Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Uvrhnou nás úspory tepla do energetické chudoby?

Autor článku: Ing. Jan Blažíček, redakce
Plné znění článku: Uvrhnou nás úspory tepla do energetické chudoby?
Anotace článku: Teplárenské sdružení ČR vydalo koncem července tiskovou zprávu, ve které reaguje na poslední návrh Evropské komise. EK se dle vyjádření komisaře pro energetiku Günthera Oettingera chystá prosadit, aby do roku 2030 členské státy EU nezávazně zajistily energetické úspory ve výši 30 %.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re (11): Několik poznámekPetr Voženílek16.11.2015 21:27
Re (10): Několik poznámekVladimír Křen12.10.2014 20:35
Re (9): Několik poznámekDalis Dobrota12.10.2014 15:11
Re (8): Několik poznámekVladimír Křen12.10.2014 14:53
Re (7): Několik poznámekDalis Dobrota12.10.2014 13:15
Re (6): Několik poznámekVladimír Křen12.10.2014 12:16
Re (5): Několik poznámekDalis Dobrota12.10.2014 12:12
Re (7): Několik poznámekVladimír Křen12.10.2014 11:48
Re (6): Několik poznámekVladimír Křen12.10.2014 11:40
Re (5): Několik poznámekDalis Dobrota12.10.2014 11:29
Re (4): Několik poznámekVladimír Křen12.10.2014 06:39
Re (3): Několik poznámekDalis Dobrota11.10.2014 20:43
Re (8): ProvozPetr Vít09.10.2014 07:58
Re (8): ProvozJiří Kubíček08.10.2014 10:54
Re (7): ProvozMartin Hájek08.10.2014 10:24
Re (6): ProvozJiří Kubíček08.10.2014 09:38
Re (5): ProvozMartin Hájek08.10.2014 01:04
Re (2): Několik poznámekMartin Hájek08.10.2014 00:48
Re (4): ProvozJiří Kubíček07.10.2014 21:32
Re: Několik poznámekJan Blažíček07.10.2014 19:56
Re: Uvrhnou nás úspory teola do....Josef Novák07.10.2014 11:28
Uvrhnou nás úspory teola do....Miroslav Strnad07.10.2014 11:07
Emerické řešeníJosef Novák07.10.2014 11:04
Re (4): ProvozVladimír Křen07.10.2014 09:16
Re (3): ProvozMartin Hájek06.10.2014 23:17
Několik poznámekMartin Hájek06.10.2014 22:47
Re (2): ProvozJiří Kubíček06.10.2014 20:28
Re: ProvozJiří Ráž06.10.2014 10:26
ProvozVladimír Křen06.10.2014 07:02

Příspěvky
Předmět: Uvrhnou nás úspory teola do....
Autor: Miroslav Strnad
Datum: 07.10.2014 11:07 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 117453
reakce na ...
S článkem lze i s příspěvky naprosto souhlasit, ale je zde další rovina problému: velcí dodavatelé tepla jsou odsířeni,velké plynové kotle používají denitrifikační přísady ale u malých plynových spotřebičů a kotelen tomu tak není a narůstá v ovzduší množství NOx se všemi negativními dopady na přírodu (v podstatě hnojíme rostliny, mají rychlejší růst, ale na úkor kvality - třeba smrky jsou stále křehčí a méně odolné na polámámí, ve vodách narůstá množství dusíku v podobě dusitanů a dusičnanů...), ale tento, do budoucna velký problém, se přehlíží a zamlčuje, neboť se z důvodu ekologie plynofikovalo a co teď? - dopad podobný jako u SO2 z pálení pevných paliv, zejména hnědého uhlí a odpojováním se a pořizováním si malých blokových kotelen tento problém bude narůstat a tímto se zatím nikdo nezabývá, a i mocná EU toto zatím přehlíží.

Předmět: Re: Uvrhnou nás úspory teola do....
Autor: Josef Novák
Datum: 07.10.2014 11:28 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 115279
reakce na ...
Tohle tvrzení má jistě svoji váhu, ale bez výpočtů založených na tvrdých datech těžko říct. Na jednu stranu má centrální zdroj možnost vyšší účinnosti a opatření na snižování emisí. Na stranu druhou vstupují do hry podstatně nižší ztráty v decentralizovaném systému.
Nehledě na to, že ty menší kotelny mohou být (místně) bezemisní.

Předmět: Emerické řešení
Autor: Josef Novák
Datum: 07.10.2014 11:04 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 115279
reakce na ...
Přemýšlel někdo o možnosti tzv. decouplingu, neboli změnit u tepláren finanční model, který nebude založen na ceně za jednotku dodaného tepla, ale na pravidelných platbách za zajištění tepla?
Jinými slovy nebudou dodávat komoditu (teplo), ale službu (tepelnou pohodu a teplou vodu). Potom by i teplárny totiž byly zainteresované na úsporách energií, protože by za stejné prachy musely míň vyrábět. Zároveň by je to významně motivovalo zefektivňovat celý systém dodávek tepla.

Předmět: Několik poznámek
Autor: Martin Hájek
Datum: 06.10.2014 22:47 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 113962
reakce na ...
Děkuji autorovi, že se tématu dopadu úspor na cenu tepla odborně věnoval, protože to zatím není v ČR vůbec zvykem a toto téma je jaksi tabu.

Hned v úvodu je potřeba vyjasnit jedno nedorozumění. Evropská komise ve své analýze započítala do nákladů spojených s pořízením energie také amortizaci nákladů energetických úspor. Protože jsou tyto náklady přepočtené na roční průměrnou hodnotu vyšší, než dosažená úspora nákladů na energii (prováděné úspory nejsou ekonomicky efektivní - to je obecně předpoklad hodnocení, protože navržený cíl je za hranicí ekonomické efektivity, což Komise jasně řekla), roste podíl nákladů domácností spojených s pořízením energie. To není žádný výmysl Teplárenského sdružení, ale konstatování analýzy Evropské komise. Ta analýza se, bohužel, zaobírala jakousi zcela fiktivní průměrnou domácností v EU, takže skutečný dopad přenesený do klimatických podmínek a koupěschopnosti českých domácností bude asi ještě dramatičtější.

Dále si dovolím autora upozornit, že podíl fixních nákladů je v případě řady soustav zásobování teplem významně přes 50 %. Jím zpracovaný případ odpovídá spíše případu menších soustav na zemní plyn, nikoli rozsáhlým soustavám na hnědé uhlí, které jsou však pro ČR typické. Výhoda relativně levného domácího paliva je vykoupena značnými investicemi do jeho využití a dopravy získaného tepla ke spotřebitelům. Navíc se jedná z více než 70 % o teplo z kombinované výroby elektřiny a tepla a úspora tohoto tepla nutně vede k poklesu účinnosti výroby elektřiny v ČR, ale to je na samostatný článek.

Přestože titulek článku zní trochu posměšně, autor v zásadě potvrdil teze z tiskové zprávy Teplárenského sdružení ČR. Jde totiž o to, že ne všichni odběratelé dálkového tepla budou mít na investice spojené se zateplením potřebné finanční zdroje respektive budou schopni si vzít úvěr. Obava, že právě ty nejzranitelnější sociální skupiny nebudou schopné rekonstrukce provést a tudíž zaplatí za úspory jiných a dostanou se do pasti energetické chudoby, je zcela na místě a článek ji přinejmenším nijak nevyvrací.

Představme si teď na chvíli panelák, kde 1/4 lidí nemá na zaplacení účtu za teplo. Je zjevné, že zbytek domu není schopen tuto situaci utáhnout, majetnější rodiny se vystěhují a zbytek je odpojen a topí tím, co najde. Že jde o katastrofický scénář? No, uvidíme...

ČR byla zatím z větší části ušetřena vzniku ghet v panelové zástavbě (na rozdíl třeba od předměstí Paříže, kam je o strach vkročit), ale usilovně pracujeme na jejich vytvoření. O to paradoxnější je, že se tak děje v rámci zdánlivě bohulibé snahy o snížení spotřeby energie.

Takže úspory energie ano, ale pozor na nežádoucí vedlejší účinky! Máme je zmapovány a víme co s nimi, nebo raději předstíráme, že neexistují?

Autor také vyčítá teplárnám nedostatek aktivity při připojování nových zákazníků. K tomu lze jen říci, že úbytek spotřeby tepla na vytápění činí od roku 1990 více než 30 %. To, že dnes nejsou ceny tepla ještě výrazně vyšší lze přičíst právě připojování nových zákazníků a racionalizačním opatřením v výrobě a distribuci tepla. Je ovšem třeba vnímat, že i tato oblast má své limity. Např. dnešní nové bytové budovy mají již zpravidla větší spotřebu tepla na přípravu teplé vody než na vytápění, takže náhradu za úspory tepla je těžko možné hledat v navíc skomírající nové výstavbě.

Předmět: Re: Několik poznámek
Autor: Jan Blažíček
Datum: 07.10.2014 19:56 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 116218
reakce na ...
Pane Hájku,

děkuji za váš názor. Ve dvou bodech se určitě shodneme - CZT je stále perspektivním způsobem vytápění a klesající spotřeba tepla způsobuje zvýšení jeho jednotkové ceny. V čem se ovšem lišíme, jsou navrhovaná východiska. Zatímco vy byste, soudě dle vašeho vyjádření, raději omezil úspory, já úspory (ty efektivní) podporuji a rezervy vidím ve větší ochotě některých vašich členů chovat se jako podnikatelé a úbytek produkce se snažit nahradit připojováním nových zákazníků, aby CZT nepřestalo být konkurenceschopné.

Úsporná opatření mají svůj efekt navzdory zvyšující se jednotkové ceně tepla, takže je lidé budou realizovat, ať se to výrobcům tepla bude líbit či nikoliv. A pokud budou výrobci na tento stav reagovat zdražováním, budou pouze testovat, co ještě si zákazníci nechají líbit. Zkuste si schválně v našem Porovnávači nákladů na vytápění vypočítat cenu GJ tepla vyrobeného přímotopem a zohledněte v ní skutečnost, že domácí elektrické spotřebiče provozujete v tarifu D45d. Pokud vám vyjde stejně jako mně hodnota 515,-/GJ, asi se oba shodneme, že celá řada vašich členů se již nyní nachází výrazně nad touto hranicí a je otázkou, jestli je jejich pozice dlouhodobě udržitelná.

Byrokratické překážky odpojování zákazníků od CZT pouze zdrží, bude-li existovat levnější alternativa, je přechod na ní jen otázkou času.

Předmět: Re (2): Několik poznámek
Autor: Martin Hájek
Datum: 08.10.2014 00:48 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 113962
reakce na ...
Vážený pane Blažíčku,
obávám se, že jste mě úplně nepochopil. Já přece vůbec nechci úspory tepla omezovat. To ani není možné. Jsem ale proti tomu, aby byly tyto úspory fakticky vynucovány bez ohledu na náklady a skutečný ekonomický přínos doslova za každou cenu, protože to je přesně to, co Brusel plánuje. Samozřejmě se to některým lobby hodí a nikdo nechce slyšet, jaké budou důsledky a kdo to nakonec zaplatí.

Ohledně elektřiny se domnívám, že především naprosto není udržitelná stávající struktura tarifů a není to zdaleka jen názor můj, ale v zásadě se na tom shoduje celý trh včetně distributorů elektřiny. Chci být optimista a věřím, že nová tarifní struktura, která bude platit od 1.1.2016 bude skutečně založená na adresnosti nákladů sítí a pak budou ty výsledky trochu jiné, i když trh s elektřinou bude devastován ještě řadu let, ale to by bylo opět na samostatný článek. Za dnešní ceny elektřiny nikdo nepostaví absolutně žádnou novou elektrárnu, takže si dovolím konstatovat, že logicky nejsou dlouhodobě udržitelné.

Předmět: Re (3): Několik poznámek
Autor: Dalis Dobrota
Datum: 11.10.2014 20:43 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 106503
reakce na ...
V našem družstvě předseda vnutil lidem zateplení a okna v ceně 140.000 Kč na 2+1. Tím se prodraží výdaje na topení na dvojnásobek po dobu 10 let. Klesla i cena bytů kvůli vysokým měsíčním platbám a tmavým zmenšeným oknám s trojskly. Lidi si radji koupí světlejší byty, které nejsou zatížené tak velkým dluhem.

Teplo dodává elektrárna. Jde o odpadní teplo, které se nyní musí vypouštět do vzduchu. Způsobuje časté mlhy a příkrov nad Ostravou ve výšce, kde je rosný bod. Ten brání rozptylování škodlivin. Takže mlha nasycená 10 mikrogramovým popílkem černým jak bota ničí lidem zdraví. Předseda koupil měřáky tepla. Vsadím se, že musel koupit i nové regulátory a elektrárna nakonec zdraží teplo, aby se jí vůbec vyplatilo to malé množství tepla dodávat.

Výsledkem je studené sálání ze stěn od sousedů - horší než to bylo.

Předmět: Re (4): Několik poznámek
Autor: Vladimír Křen
Datum: 12.10.2014 06:39 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100035
reakce na ...
Nevím proč si lidé myslí že teplo pro topení je odpadní. Teplota páry na výstupu z turbíny je cca 35stC, to by jste se asi moc neohřál. Pro topení se odebírá z některého regulovaného odběru a úměrně k tomuto odběru se musí snížit elektrický výkon.

Předmět: Re (5): Několik poznámek
Autor: Dalis Dobrota
Datum: 12.10.2014 11:29 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 106503
reakce na ...
Lidé si to myslí proto, že dávali pozor ve fyzice. Nevěřím vám, že chladící kapalina má 35°C ze dvou důvodů. Jednak se odjakživa využívalo odpadní teplo z různých motorů a z 2) voda teplá 35°C by nedokázala v chladících věžích vytvářet páru. To je vlastně (z přirovnání k vodovodu) studená voda.

Tepelný motor funguje na principu využívání rozdílu teplot mezi horkou párou přes 300°C a chladící vodou. Jestliže teplota vystupující páry z turbíny je 35°C, tak to logicky znamená, že chladící kapalina se musí ohřívat až na 90°C, jinak by k ochlazení páry nedošlo.

Předmět: Re (6): Několik poznámek
Autor: Vladimír Křen
Datum: 12.10.2014 11:40 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100035
reakce na ...
Pravděpodobně bydlíte v oblasti Třebovické elektrárny. Opravdu chladící voda na výstupu z kondenzátoru nemá více jak 35stC. Parní turbína není nějaký motor. Ta má přísně definované parametry na svém výstupu. Pára na výstupu z turbíny je při hlubokém vakuu. Je to přesně 0.062818494024969 bar absolutního tlaku.

Předmět: Re (7): Několik poznámek
Autor: Vladimír Křen
Datum: 12.10.2014 11:48 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100035
reakce na ...
Ještě se dovolím doplnit. Rozdíl mezi teplotou na výstupu a teplotou kondenzace je cca 2-4 stC. Na to jsou stavěny kondenzátory parních turbín. To znamená že teplota na výstupu z turbíny je o uvedený koncový rozdíl vyšší. Když budete uvažovat s teplotou chladící vody 90stC bude teplota páry na výstupu z turbíny odpovídat těmto parametrům. To odpovídá výraznému zhoršení účinnosti a žádný provozovatel nepřistoupí na takové parametry. Prostě by prodělal kalhoty.

Předmět: Re (5): Několik poznámek
Autor: Dalis Dobrota
Datum: 12.10.2014 12:12 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 106503
reakce na ...
Vy prostě neříkáte všechno a děláte z lidí blbce. Nevěřím vám, že k vytápění se používá jiný kotel, kde se jen ohřívá voda na topení.

Kde se bere vakuum v turbíně?

Předmět: Re (6): Několik poznámek
Autor: Vladimír Křen
Datum: 12.10.2014 12:16 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100035
reakce na ...
Co když si nejdřív nastudujete tepelný oběh parní turbíny. Z vaší otázky je vidět že o tom nemáte ani páru.

Předmět: Re (7): Několik poznámek
Autor: Dalis Dobrota
Datum: 12.10.2014 13:15 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 106503
reakce na ...
Jenže vy tomu nerozumíte stejně jako já. Jen tu blafujete a děláte důležitého. To píšu, aby čtenáři pochopili, jak to s elektrárnou je.

Všichni jsme lidé omylní, každou chvíli se spleteme. já se tím ani netajím.

Předmět: Re (8): Několik poznámek
Autor: Vladimír Křen
Datum: 12.10.2014 14:53 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100035
reakce na ...
Važte co píšete. Provoz elektráren, uvádění do provozu, zkoušky byly mojí celoživotní prací. Vždy bylo základem studium podkladů, znalost tepelného oběhu včetně všech návazností.

Předmět: Re (9): Několik poznámek
Autor: Dalis Dobrota
Datum: 12.10.2014 15:11 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 106503
reakce na ...
Mně to nenamluvíš komediante! V google o tom nic nevědí.

Předmět: Re (10): Několik poznámek
Autor: Vladimír Křen
Datum: 12.10.2014 20:35 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100035
reakce na ...
Zase jeden který věří internetu místo termomechanice. Doporučuji prostudovat http://webfyzika.fsv.cvut.cz/1term.htm

Předmět: Re (11): Několik poznámek
Autor: Petr Voženílek
Datum: 16.11.2015 21:27 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 120232
reakce na ...
Pane Křene děkuji za skvělý odkaz. Je to tak, že výstupní páru z turbíny vysrážíte na kvalitním výměníku - chladiči a dostanete ji téměř k trojnému bodu? Pokud ano, pak jak daleko od teorie je pak skutečná účinnost takové turbíny. Tedy teplota a tlaky vstupní páry/výstupní. Prostě pár informativních dat, pokud to není firemní tajemství.
Ještě prosím o potvrzení následující úvahy: Dle Carnotova cyklu účinnost (575°K-310°K)/575 = 46% proti (575°K-395°K)/575 = 31% Tedy vyrábím o 30% méně el energie jen proto, abych měl odpadní teplo 120°C. Tabulky tlaků jsou zde http://ottp.fme.vutbr.cz/skripta/termomechanika/Para-t.htm
Z vstupní energie 100% vyrobím:
a) 46% elektřiny, zbytek vyhodím.
b) 31% elektřinu a 69% teplo. Obětuji 15% elektřiny a získám 69% tepla. Teplo tedy musí být u zdroje 4x levnější, než elektřina.
Když dopravím do cíle čtvrtinu tepla, pak se teplo opravdu nevyplatí vyrábět. Jak je to doopravdy?
Krásně vysvětleno zde i s příklady
http://www.transformacni-technologie.cz/tepelne-turbiny-a-turbokompresory.html a
http://www.vodni-tepelne-elektrarny.cz/moderni-tepelna-elektrarna.htm

Předmět: Provoz
Autor: Vladimír Křen
Datum: 06.10.2014 07:02 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100035
reakce na ...
Dovolím si drobné doplnění. Budu vycházet z toho že vytápěné domy mají provedeno kompletní seřízení a následně bude o 30% snížená spotřeba dalšími úpravami. Pominu celoroční ohřev TUV. Každý topný systém v době svého návrhu byl propočten zpravidla na zahájení topné sezony tak aby se to krylo s minimálním výkonem topného zdroje. Následně dle venkovní teploty pracuje ve svém optimálním režimu. Přes to minimální výkon tepelného zdroje nemá tu největší účinnost. Po poklesu energetické spotřeby se zdroj dostává úplně mimo reálný provozní stav a provozovatel je zdroj nucen provozovat za výrazně nevhodných podmínek. Tak že je nutno pro udržení dostatečné účinnosti investovat do nákladné rekonstrukce. Následně vychází že jakékoliv úspory sebou přinášejí jenom zvýšené náklady a to hlavně investiční do zdrojů tepelné energie.

Předmět: Re: Provoz
Autor: Jiří Ráž
Datum: 06.10.2014 10:26 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100809
reakce na ...
Obsah článku není v rozporu s poznámkou pana Křena, který dokazuje znalost problematiky a zkušenost. Ano, trvalý provoz tepelných zdrojů při nižším využití jejich kapacity přináší nižší účinnost výroby tepla.

Cílem Centralizovaného Zásobování Teplem je zajištění tepelné pohody na straně spotřebitelů. Dosažení tohoto cíle je možné buď nákupem plného, nebo polovičního množství paliva a množství potřebného paliva je nejvýznamnější podílovou položkou (52%) tvorby jednotkové ceny Kč/GJ.
Úspory tepla přinášejí snížení absolutních nákladů na palivo, které musí dodavatel tepla nakoupit a to samozřejmě fakturační cenu tepla ovlivní. Zůstane-li měrná cena tepla (Kč/GJ) stejná i při nákupu polovičního množství paliva (a bude-li dodavatel vyrábět o polovinu tepla méně) pak nemůže cena tepla dále nijak významně růst.

Věta "Následně vychází, že jakékoliv úspory s sebou přinášejí jenom zvýšené náklady a to hlavně investiční do zdrojů tepelné energie" by pak znamenala, že při výrobě nulového množství tepla by jeho cena musela být nekonečná a při výrobě nekonečného množství tepla by jeho cena musela být nulová. A tak to samozřejmě není. Dodavatelé tepla budou muset v nových tržních podmínkách nacházet nové vzorce technického i tržního chování - a o tom je článek autora. Jeho záměrem není likvidovat CZT úsporami, ale naopak mu pomáhat před hrozícími dopady (nedejbože až destrukcí), protože ať chceme nebo ne, CZT je nejpohodlnější a nejšetrnější způsob vytápění téměř 1,5 miliónu bytů. Potřebujeme CZT a potřebujeme jeho provoz zefektivnit. Dnes už k tomu technické prostředky nechybí a odborníci by se měli spojit, aby se tohoto cíle dosáhlo. Chci poděkovat všem diskutujícím za to, že místo dřívějších animozit se začalo diskutovat odborně a věcně.

Předmět: Re (2): Provoz
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 06.10.2014 20:28 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, jak píšete, provozovatelé CZT budou muset hledat nové vzorce technického a tržního chování. Pokrok a čas nikdo nezastaví, dříve provozovatelé CZT neměli prakticky žádnou konkurenci a měli své jisté, ale ty doby už jsou pryč. Nezbude nic jiného, než se pokusit získávat nové zákazníky a provádět postupnou modernizaci, aby bylo možné zároveň i snižovat fixní náklady, Nevím, do jaké míry je to v teplárenství možné, nechovat se jako monopol, ale více tržně. Každopádně jestli se nezačne brzy něco dít, bude to znamenat u některých krach a celkově redukci provozovatelů CZT. Snižování energetické náročnosti vytápěných objektů je stejně tak důležité, jako využívání obnovitelných přírodních zdrojů, Zěmě není nevyčerpatelná, a to musí pochopit i provozovatelé CZT, a né si pouze stěžovat a hledat zástupné důvody, proč by to tak nemělo být.

Předmět: Re (3): Provoz
Autor: Martin Hájek
Datum: 06.10.2014 23:17 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 113962
reakce na ...
Vážený pane Kubíčku,
mockrát děkuji a věřím, že si Váš příspěvek přečte někdo z Energetického regulačního úřadu. :-)
Problém je v tom, že snižovat fixní náklady je mimořádně obtížné. Jakékoli úsporné opatření ve výrobě a distribuci totiž teplárna provede, tak zpravidla vede k poklesu variabilních nákladů a růstu těch fixních. Řešení tedy není ve škrtání nákladů, ale spíše v připojení dalších odběratelů. Centrální teplo je podobné MHD v tom, že je výhodné, pokud s ním "jezdí" všichni. Pokud jede autobusem jeden člověk, tak je to nesmysl, který musíme dotovat. Na to je potřeba myslet i v koncepci energetiky na regionální úrovni.
Proti zdravé konkurenci nic nemáme. Potíž je v tom, že dnes se někteří odběratelé odpojují, protože jim někdo zaplatí z dotací 80 % nového zdroje a ještě jim dotuje v tarifu elektřinu - ano, tu elektřinu, kterou v ČR vyrábíme s průměrnou účinností kolem 35 %. A takových případů je více.

Předmět: Re (4): Provoz
Autor: Vladimír Křen
Datum: 07.10.2014 09:16 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100035
reakce na ...
Nejhorší na tom je že do rozhodování o investici do teplárenství rozhodují někde na radnici skoro bez minimálních technických znalostí. Dále je v teplárenství dost velká přezaměstnanost. I když se mi jednání Dalkie nelíbí tak bylo až zarážející o kolik lidí snížili provozní personál při svém nástupu například do Teplárny Karviná.

Předmět: Re (4): Provoz
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 07.10.2014 21:32 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den pane Hájku, s těmi dotacemi naprosto souhlasím, už z principu nemám rád jakékoli dotace. Že by byly ale dotované nějaké tarify EE, o tom nic nevím. Z čeho a jak jsou dotované ? Prakticky stejná cena je pro tepelná čerpadla i elektrické vytápění, které si ale volí jen málo kdo, protože jakmile nemá dům velice malé tepelné ztráty, čistě elektrické vytápění si volí málo kdo. Jde o to, že mají menší cenu za 1 kWh objekty, kde je vše na elektřinu, zase jsou vyšší ceny za rezervovaný výkon. Navíc silovou elektřinu už u nás nabízí velké množství dodavatelů, ale stejně díky konkurenci jsou ceny za 1 kWh při různých tarifech takové, jaké jsou. Navíc je též potřeba konkurovat plynu, takže stále mi nedochází, kdo a z čeho dotuje cenu EE pro TČ a vytápění elektřinou, podle mne to jsou normální tržní ceny, které jsou dané rezervovaným výkonem, množstvím odebrané EE a možností konkurovat jiným způsobům vytápění, než na elektřinu.

Chápu, že snižování fixních nákladů je velice obtížné a princip výhodnosti připojení k CZT moc dobře chápu. Též jsem kdysi v bytě zažil, že nám během jednoho roku vzrostla cena TUV asi na trojnásobek a to jen díky tomu, že se zavedly měřiče, u topení to šlo pomaleji. Takže nejde jen o odpojování stávajících zákazníků, ale i o úsporná opatření těch co zůstávají, vše to pak vyvolává řetězovou reakci, která se s dalším odpojováním a dalšími úspornými opatřeními jen zrychluje. K tomu by však docházelo i bez dotací, jen pomaleji. Stále věřím, že to neznamená konec teplárenství u nás, protože by to byla velká škoda nevyužívat vybudovanou síť rozvodů tepla, jen dojde k určité redukci těchto společností a budou se muset tyto společnosti chovat více tržně, a chápu, že se to některým vůbec nelíbí.

Předmět: Re (5): Provoz
Autor: Martin Hájek
Datum: 08.10.2014 01:04 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 113962
reakce na ...
Vážený pane Kubíčku,
tarify za distribuci elektřiny opravdu nejsou tržní ani náhodou. Určuje je v cenovém rozhodnutí Energetický regulační úřad.

Tarify jsou dotované křížově z peněz jiných odběratelů elektřiny - distributor má v zásadě balík peněz, který má vybrat a je mu do určité míry jedno, od koho peníze vybere. Zkuste si porovnat tarif pro tepelná čerpadla a tarif pro přímotop a pak se zamyslete, jaký je důvod, aby se třeba tyhle dva tarify lišily. Když navíc v rámci tarifu pro tepelná čerpadla nemusíte ani na 2 hodiny denně blokovat odběr elektřiny pro kompresor tepelného čerpadla. Pak se třeba zamyslete, jaký je důvod, aby byl dramaticky levnější tarif D56d, určený pro tepelná čerpadla v domácnostech oproti zrcadlovému tarifu C pro podnikatele. A mohl bych pokračovat, ale nechci unavovat.

Jinak děkuji za podporu a věřte, že teplárny si konkurenční tlak uvědomují velmi silně. Ne vždy je ta konkurence fér, ale to už bych se opakoval.

Předmět: Re (6): Provoz
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 08.10.2014 09:38 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den pane Hájku,
já však nemám na mysli distribuci, ta samozřejmě regulovaná je a pro všechny, ale zde určitě např. TČ žádnou výhodu nemají. Řeč je o ceně silové elektřiny, která je podle mne tržní, dokazuje to množství dodavatelů silové EE. Cena pro vytápění elektřinou a vytápění TČ je pro domácnosti prakticky stejná (jen se to liší těmi dvěma hodinami rozdílu VT a NT), klidně se mohl ponechat tarif D45d i pro tepelná čerpadla, žádný zásadní rozdíl by nenastal. Není pravda, že provoz TČ není ve vysokém tarifu blokován, pro přidělení tarifu D56d je to jedna z podmínek. Navíc podle vaší logiky jsou tedy dotované i další z tarifů, např. pro akumulaci atd. Na to ale prostě máme každý jiný názor. Mimochodem, když je podle vás cena silové elektřiny pro některé dotovaná od jiných odběratelů, proč někteří dodavatelé silové elektřiny nezmění nebo více nenarovnají ceny, co jim v tom brání ? Ceny silové EE regulované nejsou.

Předmět: Re (7): Provoz
Autor: Martin Hájek
Datum: 08.10.2014 10:24 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 113962
reakce na ...
Vážený pane Kubíčku,
tarify D45d a D56d se liší nejen dobou platnosti nízkého tarifu a 2 hodiny nízkého tarifu navíc nejsou zanedbatelné. V bodě 8. u D56d se dočtete následující:
"Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu." Takže to, co jste napsal, prostě není pravda, je mi líto.


Fakticky je pro tepelné čerpadlo rozdíl 20 versus 24 hodin nízkého tarifu. Je pro to nějaký důvod? Ne, je to dotace - pěkně zamaskovaná, ale dotace. A to nemluvím o tom, jaký je rozdíl mezi srovnatelným tarify třídy D a třídy C.

A věřte, že ty 4 hodiny byste zatraceně poznal, protože po tu dobu by vám TČ v tarifu D45d neběželo, muselo by být vypnuté. To znamená, že byste potřeboval větší výkon, abyste ztrátu dodaného tepla dohnal a to by znamenalo zaplatit větší jistič - a samozřejmě také větší výkon TČ, který rozhodně není levný.

Jinak ceny silové elektřiny regulované nejsou, ale obchodníci opravdu nemají důvod něco kompenzovat. To jsou dvě zcela nezávislé platby, které jdou do jiných kapes.

Předmět: Re (8): Provoz
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 08.10.2014 10:54 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 113007
reakce na ...
Omlouvám se, že jsem podmínky pro udělení tarifu D56d špatně pochopil, protože většinou jsem se dočetl toto: "Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů po dobu platnosti vysokého tarifu.", a netušil jsem, že to neplatí pro kompresor. U domů s malými TZ a nízkoteplotních TČ (obzvláště s invertorem) má ale kompresor tak malý příkon, že by to asi postrádalo smysl (trouby, konvice atd. mají příkon podstatně vyšší), takže proto to patrně platí jen pro vestavěné elektropatrony. Jsem zvědavý, jak dopadnou nové distribuční ceny a s čím se ERU pochlubí. Každopádně si myslím, že pro odběratele s vyšší spotřebou EE to moc znamenat nebude. Sice se některé poplatky nebudou už platit podle spotřeby, ale od rezervovaného výkonu, ale co jsem někde předběžně četl nějaký propočet, tak od celkové spotřeby kolem 6MWh už člověk žádné navýšení nepozná, ale stále stejně nikdo přesně neví, jak to nakonec bude.

Předmět: Re (8): Provoz
Autor: Petr Vít
Datum: 09.10.2014 07:58 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100009
reakce na ...
Dobrý den,
nevím v jakých připojovacích podmínkách jste to četl (každý distributor má svoje), ale v praxi požaduje ČEZ v severních čechách blokování celého TČ. Dokonce to mají rozdělené na TČ, pomocný dohřev pro TČ a ohřev TUV - HDO má 3 výstupy. Ale je možné, že nějaký jiný distributor má v podmínkách možnost chodu kompresoru i ve vysokém tarifu, ale podmínky ČEZu to (alespoň do nedávna) zakazovaly. Další věc je, že většina nově montovaných TČ je vzduch/voda a tam by bylo k ničemu, aby běžel kompresor, když by se musel (dle Vámi uvedené věty) zablokovat ventilátor a oběhová čerpadla..

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama