Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Obnovitelné zdroje energie v roce 2013 – 1. část

Autor článku: Ing. Aleš Bufka, Ing. Daniel Rosecký
Plné znění článku: Obnovitelné zdroje energie v roce 2013 – 1. část
Anotace článku: Tuto komplexní statistickou zprávu připravilo oddělení datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu. Zpráva se zaměřuje na pozici obnovitelných zdrojů v energetické bilanci České republiky a detailně popisuje vývoj jednotlivých kategorií obnovitelných zdrojů energie, včetně dlouhodobých časových řad. Zpráva obsahuje statistická data o využití biomasy, bioplynu, kapalných biopaliv, solární, větrné i vodní energie, tepelných čerpadel a biologicky rozložitelné složky odpadů. V úvodu jednotlivých kapitol je popsána metodika přípravy statistických dat. Publikovaná data jsou plně kompatibilní s daty zasílanými do IEA a Eurostatu.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re (2): ZmatekVladimír Křen01.12.2014 14:36
Re: ZmatekAleš Bufka01.12.2014 13:57
Re: DotazyAleš Bufka01.12.2014 13:56
DotazyJosef Novák01.12.2014 08:50
ZmatekVladimír Křen01.12.2014 07:33

Příspěvky
Předmět: Dotazy
Autor: Josef Novák
Datum: 01.12.2014 08:50 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 115279
reakce na ...
Zajímalo by mě, jak byl proveden odhad výroby tepla pomocí tepelných čerpadel.
Zajímalo by mě, kde se vzal předpoklad, že spotřeba PEZ je v ČR stejná od roku 2007. Přitom podle statistik ČSÚ jen u domácností poklesla za tu dobu spotřeba PEZ o cca 10%.
A v těch průmyslových podnicích, se kterými mám osobní zkušenost investovali značné peníze do energetických úspor.

Předmět: Re: Dotazy
Autor: Aleš Bufka
Datum: 01.12.2014 13:56 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 118120
reakce na ...
Dobrý den,
dovoluji si zdvořile zodpovědět Vaše dotazy.
Odhad výroby tepla z tepelných čerpadel je počítán podle metodiky Eurostatu. Jedná se o zjednodušující model, kde je k instalovanému výkonu podle jednotlivých typů tepelných čerpadel přiřazován průměrný COP a průměrné roční využití podle regionu. V tomto modelu se nebere v úvahu rozdílné využití v průmyslových aplikacích, ani meziroční změna počasí. Na druhou stranu, statistických informací o tepelných čerpadlech není tolik, aby se tento výpočet dal zpřesnit.

Hodnotu celkového užití tepla bereme skutečně z roku 2007, protože novější přesnou hodnotu nemáme k dispozici. Jedná se nejen o vytápění a TUV, ale i o procesní teplo. Celková konečná spotřeba (která se nejvíce blíží odhadu výroby tepla) klesla mezi roky 2007 a 2013 pouze o 5 % (samozřejmě je problém s přesností tohoto odhadu). Spotřeba v domácnostech za stejné období je zhruba stejná. Spotřeba na jeden byt samozřejmě klesá.

Aleš Bufka

Předmět: Zmatek
Autor: Vladimír Křen
Datum: 01.12.2014 07:33 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100035
reakce na ...
V grafu "Podíl biomasy, stav k 1.7.2014" je uváděn instalovaný výkon na biomasu v roce 2013 cca 2200MWe, v tabulce "Hrubá výroba elektřiny z biomasy podle kategorií podpory (GWh)"
Zdroj: https://oze.tzb-info.cz/12057-obnovitelne-zdroje-energie-v-roce-2013-1-cast
je uváděná hrubá výroba 1641,1 GWh el energie.
To znamená uvedený instalovaný výkon je v provozu cca 745 hod na jmenovitý výkon. Pravděpodobně se jedná o spoluspalování. Zajímala by mne metodika podle čeho se stanovuje podíl výroby el. energie z biomasy k podílu výroby el. energie z původního paliva.

Předmět: Re: Zmatek
Autor: Aleš Bufka
Datum: 01.12.2014 13:57 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 118120
reakce na ...
Dobrý den,
dovoluji si zdvořile zodpovědět Vaše dotazy. V grafu "Podíl biomasy, stav k 1.7.2014" je skutečně uveden celkový výkon tepláren, které také spalují biomasu (tedy včetně spoluspalování). Ano je to poněkud matoucí, je to graf ERÚ… Nicméně právě u biomasy v našich následujících tabulkách neuvádíme instalovaný výkon, neboť při spalování více paliv jej nelze stanovit za jednotlivá paliva.
Výroba energie u vícepalivových zařízení se stanovuje podle poměru energie ve vsazeném palivu a celkové hrubé výroby elektřiny a užitečného tepla za časové období.
Aleš Bufka

Předmět: Re (2): Zmatek
Autor: Vladimír Křen
Datum: 01.12.2014 14:36 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100035
reakce na ...
Děkuji. Jedná se o to jak je vlastně vypočítávána dotace. Pokud bude definováno kolik energie je vyrobeno ze základního paliva a kolik energie je vyrobeno z biomasy je to OK. Elektrárna vyhodnocuje měrnou spotřebu paliva. Pokud bude doplňkové palivo nevhodně skladováno, případně jsou zde další nepříznivé vlivy může se stát že přínos spoluspalování je poněkud sporný. Výsledek může být i záporný. Proto se ptám na metodiku vyhodnocování. Například při vysoké vlhkosti biomasy je energie z biomasy znehodnocena energií nutnou k vysušení. Bohužel standardní stav. Bohužel se to týká i teplárenských provozů.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama