Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Evropské směrnice pro výtahy a strojní zařízení - dotaz

Autor: Zbyněk Jančík
Datum: 25.09.2014 15:12

Dobrý den, přečetl jsem se zájmem článek o novinkách u výtahů a pobavilo mě tvrzení, že "požárně odolné dveře výtahů" nejsou stavebním výrobkem - je zajímavé, že byly vyjmenovány v Nv č. 163/02 Sb. a to v §5 - jako výrobek podléhající certifikaci typu ! Výtaháři jsou asi tak sebejistí, že nepotřebují číst jiné právní předpisy než ty svoje, a ani u těch se neobtěžují s jejich dodržováním.
S pozdravem Ing. Zbyněk Jančík technický poradce v oblasti evropských směrnic

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Václav Vaněk25.09.2014 15:15
Zbyněk Jančík25.09.2014 15:14
Václav Vaněk25.09.2014 15:12

Příspěvky
Autor: Václav Vaněk
Datum: 25.09.2014 15:12 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Pane Ing. Jančíku,
jsem správce oboru "výtahy" na portálu TZB-INFO, tudíž se zabývám i reakcemi na dotazy, připomínky apod.
Proto také reaguji na osočení celého oboru Výtahy z Vaší strany.
Mohlo (mělo) by Vám být známo, že UVP ČR (Unie výtahového průmyslu ČR) je zpracovatelem českých technických norem a
zajišťuje vydání evropských norem pro výtahy v ČR. Také velmi úzce spolupracuje s ÚNMZ, je řádným členem ELA atd.
Tedy pokud se zabýváte evropskými směrnicemi, mělo by Vám být známo, že jsme zajišťovali překlad zásad pro uplatňování
směrnice pro výtahy 95/16/ES z anglického originálu "GUIDE TO APPLICATION OF THE LIFTS DIRECTIVE 95/16/EC - 15
MAY 2007" formou publikace uveřejněné ve sborníku technické normalizace ÚNMZ v roce 2007 - pro její snazší aplikaci a pro
odbornou veřejnost, takže evropské směrnice jsou pro nás cenný podklad pro tvorbu národních dokumentů. Totéž se týká i
nové směrnice pro výtahy z l.r., směrnice pro strojní zařízení atd.
UVP samozřejmě spolupracuje se všemi zpracovateli technických norem, či vyšších právních předpisů, které se jakkoli dotýkají
oboru výtahy.
Vaši poznámku, že se neobtěžujeme dodržováním evropských předpisů považuji přinejmenším za nemístnou.

Václav Vaněk
správce oboru Výtahy


Níže Vám přikládám stanovisko UVP ČR:
Reakce na odbornou recenzi článku umístěného v části Výtahy na webu TZB-info
vypracovanou technickým poradcem v oblasti evropských směrnic, panem Ing.
Zbyňkem Jančíkem
Příspěvek Ing. Jančíka má velmi vysokou vypovídací schopnost o odbornosti, zřejmě
nové profese - technický poradce v oblasti evropských směrnic. Možná vychází z pravidla,
že pokud jsou výtahy montovány do staveb, tak se nutně musejí skládat ze stavebních
výrobků. Mohu ho ujistit, že takto tomu už není ani na území ČR, ani v civilizovanějších
státech EU, dále na Východ nevím. Trochu více zarážející je skutečnost, že jako technický
poradce v oblasti evropských směrnic místo, aby svá odborná tvrzení měl podložena
konkrétními texty evropských směrnic, opírá své výpady proti výtahářské branži o NV č.
163/2002 Sb., které, jako právní předpis nahrazující NV č. 178/1997 Sb., je ryze českým
národním předpisem a nikoliv evropskou transformovanou směrnicí.
Je pravdou, že Ing. Jančíkem uváděná pitomost s povinnou národní certifikací požární
odolnosti šachetních dveří výtahů, jako nedílné části stanoveného výrobku regulované
sféry EU, podle ryze národního NV č. 178/1997 Sb., skutečně existovala. Trvalo několik
let, než se podařilo přesvědčit odpovědné úředníky, že je tímto krokem vytvořena u
výtahů tzv. netarifní překážka obchodu, za což může být ČR pokutována, neboť vytváření
takovýchto překážek obchodu je v EU zakázáno. V současně platné verzi NV č. 163/
2002 Sb. již není o šachetních dveřích výtahů a jejich požární odolnosti ani zmínka. Tolik
realita, kterou by ovšem technický poradce v oblasti evropských směrnic mohl znát,
pokud by to myslel s výkonem uváděné funkce vážně.
Takže ještě pár informací pro Vás, vážený pane technický poradce v oblasti evropských směrnic, abyste trochu lépe zacílil, když budete mít potřebu strefovat se do výtahářské
branže. Dodávání výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů na evropský
trh, anebo do provozu, se řídí od roku 1995 evropskou směrnicí pro výtahy (v ČR
zavedena k 1.10.1999) s tím, že je potřebné respektovat ještě požadavky směrnic pro
strojní zařízení a EMC. Toť vše. Pro zkoušení požární odolnosti šachetních dveří výtahů
existuje evropská norma, která je harmonizována k výtahové směrnici a pro další národní
certifikaci tady opravdu již není žádný prostor, i když Vy disponujete a operujete s
jinými informacemi. Jinak mohl byste nám sdělit, které právní předpisy nejsou v oblasti
výtahového průmyslu dodržovány? Rádi bychom zkvalitnili svoji práci a zřejmě nám něco
uniká.
Zdraví
Ing. Jan Dvořák, gen. sekretář Unie výtahového průmyslu ČR

Autor: Zbyněk Jančík
Datum: 25.09.2014 15:14 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den,
čekal jsem podobnou reakci, protože přístup výtahařů jsem měl možnost vidět z blízka, a to jako vrchní inspektor ČOI, a od té
doby se moc nezměnilo. Ještě v roce 2009,když jsem jako předseda BD od firem dostal podklady k jejich výtahům, jsem viděl,
že je to pořád stejné. Jak jinak vyjádřit hodnocení rizik výtahu podle strojní směrnice, když výrobce ignoruje část 1 a část,
týkající se zařízení pro zvedání, a řeší pouze rámcově šestou část - aby se neřeklona jednu stránku A4 - asi to stačí. Ale
nebudu nikoho zesměšňovat a ani se chovat povýšeně, ale jste jediní, kdo přenáší odpovědnost z výrobce na zhotovitele, a
směrnici na výtahy jsem měl možnost nastudovat již v době, kdy u nás vstoupila v platnost.
Když je u Vás vyjádření mého názoru strefování do výtahářské branže a reagujete takto, jen jste mě utvrdil v mém názoru na
výtaháře.
I přes toto nedorozumnění přeji Vám všem hodně úspěchů.
S pozdravem Ing. Zbyněk Jančík

Autor: Václav Vaněk
Datum: 25.09.2014 15:15 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
S přihlédnutím k úrovni předložených faktů je pouze obtížně pochopitelné, proč se technický poradce v oblasti evropských
směrnic Ing. Jančík vůbec strefuje do evropského uspořádání dodávání nových výtahů, určených pro dopravu osob nebo osob
a nákladů na trh a do provozu a současně se snaží zostudit dodavatelské firmy v ČR. Logičtější by bylo kontaktovat Brusel a ne
web TZB-info, ale s takovouto úrovní argumentace by to asi nedopadlo. Tak ještě jednou, a snad naposled, několik zásadních
informací souvisejících s uplatněním strojní směrnice 2006/42/ES v rámci dodávání nových výtahů určených pro dopravu osob
nebo osob a nákladů v EU, a tedy nejen v ČR.
1. Podle výkladového Guide ke směrnici 95/16/ES musí být u konstrukcí výtahů zcela respektovány obecné zásady
zajišťování bezpečnosti strojních zařízení uvedené v čl. 1.1.2 přílohy I. směrnice 2006/42/ES, což obecně respektují
všechny dodavatelské firmy;
2. Ing. Jančíkem uváděné „naprosté nerespektování žádných rizik z přílohy I. směrnice 2006/42/ES“ nemá smysl
komentovat, protože zohlednění dalších obecných konstrukčních rizik strojních zařízení a rizika uvedená v části 6
jsou věcí harmonizovaných norem ke směrnicím 95/16/ES a 2006/42/ES, což by opětovně mohl odborník na
směrnice vědět;
3. Žádný zhotovitel v oblasti výtahového průmyslu neexistuje, takže není co na něho přenášet, natož odpovědnost za
dodaný výtah.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem asi opravdu můžeme být rádi, že se Ing. Jančík rozhodl výtahový průmysl již dále
nezesměšňovat. Osobně doufám, že slib bude dodržen, a že když bude dotyčný potřebovat nějaké odborné informace, obrátí
se na relevantní zdroje a nebude je získávat touto cestou.
Ing. Jan Dvořák, gen. sekretář UVP ČR

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama