Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

123usetri.cz a přepis plynoměru na dodavatele

Autor: marek lapcik
Datum: 11.09.2015 20:29
uživatel: 120552


Dobrý den,
rád bych se zeptal na jednu věc, na niž jsem nikde nenalezl odpověď.
Zaujala mě nabídka odavatele plynu 123usetri.cz, ale dodavatel (zrejmě kvůli obchodnímu modelu, který používá) vyžaduje přepis odběrného místa na jeho "osobu" (formou Smlouvy o správě nemovitosti - viz jejich web).
Spatřujete v tomto kroku nějaká rizika?
Děkuji, ML

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Vít Strakoš21.08.2018 07:08
Pomaresová PMtruefamily05.04.2018 15:23
Zdeněk Slezák03.04.2018 22:36
Michal Eisner09.11.2017 17:11
Josef Pokorný09.11.2017 07:51
Jan Schindler18.07.2017 07:54
Zdeněk Slezák18.07.2017 00:59
Michal Eisner13.07.2017 12:43
Jan Schindler13.07.2017 06:38
Zdeněk Slezák13.07.2017 01:12
Jan Schindler12.07.2017 06:47
Zdeněk Slezák12.07.2017 01:13
Radek Radek11.07.2017 18:03
Radek Radek08.07.2017 21:36
Jan Schindler08.07.2017 19:40
Radek Radek08.07.2017 08:56
Zdeněk Slezák08.07.2017 02:36
Radek Radek07.07.2017 12:10
Jaroslav Zavadil31.12.2016 15:35
Bara Mikova30.12.2016 13:52
Jan Schindler26.11.2015 03:10
Petr Kouřil25.11.2015 23:44
Petr Kouřil25.11.2015 21:03
Jan Schindler25.11.2015 20:11
Petr Kouřil25.11.2015 18:46
marek lapcik26.10.2015 02:02
Jaroslav Zavadil25.10.2015 17:28
Jan Schindler14.09.2015 07:57
marek lapcik14.09.2015 00:46
Jan Schindler12.09.2015 10:49

Příspěvky
Autor: Vít Strakoš
Datum: 21.08.2018 07:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128282
reakce na ...
Dobrý den všem,

123usetri.cz (P & M true family, s.r.o.) od 1.9.2018 by nám měl odávat plyn, leč minimálně od 20.8. na emaily ani telefony nereaguje.

Dosavadní dodatel mě 17.8. informoval:
"Nový dodavatel 123 ušetři si stále o odběrné místo nepožádal. Z naší strany je odběrné místo uvolněno od 1.9.2018, to znamená, že si o něj může dodavatel od tohoto data kdykoliv požádat a na odběrném místě nehrozí neoprávněný odběr."

Včera 20.8. mě dosavadní dodavatel na můj dotaz informoval:
Bohužel i ostatní zákazníci se nemohou s nikým z 123 ušetři zkontaktovat. Dnes jsme dodavatele 123 ušetři zkusili telefonicky kontaktovat i my, ale bohužel telefon nikdo nezvedal.

Autor: Pomaresová PMtruefamily
Datum: 05.04.2018 15:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127603
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den,
normálně se k příspěvkům v diskuzích nevyjadřuji, ale v tomto případě si situace žádá i oficiální stanovisko společnosti P&M true family, s.r.o., kterou jako jednatel zastupuji. Příspěvek pana Pokorného vrhá velice špatné světlo na celou práci lidí v 123ušetři.cz a to, co se zde snažíme pro své zákazníky dělat. Prověřila jsem si celou událost a došla k následujícím závěrům:

„Nalákala mě výhodná cena“
V konečných fakturách pana Pokorného jsme postupovali dle dohodnutých podmínek a fakturovali námi nabízené ceny beze změn. Předpokládám tedy, že pan Pokorný skutečně ušetřil.

„Jednou poslali 1 vyúčtování, jindy 2, pak to zase špatně spočítali.“
Rozdíl v termínech fakturace za dodaný plyn na jednotlivých odběrných místech je dán tím, že se nacházejí na rozdílných adresách, a proto na těchto místech dochází k periodickým odečtům v různých dnech. Tyto odečty jsou zcela v režii lokálního distributora, v tomto případě GasNet s.r.o. Tento distributor nám zasílá data o odečtu (spotřebě) vždy jednou za rok. Tato data jsou pak podkladem pro fakturaci konečným zákazníkům. Fakturace proběhla dle platných vyhlášek.

„Oni si nějak napsali moje odběry na svoji s.r.o.!“
Přepsání měřícího zařízení je ukotveno a popsáno ve Smlouvě o správě i Plné moci, kterou jsme s panem Pokorným řádně uzavřeli. Právě tento administrativní krok nám umožní nabídnout zákazníkům cenové podmínky, které nabízíme.
Zpětný přepis měřícího zařízení probíhá automaticky – na základě požadavku v systémech nového dodavatele. Zde je to pro všechny strany trochu sporné, protože za nás mohu sdělit pouze to, že dle elektronické komunikace byla, s dostatečným předstihem, zaslána veškerá potřebná dokumentace k přepisu OM. Dnes už těžko hledat viníka. Podle mého se stalo to, že nový dodavatel k OM přistupoval s jiným systémovým požadavkem a tím se celý proces zkomplikoval. S danou společností bylo komunikováno i ze strany pracovníků 123ušetři.cz a po celou dobu byla poskytována veškerá součinnost. Pan Pokorný jistě není jediným zákazníkem, který se od nás rozhodl odejít, a proto si troufám říci, že tento zpětný přepis je pro pracovníky zákaznického centra 123ušetři.cz zcela standardní úkon, kde je potřeba součinnosti i nového dodavatele. Pokud obě strany komunikují stejné požadavky (systémové) nelze požadavek neprovést.

„Museli osobně obcházet různé úřady a plynoměry zase napsat na mně.“
Požadavek na přepis měřícího zařízení (Smlouvu o připojení k distribuční soustavě) se provádí online na webových stránkách provozovatele dist. soustavy. Netuším, na jakém úřadu bylo potřeba žádat o přepis tohoto konkrétního měřidla.

„SIPO“
V tomto bodu jsem našla pochybení z naší strany a na základě toho jsem dala souhlas k vyplacení jednorázové kompenzace ve výši 2000,- jako projev dobré vůle a náhradu za čas, který si celá tato situace vyžádala. Tuto kompenzaci pan Pokorný přijal. Škoda, že se tu o ni nezmínil. Jistě by to bylo milé.

Co se stalo a jak jsme to vyřešili:
Tento zákazník nám doručil výpověď dne 8.6.2017 – výpovědní lhůta dle smlouvy jsou tři měsíce od prvního dne následujícího měsíce, ale zk. požaduje ukončení k 31.8.2017 – tento termín je tedy akceptován z naší strany v zájmu spokojenosti zákazníka. Náš firemní informační systém nebyl do této příhody připraven na to, že by výpovědní lhůta měla být kratší než tři měsíce, a proto se i v měsíci září (zk. už u nás fakticky nebyl) choval dál, jako by u nás stále byl a tím pádem posílal požadavek na stržení zálohy v SIPO.

V případě placení záloh prostřednictvím SIPO je mechanismus následující:
Zákazník zaplatí srpnovou zálohu splátkou v září. Zálohu za září splátkou v říjnu.. atd.

V říjnu jsme dostali urgenci od pana Pokorného a na základě této urgence jsme našli chybu v našem systému a opravili ji tak, aby se za a) další zálohy už nestrhávaly za b) aby se podobná situace v budoucnu nemohla opakovat. Naše pochybení, které zde chci přiznat je v tom, že jsme v ten samý moment měli manuálně zkontrolovat i nastavení plateb SIPO přímo v systému České pošty, která systém SIPO provozuje. Domnívali jsme se, že když učiníme požadavek na ukončení plateb v našem systému, propíše se stejný požadavek i do systému České pošty. Tak se tomu děje u zákazníků, kteří končí smluvní vztah s klasickou výpovědní lhůtou. Z logických důvodů nemají všichni pracovníci přístup do kmenového systému SIPO ČP. Takový požadavek může podat pouze jeden konkrétní pracovník, který tuto kontrolu neprovedl. Dnes je náš systém připravený i na tyto nestandardní situace a do budoucna je připraven i manuál pro všechny naše pracovníky „co dělat když“.

V každém případě platí to, co zde už někdo psal. Zákazník má vždy možnost konkrétní platby ze svého výpisu SIPO vyjmout, a to s okamžitou platností. Jednoduše, na přepážce každé České pošty.

Energetický regulační úřad konstatoval, že jsme situaci vyřešili. Stížnost pana Pokorného je uzavřena bez následných kroků. Dne 13.3.2018 jsme se dobrovolně přihlásili k dodržování pravidel stanovených Etickým kodexem obchodníka s plynem vydaným právě ERÚ.

Skutečností zůstává, že mě „děsivé zážitky“ pana Pokorného opravdu mrzí, což bylo komunikováno i panu Pokornému.
Protože nám jde především o zákaznickou spokojenost, beru tuto zkušenost i jako cenný zdroj toho, co jsme mohli vylepšit.

Na poznámky o šmejdech, teplákách a řetězech nebudu s dovolením reagovat vůbec.

Za 123ušetři.cz Jaroslava Pomaresová, jednatelka P&M true family, s.r.o.

Autor: Josef Pokorný
Datum: 09.11.2017 07:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126456
reakce na ...
Děsivé zážitky s 123ušetři.cz, ve skutečnosti P & M true family, s.r.o. Jednatel Pomaresová, ale asi jediný člověk ve firmě, jménem Pomares. Nalákala mě výhodná cena. Měl jsem u nich 3 odběrná místa. Jednou poslali 1 vyúčtování, jindy 2, pak to zase špatně spočítali. Pořád jsem jim volal a psal emaily. Rozhodl jsem se odejít. Nešlo to. Oni si nějak napsali moje odběry na svoji s.r.o.! Takže jsem nemohl požádat o změnu. Pak mi 123ušetři.cz hrozili vypnutím a černým odběrem. Díky úžasnému novému dodavateli to po několika měsících skončilo. Museli osobně obcházet různé úřady a plynoměry zase napsat na mně. Smlouva s nimi skončila. Ještě pár emailů a telefonů a konečně jsem měl ukončení od nich potvrzené. Konec? Ne. Už 3 měsíc po sobě si přes moje SIPO dál neoprávněně inkasují zálohy. U mně je to 3.700 Kč měsíčně. Marně jim píšu a volám. Říkají mi věci typu TEĎ NEMÁM ZAPNUTÝ POČÍTAČ, ALE VŠECHNO UŽ JSEM URČITĚ VRÁTIL. Nevrátil a inkasuje dál. Píšu stížnosti na ERÚ, ČOI, ŽÚ, teď chystám trestní oznámení Policii ČR. Takže na 123ušetři.cz velký pozor. Je to šmejd, řekl bych, že chodí v Adidas teplákách a s tlustým zlatým řetězem na krku. Prosím promiňte mi emotivní tón, ale jen racionální fakta mi prostě napsat nejde. Nejedná se o urážky, osobní napadání, pomluvy a vulgarismy, vše mohu doložit.

Autor: Michal Eisner
Datum: 09.11.2017 17:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125038
reakce na ...
Dobré odpoledne,

pár praktických rad, pokud jste je už nezjistil někde jinde:
a) SIPO - aby Vám jej nemohl teď už bývalý dodavatel stahovat, jsou dvě varianty řešení - u hotovostního SIPO stačí dojít na pobočku pošty, necháte si vyjmout platbu za plyn (je to za nějaký malý poplatek, dřív to bylo 5,- Kč, nevím, zda se nezměnilo). U bankovního (automaticky se Vám strhávají všechny platby přes účet) musíte vyjmout vše - zablokovat na bance převod (tedy i poplatek za rozhlas apod. a uhradit jiným způsobem)
b) Z Vašeho textu nevyplývá, zdali už máte konečné vyúčtování – pokud ne, tak byste měl platby, které jste hradil, mít zohledněné právě v konečném vyúčtování (ve Vašem případě 3x 3 700,- Kč). Pokud už konečné vyúčtování máte, pak by Vám měli tyto již přijaté platby obratem vrátit
Ideální je vytrvat a řešit s ERÚ. Už z toho titulu, že se jedná o neoprávněné zadržování plateb, které navíc kontinuálně pokračuje.

Jako majitele jednoho z malých dodavatelů mne mrzí, že máte takové zkušenosti. Vrhá to pak špatné světlo i na nás ostatní. Pokud byste potřeboval nějak dovysvětlit, klidně mi napište (). Mnoho štěstí.

Autor: Jan Schindler
Datum: 13.07.2017 06:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115116
reakce na ...
Tato diskuze nemá smysl.

Jenom mne mrzí, že jsem uváděním fiktivních cen tohoto dodavatele poškodil poctivé dodavatele. Na takovou interpretaci cen si dám příště velký pozor.

OBVYKLÉ JE ZADÁVAT CENY, KTERÉ ZÁKAZNÍK BUDE MÍT NEŽ CENY, KTERÉ ZÍSKÁ JAKO SANKCI.

Pokud bude pan Slezák uvádět podobné hanlivé příspěvky na práci Kalkulátoru, nechám je smazat, protože poškozují zájmy konečných spotřebitelů.

Autor: Zdeněk Slezák
Datum: 08.07.2017 02:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125577
reakce na ...
U 123ušetři vypočítává zdejší kalkulátor naprosto nesmyslné ceny.
Připočítává znovu distribuci, ale ta již je započítána v celkové ceně.
Cenu si raděj nechte spočítat přímo na http://www.123usetri.cz/.

Autor: Radek Radek
Datum: 08.07.2017 08:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122080
reakce na ...
To sem udělal ta cena 10.6k za M3 ,, včetně všeho,, i DPH.

Se mě zdá podezřele málo,, právě

Autor: Jan Schindler
Datum: 08.07.2017 19:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115116
reakce na ...
Dobrý den,
nemohu s Vámi souhlasit. Na stránkách tohoto dodavatele jsou ceny uvedené včetně všech poplatků a daní. Tedy v kalkulátoru jsou ceny z těchto cen vypočítány. Problém je ten, že dodavatel neuznává pásma spotřeby a má na jedno pásmo třeba deset cen a ostatní mají jenom jednu. Lidé si stěžovali na to, že v kalkulátoru byla jiná cena, než kterou dodavatel zákazníkům nabízí. Tak jsme dali do srovnávače vždy nejvyšší cenu v daném pásmu spotřeby. Ceny jsou jako u ostatních dodavatelů za komoditu bez daní a bez regulovaných plateb.

Dříve figurovala mezi nejlevnějšími dodavatel, ale na základě stížností zákazníků ve formě: podle Kalkulátoru bych ušetřil 14 tisic, ale dodavatel mi nabízí ceny, s kterými ušetřím jenom 8 000 Kč nás donutily změnit ceny na ty, které jsou na stránkách dodavatele a nadále se neřídit ceníky, které nám dodavatel zasílá.

Autor: Radek Radek
Datum: 08.07.2017 21:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122080
reakce na ...
Děkuji za reakci

Cena není se srovnávače ale přímo s komunikace 123usetri

2500m3 za rok cena 10.6k kubík včetně všeho tvrdí slečna ,,,,

Je to možné mě se to zdá hodně málo ,,,

Má někdo podobnou cenu , ??????

Mě tet stojí kubík cca 15.5k!

Autor: Radek Radek
Datum: 11.07.2017 18:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122080
reakce na ...
Tak sem zatlačil na současného dodavatele ,
Vylezla cena 13.2 k ,,,. Tak těm 10,6k začínám věřit!

Autor: Zdeněk Slezák
Datum: 12.07.2017 01:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125577
reakce na ...
Dobrý den.
Dodavatel 123ušetři má svoje odlišná pásmá spotřeby a podle toho vypočítává cenu.
Tato cena je konečná včetně regulovaných plateb a jenotlivé složky (kromě DPH) nejsou uváděny.
Největší chybou zdejšího kalkulátoru je to že tyto pásma nerespektuje a nesmyslně a podle prapodivných postupů rozděluje celkovou cenu na jedotlivé složky a snaží se je potom zpětně poskládat do úplně jiných pásem.
Ve výsledku je nesmyslná cena. Kupodivu při spotřebě do 9 MWh to celkem vychází ale pri vyšším odběru je cena vypočtena kalkulátorem mesmyslně vysoká.

Autor: Jan Schindler
Datum: 12.07.2017 06:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115116
reakce na ...
Ceny do Kalkulátoru zadávám já a musím se omluvit zákazníkům 123ušetři, že jsem je oklamal. Bohužel jsem věřil obchodníkovi, který mi zaslal ceny, jež neodpovídaly cenám na jeho stránkách. Až reakce zákazníků mne přinutily ceny překontrolovat.

Kalkulátor počítá všem stejně. Pásma spotřeby jsou daná pro všechny a všichni, mimo 123, se jimi řídí.

Nikdo netvrdí mimo 123, že má konečnou cenu v mixu, který tvoří daně a státem regulované platby. Všichni ručí za neregulovanou cenu bez DPH. Obvyklé je tyto ceny uvádět s poznámkou "bez záruky" v závorce.

Pokud má obchodník dvě cenové kategorie, pro zákazníky s dobou dodávek do jednoho roku a pak s dobou dodávek nad jeden rok, měl by mít dva ceníky, kde by podmínky měly být JASNĚ uvedeny.

Dodavatel sice ve smlouvě uvádí dodatečnou slevu 100 Kč, i když před tím tvrdí, že cena je konečná, ale ani neuvádí zda 100 Kč je s DPH nebo bez.

U kategorie spotřeby 7,56-15 MWh za rok dokonce uvádí dvě ceny, tak kterou cenu si má zákazník vybrat.

Toto jednání vrhá špatné světlo na Kalkulátor a to i přes to, že jsme úmyslně nic zlého neprovedli.

Autor: Zdeněk Slezák
Datum: 13.07.2017 01:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125577
reakce na ...
Dobrý den pane Schindler.
Buď se Vám nechce upravit výpočty v Kalkulátoru tak aby vypočetl správnou cenu u 123ušetři a nebo z nějakého důvodu se snažíte tuto firmu úmyslně poškodit.
Více pásem které tato firma používá asi není na závadu, jenom tento Kalkulátor nemá nikoho, kdo by mu tuto variantu zadal. Asi je jednoduší zkomolit výpočet čísly, které jsou podle Vás vhodnější.

Obchodník nemá 2 cenové kategorie ale pouze jeden ceník včetně DPH.
Sleva je z ceníku takže i s DPH.
Všechny podmínky jsou jasně uvedeny.

Vadí Vám snad jednoduchá smlouva bez sankcí a takzvaných malých písmenek.
Nebo se Vám nelíbí přehledné a srozumitelné vyúčtování bez spousty čísel z regulovaných složek, ale nic nevypovídají, všude jsou stejné a jen komplikují výpočet. Dokud nemá vyúčtování alespoň 5 listů tak je špatné?
Důležité je doufám kolik zaplatím za svoji spotřebu a kolik ušetřím.
Špatné světlo na Kalkulátor vrhá pouze to že neodpovídá ceníku od 123ušetři.


Z ceníku:
Konečná cena OBSAHUJE VŠECHNY POPLATKY SPOJENÉ S DODÁVKOU PLYNU do Vašeho odběrného místa jako jsou – státem regulované poplatky za služby operátora trhu (OTE), náklady na distribuci plynu provozovatele distribuční soustavy (PDS), komoditní složku ceny a samozřejmě i DPH. V případě, že by Vaše odběrné místo bylo vedeno jako firemní odběr (odběr na IČ), je nutné k ceně přičíst ještě daň z plynu ve výši 30,60 Kč/MWh.
VAŠE SMLOUVA O DODÁVCE PLYNU MŮŽE OBSAHOVAT JEŠTĚ DALŠÍ INDIVIDUÁLNÍ SLEVU.

Ze smlouvy:
3. Obchodník tímto Zákazníkovi garantuje, že z ceny uvedené v ceníku jako Cena(Kč/MWh) poskytne slevu ve výši 100,- Kč, slovy: (sto Kč)za každou odebranou MWh. Zákazník má na slevu nárok automaticky a pro její získání nemusí podnikat žádné další kroky. V případě, že Zákazník vypoví tuto smlouvu v prvním kalendářním roce od data účinnosti smlouvy, bude konečná cena za dodávku plynu účtována dle ceníku bez uvedené slevy.

Autor: Michal Eisner
Datum: 13.07.2017 12:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125038
reakce na ...
Dobrý den pane Slezáku,

vůbec nechci zpochybňovat ceny 123. Ale dovolím si tři poznámky:
a) už jsem to tu psal, forma vyúčtování je dána legislativou a nelze si jej jen tak upravovat dle představ. Ta "spousta čísel z regulovaných položek" na faktuře být musí a pokud není, neodpovídá faktura legislativě

b) Na stránkách dodavatele jsem nalezl, že disponují "1 462 spokojenými klienty". ve statistikách na OTE, a.s, kde jsou zahrnuti dodavatelé se stovkou odběrných míst a více, je nalézt nemohu. Třeba jn špatně koukám.

c) Hlavní důvod, proč zde píši: pana Schindlera znám osobně a jeho práce (a vůbec celého kalkulátoru zde) je více než záslužná. Mimochodem, pokud tomu nevěříte, najděte někde (krom ERÚ) jiný kalkulátor, který relevantně zobrazuje všechny dodavatele a jejich ceny (ideálně bez reklam a provizí na zviditelnění toho či onoho). Takové práce je třeba si vážit. V žádném případě nevěřím, že chce pan Schindler kohokoli poškodit. 123 je dodavatel jako každý jiný, se svou strategií a nic proti němu jako majitel konkurenční firmy nemám. Co se mi ale nelíbí (a v ČR je to dost běžné), shazovat poctivou práci jiných. Vše v dobrém, ale takhle diskusi prosím už neveďme. Prima den (a nezlobte se)

Autor: Zdeněk Slezák
Datum: 18.07.2017 00:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125577
reakce na ...
Dobrý den pane Eisnere.
Děkuji, že Jste na mě našel čas a prohledával internet, jen škoda že byl přeskočen ceník dodavatele 123ušetři.
Vezmeme si na příklad spotřebu 12,2 MWh. Tomu odpovídá sazba 1201 Kč/MWh.
Cena je: 12,2 MWh * 1201 Kč/MWh = 14652,20 Kč ( včetně všech poplatků)
Pakliže u dodavatele zůstanete déle, dosáhnete na slevu 100 Kč/MWh.
Celková sleva: 12,2 MWh * 100Kč/MWh = 1220Kč
Konečná cena po slevě: 14652,20Kč – 1220Kč = 13432,20Kč
Obě ceny jsou v podstatě správné a záleží jen, jak dlouho spotřebitel u dodavatele vydrží.

Ovšem po vložení této spotřeby do Kalkulátoru, cena se vyšroubuje na šokujících 18640 Kč.
Díky této, pro mě obrovské chybě se dodavatel odsune z první čtvrtiny až do poslední čtvrtiny v žebříčku úspor. Pan Schindler nyní opravil Kalkulátor poznámkou: uváděné ceny jsou pouze přibližné.

Nemám snahu shazovat poctivou práci jiných, tak bez komentáře.

Autor: Jan Schindler
Datum: 18.07.2017 07:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115116
reakce na ...
Dobrý den,

jak jsem již uvedl, tak kalkulátor má vždy v případě 123ušetři nejvyšší cenu v dané kategorii spotřeby. 123ušetři má v této kategorii dva ceníky, jeden pro roční spotřebu do 9MWh , kde je cena za komoditu 927 Kč/MWh + nulový stálý plat. Druhý ceník se spotřebou nad 9MWh za rok má cenu 669 Kč/MWh + nulový stálý plat.

Jak jsem již uvedl, vždy v dané kategorii uvádím nejvyšší možnou cenu (927), proto jsou celkové náklady při spotřebě 12,2 18640 Kč.

Autor: Zdeněk Slezák
Datum: 03.04.2018 22:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125577
reakce na ...
Velmi mě potěšilo, že už konečně tento určitě nejlepší kalkulátor konečně počítá všem dodavatelům podle jejich ceníků. Do nedávné doby u dodavatele 123usetri.cz tento kalkulátor vykazoval neskutečně velikou chybu v neprospěch 123usetri.cz.
Konečně mohu tento perfektní kalkulátor doporučit všem.
Podařilo se konečně prosadit poctivé počty.
Moc za to děkuji.

Autor: Petr Kouřil
Datum: 25.11.2015 18:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121188
reakce na ...
Také by mě zajímalo na co vše si dát pozor u společnosti. Líbí se mi,že mají na dobu neurčitou a dokaží udělat cenu zajímavou. Kdyby k nim někdo přecházel,tak bych rád věděl co a jak.
Děkuji Kouřil

Autor: Jan Schindler
Datum: 25.11.2015 20:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115116
reakce na ...
Dobrý den,

já bych řekl, že by Vám mohlo stačit v době, kdy dostanete vyúčtování si zkontrolovat ceny na trhu a případně se rozhodnout přejít k jinému dodavateli. Tedy práce na několik minut jednou za rok.

Obecně oceňuji u dodavatelů mimo ceny jejich servis, jak reagují na připomínky a požadavky.
U smluv na dobu určitou pak podmínky automatického prodloužení smlouvy.

Autor: Petr Kouřil
Datum: 25.11.2015 21:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121188
reakce na ...
OK. Ještě čekám až přijde vyúčtování za elektřinu. Ale máme vše u ČEZu tak čekám, že tam asi bude velký rozdíl.

Kouřil

Autor: Petr Kouřil
Datum: 25.11.2015 23:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121188
reakce na ...
Je někde potom ke zjištění nějaký souhrnný seznam distributoru a jaké mají ceny plynu a elektřiny?

Autor: Jan Schindler
Datum: 26.11.2015 03:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115116
reakce na ...
Vše je v Kalkulátoru cen energií TZB - info.

Autor: Jan Schindler
Datum: 12.09.2015 10:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115116
reakce na ...
Dobrý den,

přípojka plynu (až po plynoměr) je majetkem distributora (podle oblasti RWE, E.ONu nebo Pražské plynárenské). Tím, že podepíšete smlouvu s dodavatelem nepřevádíte zařízení na něj, jen mu dáváte plnou moc, že může za Vás vyřídit smlouvu o distribuci a že dané odběrné místo je evidováno u operátora trhu s energií na dodavatele.

Díval jsem se na uvedenou smlouvu, bohužel je univerzální na různé dodávky. Pro Vás je důležité, abyste umožnil přístup k měřidlům pro odečet.

Plná moc pro tuto činnost je většinou součástí smlouvy, tak podle mého laického názoru bych Smlouvu o správě nemovitostí nepodepisoval.

Jan Schindler

Autor: marek lapcik
Datum: 14.09.2015 00:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120552
reakce na ...
Vážený pane Schindlere,

děkuji za rychlou odpověď i názor (kterým jste mi co se týká Smlouvy o správě potvrdil i můj). Napsal jsem firmě, zda by akceptovala dodávku i bez této smlouvy, tak uvidíme. Dám vědět, jak jsem dopadl.

Vzhledem k tomu, že mě tlačí čas, zjišťuju informace o zkušenostech s dalšími dodavateli, ale překvapivě se jimi web obecně moc nehemží...
Pokud byste někdo měli zkušenosti (pozitivní i negativní) s MND (smlouva na dobu neurčitou je pro mě podmínkou, proto mi mezi levnějšími padl do oka tento dodavatel) budu vděčný za každou info. Díky!

Marek Lapčík

Autor: Jan Schindler
Datum: 14.09.2015 07:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115116
reakce na ...
Dobrý den, pane Lapčíku,

zkušenosti s dodavatelem 123ušetři nemá asi nikdo protože existuje velmi krátkou dobu a také chvíli trvá, než se zazákazníci k němu dostanou (výpovědní lhůta). U MND je to o trošku lepší. nesetkal jsem se se stížnostmi na ně.

Důležitá je ze začátku komunikace, stanovit si zálohy (pomůže náš kalkulátor, a jednou za rok si zkontrolovat vyúčtování a to, jak si Vaše ceny stojí na trhu. Jinak o dodavateli většinou ani nevíte, protože každý měsíc platíte a jednou za rok dostanete fakturu.
Je důležité vědět:
zvýší cenu, změní podmínky, můžete odstoupit od smlouvy (prakticky uzavřít smlouvu s jiným dodavatelem).
neoprávněně zvýší zálohy, chybné vyúčtování - co nejdříve reklamovat.
Ukončí činnost, zůstanete s novým dodavatelem nebo jej změníte.

Jan Schindler

Autor: Jaroslav Zavadil
Datum: 25.10.2015 17:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120914
reakce na ...
Dobrý den, zvažuji přechod ke stejnému dodavateli. Jaká byla prosím odpověď na Váš dotaz ?

Jaroslav Zavadil

Autor: marek lapcik
Datum: 26.10.2015 02:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120552
reakce na ...
Hezký den,

ke společnosti 123usetri.cz: poslal jsem jim mail s dotazem, zda by byli ochotni uzavřít smlouvu bez přepisu na jejich společnost, ale po cca 5 dnech čekání odpovědi jsem to vzdal (dlužno dodat, že se mě následně cca po týdnu ještě pokoušeli volat, ale to už jsem řešil možnost dodávek od jiného dodavatele - spěchal jsem kvůli tomu, aby původnímu majiteli nemovitosti dál nechodilo SIPO).
Takže Vám bohužel s touto společností neporadím.

Nicméně po zkušenostech s oslovením několika dalších dodavatelů bych určitě doporučil veškeré parametry ověřovat téměř až "blbuvzdorně".
Pro ilustraci: cenou mě zaujala společnost MND a slečna na zákaznické lince mi potvrdila, že avizovaná cena je skutečně platná a že skutečně mi dají smlouvu na dobu neurčitou, kterou jsem požadoval. Spíše "mezi řečí" zaznělo, že kdybych ji vypověděl dříve než na konci 2017(!), tak mi "naúčtují zpět poskytnutou slevu". Následně po hodně úporném dotazování mi nakonec potvrdila, že v případě dřívější výpovědi než po více než dvou letech by cena za energie byla ve výsledku byla takřka shodná s nejdražšími dodavateli...

Marek Lapčík

Autor: Bara Mikova
Datum: 30.12.2016 13:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124150
reakce na ...
To jsou tedy zajímavé způsoby... :/ Smutné - člověk aby měl strach udělat krok do neznám co? Já jsem zase uvažovala o přechodu ke Carbounion... no taky mne lákají ty zajímavé ceny, ale pořád mám strach, aby v tom také nebylo nějaké to "ale". Máte s nimi někdo zkušenost? Ten graf s porovnámím cen vypadá totiž hodně "slibně" carbounion.cz/plyn-pro-domacnost proto bych je ráda oslovila, ale neumí v tom tak moc chodit, tak abych věděla, na co si dát pozor...?

Autor: Jaroslav Zavadil
Datum: 31.12.2016 15:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120914
reakce na ...
Dobrý den,
já už jsem u 123.... déle než rok a zatím se zdá být vše v pořádku, je pouze třeba si hlídat ceníky (jako u všech ostatních prodejců) a včas požádat o změnu.

Autor: Radek Radek
Datum: 07.07.2017 12:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122080
reakce na ...
Vytloukl sem cenu při odběru 2500 M3 10.6 kaček za 1m3 včetně DPH ..

Právě u 123usetri ,,, no zdá se mě to hodně dobrá cena ,,,

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.