Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Výroba elektřiny z uhlí je dotována více než obnovitelné zdroje

Autor článku: Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Plné znění článku: Výroba elektřiny z uhlí je dotována více než obnovitelné zdroje
Anotace článku: Podle studie Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy způsobují uhelné elektrárny škody ve výši minimálně 51 miliard korun ročně. Tyto tzv. externality jsou v podstatě skrytou dotací, která je vyšší, než náklady na podporu obnovitelných zdrojů energie.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 51   starší >>
Příspěvky
Předmět: Novinka?
Autor: Martin Hájek
Datum: 17.12.2014 16:21 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 113962
reakce na ...
Otázka je, co pana Bechníka přimělo velmi aktuálně poreferovat o skoro tři roky starém materiálu. Že by nějaké zadání? Jinak v článku chybí podstatná informace o tom, že část vyčíslených externalit je samozřejmě částečně internalizována, respektive znečišťovatelé za ně platí. To se týká jak emisí klasických polutantů, tak CO2. Samozřejmě by seriózní autor neopomenul zmínit, že ta studie zobrazuje situaci v nějakém roce a do roku 2020 bude situace dramaticky odlišná, protože emise klasických polutantů velmi výrazně klesnou - na polovinu i méně. Takže zatímco OZE budeme v nezměněné, respektive ještě rostoucí výší platit dlouhá léta, externí náklady výroby elektřiny z uhlí budou už během několika let drasticky redukovány a zbytek do značné míry internalizován.

Předmět: Re: Novinka?
Autor: Josef Zapletal
Datum: 18.12.2014 00:29 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 105248
reakce na ...
Dalším problémem je to, že OZE mají také negativní vlivy a autor se tváří že tomu tak není což je samozřejmě nesmysl. Částka je také do určité míry fiktivní. Ono je to svým způsobem morbidní , ale pokud umřu v 78 letech a 2 měsících místo v 78 letech a 4 měsících kvůli znečištění. pak to nebude pro stát ztráta naopak ušetří 2 důchody. Pokud by uhelné el. nebyly a byly by el. jen na plyn , který je ekologičtější , pak by byla el. energie dražší a mnoho lidí by více šetřilo, topili by ještě hůře než dnes a tak by se ve výsledku dostalo do ovzduší více polutantů z domácích kotelen než dnes. Pokud se podíváme na podíl domácností , pak v polétavém prachu, který zdraví lidí ničí nejvíce mají podíl 40% u PM 10 resp. 59% u PM 2,5. -zdroj Chmi.cz .
Spalování v průmyslu má podíl něco kolem 2,2%. 22x menší ! Pokud tedy na lidskou populaci působí právě polétavý prach nejvíce negativně a nějaké studie tvrdí že zdroje ,které se podílejí v řádově procentech stojí veřejné rozpočty 50 mld. korun ročně , pak kolik stojí celek ? Logicky cca 50x tolik tedy 2,5 bil korun , pokud by to tedy byla pravda už bychom měli být všichni dávno mrtví , protože bychom umřeli hlady. Jen domácnosti podle logiky věci vytvářejí škodu okolo 1 bil korun - to je celý státní rozpočet. Taková studie je typický výtvor univerzitního prostředí jejich práci hodnotím asi takto : zkoumají hromadu písku koupí si na to mikroskop za milion a rok analyzují vybrané zrnko písku, které je možná z této hromady, ale ani to není vždy jisté.
Z toho udělají výstup v pěkné obálce s razítkem univerzity , obsahem , úvodem, anotací v angličtině a závěrem. Výsledkem je samozřejmě blud, ale protože kromě mikroskopu nic jiného nepoužili a jejich myšlení díky zaměstnání na univerzitě zúžené na problémy okolo mikroskopu, nemají soudnost co se týče výsledku. Grant byl samozřejmě důležitý , takže ho dostali ti zkušení co jsou v tomto prostředí dlouho a mají už ty správné návyky ( mikroskop , hezká obálka ,anotace v angličtině ....) děkan je pochválí dopadlo to skvěle 50 mld. to je hodně, to stát vypíše další grant na podobné téma , ne jen že tím získají další příjem , ale ještě vzroste důležitost univerzity.

Předmět: Re (2): Novinka?
Autor: Martin Hájek
Datum: 18.12.2014 00:40 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 113962
reakce na ...
S tím celkem máte samozřejmě naprostou pravdu. Jak fantastické náklady jsou napočítány elektrárnám se opravdu ukáže, když vyčíslíme náklady celkových emisí v ČR, protože pak je opravdu zvláštní, že ještě nejsme všichni mrtví a ekonomicky tento stát naprosto nekolabuje. Jako TSČR možná sáhneme do kapsy a necháme si od těchto mudrců vyčíslit externí náklady lokálních topenišť, to bude mrtvých! A státní rozpočet určitě nebude stačit na způsobené škody, moc se na to těším. Třeba s tím pak někdo i začne něco dělat :-). Mimochodem CO z plynových spotřebičů u nás ročně zabije zhruba 300 lidí, a to nikoli nějakým statistickým pravděpodobnostním přepočtem ale zcela přímo.

Předmět: Externality je fabulace
Autor: Václav Kopal
Datum: 17.12.2014 15:12 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 117229
reakce na ...
Výpočet externalit je fabulace a ne seriozní technický výpočet. Podstatné je, že EROEI uhelné elektrárny je 30 a fotovoltaiky ve střední Evropě 1,6.
Dále životnost uhelné elektrárny je tak 50 let FV panelu tvrdí, že 20 let, někteří tvrdí že se PN přechod rozpadne a vyčerpá.

Předmět: Re: Externality je fabulace
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 17.12.2014 17:45 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110148
reakce na ...
EROEI fotovoltaiky ve střední Evropě je určitě blíže 16 než 1,6. Vámi vedená hodnota mohla být pravdou někdy v roce 1979. Zmýlil jste se o jeden řád.
V provozu jsou celé FV elektrárny staré 30 i více let. V podstatně teplejším klimatu, kde více trpí.

PN přechod se vyčerpá a rozpadne... předpokládám, že to míníte jako žert.

U uhelných elektráren máte pravdu pouze v případě, že nepočítáte energii vloženou v palivu. Pak by vyšlo EROEI 0,25.

Předmět: Re (2): Externality je fabulace
Autor: Václav Kopal
Datum: 18.12.2014 15:54 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 117229
reakce na ...
To se uvidí za 20 let jak dopadnou současné panely. Podstata je v tom, že z FVE nevytopíte Prahu, Budějovice ani Ostravu. Škoda v Mladé Boleslavi také nebude vyrábět bez elektrárny, kterou má za zády.
Sliboval jste článek o spotřebičích na ss z FVE článek není protože spotřebiče nejsou.
Pračka Myčka na teplou vodu také nejsou proč?
Protože lidé vašeho typu jsou ve službě celého systému od výrobců přes distributory OTE ERÚ ....
K čemu mi je že si vyrobím 1kW z FVE za 1 Kč když na to nic nepřipojím. Nemohl byste se zde snažit více než psát o jakýchsi fiktivních externalitách.

Předmět: Výroba elektřiny z uhlí je dotována více, než z OZE?
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 17.12.2014 13:51 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100268
reakce na ...
Nejdříve bych chtěl předeslat, že rozhodně nejsem zastáncem výroby elektrické energie uz uhlí. Čím méně ho bude spáleno, tím lépe.
Nicméně na rozdíl od podpory OZE, která je celkem jasně dána (a není to jediná externalita u OZE), je nějaký výpočet externalit u uhlí přinejmenším sporný.
Zvláště pokud se jedná o tu největší část, vyčíslenou jako vliv na zdraví. Tam může jít maximálně tak o odhady. Zajímalo by mě např.:
Jak oddělíte vliv na zdraví naších uhelných elektráren, od vlivu domácích zdrojů na uhlí, koksáren, chemických závodů, dopravy, emisí ze zahraničí, atd, atd?
Když se podívám na situaci v Německu:
Je do externalit OZE připočítán také nárůst spotřeby uhlí v uhelných elektrárnách jak v souvislosti s odstavováním JE, tak potřebou mít dobře regulovatelné záložní zdroje s levnou výrobou (elektřina z plynových elektráren je dražší)?
Jsou do externalit OZE započítány také (v Německu) nákladné nové páteřní silové rozvody (sever-jih) potřebné pro VTE a jejich negativní vliv na životní prostředí v jejich blízkosti?

Ale dejme tomu, že ty externí náklady na OZE 40 miliard za rok a uhlí 51 miliard jsou spočteny správně.
Je ale nutno si uvědomit, že to jsou náklady na velmi rozdílné množství energie.
U OZE je to za 2013 13% výroby el. energie, u uhlí 47,3%
viz např:
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/v-cesku-roste-vyroba-elektriny-z-obnovitelnych-zdroju-uhli-naopak-klesa-1125911
Tedy jinak:
Kdyby (hypoteticky) 100% elektřiny bylo vyrobeno OZE, tak by externí náklady byly 307.7 miliard ročně.
Kdyby to bylo z uhlí, bylo by to 107.8 miliard ročně.
To znamená z uhlí by to bylo jen 35% externích nákladů oproti OZE.
A to nemluvím o tom, že takto jsou v podstatě porovnávány "jablka s hruškami", protože porovnávat takto přímou podporu OZE (dotace) s nepřímými externími náklady je hodně odvážné.

Nicméně z těchto dat lze celkem snadno cca odvodit ještě jednu zajímavou věc:
Jak se to má s tak často proklamovanou nízkou cenou elektřiny z OZE oproti elektřině ostatní (z těch podstaných v ČR uhlí a jádro).
Cena elektřiny na burze (to je cena elektřiny mimo elektřinu z OZE) je cca 1 kč/kWh a té je 87%.
Elektřina z OZE nás stojí cca 40 miliard ročně a je jí 13%.
Za 2013 bylo v OZE vyrobeno celkem 10,199 GWh el. energie.
Když si to spočítáte, tak 1 kWh z OZE nás v 2013 přišla na cca 3,9 kč.
Cena na burze (mix všech ostatních ne OZE zdrojů) cca 1 kč/kWh.
Elektřina z uvažovaných nových reaktorů Temelína 2-2,5 kč/kWh.
Jaderná elektřina ze všech našich JE po dostavbě (JETE, JEDU, dostavba JETE) cca 1,3 kč/kWh. (JEDU vyrábí za 0,7 kč/kWh).

Předmět: Re: Výroba elektřiny z uhlí je dotována více, než z OZE?
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 17.12.2014 14:11 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110148
reakce na ...
Přehlédl jste několik podstatných detailů:
- elektřina z OZE bude dotována pouze 20 let.
- externality elektřiny z uhlí jsou zde od začátku a budou až do konce spalování uhlí
- externality elektřiny z uhlí se prudce snížily v 90. letech
- 40 mld. je včetně KVET a DZ, tedy nejen OZE
- OZE v ČR snižují nároky na přenos a distribuci (podle ČEPSu)
- nebýt (dotovaných) OZE, je za 2,50 veškerá elektřina na trhu
Takže ve výsledku právě díky dotovaným OZE máme elektřinu levnější i při započtení příspěvku na podporu OZE, KVET a DZ.

Poslední blok, prosím, smažte.
Jednak jsou to nesmysly, protože (opět, jako už několikrát v jiných diskusích) porovnáváte staré a nové a počítáte průměr z hrušek a hurdisek.
Ale hlavně to sem nepatří.

Předmět: Re (2): Výroba elektřiny z uhlí je dotována více, než z OZE?
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 17.12.2014 15:23 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100268
reakce na ...
OZE bude dotováno 20 let, ale také se u většiny OZE po 20 letech počítá s koncem životnosti.
Správná připomínka, na samotnou elektřinu z OZE není celých 40 miliard, je to o něco méně. Ale opravdu jen o něco, na výsledcích se to moc neprojeví.
Klidně čísla můžete opravit.
Bez OZE bychom samozřejmě v žádném případě neplatili za elektřinu 2,5 kč/kWh. Cena na burze je cca 1 kč/kWh a není přímo závislá na OZE.
Je několik možností, nebo kombinací možností:
- Méně vyvážet a ekvivalentně méně vyrábět v dotovaných OZE. (těžko průchodné kvůli už na 20 let přiznaných vysokým výkupním cenám).
- Vyrábět více v klasických nedotovaných zdrojích za méně, než 2,5. Nemusí to být zrovna uhlí. Z "bezemisních" to může být třeba voda, nebo to jádro. Při likvidaci bioodpadu (bioplyn) možno finacovat kombinací ceny elektřiny + poplatku za likvidaci odpadu, apod.
- Nákupem ze zahraničí (pod 2,5) včetně OZE, kde dotaci platí země výroby. Problémem pak ovšem, kde vzít, když sousedi nebudou mít nadbytek. A poto také bilance obchodu. Museli bycho něco ekvivalentního nabídnout.
- Zrušením dotací pro nové instalace OZE. Nechť si na sebe vydělají v tržním prostředí za rovných podmínek s ostatními zdroji. U výkonově nestálých (VTE a FV) by měly nést alespoň část externích nákladů na vyrovnávání výkonu. Nejlépe tak, že bude placeno za aktuální (třeba hodinovou) cenu podle skutečné poptávky v síti.

Nevím proč bych měl něco mazat, když to velmi úzce souvisí.
Např. u OZE je článek o externích nákladech = podpoře OZE danou výkupními cenami a to je vlastně cena, za kterou tu energii nakupujeme.
K tomu jsou relevantní nákupní ceny z jiných zdrojů.
Mimochodem u výkupních cen z OZE jde o daleko větší "míchání jablek s hruškami", protože tam jsou rozdíly jak v závislosti na datu přiznání, tak mezi jednotlivými OZE daleko větší, než u uhlí, nebo jádra.
Dokonce se v případě výroby el. energie z OZE formou spoluspalování s uhlím (a tak se vyrobil velký podíl z OZE) dá vůbec těžko odlišit, kolik vůbec bylo vyrobeno z OZE a s jak velkými externími náklady.

Ten přechod na OZE byl pod vedením Německa (nejen u nás) zpackán na obou frontách:
- Na straně "cukru" byly dotace příliš štědré a budou nás "táhnout ke dnu" ještě dlouho (20 let od připojení).
Vedlejším projevem je utlumení vývoje, protože "staré" bohatě dotované budou bránit uplatnění novějším nedotovaným. Také začíná dochází k "požírání" jedné OZE druhou, když trh je omezen (zvyšování celkové podpory je neprůchodné) a některé OZE byly velmi zvýhodněny.
- Na straně "biče", když konkrétně spalování uhlí mělo být omezeno emisními povolenkami. Jenže to úplně zkolabovalo a emisní povolenky vůbec neplní účel snižování emisí. Viz opět Německo.

Předmět: Re (2): Výroba elektřiny z uhlí je dotována více, než z OZE?
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 17.12.2014 19:53 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100268
reakce na ...
Upřesnění:
Podpora OZE, KVET a DZ za 2013 byla 40 miliard kč.
Z toho za KVET to bylo 4,9% a DZ 0,5%.
Tedy za samotné OZE byla podpora za rok 2013 cca 38 miliard.

Pro uspokojení touhy po přesnosti p. Bechnika také upřesňuji předchozí propočty (stále si ale nenárokuji absolutní přesnost):
Pro hypotetickou 100% výrobu z uhlí by byly externí náklady 107,8 miliard za rok.
Pro OZE 292 miliard za rok.
Tedy u uhlí 37% z částky u OZE

1 kWh z OZE nás v 2013 jen na vyplacené podpoře na OZE přišla na 3,7 kč/kWh, nepočítaje další (opravdu externí) náklady.

Třeba zde příklad externích nákladů OZE:
http://hledani.tiscali.cz/?q=ekonomika+OZE&cx=006688160405527839966%3Ayhpefuwybre&cof=FORID%3A11&ie=utf-8&oe=utf-8&lr=lang_cs
Kde u VTE jsou externí náklady navíc k výkupní ceně (podpoře OZE) kalkulovány na 1,2 kč/kWh.

Předmět: Re (3): Výroba elektřiny z uhlí je dotována více, než z OZE?
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 17.12.2014 21:08 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110148
reakce na ...
Ještě uberte solární daň.
A snížené ztráty v přenosu a distribuci.

Ten odkaz se Vám moc nepovedl, Vaše tvrzení jím těžko podložíte.

K Vašemu výpočtu:
Zapomněl jste, že uhlí mělo externality odedávna a bude je mít až do konce, zatímco výkupní cenu OZE budeme platit jen 20 let. Tj. proveďte jej pro všechny roky od roku 1945, kdy spotřeba uhlí začala významně narůstat, emise se neřešily a externality byly několikanásobně vyšší, než v současnosti (databáze, kterou využívá ExternE je z roku 2008, předpokládá odsířené elektrárny, u FV počítá rovněž s průměrnými hodnotami z přelomu století, jenže u FV šel vývoj mnohem rychleji, než u uhlí)

Dnes stojí elektřina z FV panelu asi 1 Kč/kWh. Pravda, střídač cenu zvýší až na dvojnásobek, ale na druhou stranu v řadě případů je zbytečný. Počítá se přitom s tím, že za 10 let klesnou investiční náklady FVE opět na polovinu. Osobně jsem v tomto směru skeptický, ale cena kolem 1 Kč/kWh je dosažitelná.

Rozdíl je v tom, že elektřinu z FVE nemusím přenášet distribuční soustavou. A to je položka, která k 1 Kč/kWh z Vašich zdrojů přidá další 2,50.

Předmět: Re (4): Výroba elektřiny z uhlí je dotována více, než z OZE?
Autor: Martin Hájek
Datum: 18.12.2014 00:46 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 113962
reakce na ...
Pane Bechníku,
asi byste nejraději nechal pana Jamese Watta pro výstrahu rovnou popravit, aby nám tu nezpůsobil v devatenáctém století tolik znečištění. Jen bych Vás upozornil, že v té době spousta lidí sice ještě neumírala v pohodlí na kardiovaskulární choroby a rakovinu, ale daleko dříve na udření, běžné banální choroby a také podvýživu.
Člověk jako zdroj všech problémů by měl vůbec tuto plantu vyklidit a dát prostor přirozenému vývoji. Navrhuji, abyste šel příkladem a začal u sebe.

Předmět: Re (5): Výroba elektřiny z uhlí je dotována více, než z OZE?
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 18.12.2014 01:10 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110148
reakce na ...
K tématu jsou ve Vašem příspěvku pouze externality strojů Jamese Watta.
Ano, na jednotku vykonané práce byly jejich externality neporovnatelně vyšší, než u řešení používaných v současnosti.
Vzhledem k počtu a celkovému výkonu byl však jejich celkový dopad v 18. století zcela a po většinu 19. století stále ještě téměř zanedbatelný.

Předmět: Re (6): Výroba elektřiny z uhlí je dotována více, než z OZE?
Autor: Vladimír Křen
Datum: 18.12.2014 07:26 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100035
reakce na ...
Ano, jsou zde škody na zdraví, na přírodě. Hlavní otázka je jak z toho ven. V období okolo vánoc je výroba el. energie z FV poněkud slabší (15% letní produkce), lepší je na tom vítr.
Přitom všechny zdroje z OZE potřebují důkladnou zálohu. Navíc FV 100% v noci, prostě nesvítí. Jaký má být výstup? Máme celou energetiku předělat na OZE? Budeme sice platit více ale externality poklesnou tak že to ve výsledku bude stejné? Tomu snad nikdo nevěří. Co zajistí zálohu? Nebo s ní v budoucnosti nemůžeme počítat? Pokud bude naše konání i nadále podřízeno zájmům tzv. vůdcům o jejichž technické erudovanosti se dá úspěšně pochybovat nevidím šanci na jiný vývoj energetiky. Zářný příklad je spoluspalování dřeva v práškových kotlích, to je příklad nehorázného tunelu. Každý domkář využije v domácím kotlíku dřevo s větší účinností než když se tento proces použije k výrobě el. energie.

Předmět: Re (6): Výroba elektřiny z uhlí je dotována více, než z OZE?
Autor: Martin Hájek
Datum: 18.12.2014 17:22 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 113962
reakce na ...
A tuto informaci jste si právě teď vymyslel a nebo jí máte nějak podloženou? Ono to, že se emise ani imise na konci devatenáctého století neměřily neznamená, že neexistovaly. Stačí se podívat, kolik například na konci devatenáctého století těžily tehdejší země koruny České uhlí - které se nutně spálilo v poměrně primitivních zařízeních.
Ale ten můj příspěvek byl o něčem trochu jiném, byl o tom, že se snažíte předhazovat minulé emise, za které stávající zařízení opravdu nemohou nést odpovědnost.

Předmět: Re (7): Výroba elektřiny z uhlí je dotována více, než z OZE?
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 18.12.2014 18:56 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110148
reakce na ...
Jste si jistý, že jste pochopil, co jsem napsal?
Z Vaší reakce se zdá, že spíše ne.

Předmět: Re (8): Výroba elektřiny z uhlí je dotována více, než z OZE?
Autor: Martin Hájek
Datum: 18.12.2014 19:07 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 113962
reakce na ...
No, napsal jste třeba tohle:

Tj. proveďte jej pro všechny roky od roku 1945, kdy spotřeba uhlí začala významně narůstat, emise se neřešily a externality byly několikanásobně vyšší, než v současnosti...

Což je tak bohapustá demagogie, že by se za ní snad muselo stydět i Hnutí DUHA.

Předmět: Re (9): Výroba elektřiny z uhlí je dotována více, než z OZE?
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 18.12.2014 19:13 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110148
reakce na ...
To je ovšem z jiného příspěvku, než na který jste reagoval minule.
Kromě toho by mě zajímalo, co je na tomto požadavku demagogického.
Externality uhlí byly dříve než podpora OZE a budou i dlouho poté, co podpora OZE skončí. A v minulosti byly vyšší. To je prostý, snadno pochopitelný fakt.

Předmět: Re (10): Výroba elektřiny z uhlí je dotována více, než z OZE?
Autor: Martin Hájek
Datum: 18.12.2014 22:19 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 113962
reakce na ...
Demagogické je porovnávat náklady na podporu OZE v příštích 20 letech s externalitami výroby elektřiny z uhlí v minulém století, kdy se ještě o fotovoltaických panelech na polích nikomu naštěstí ani nezdálo.
To je, jako kdybych tady něco vyvozoval z toho, že externality OZE (tedy pokud za něj považujeme biomasu) tu byly dříve, než externality uhlí a budou tu nejspíš i dlouho poté co uhlí skončí.
Jinak ale podpora OZE zatím zdaleka neskončila a jak jsem viděl zákon v parlamentu, tak ani hned tak neskončí.

Předmět: Re (11): Výroba elektřiny z uhlí je dotována více, než z OZE?
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 18.12.2014 23:09 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110148
reakce na ...
Ale to by bylo fajn, kdybyste vyvozoval, protože byste zjistil, že externality OZE byly a jsou řádově nižší, než externality uhlí.
Zpackaná část příspěvku na podporu OZE skončí už za 16 let, externality uhlí až když se přestane používat.
Zařazení do širšího kontextu nebo časového rámce dává lepší představu o tom, co bylo, je a bude.
Když použiji Váš příklad. Velmi široký časový rámec by ukázal, že tady byly nějaké relativně zanedbatelné externality ze spalování biomasy. Pak přišlo uhlí a v podstatě nám zničilo Krušné hory, Jeseníky i další horské lesy. Pak se odsířilo a externality prudce klesly... A mohli bychom pokračovat do vzdálenější budoucnosti, kdy při 100 % OZE externality opět klesnou na zanedbatelnou úroveň.
Za demagogii naopak považuji vytrhávání z kontextu. Čímž může být například neustálé předhazování něčeho, co je důsledkem hrubé chyby Fischerovy vlády a obstrukcí ODS (pomineme-li nezkušenost ERÚ), viz https://energetika.tzb-info.cz/energeticka-politika/10355-kdo-a-jak-se-snazil-v-roce-2009-zastavit-boom-fotovoltaiky

Předmět: Re (12): Výroba elektřiny z uhlí je dotována více, než z OZE?
Autor: Martin Hájek
Datum: 18.12.2014 23:21 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 113962
reakce na ...
Já tedy nevím, co jste vystudoval, ale v dějepise jste zjevně moc pozor nedával. Území ČR bylo kdysi téměř zcela pokryto lesem. To, že tomu tak dnes není, je dílo člověka a emise tohoto díla nebyly určitě zanedbatelné, i když je nikdo neměřil, nesepisoval o nich hlášení, neplatil za ně a nedostával pokuty.
V technických vědách to asi bude také slabší, když nám tu bez uzardění tvrdíte, že využitím OZE klesnou externality na zanedbatelné hodnoty. Biomasa je obnovitelným zdrojem a její využití tedy opravdu zanedbatelné externality nemá a po provedení retrofitů uhelných bloků si troufám tvrdit, že využití biomasy v menších zdrojích bude mít větší externality, než využití uhlí ve velkých elektrárnách. Jde hlavně o emise prachu, ale ani emise NOx nejsou zanedbatelné. A divil byste se, ale při spalování slámy vznikají i docela slušné emise oxidu siřičitého, které jsou dokonce vyšší než u moderních hnědouhelných bloků.
Jinak já opravdu nic nepředhazuji. Nezlobte se, ale s nesmyslným porovnáním nákladů OZE a externalit elektráren ze 3 roky staré studie jste přišel Vy. O tom je přece ten hloupý článek, o kterém tady diskutujeme, nebo ne?

Předmět: Re (13): Výroba elektřiny z uhlí je dotována více, než z OZE?
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 19.12.2014 00:10 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110148
reakce na ...
Mé znalosti jsou jistě velmi chabé, každý člověk ví alespoň v některém směru více, než já. Přesto si na rozdíl od Vás uvědomuji, že biomasa je jen jedním z OZE, který se navíc nemůže stát dominantním, a spalování je jen jedním z možných způsobů energetického využití biomasy. Nehledě na to, že emise z lokálních zdrojů budou v budoucnu jistě nižší, než v současnosti. Copak nevíte, že už na to máme legislativu? U Vás bych to tedy nečekal. Nebo jste to "přehlédl" záměrně?

Jistě chápete rozdíl mezi rychlostí, jíž byly páleny lesy od pravěku do středověku, a rychlostí, jíž je dnes páleno uhlí. To první okolní lesy za tisíce let v podstatě neovlivnilo, to druhé je ve druhé polovině minulého století téměř zlikvidovalo během pár let.

Je to jako se záborem zemědělské půdy. Všichni křičí, kolik půdy (dočasně) zabrala fotovoltaika, ale nikdo se nepozastaví nad tím, že mnohem více půdy zabraly (na trvalo) dálnice, obchodní centra, logistické areály a podobné stavby.

Předmět: Re (14): Výroba elektřiny z uhlí je dotována více, než z OZE?
Autor: Vladimír Křen
Datum: 19.12.2014 07:59 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100035
reakce na ...
Jsme ve stavu kdy se bez elektrické energie neobejdeme. To je prostě fakt. Je zde pěkný elaborát odvolávající se na množství zdrojů. Ale ať to čtu jakkoliv pečlivě není zde žádná zmínka jak situaci řešit. Celé mi to připadá jako poněkud mlhavé. Když zjistím že mám velké náklady na potraviny tak nebudu jíst, to asi není ta pravá ořechová cesta. Jsou zde určité náklady způsobené externalitami ale nikdo nedokáže tyto náklady při snížení vlivu externalit přesunout jinam. Tak že jaká je další cesta? Samozřejmě můžeme přesunout výroby někam jinam ale to neřeší celkový vliv výrob na životní prostředí.
Jenom taková dodatečná otázka. Pro ECKG Kladno byla původní palivová základna černé uhlí. Proč je uváděna jako elektrárna na hnědé uhlí?

Předmět: Re (15): Výroba elektřiny z uhlí je dotována více, než z OZE?
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 19.12.2014 08:06 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110148
reakce na ...
Využiji Vašeho příměru s náklady na jídlo:
http://zpravy.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A141209_164706_zahranicni_aha
Potřebujete-li vysvětlení: je možno změnit skladbu jídelníčku, alias energetického mixu.

A k barvě uhlí pro ECKG:
http://archiv.ihned.cz/c1-10659390-tezba-uhli-na-kladensku-konci

Předmět: Re (16): Výroba elektřiny z uhlí je dotována více, než z OZE?
Autor: Vladimír Křen
Datum: 19.12.2014 12:05 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100035
reakce na ...
To je odpověď na všechny otázky?

Předmět: Re (4): Výroba elektřiny z uhlí je dotována více, než z OZE?
Autor: Václav Kopal
Datum: 18.12.2014 16:02 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 117229
reakce na ...
Vyrobíte za 1 Kč bez ztrát distribuce a přenosu ale proženete to přes střídač s účinností 90% a zpátky přes usměrňovač (napaječ) s účinností taky 90% - a ztráty jsou rámcově stejné.
Zamyslete se za podporu ss rozvodů a spotřebičů.

Předmět: Re (5): Výroba elektřiny z uhlí je dotována více, než z OZE?
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 18.12.2014 16:05 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110148
reakce na ...
V tomto případě můžete střídač vesele vynechat.

Předmět: Re (4): Výroba elektřiny z uhlí je dotována více, než z OZE?
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 19.12.2014 09:07 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100268
reakce na ...
To jste p. Bechnik ten odkaz (PDF) špatně pochopil.
Přečtěte si něco o externích nákladech na:
Držení výkonové rezervy
Čerpání regulační energie ze záložního zdroje
Investice na posílení sítě
Ten výpočet externích nákladů je pro VTE.
Tedy musíte vzít Vámi počítané externí náklady dané podporou OZE, zde VTE (za všechny OZE to jsou ty 3,7 kč/kWh) + externí náklady tyto pro VTE vypočtené na 1,28 kč/kWh.
Obdobně by se daly vypočítat tyto externí náklady i pro jiné druhy OZE. Předpokládám, že pro FVE budou v obdobné velikosti, jako pro VTE (podobné kolísání výkonu).
Nemůžete brát náklady na FV elektřinu (dané výkupními cenami) v současné hodnotě kolem 2 kč/kWh, když za většinu připojeného výkonu FV platíme (a budeme ještě cca 15 let platit) kolem 10 kč/kWh. Musíte brát vážený průměr. Příklad:
Za tento rok dodáno FV do sítě 100 jednotek energie za 10 kč/kWh + 10 jednotek energie za 2 kč/kWh, tak cena z FV je 9,27 kč/kWh.
A tak podobně je to i z výrobou FV Nejvíce připojeno a vyrobeno v těch připojených v době solárního boomu za cca 10 kč/kWh. Naopak teď se za nízkou cenu (bez podpory) skoro nikdo nepřipojuje a vyrábí minimum.
U ostatních OZE jen nejsou tak velké rozdíly ve výkupních cenách.
Pojďte nyní uvažovat dva hypotetické velké ostrovy:
1) Síť bude napájena JE o krátkodobě stálém výkonu (nižším v létě, vyšším v zimě, denní výkyvy spotřeby vyrovná PVE.
Provoz je téměř bezemisní (relativně malé množství "horkého" odpadu je deponováno mimo životní prostředí hluboko pod zemí). Výhledově možnost zpracování ve speciálních reaktorech na ještě menší množství odpadu s mnohem nižší radioaktivitou.
Cena silové energie cca 1,5 kč/kWh při kombinaci provozu starších reaktorů, kde už jsou úvěry na stavbu zaplaceny a nových, které je ještě nutno splácet + provoz PVE.
2) Síť je napájena (když svítí) FV. Když nesvítí (v noci) ale hlavně téměř celou zimu, kdy jsou ale největší odběry musí elektřinu vyrábět jiný zdroj.
Většinou se uvažuje ZP. Kromě emisí CO2 to ovšem je neobnovitelný zdroj se zásobami na krátkou dobu. Další otázka je energetická bezpečnost.
Jak by asi vypadala cena silové: FV mix dříve připojených + nových cca 7 kč/kWh, z plynu to také nebude méně, než 2 kč/kWh ani při využití odpadního tepla. Odhad z celého roku cca někde kolem 5 kč/kWh, ale je nutno ještě připočíst udržování plynové elektrárny přes léto, kdy nebude prakticky nic vyrábět a tedy si na sebe nevydělá. Takže nejméně tak 6 kč/kWh.
Dokonce ani kdybyste počítal jen nové instalace FV, těžko byste se dostal na méně, než cca 3 kč/kWh.

Předmět: Re (5): Výroba elektřiny z uhlí je dotována více, než z OZE?
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 19.12.2014 10:51 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110148
reakce na ...
Zřejmě jste přehlédl, že náklady na odchylku jsou již v nákladech na podporu OZE, KVET a DZ započteny.

Vaše absurdní výpočty sem vůbec nepatří. Diskutovali jsme je opakovaně jinde, nebudu se opakovat.

varianta 1) nemůže fungovat
varianta 2) je absurdita, kterou tady propagujete pouze Vy

A k Vámi uvedenému odkazu: zřejmě jste vložil něco jiného, než jste chtěl. Není to odkaz na PDF soubor.

Předmět: Re (6): Výroba elektřiny z uhlí je dotována více, než z OZE?
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 19.12.2014 11:53 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100268
reakce na ...
Něco velmi podobného variantě 1) funguje ve Francii.
Varianty podobné 2) zde dlouhodobě propagujete Vy. Opakovaně tvrdíte, že vyrábět 100% energie z OZE u nás není problém. A nyní tvrdíte, že mimo výkupních cen nejsou u OZE žádné další externality. Proto jsem uvedl odkaz, kde ve vyhledávání najdete PDF soubor s výpočtem dalších nezanedbatelných externích nákladů OZE (zde VTE), které ale vy "taktně zamlčujete".
Samozřejmě ty příklady jsou (jak jsem uvedl) hypotetické a také pro názornost zjednodušené. Jsou tam ale vidět dobře některé další externí náklady OZE (především VTE a FV).
Viděl jsem to i jinde, ale použiji odkaz už uvedený zde:
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2014121203/zeleny-tunel-za-28-miliard-aneb-kam-ty-solarni-prachy-jdou
Kde tam vidíte náklady na regulační odchylku?
Navíc náklady na regulační odchylku to nejsou náklady na provoz, údržbu a vyšší cenu energie ze záložního zdroje.

zobrazuji 1 - 30 z 51   starší >>
přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama