cena m3 teplé vody /

Autor: Michal Novák
Datum: 26.10.2010 15:12
uživatel: 102133


Dobrý den ,
můžete mi prosím říci jaká je cena m3 teplé vody ?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Petr Stoll26.10.2010 16:11
Petr Stoll26.10.2010 15:59

Příspěvky
Autor: Petr Stoll
Datum: 26.10.2010 16:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100221
reakce na ...
Dotaz

Bydlím v domě s ústředním vytápěním a s centrální dodávkou teplé užitkové vody. V posledních letech se náklady na vytápění a zejména pak náklady na dodávku teplé užitkové vody velmi výrazně zvyšují. Za 1 m³ teplé vody jsme dříve platili cca 50 Kč/m³, ale dnes tato cena překročila hranici 100 Kč/m³. Existují však domy, kde mají cenu 1 m³ teplé vody podstatně nižší než v našem domě. Zhruba před dvěma roky jsme si nechali instalovat bytové vodoměry. Byli jsme však nemile překvapeni, poněvadž cena za 1 m³ teplé vody se po zavedení vodoměrů nesnížila, ale naopak výrazně zvýšila. Jsem přesvědčen, že bych dokázal např. pomocí bytového elektrického ohřívače ohřát vodu daleko levněji. Správa domu i vlastník domu mi nechtějí odpojení od centrální dodávky teplé vody povolit. Navíc mne upozorňují, že bych i po odpojení svého bytu určitou část nákladů na teplou vodu dodávanou v domě platil nadále. Tento požadavek považuji za naprosto nesprávný a nezdůvodněný.

Nedovedu se v celé popsané problematice dostatečně orientovat. Potřeboval bych proto poradit v následujících otázkách:

1. Jak je stanovena cena za 1 m³ teplé vody a čím je tato cena regulována? Z čeho cena 1 m³ teplé vody sestává?
2. Je možné, abych se ve stejné době cena za 1 m³ teplé vody v různých domech podstatně lišila?
3. Je možné, aby po zavedení měření teplé vody v bytech cena za 1 m³ stoupla?
4. Proč se nemohu v současné době sám svobodně rozhodnout jakým způsobem si budu teplou vodu ve svém bytě zajišťovat? Koho bych tím poškodil, že se odpojím od dodávky teplé vody?
5. Podle jakého předpisu bych měl i po odpojení platit nějakou část nákladů za teplou vodu?
6. Jaká je asi spotřeba elektřiny na ohřev 1 m³ teplé vody nebo jak se dá spočítat, aby z toho bylo možno odvodit celkový náklad na její ohřívání v bytě? Chci si do bytu instalovat el. boiler na 120 lit. vody, kolik by mne stálo jedno ohřátí takového množství vody?

A. Z. Praha 10
Odpověď

1. Cena ohřevu a dodávky 1 m³ teplé užitkové vody (dále jen TUV) není předepsána nebo stanovena žádným cenovým předpisem a není tedy ani žádným předpisem regulována. Pokud se někde údaje o ceně za 1 m³ TUV vyskytují, jedná se jen o průměrné orientační hodnoty stanovené jako podíl celkových nákladů na TUV v Kč a jejího množství v m³. Do nákladů na přípravu a dodávku 1 m³ TUV se zahrnuje cena vody použité k ohřevu (vodné a stočné) a cena tepla spotřebovaného na její ohřev.
2. Na rozdíly v nákladech na přípravu a dodávku 1 m³ TUV v různých objektech má vliv především rozdílná spotřeba tepla na její ohřev. Teoretická měrná spotřeba tepla na ohřev 1 m³ TUV z počáteční teploty studené vody cca 12 °C na teplotu cca 60 °C činí zhruba 0,2 GJ/m³, praktická přiměřená hodnota této měrné spotřeby by se měla pohybovat v rozmezí 0,3 až 0,4 GJ/m³. Často však bývá hodnota skutečně dosažené měrné spotřeby podstatně vyšší, což vede také k výrazným rozdílům v dosahovaných nákladech za 1 m³ TUV. Určitý vliv na tyto rozdíly má také rozdílná cena použitého tepla, případně může mít určitý vliv i rozdílná cena vodného a stočného. Uvedené rozdíly v nákladech na 1 m³ TUV jsou tedy zcela obvyklé, neměly by však být nepřiměřeně velké.
3. Z nákladů na ohřev TUV je možno vyčlenit náklady, které nejsou závislé na množství připravované a spotřebované TUV (mzdové náklady, náklady na údržbu a opravy, režijní náklady, náklady spojené s aku mulací a cirkulací TUV, odpisy ze zařízení pro ohřev a dodávku TUV aj.) Tato část nákladů zůstává i při poklesu spotřeby TUV stejná a tím vzrůstají měrné náklady ("cena") připadající na 1 m³ TUV (Kč/m³). Zavedením bytových vodoměrů TUV zpravidla dochází k výraznému omezení její spotřeby, a to o 30 i více %. Proto se velikost "ceny" TUV (Kč/m³) zavedením bytových vodoměrů zvyšuje. Vzhledem k výraznému snížení celkové spotřeby TUV se však i při zvýšené ceně TUV celkový souhrn nákladů za TUV snižuje.
4. Domovní systém rozvodu TUV (v některých případech i přípravy TUV) podobně jako domovní systém ústředního vytápění, rozvodu elektřiny či plynu tvoří nedílnou součást domu, do které nemůže spotřebitel bez náležitého povolení a bez souhlasu vlastníka domu zasahovat ani se z něj odpojovat. Tím, že by se některý ze spotřebitelů odpojil od domovního systému její dodávky by poškodil ostatní spotřebitele TUV v domě, poněvadž snížení odběru TUV vede ke zvýšení jednotkových nákladů TUV (Kč/m³). Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník uvádí v § 689, že nájemce je povinen užívat řádně i plnění jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu (plněním je i dodávka teplé užitkové vody).
5. Rozúčtování nákladů na TUV (podobně jako rozúčtování nákladů na ústřední vytápění) se řídí vyhláškou č. 245/1995 Sb. ve znění vyhlášky č. 85/1998 Sb. V § 9 odst. (3) této vyhlášky se stanoví, že spotřebitelům, kteří se odpojili od vnitřního rozvodu teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce se rozúčtovává základní složka nákladů na teplo k přípravě teplé užitkové vody. Základní složka nákladů na přípravu TUV činí 10 až 30 % z celkových nákladů na TUV. Uvedeným opatřením vyhláška chrání ostatní spotřebitele před nepříznivým vlivem odpojování.
6.

Ohřev teplé užitkové vody přímo v bytě elektrickou energií je spojen jen s malými energetickými ztrátami (v případě zásobníkového ohřívače cca 5-7 %, v případě průtokového ohřívače cca 1-3 %), takže spotřeba elektrické energie na ohřev 1 m³ TUV se blíží teoretické spotřebě tepla (0,2 GJ/m³) a představuje hodnotu:

E = 0,2 ⋅ 277,7 ⋅ 1,05 = 58,3 kWh/m³
(ve výpočtu je uvažována průměrná energetická ztráta 5 %)

Cena za ohřev 1 m³ (1000 lit.) TUV závisí na odběratelském tarifu za elektrickou energii. Pokud se pro daný případ aplikuje nejvhodnější sazba N (0,99 Kč/m³, stálý měsíční plat 85 Kč/měs.), bude spotřeba 1 m³ TUV tímto způsobem ohřáté představovat náklady:
1 ⋅ 58,3 ⋅ (0,99 + 0,17) + 1 ⋅ 35,10 = 102,70 Kč/m³

Ve výpočtu je sazba 0,99 Kč/kWh zvýšena ještě o podíl stálé měsíční sazby (pro ohřev cca 100 m³ TUV za rok je to 0,17 Kč/kWh) a je připočteno i vodné a stočné, které činí v Praze od 1. 1. 2001 částku 35,10 Kč/m³ (v jiných lokalitách bude tato hodnota odlišná).

Ohřev dotazovaného množství 120 lit. TUV by při uvedené sazbě stálo částku:

102,70 ⋅ 0,12 = 12,30 Kč

Při použití jiné sazby za el. energii budou náklady za ohřev TUV odlišné (zpravidla podstatně vyšší).

Ing. Josef Svoboda,
Státní energetická inspekce
http://www.energie.vellum.cz/clanek.php?year=2001&month=4&id=1

Autor: Petr Stoll
Datum: 26.10.2010 15:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100221
reakce na ...
http://forum.tzb-info.cz/108321-cena-za-m3-tuv/vsechny-prispevky

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 

Aktuální články na ESTAV.czRoudnice nabídne pozemky na stavbu domů v centru městaBudování nejvyšší stavby světa jde zatím podle plánuVelký jarní úklid se chystá již za měsíc, letos i s Gabrielou KoukalovouPraha řeší změnu územního plánu pro tramvaje na Václavské náměstí