Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Návrh na povinné zveřejňování hlavních výsledků rozúčtování nákladů na vytápění

Autor článku: Ing. Otakar Klokočník
Plné znění článku: Návrh na povinné zveřejňování hlavních výsledků rozúčtování nákladů na vytápění
Anotace článku: Návrh se týká těch ústředně vytápěných domů, které pro účely rozdělování nákladů na vytápění používají poměrové indikátory připevněné ke středu radiátorů (dále často jen „radiátorová“ metoda). Tento způsob indikace je prozatím zdaleka nejrozšířenější, ale má také zdaleka nejvíce slabin.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 66   starší >>
Příspěvky
Předmět: Návrh na zveřejňování výsledků...
Autor: Miroslav Strnad
Datum: 02.10.2014 12:35 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 117453
reakce na ...
Je zajímavé, že vždy, když se má měnit legislativa a to nejen v oblasti měření, regulace a vyúčtování spotřeby tepla, tak se objeví plno odborných článků, jež většinou napadají ať už přímo a nebo nepřímo stávající stav a nebo navhované změny.
A pokud se týká dálkového ÚT, již mnohokráte jsem na tomto portálu popsal podrobně náš reálný stav, jež v mnohém nekoresponduje s různými teoriemi. Ve zkratce: postupně jsme vyměnili okna, zateplili panelák (2 vchody, 10 pater, 128 bytů), instalovali odpařovací a hned po dvou letech (absolutně nevyhovovaly - odpar v létě větší než v topné sezoně) elektronické indikátory, TRV, regulátory dif. tlaku na stoupačkách, samoregulační čerpadlo, řídící jednotku na regulaci ÚT i TUV (dodávka tepla na patu po celý rok + samostatné měření spotřeby tepla pro TUV I ÚT) a postupně nastavili otopovou křivku pro ÚT dle venkovních teplot a našich potřeb a to vše ve spolupráci s dodavatelem tepla k oboustrané spokojenosti.Jednotlivé akce se odrazily v postupném snižování spotřeby tepla a jsme dnes za 20 let na cca 1/3 původního množství a přes zvyšování ceny tepla jsme dnes na 6000 Kč/byt/90m2/rok. Co k tomu dodat, používáme koeficienty na polohu místnosti, pevnou složku dle plochy bytu a zbytek dle náměrů. Přesto, že stav jistě není ideální a ani být nemůže, jsme přesvědčeni, že v našich podmínkách je to maximum možného za daných okolností. Vycházejíc z naši reality, jsme pro snížení pevné složky a navýšení platby dle vlastní spotřeby, neboť rozdíl max. cca 1800Kč/byt/rok bydlící ještě ne vždy plně motivuje a doplácíme na to všichni, jak finančně, tak příroda zbytečným topením. Problémy a stížnosti, zejména po jednotlivých změnách se řešly na místě a to v případě ÚT buď výměnou radiátoru a nebo změnou nastavení a kontrolou vyvážení systému (radiátory dvoudeskové ze železáren Košice z roku 1973 slouží až na výjimky dodnes a nepočítáme při výměně se zmenšením jejich plochy ale raději snižíme teplotu v okruhu, neboť je to příjemnější a zdravější než přepálený vzduch v bytě za mrazů).Takže: jsme pro měření, pro regulaci, účtování dle náměrů a pro co nejnižší pevné složky ( byť jsou navyšovány pevné platby a poplatky ve všech oborech, dodavatelé tak mají zaručený pevný zisk be velké námahy a bez zainteresování na snižování nákladů), nám se vyplatily!!

Předmět: Demagogie denostupňařů
Autor: Tomáš Marný
Datum: 01.10.2014 11:47 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 101760
reakce na ...
Přímo čítankový příklad demagogie denostupňařů máte zde:
http://www.neovlivnitelnyvodomer.cz/mereni-tepla-maddeo/

Nejen že naprosto účelově zamlčují další tepelné zisky (přítomnost osob, vaření, elektrospotřebiče, oslunění atd.) ale dokonce se snižují k demagogii, která dokazuje jejich nulové znalosti fyziky viz věta:
"Teplotní senzory systému Maddeo ... měří teplo.."
Vzpomínám si na fyzikáře ze základní školy, který rovnou odměnil nedostatečnou výtečníky, kteří mu řekli, že teploměr měří teplo. Je smutné že takovíto odborníci, kteří neznají ani základy fyziky na úrovni prvního stupně základní školy dnes publikují a ovlivňují tento obor.

Předmět: Stanoviko autora k diskusi
Autor: Otakar Klokočník
Datum: 24.09.2014 15:19 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 117330
reakce na ...


Omlouvám se, že jsem dosud nereagoval na diskusi, ale mám potíže se psaním, protože mám zlomenou pravou ruku.
Nicméně chtěl bych poněkud usměrnit diskusi.

Předchozí vyhláška MPO č. 85/1998 Sb. uváděla, že se spotřební složka nákladů rozúčtovává s použitím výpočtové metody, která umožní rozdělovat tuto složku podle dosahované průměrné vnitřní teploty jednotlivých místností s otopným tělesem. Důraz na spravedlivost rozdělování nákladů na provoz radiátorů není náhodný; právě zde je ohnisko rozhodujících deformací v rozložení nákladového břemena mezi spotřebitele.

Platná vyhláška, která již byla v režii MMR, tuto dikci sice nepřevzala, nicméně její autoři v metodických pokynech k této normě (str. 1) prohlašují, že nadále vychází ze zásady, že se rozdělují náklady na tepelnou energii na vytápění, nikoliv množství tepla, které bylo dodáno jako ekvivalent tepelných ztrát bytu a celého objektu, tj. spotřebovalo se, aby byla zajištěna požadovaná tepelná pohoda v jednotlivých bytech (viz rovněž MMR: Stručný komentář k vydání vyhlášky č. 372/2001 Sb., in: Věstník 1/2002).

Jeden z našich nejuznávanějších odborníků pak volí tuto výstižnou formulaci: „Vlastník by měl zajištovat to, aby náklady na vytápění stejně velkých místností při stejné úrovni vytápění byly zhruba stejné bez ohledu na polohu místnosti a bez ohledu na skutečnou spotřebu tepla. Příslušný spotřebitel hradí náklady za úroveň služby, kterou představuje vytápění a nikoliv za množství tepla, které bylo spotřebováno na její zajištění.“ (Bašus K.: Úhrada za dodávku tepla, Praha 2003, str.193; autor byl mimo jiné vedoucím odd. teplárenství SEI).

S tímto pojetím je ovšem na štíru používání radiátorových indikátorů, které v jednotlivých místnostech registrují odebrané teplo, zahrnující ve vytápěných bytech i neplacené nepřímé dodávky tepla do bytů s nulovými a velmi nízkými náměry.

Autoři důvodové zprávy k návrhu novely z roku 2013 v této souvislosti konstatují: „V celém objektu je udržována určitá průměrná teplota. Tato průměrná teplota se týká i bytových jednotek uživatelů, kteří mají trvale vypnutá otopná tělesa a čerpají teplo ze stoupaček a prostupem vnitřními stěnami ze sousedních bytů. Tím tito koneční spotřebitelé neoprávněně minimalizují své náklady v podstatě pouze na náklady základní složky a profitují tak na úkor ostatních nájemníků v domě, kteří tento teplotní deficit musí vyrovnávat zvýšeným výkonem svých otopných těles včetně jeho úhrady.“

Tuto zjevnou nespravedlnost hodlali omezit aplikací spodního limitu přípustné odchylky ve výši 80 % měrných nákladů objektu (čili -20% od průměru objektu). Totéž omezení je uvedeno také v návrhu nové vyhlášky, která má vstoupit v platnost k 1.1.2015.

K disposici mám výsledky rozúčtování z 8 domů s radiátorovou indikací, ve kterých byl stanoven podíl spotřební složky na nákladech na vytápění ve výši 50 %. Přestože odchylka – 20 % je nenáročná (odpovídá pouhým 17 0C, což je teplota, která se běžně vyskytuje na společných nevytápěných chodbách), jejím sítem neprošly v analyzovaných domech měrné náklady ve 40-50 % bytových jednotkách; musely být proto zvýšeny (v bytech s nulovými náměry až o 60 %). Podle mého názoru nelze takováto rozúčtování považovat za věrohodná tedy ani platná.

Tyto problémy nemůže spotřebitel poznat z dílčího vyúčtování s jeho domácností. Proto navrhuji povinně jej doplňovat přehledem hlavních ukazatelů podle bytových jednotek (bez údajů o jejich vlastnících). Jen tak je možno si udělat představu o rozsahu provedených korekcí a posoudit tak věrohodnost rozúčtování jako celku. To je vlastně hlavní důvod proč jsem článek napsal a postoupil MMR.

Podstatná část diskutujících prosazuje koncept „odebraného tepla“ a pohybuje se tak mimo rámec platné legislativy.

Předmět: Re: Stanoviko autora k diskusi
Autor: Radek Voříšek
Datum: 25.09.2014 21:24 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 116859
reakce na ...
O "kvalitě" indikátorové metody nejlépe vypovídá povolený rozptyl topného výkonu. Tolerance nákladů 40% od průměru při podílu spotřební složky 50% znamená, že "naměřený" poměr topného výkonu ve stejných bytech 9:1 je v podle této metody v pořádku a nejen, že není důvodem k reklamaci, ale ani se výpočet nijak nekoriguje.

Předmět: Re (2): Stanoviko autora k diskusi
Autor: Tomáš Marný
Datum: 29.09.2014 11:52 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 101760
reakce na ...
Pane Voříšku, opět si pletete pojmy, dojmy a průjmy. Vyhláška č. 372/2001 Sb. stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele (bez ohledu na to zdali měříte odpařovacími indikátory, jedno či dvoučidlovými indikátory, kaloriometry, denostupni, suchoběžnými či mokroběžnými vodoměry atd.). Tedy argumentovat tím, že v jakési vyhlášce jsou stanoveny nesmyslné koeficienty pro rozúčtování tepla a TUV a tedy i měřící metoda je špatná je naprostý nesmysl. Pokud se změní vyhláška č. 372/2001 Sb. (po čem se již 14 let volá) tak to měřící metody ani nezpřesní ale ani neznepřesní. Jen se změní poměr "paušálu", naměřené složky a socialistické regulace.

Předmět: Re (3): Stanoviko autora k diskusi
Autor: Radek Voříšek
Datum: 29.09.2014 11:59 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 116859
reakce na ...
Socialistická regulace je především to, že kdosi nařizuje vlastníkům, co mají dělat. Pokud jde o poměr fixní a spotřební složky, jak ji účtuje třeba Pražská teplárenská? A jaký je poměr tepelných toků uvnitř budovy v poměru k tokům z budovy?

Pokud jde o nesmyslnost metod - například denostupňovou metodou poměru výkonu potažmo ztrát 9:1 nedosáhnete. U radiátoro-indikátorové metody jsou naprosto běžné.

Máte ovšem pravdu, že nesmyslné koeficienty se týkají všech pokusů o měření.

Předmět: Re (4): Stanoviko autora k diskusi
Autor: Tomáš Marný
Datum: 29.09.2014 12:50 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 101760
reakce na ...
Kdo nařizuje vlastníkům co mají dělat? Myslíte vyhláška č. 372/2001 Sb.? Tak v tom jsme za jedno také se mi ty koeficienty nelíbí, já osobně bych dal větší volnost rozhodováni těm, kterých se to týká a hlavně lépe specifikoval objekty, tato vyhláška rozúčtovává teplo stejně jak pro paneláky, tak pro např. bytovky, s centrálním topením na mazut, kde si každý přitápí lokálními kamny.
Jak účtuje Pražská teplárenská jsem Vám již vysvětlil ve svém příspěvku 15.09.2014 14:31. Každopádně bych uvítal aby se vlastník objektu mohl svobodněji rozhodovat, jaký způsob zdroje tepla zvolí v tuto chvíli je odpojení od teplárenské těžký boj a přitom teplárenská účtuje GJ 730Kč a z plynu ho vyrobíme za 400Kč pomocí tepelného čerpadla ještě levněji. Tedy zde jsou větší úspory než se hádat jaké procento přeúčtovat sousedovi.
Prosím přestaňte počítat ty nesmysly ve prospěch denostupňové metody, počítáte to stejně jako Svědkové Jehovovi konec světa. Pokud by jste chtěl znát pravdu, tak vy bylo nejlepší vzít několik objektů (panelák, cihlový činžák, zateplený nezateplený atd.) tam měřit spotřebu tepla naprosto přesně pomocí kaloriometrů v jednotlivých bytech a mít současně nainstalovány i indikátory tepla a denostupně. A nakonec porovnat, která metoda lépe odpovídá skutečnosti. Bohužel místo toho každá liška chválí svůj ocas a každý výrobce určitého způsobu měření předkládá pouze ty argumenty, které se mu hodí do krámu.

Předmět: Re (5): Stanoviko autora k diskusi
Autor: Radek Voříšek
Datum: 29.09.2014 13:31 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 116859
reakce na ...
Plně s Vámi souhlasím. Není důvod, aby stát něco vnucoval vlastníkům, pokud se dohodnou. Pokud se nedohodnou, platí stávající stav.
Prosté.

Předmět: Re (6): Stanoviko autora k diskusi
Autor: Tomáš Marný
Datum: 30.09.2014 08:22 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 101760
reakce na ...
Jsem rád, že se alespoň na něčem shodnem :-)
Každopádně bych se přimlouval za to aby měření proběhlo. Z vlastní zkušenosti vím, že po každém měření v domě zavládlo zděšení, které mělo za následek pozitivní hospodaření s měřenou komoditou. V případě vody si vzpomínám jak jeden pán stále za vodoměry loboval a stále vykřikoval jak dotuje celý dům a ejhle po montáži vodoměrů měl nejvyšší spotřeby. Pak zjistil, že jeho dcera má ve zvyku po návratu ze šloly jít do sprchy a tam strávit pár hodin. A jedna paní prala jako melouch na kšeft...
A když jsme zavedli měřiče tepla, tak zase zavládlo zděšení u několika kuřáků, kteří byli zvyklí celou zimu topit na maximum a větrat. Tak se naučili v zimě chodit na balkón, aby ušetřili teplo, kdyby se odnaučili kouřit ušetřili by ještě víc. Pak jsme tam měli ještě dva byty, teré přetápěly (v jednom bytě hlavně kvůli chovu plazů), ale těm to bylo jedno a sami říkali že jim nevadí, že si za teplo připlatí.
Tedy měření je jedna věc a interpretace výsledků k rozúčtování druhá. A i kdyby zůstalo rozúčtování paušálem, ale lidi by díky měření zjistili jak plýtvají a začali odebírat zdroje ekonomicky, tak je to úspěch.

Předmět: Re (7): Stanoviko autora k diskusi
Autor: Radek Voříšek
Datum: 01.10.2014 05:58 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 116859
reakce na ...
No, popravdě řečeno - neviděl jsem byt, kde by se nadměrně větralo. Ale nevylučuji, že i takové jsou. Rozhodně bude ale mnohem víc takových, které doplácejí na chybně nastavené "koeficienty".

Mimochodem, doporučuji k nahlédnutí normy správného větrání. Dokážete v obýváku vyměnit 100 m3 vzduchu za hodinu jinak, než oknem?

Předmět: Re: Stanoviko autora k diskusi
Autor: Tomáš Marný
Datum: 29.09.2014 12:15 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 101760
reakce na ...
Pane Klokočníku,

možná by v úvodu Vašeho "objektivního" hodnocení správného způsobu měření tepla by bylo vhodné říci, že Vás denostupně živí.

Ve svém příspěvku opět naprosto ignorujete tepelné zisky z přítomnosti osob, osluněním, ztrátové teplo el. spotřebičů atd (viz. můj příspěvek z 15.09.2014 14:31) a naprosto neadekvátně zveličujete prostupy tepla mezi byty. A z těchto mylných počátečních předpokladů stavíte veškeré své mylné teorie.

Naprosto chápu, že monopolům vyhovují paušály a teplárny se snaží od domácností dostat co nejvíce peněz bez ohledu na skutečnou spotřebu, komunální služby se snaží dostat z každé domácnosti paušální platbu bez ohledu na to zdali třídí či ne atd. Bohužel toto je cesta do pekel a vede jen k plýtvání a drancování přírody. Doby kdy měli všichni stejně jsou doufám nenávratně pryč.

Předmět: dennostupně x poměrové měřiče co je výhodnější pro mě
Autor: celie cyrung
Datum: 18.09.2014 23:42 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 116533
reakce na ...
Dobrý den, potřebovala bych poradit jaká metoda měření , je pro mě výhodnější.Odhlídněte ,prosím, od všech jiných aspektů , např. co je výhodné pro moje sousedy, pro úspory baráku atd., já potřebuji hájit naši rodinu .
Bydlíme v rohovém bytě, stěny jsou nezateplené a jsou z 50 % na sever.
Byt je hodně prosklený, z původních špaletových oken máme jednoduchá a skrz skla táhne. Jakmile je slunce, máme solární vytápění v části bytu , který je na západ.
Byt je v posledním patře , plochá nezateplená střecha.
Byt má jedné strany další byt, který je neustále pronajímán , někdy jen na měsíc, pak majitel další měsíc někoho shání a do té doby má otevřenou větračku a zavře preventivně topení. Z jeho bytu táhne přes zeď zima. Byt pod naším bytem je to to samé.

Musíme mít měřiče.Mám na vybranou denostupňový systrém nebo poměrové měřiče.
Co je pro mě výhodnější?
A dále dotaz : z poměrových měřičů je lepší ten, který elektronicky odečítá, než ten na bázi odpařování ?

A ještě dotaz: máme rádi teplo.Nejlépe kolem 27 st. C.
Prosím, nekomentujte, prostě je to tak.
" Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m krychlový nesmí překročit hodnotu 40% oproti průměru zúčtovací jednotky .Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede vlastník úpravu výpočtové metody.
Tomu nerozumím vůbec.a) Jakou úpravu metody?
b) Jak asi tak zjistíme v průběhu vytápění, že něco překračujeme, když nemáme srovnání, protože měřiče teprve budeme dávat a ve vyúčtování tohle není..
Nerozumím tomu. A jak to bude pak ve vyúčtování, protože sice máme rádi teplo, ale vytápíme současně pořád sousedy.

Děkuji za celou naši rodinu za všechny vyčerpávající odpovědi co se nám sejdou.My tomu vůbec nerozumíme

Předmět: Re: dennostupně x poměrové měřiče co je výhodnější pro mě
Autor: Juraj Šmelík
Datum: 18.09.2014 23:56 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100115
reakce na ...
27°C môže byť prirodzená fyziologická potreba vzhľadom na sálanie chladu zo všetkých strán - od okien, strechy, susedných podchladených bytov...

Předmět: Re (2): dennostupně x poměrové měřiče co je výhodnější pro mě
Autor: Vladimír Křen
Datum: 19.09.2014 06:10 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100035
reakce na ...
Sálání chladu je skutečně perfektní terminus technicus. Tepelná energie vždy proudí z místa s vyšším potenciálem do místa s nižším to znamená z místa s vyšší teplotou do místa s nižší teplotou.

Předmět: Re (3): dennostupně x poměrové měřiče co je výhodnější pro mě
Autor: celie cyrung
Datum: 06.10.2014 18:18 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 116533
reakce na ...
není to jedno? Já to pochopila dobře

Předmět: Re: dennostupně x poměrové měřiče co je výhodnější pro mě
Autor: Tomáš Marný
Datum: 19.09.2014 10:34 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 101760
reakce na ...
Tak zaprvé je potřeba si uvědomit, že nejlevnější teplo je to, které nespotřebuji, ne to které z části za mě zaplatí sousedé. Tedy v první fázi bych se zaměřil na výměnu táhnoucích oken a ověřil si možnosti zateplení. Bohužel jste nenapsala zdali bydlíte v družstevním či SVJ, zdali máte vlastní kotelnu či dálkové teplo, kolik platíte za GJ atd. Tyto informace jsou také důležité. Tento rok budete muset zpracovat i průkaz energetické náročnosti budovy zkuste se na to informovat.
Pokud chcete byt přetápět, tak se připravte na to, že budete platit více ať měříte teplo poměrově, nebo budete teplo rozúčtovávat dle teploty v bytech (což je z fyzikálního hlediska nesmysl, teplo a teplota jsou dva fyzikálně odlišné pojmy). Co se měření týče nejspravedlivější je měření kaloriometry či se koukněte na firmu vipa.cz. Asi nejrozumnější kompromis jsou dvoučidlové elektronické indikátory, ty dnes nabízi plno firem, některé dokonce nabízí online odečty a vy si můžete kontrolovat spotřebu přes webovou aplikaci. Denostupňová metoda je velmi kontroverzní, ozývají se i hlasy, že do budoucna nebude akceptována. Pro výše uvedené skutečnosti jí nedoporučuji.
Pokud máte vedle sebe byt, který je prázdný, tak jeho majitel je povinnen ho vytápět minimálně na 17 C v případě, že má otevřené topení a stále větrá, tak denostupňová metoda mu nenaměří téměř nic (přesto že vycamrá více tepla, než kdokoliv jiný), to že topí pánubohu do oken odhalí jedině indikátory tepla. Teplotu v bytě je schopna změřit jak denostupňová metoda tak i dvoučidlový indikátor tepla.
Rozúčtování se dnes stále ještě dělá dle vyhlášky 372/2001 Sb.
http://www.vipa.cz/vyhlaska_372_2001.php
Zkuste si to přečíst, je to tam poměrně dobře vysvětleno. Obecně těch 40% znamená, že pokud se o tuto hodnotu lišíte od průměru, tak vše co by jste měli platit nad toto procento je Vám "odpuštěno" a tuto částku za Vás zaplatí Vaši sousedé.

Předmět: Nestačím se divit
Autor: Pavel Rybka
Datum: 16.09.2014 18:22 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 104012
reakce na ...
Takže podle zdejších názorů rozdělovače topných nákladů nemají nic společného s fyzikou, jsou zcela pofidérní a nesmyslné. No, když to říkají odborníci a materiál MMR, který nemá k dispozici nikdo jiný, než odborník, tak to musí být pravda. Ta čidla nebyla nijak vyvíjena a testována a když jsou tak pochybná, není důvod je dávat na radiátor, mohla by být i v nádržce záchodu. Tak tohle nesežeru. Někdo se tady hloupým populismem snaží zavděčit hlupákům. V několika odstavcích rozvíjí teorie o systematických chybách poměrových měřidel, ale u denostupňové metody se zmiňuje jen, že jsou jí vytýkány nějaké nedostatky. To, že tyto nedostatky vedou k obřím chybám si už musíte domyslet sami.
Každé měření má nějaké limity a omezující podmínky. Největší chyba je, když na měření rezignujete. Někomu se takový stav ale hodí. Hádejte komu a zamyslete se, jestli ho chcete dotovat.

Předmět: Re: Nestačím se divit
Autor: Tomáš Marný
Datum: 17.09.2014 13:46 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 101760
reakce na ...
Naprosto s Vámi souhlasím. Stále nechápu jak chabé fyzikální povědomí může mít ten, který teploměr (přístroj na měření teploty) chce použít na výpočet odebraného tepla. Z vlastní zkušenosti vím, že indikátory svůj účel splní. Pominu-li prvotní údiv těch co byli zvyklí topit na 30 stupňů i v komoře (např. jedna paní chovající leguány) a nadměrných větračů (např. kuřáků), tak bych jako ukázkový příklad uvedl paní, která během vánočních svátků odjela k dceři hlídat děti (asi na 2 měsíce) a nenapadlo ji nic lepšího, než nechat okna v poloze větrání a topení pustit na plné pecky. Při vyúčtování topení se nestačila divit a dost dlouho jsme se s ní hádali a reagovali na její reklamace. Každopádně od té doby to již neudělala a pravidelně sleduje displej indikátorů. A to by při denostupňové metodě neplatila skoro nic, protože v jejím bytě by bylo krásných 19 stupňů.
Tedy podtrženo sečteno, přesto že indikátory nejsou 100% a nějaký přesnější kaloriometr by byl lepší, tak je lepší je mít než nemít. Minimálně pro to, že se lidé naučí správně topit a větrat. A ve výsledku na tom vydělají všichni, nám klesly náklady na vytápění, poté co se s indikátory lidé sžili o 40%.

Předmět: Re (2): Nestačím se divit
Autor: celie cyrung
Datum: 18.09.2014 22:24 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 116533
reakce na ...
Nestačím se divit, odkdy je 19 st. C pohodová teplota , to je tak na tepláky a bundu.

Předmět: Re (3): Nestačím se divit
Autor: Juraj Šmelík
Datum: 18.09.2014 22:52 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100115
reakce na ...
V mnohých vyspelých západoeurópskych krajinách je pokladaná za pohodovú teplotu ;-) a aj v našich a vašich normách a vyhláškach ;-)

Předmět: Re (4): Nestačím se divit
Autor: Radek Voříšek
Datum: 19.09.2014 10:11 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 116859
reakce na ...
U nás je to 21 a víc.

Předmět: Re (4): Nestačím se divit
Autor: celie cyrung
Datum: 19.09.2014 20:04 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 116533
reakce na ...
západoevropské země nelze implantovat na české baráky. za pohodovou teplotu se nepovažuje 19 st. , to vím bezpečně.

Předmět: Re (5): Nestačím se divit
Autor: Tomáš Marný
Datum: 20.09.2014 09:22 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 101760
reakce na ...
Ve starých filmech si můžete všimnout, že topili na 18 C. Na kolik topíte je konec konců Vaše věc, jen si uvědomte, že pokud zvednete teplotu o stupeň tak náklady na vytápění vzrostou o 8%. Tedy pokud ten co topí na 20 C a zaplatí za otop např. 10000Kč vy zaplatite za těch vašich 27 C více než 17 tisíc Kč. Tedy zaplatila by jste v ideálním případě, díky "socialistickému" rozúčtování tepla, kdy se uplatní nesmyslné 40% ní stropy a koeficienty, tak to stejně za Vás zaplatí vaši sousedé.

Předmět: Re (6): Nestačím se divit
Autor: celie cyrung
Datum: 06.10.2014 12:28 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 116533
reakce na ...
No ono to není socialistické rozúčtování jenom, protože to je naprosto nesocialisticky postavený barák 30. let s šílenými zdmi 25 cm a plochou střechou.Jedná se o byty mimo patro v posledních patrech domu.I tak se kdysi stavělo.Byty spíš připomínají ateliéry.Obyvatelé bytů jsou tím biti.
Všechno bych zase tak socialisticky neviděla!
Ale děkuji za vysvětlení.
Célie

Předmět: Re (6): Nestačím se divit
Autor: Radek Voříšek
Datum: 06.10.2014 20:01 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 116859
reakce na ...
No, vzhledem k tomu, že pokud někdo vytopí svůj byt na 27 stupňů, vytopí i všechny okolo aspoň na 22, jejich náměr bude nulový, ale teplo v bytech mít budou. Tak je to snad v pořádku, ne?

Předmět: Re (7): Nestačím se divit
Autor: Tomáš Marný
Datum: 09.10.2014 23:21 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 101760
reakce na ...
A zase jsme sklouzli k demagogii. Pane Voříšku, máte nějakou studii či fyzikální model, který dokazuje, že pokud někdo vytápí byt na 27 C tak okolní byty vždy mají teplotu 22 C? Pokud ano, tak si nechte toto tvrzení (a hlavně jeho důkaz) zanést do učebnic fyziky jako Klokočníkův-Voříškův teorém obecně platný pro všechny panelové domy, zděné domy a bytovky, bez rozdílu zdali jsou zatepleny, mají nějaké další zdroje tepla atd. Sám asi vidíte jaký jste zase plácnul nesmysl.
Každopádně čistě hypoteticky, i kdyby byl ten Váš teorém pravdivý, nechápu proč bych i přesto měl sousedovi něco kompenzovat. Pokud by někdo takový sousedil s mojí ložnicí, kterou vytápím max. na 18 C (protože ve vedru se mi špatně spí), tak by mě toto teplo jenom obtěžovalo a nebylo by žádané. Je to asi to samé, jako kdyby soused ve tři ráno začal pouštět Heavy metal a ještě po mě požadoval proplacení půlky CDčka, opotřebování aparatury a náhradu elektrického proudu. Svojí demagogií sklouzáváte na úroveň šmejdů co si vytipují důchodce a pod různými záminkami jim vnutí zboží, které vůbec nepotřebují. To samé je i s teplem, chci platit pouze to co potřebuji, co jsem si objednal a to co jsem ve skutečnosti odebral. Nechci podruhé platit to co jsem jednou zaplatil ve formě elektrické energie či dalších zisků, resp. platit sousedovo teplo, které mě obtěžuje a nutí mě nadměrně větrat.

Předmět: Re (8): Nestačím se divit
Autor: jarda jarda
Datum: 20.03.2016 20:18 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 105814
reakce na ...
V takovem pripade budete muset opustit svj a jit bydlet do sveho domu.

Tak me napada, jak se resi dvojdomky anebo radovky? :-) take se hadaji kdo komu propousti teplo? Za predpokladu, kdy ma kazdy svuj zdroj tepla?

Předmět: Súhlas
Autor: Juraj Šmelík
Datum: 15.09.2014 14:35 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100115
reakce na ...
V plnom rozsahu súhlasím s článkom. Na Slovensku máme podobné skúsenosti - čo prirodzene vyplýva z technickej podstaty problému. V prílohe zasielam môj článok z roku 2011, kde objasňujem súvislosti pre tých, čo sa na problematiku pozerajú len u účtovnej stránky a v technických súvislostiach nie sú celkom doma (neviem či to prejde, článok je v pdf).

Předmět: Re: Súhlas
Autor: Vladimír Buk
Datum: 15.09.2014 20:30 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100029
reakce na ...
Prosím pana Juraje Šmelíka, zdy by mohl zaslat jeho článek o němž se zde zmiňuje na moji mail adresu : . Předem děkuji za laskavost.
Na tomto partálu TZB bohužel jeho článek není uveden.

Předmět: Ad formát PŘÍLOH
Autor: metball iGIN
Datum: 15.09.2014 23:47 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 104998
reakce na ...
.PDF a TZB-Děs-Info?
Eééé!
SFO

PS?
Tlačit na Admin skupinu, aby povolila přílohy ve formátu PDF;
velikosts ouborů je pro "vektorové obsahy" velmi úsporná.
Samozřejmě, rastrové pédéefka
jsou výrazně rozežranější ...
a na obrazovkách výrazně HNUSNĚJŠÍ.
Pochopotelně.

iGoNY

zobrazuji 1 - 30 z 66   starší >>
přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama