Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Metodika pro odhad teplotního faktoru vnitřního povrchu v oblasti zasklívací spáry

Autor článku: Ing. Roman Jirák, Ph.D., Decoen
Plné znění článku: Metodika pro odhad teplotního faktoru vnitřního povrchu v oblasti zasklívací spáry
Anotace článku: Článek se zabývá vývojem metodiky, která by stanovila kvalitu konstrukce z pohledu kondenzace vodních par, a mohla tak projektantovi pomoci, bez složitých a nákladných výpočtů, vybrat vhodnou okenní konstrukci pro zabudování do daného objektu. Vzhledem k výsledkům experimentálních měření a matematicko-numerických simulací publikovaných předcházejících článků je nutné metodiku zaměřit na oblast zasklívací spáry v charakteristickém průřezu a v dalších publikacích i na oblast rohu zasklívací jednotky.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re (2): chyby v článkuPetr Slanina26.05.2015 13:08
Re: chyby v článkuRoman Jirák25.05.2015 09:01
Re: chyby v článkuPetr Jaroš22.05.2015 16:05
Re: chyby v článkuPetr Bohuslávek22.05.2015 11:20
chyby v článkuPetr Slanina20.05.2015 14:41

Příspěvky
Předmět: chyby v článku
Autor: Petr Slanina
Datum: 20.05.2015 14:41 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 119845
reakce na ...
Nazdárek Romane,

dovolím si opravit některé informace v Tvém článku:

1) Vnitřní povrchová teplota na výplni otvorů (oken) respektive teplotní faktor vnitřního povrchu NENÍ vlastnost daného výrobku, ale závisí na konkrétním stavebním detailu zabudovaného okna vůči obvodové stěně, a to i v oblasti zasklívací spáry! viz článek http://www.slanina.cz/publikace/files/30_nejnizsi_povrchova_teplota_vyplni_otvoru.pdf

2) Nemůžeš hodnotit vnitřní povrchovou teplotu výplně otvoru POUZE na průřezu okenního profilu – viz Obrázek č. 3, ale POUZE ve vztahu okenního profilu k další obvodové konstrukci.

3) Za výběr okenního profilu zobrazeného na Obrázku č. 3 by tě dozajisté pan docent Hájek nepochválil.

4) Oprav si záhlaví Tabulky č. 4, aby korespondovalo se sloupci. (Hlavně distanční rámeček, materiál rámu, hloubku zasklení).

5) Od kdy je Šilarová Ph.D. ? Docentka Šilarová má titul CSc.! (I když to je možná chyba redakce)

Domnívám se, že závěry článku nepomohou projektantům a odborníkům a spíše zamlžují danou problematiku.

Petr Slanina

Předmět: Re: chyby v článku
Autor: Petr Bohuslávek
Datum: 22.05.2015 11:20 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 101354
reakce na ...
Dobrý den,
nesprávné tituly byly opravdu chybou redakce. Autorovi i paní docentce se omlouváme.

Předmět: Re: chyby v článku
Autor: Petr Jaroš
Datum: 22.05.2015 16:05 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 119863
reakce na ...
Ahoj Petře,
dovol mi reagovat na tvůj příspěvek "chyby v článku".
ad 1 a 2 - pokud bys pozorně četl alespoň anotaci, tak tyto dvě připomínky by nikdy nevzešly. Zjednodušeně se jedná o metodiku, která napomůže v projekční fázi stanovit požadavky konstrukčního řešení výplně. Nikoliv o metodiku pro ověřování finálního řešení vč. osazení. Dokonce i v názvu je slovo "odhad",
ad 3 - nevidím důvod, byl recenzentem celé práce,
ad 4 - v tabulce č. 4 problém nevidím, je nutné číst pozorně,
ad 5 - způsob poukázání na záměnu titulu redakcí je přinejmenším nevhodné.

Petr Jaroš

Předmět: Re: chyby v článku
Autor: Roman Jirák
Datum: 25.05.2015 09:01 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 107882
reakce na ...
Výjimečně budu reagovat na diskuzi a to na žádost redakce.

Budu reagovat pouze na první dva body, smysl ostatních si nedokážu vysvětlit.

Tedy:

Ano, souhlasím, opravdu je teplotní faktor vnitřního povrchu vlastnost finálního řešení zabudované konstrukce. (záměrně uvádím finálního řešení). Také o tom píši např. ve zde publikovaném článku „Doba kondenzace vodních par v oblasti zasklívací spáry okenních konstrukcí“. Ověřování splnění tohoto požadavku je možné pouze ve finálním řešení. Článek analyzuje zasklívací spáru ve vztahu k fRsi v její oblasti. Ten je také v dané oblasti ovlivněn způsobem zabudování, ale pouze v takové míře, jenž nepřesahuje přesnost publikované metodiky. Metodika tedy, jak je v článku psáno, neslouží, díky své omezené přesnosti, k ověřování plnění či neplnění požadavku. Slouží např. projektantům při stanovování požadavků na konstrukční řešení otvorové výplně v projekční fázi nebo například pro odhad (toto slovo je i v samotném názvu), zdali daná konstrukce může být vhodná do konkrétního prostředí.

Projektant v projekční fázi má možnost ovlivnit (navrhnout) řešení připojovací spáry a specifikovat částečně konstrukční řešení otvorové výplně. V této fázi tedy není možné provést adekvátní výpočet pro ověření požadavku fRsi, a to protože není známá přesná okenní konstrukce, která bude finálně osazena. V jiném případě by se zde mohl projektant dopustit značných chyb (větších než přesnost metodiky), které by mohly mít neblahé následky. Z těchto důvodů může být metodika v projekční fázi nápomocna.

Nemyslím si, že by článek mlžil danou problematiku, naopak po jeho pečlivém přečtení ji objasňuje.

Předmět: Re (2): chyby v článku
Autor: Petr Slanina
Datum: 26.05.2015 13:08 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 119845
reakce na ...
Nazdárek pánové,

jsme rád, že se rozběhla diskuze, která snad povede k vyjasnění dané problematiky. A také děkuji za Vaše upřesnění. Mnou výše uvedené body měly přispět ke zpřesnění článku. Článek jsem si znovu vícekrát přečetl a doplňuji následující informace (zachovávám číslování a přidávám další dva body).

Bod 1. a 2.

a) Dobře, tak jde o přesnou metodu odhadu. Ale nemělo by být v článku uvedeno, že použitá metoda odhadu nemá NIC společného s výpočty a požadavky na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu podle souboru českých tepelně technických norem ČSN 730540. Myslím, že tato informace je velice důležitá a čtenáři by ji ocenili!

b) Metodu odhadu povrchové teploty v zasklívací spáře porovnáváte s vašimi výpočty, které opět nejsou podle souboru norem ČSN 730540! – viz Obrázek č. 3, na kterém je zobrazeno tepelné pole v řezu oknem, avšak bez návaznosti na další konstrukce.

c) V článku chybí, že vnitřní povrchová teplota výplní otvorů (oken, dveří, atd.) NENÍ jejich vlastnost, nýbrž je zapotřebí stavební detail hodnotit jako celek, tj. okno včetně obvodových stěn. Tato důležitá informace opět v článku chybí!

Bod 3. Na Obrázku č. 3 je plastový tříkomorový profil s dorazovým systémem. Tento profil okna je starý cca 15 let a v současné době není vhodné ho zabudovávat do vytápěných prostorů. Zabralo by cca 30 minut dát do článku lepší okenní profil i s výpočtem!

Bod 4. a 5. jsou již opravené.

Bod 6. Smysl metody a článku:

a) Postrádám smysl celého článku. Psát o „Relativně velké přesnosti metody odhadu teplotního faktoru“ je samo o sobě podivné.

b) Popsaná metoda je závislá pouze na třech faktorech (dist. rámečku, materiálu profilu a hloubky zasklívací jednotky). Avšak chybí další velmi důležité faktory, které VÝRAZNĚ ovlivňují vnitřní povrchovou teplotu výplně otvoru v oblasti zasklívací spáry – např. typ a vlastnosti zasklívací jednoty, tvar okenního profilu, umístění otopného tělesa. Tyto faktory chybí i v diagramu Obrázek č.1.!

c) Stačilo napsat, které distanční rámečky jsou lepší (což už je dobře popsáno v jiných článcích), a že z hlediska vnitřní povrchové teploty je výhodnější větší hloubka uložení zasklívací jednotky.

Bod 7. Terminologie

a) Termín „Otvorová výplň“, který se v článku mnohokrát objevuje, neexistuje! Správný výraz, který je uveden v legislativě a v českých technických normách, je „Výplň otvoru“.

b) Prosím nezaměňovat termíny „Metoda“ a „Metodika“

c) Prosím opravte si číslo normy v literatuře článku z ČSN 730540-2 na ČSN 730540-3.

Kdyby článek byl v sekci firemních příspěvků – kam patří, tak bych se zdržel jakýchkoliv komentářů. Tento článek nemá co dělat v sekci recenzovaných článků. Proběhlo vůbec recenzní řízení?

Petr Slanina

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama