiny: přístroje ukazující a přístroje registrující (registrační). Registrující přístroj je vybaven pamětí (neboli *registrem*), do kterého jsou zaznamenávány hodnoty, měřené přístrojem nepřetržitě, nebo v určitých časových intervalech.

Hodnoty v registru zůstávají a je možno je zpětně prohlížet. Při tom je bezvýznamné, zda registrace hodnot probíhá graficky (např. barograf, klasický tachograf se zapisovacím kotoučem), nebo záznamem na elektronické medium.

Termostatický ventil pouze reguluje, avšak nic neregistruje. Proto je základní myšlenka, uvedená v článku, vadná. Autor má pravdu pouze v tom, že ke splnění zákonné povinnosti dnes chybí prováděcí vyhláška.

Předmět: Re: TRV nejsou registrujícími přístroji
Autor: David Rais
Datum: 02.10.2014 23:20 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 117462
reakce na ...
Měřicí přístroje lze zajisté rozdělovat podle bezpočtu kritérií. Vy například jste zvolil kritérium podle délky paměti přístroje vaše "ukazováky" mají v záznamu vždy pouze poslední naměřenou hodnotu, kdežto "registrační přístroje jich prostě mají víc. Nenašel jsem, že by zákony ČR definovali registrační přístroje tak jak to uvádíte. Prosím doplňte citaci, rád se poučím.

Předmět: Re (2): TRV nejsou registrujícími přístroji
Autor: Radek Voříšek
Datum: 03.10.2014 10:58 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 116859
reakce na ...
Na piáně mi stojí teplotu měřící přístroj, který jednou za minutu zjistí venkovní teplotu a tuto zaregistrovanou teplotu do dalšího měření zobrazuje.

Taktéž registruje teplotu nejvyšší a nejnižší. A to tak dlouho, dokud je nesmažu nebo nevyměním baterii.

Předmět: Indikátory topných nákladů
Autor: Michal Bálek
Datum: 26.09.2014 08:59 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 117405
reakce na ...
1. Zákon 318/2012 Sb. připravovali odborníci. Uvedli povinnost měřit tepelnou energii (jednotka Joule). Indikátor rozúčtování topných nákladů (IRTN) tepelnou energii měřit neumí (měří °C) a proto nemůže nahradit měřič energie. Také se v zákoně formulace "Indikátor rozúčtování topných nákladů (IRTN)" nikde neuvádí. Indikátor přepočítává teplotu pomocí tajemných koeficientů na jakési dílky. Tajemné koeficienty mají zohlednit různé typy radiátorů a polohu bytu. Dohromady to znamená, že jsou nedůvěryhodné a nemohou být spravedlivější než rozpočet nákladů na m2 plochy.
2. Zákon typicky platí například pro blok několika domů se společnou kotelnou. Každý dům bude muset mít 1 vlastní centrální měřič a nikoli jen 1 měřič v kotelně pro všechny domy, jak to bývalo.
3. Podle zákona 505/1990 Sb. a vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších 7 změn a doplňků jsou měřidla, podle kterých se účtují peníze, stanovená měřidla. To znamená, že každý kus musí mít zaplacené úřední ověření. Pro snímače teploty s převodníkem platí ověření 2 roky. Potom je nutné zaplatit nové ověření. To v podstatě znamená koupit a nechat namontovat nová měřidla. Za kolik?
4. Ve směrnici EU se košatě píše o posouzení úspor a nákladů (měřiče + odečítání + vyhodnocování). Žádný takový posudek jsem nikde nečetl ani v diskusních fórech. Zvláště když se po 2 letech musí nechat nainstalovat nová měřidla.
5. Od spodních do horních bytů procházejí v paneláku stoupačky, které trvale topí a směrem vzhůru se zužují. V dolních patrech mají mnozí v ložnicích stále vypnuté radiátory, protože k vytápění stačí horké stoupačky. A co by naměřil měřič na radiátoru? Bytem 3+1 prochází celkem 15,3 metru trvale vytápěných stoupaček, jejichž povrch odpovídá 13,6 článkům radiátorů (litina 1971). Jestli by nakonec měly být indikátory namontovány, musí se namontovat v každém bytě alespoň na 1 pár stoupaček IRTN, přepočítat na vyhřívanou plochu a připočítat ke spotřebě radiátorů.

Předmět: Povinnost přístroje registrující tepelnou energii?
Autor: Michal Bálek
Datum: 26.09.2014 08:43 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 117405
reakce na ...
V diskusích o zákonu 406/2000 Sb. ve znění 318/2012 Sb. § 7 odst. (4) se zaníceně diskutuje o měřičích tepelné energie a jejich hypotetické záměně za indikátory vytápění. Ve stejném § 7 se ale v odstavci (6) uvádí - cituji: "Pravidla se nevztahují...pro byty ve vlastnictví společenství jednotek, pokud...nepřekročení limitů... se prokazuje energetickým posudkem". Ale opět je zde odvolávka na právní předpis, který má limity stanovit, ale který zatím nebyl vydán. Preferuji cestu získat posudek a nic nemontovat. Co vy na to?

Předmět: Kdo nebo co má tedy vlastně regulovat dodávku tepla?
Autor: Radek Voříšek
Datum: 08.09.2014 08:03 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 116859
reakce na ...
Kladně hodnotím autorovu švejkovskou snahu přežít v českém bezprávním prostředí.

Mne by ale spíš zajímaly patologické pochody probíhající v zapáchajících lebečních dutinách našich zákonodárců. Do připomínkového řízení byla dána vyhláška zahrnující nejrůznější metody záznamu teploty nejrůznějších míst. Teploty radiátorů, vody topné či vratné nebo i vzduchu v místnosti. Tyto metody vedou k naprosto rozdílným výsledkům a rozdílné i protichůdné motivaci obyvatel postižených obydlí.
Ale především by mne zajímalo, kdo nebo co má tedy - dle zámyslu zákonodárce - regulovat dodávku tepla do bytu. Nyní je zákonnými úpravami dáno, že byty se v době od 6 do 22 hodin vytápějí na teplotu stanovenou projektem - tj. nejméně 21 stupňů Celsia. Ve zbývající době je možno teplotu za stanovených podmínek snížit.

Toto nyní většinou zajišťuje dodavatel tepla ekvitermní regulací dodávky topné vody a termostatické ventily radiátorů.
Zdá se však, že zámyslem (či zápachem) zákonodárce je přimět uživatele bytu k dalším vlastním regulačním zásahům, které jej budou chránit před finančním postihem, který na něj dopadne, bude-li dodržovat zákonem stanovené parametry vytápění. Zdá se, že cílovým stavem v pracovní dny je režim:

Od 22 hodin večer do 16 hodin odpoledne netopit vůbec a od 16 hodin do 22 topit naplno, aby se dalo u televize přežít. Pro ranní běh koupelnou a kuchyní nemá cenu topení zapínat, vytopit se stejně nic nestihne.
Tento režim je sice možný, má však jistá úskalí. Vyžaduje maximální topný výkon 3 až 4x vyšší proti současnému stavu. Kolísání teploty topné soustavy bude doprovázeno bohatým zvukovým doprovodem - praskáním, boucháním, šuměním, občas pískáním.
Především ale povede k problémům s vlhkostí. Ani při intenzivním větrání v periodě vytápění se nepodaří dostatečně odvětrat akumulovanou vlhkost a lze se obávat, že se promrzlým nešťastníkům choulícím se u startujících radiátorů nebude chtít otevírat okna a větrat nebudou vůbec. Čeká je tedy budoucnost v plesnivých, studených, rachotících a pískajících králíkárnách.

A to všechno kvůli úsporám. Ovšem nevím čeho. Náš dům, stejně jako půlka Prahy je vytápěn odpadním teplem elektrárny. Co ušetříme, půjde do chladicích věží.

Předmět: Re: Kdo nebo co má tedy vlastně regulovat dodávku tepla?
Autor: Tomáš tom
Datum: 12.09.2014 16:45 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 103641
reakce na ...
Teplo na vytápění je odebíráno mezi vysokotlakou a nízkotlakou turbínou. A vůbec se nejedná o odpadní teplo. Odpadní teplo je na konci turbíny cca 30°C (dle počasí) ale tím nic nevytopíte.

Předmět: termostatický ventil registruje dodávku tepelné energie?
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 08.09.2014 06:58 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100268
reakce na ...
Nechme stranou stav naší legislativy a otázku neexistence vyhlášky, což činí z celého zákona paskvil.
Soustřeďme se na konstrukci, týkající se termostatických ventilů ve funkci registrace tepelné energie, která je užita v článku.
Podle stejné logiky bychom mohli za zařízení splňující požadavky zákona považovat i každý obyčejný teploměr (ať už lihový, nebo digitální) pověšený na stěně a měřící vnitřní teplotu. Také ten registruje vnitřní teplotu, tedy nepřímo i dodanou energii. Dokonce přesněji, než TRV. Námitka, že registruje i vnitřní a solární zisky neobstojí, to se týká i TRV ventilů.
Pokud bychom uvažovali nějaký teploměr v provedení teplotních čidel v každé místnosti a záznam naměřených hodnot do paměti, mohl by to být i dobrý způsob pro skutečné rozůčtování nákladů.
Přitom je to poměrně jednoduché a hlavně (dnes už) levné řešení. Do tepelné bilance lze v případě potřeby zahrnout i dodávky dalších energií (vnitřní zisky), ať už se jedná o dodávky elektřiny celkem, nebo plynu na vaření. Ty se už stejně měří.
Vyřešil by se také problém rozůčtování mezi "krajním" a "prostředním" bytem.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama