Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Pražské stavební předpisy - rozbor základních požadavků na stavby (2. díl)

Autor článku: Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D., Katedra urbanismu a územního plánování Fakulta stavební ČVUT v Praze
Plné znění článku: Pražské stavební předpisy - rozbor základních požadavků na stavby (2. díl)
Anotace článku: Pražské stavební předpisy aktuálně představují diskutované a kontroverzní téma jak mezi odborníky, tak mezi veřejností. Jedná se o nové pojetí právního předpisu, do kterého jsou významnou měrou implementovány základní poznatky urbanistické teorie i praxe. V článku jsou shrnuty základní principy nového předpisu v oblasti požadavků na stavby. Doplněn je stručný komentář k některým ustanovením.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re: Jaké urbanistické kvality?Marek Janatka05.01.2015 10:16
Jaké urbanistické kvality?Jan Kaňka11.12.2014 10:35

Příspěvky
Předmět: Jaké urbanistické kvality?
Autor: Jan Kaňka
Datum: 11.12.2014 10:35 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 117676
reakce na ...
Vážený pane architekte,

Dovoluji si polemizovat s vaším komentářem k §45, kde pravíte, že „Takové výjimky jsou na místě, protože jen těžko si lze představit například řešení úprav objektu v kompaktní městské zástavbě z 19. století podle současných norem, protože by došlo k rozbití urbanistických kvalit takového území…“

Potřebu výjimek nepopírám. Měly by se ale udělovat v jednotlivých případech tam, kde jsou vzhledem k okolnostem nezbytné, a vždy v souladu s posouzením zdravotního rizika tj. za účasti hygienické služby. Limity osvětlení a oslunění byly stanoveny na základě zdravotních šetření a stěží je můžeme bez účasti zdravotnictví měnit. V předchozí právní úpravě 26/1999 byla od posuzování denního osvětlení i oslunění prakticky osvobozena veškerá výstavba v prolukách. Nemohlo tak docházet k žádnému rozbíjení urbanistických kvalit. Zakazováno bylo pouze jejich rozvíjení směrem do větší výšky a do prostoru dvorů obytných bloků. Diskuse se tedy má vést o tom, zda taková výstavba by byla pro naše hlavní město prospěšná, a pak o tom, jak tuto tendenci nejlépe sladit se zájmy ochrany zdraví obyvatel Prahy. Věřím, že taková diskuse se zdravotníky může proběhnout i dodatečně, nejlépe však dříve, než se objeví první stížnosti na nadměrné zastínění novými stavbami.

doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební ČVUT v Praze

Předmět: Re: Jaké urbanistické kvality?
Autor: Marek Janatka
Datum: 05.01.2015 10:16 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 118488
reakce na ...
Vážený pane docente,
souhlasím, že je třeba o tomto tématu vést diskusi. Ustanovení § 45 vnímám jako vyjímku pro to, že požadavky na denní osvětlení jsou oproti normě fakticky sníženy jen v případech, kdy je v území stanovena uzavřená stavební čára. Stavební čára je základní nástroj k regulaci urbanistických hledisek řešení. Kvalita obytného prostředí je dána mnoha různými hledisky a je třeba v konkrétních případech posuzovat, která z těchto hledisek jsou významnější. Účast hygienické služby při povolování staveb je bez ohledu na ustanovení PSP dána jejím postavením dotčeného orgánu státní správy, neboli zde může dojít v praxi k rozporům nad konkrétním projektem.
Sdílím Váš názor, že může docházet ke stížnostem na zastínění, neboť myšlenka PSP je urbanisticky zcela v pořádku, avšak citlivé a komplexní uchopení těchto ustanovení ze strany architektů a investorů může být problematické.

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama