Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

náhrada dřevěných "trámů" za lepené konstrukční hranoly

Autor: Jaroslav Dadajič
Datum: 21.08.2016 21:45
uživatel: 123213


Zdravím,
chtěl bych nahradit při výstavbě RD klasické dřevěné krokve za BSH/DUO/TRIO/KVH hranoly nebo I-stabil nosník.

Střecha by měla mět sklon 5%.
Rozteč os podzednic v nejširším místě je 5 metrů.

Statik s projektantem navrhli krokve výšky 240mm a šířky 80mm.
Podle "nějakých" výpočtů jim vyšlo:
namáhání smykové 0,4259 ≤ 1,08
namáhání ohybem 8,83 ≤ 12
průhyb 13,428 ≤ 19,9

Má otázka zní, jaký profil by měli mět výše uvedené lepené hranoly, aby nahradily navrhované!? Z mého lajckého pohledu by díky vlastnostem lepených hranolů měl stačit menší, ale jaký? :)

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jaroslav Dadajič23.08.2016 19:48
Ondřej Říha22.08.2016 17:05
Jozef Homola22.08.2016 15:34
Jaroslav Dadajič22.08.2016 13:21
Jaroslav Dadajič22.08.2016 13:17
Jozef Homola21.08.2016 23:39

Příspěvky
Autor: Jaroslav Dadajič
Datum: 22.08.2016 13:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123213
reakce na ...
To by od Vás bylo moc hezké.
Celý výpočet je popsaný níže, doufám, že to bude dostačující.

POSOUZENÍ NEJVÍCE NAMÁHANÉ KROKVE
VÝPOČET ZATÍŽENÍ:
A/ STÁLÉ
a (m) b (m) a*b kg/m3 Kn/m
1 Střecha
DEKPLAN 77 0,0015 0,5 0,0008 1400 0,0002
EPS 150S 0,4 0,5 0,2000 30 0,2400
Glastek 30 sticke0r ,p0l0u3s 0,5 0,0015 1400 0,0210
OSB 0,022 0,5 0,0110 630 0,0693
Trám - vl. Tíha 0,08 0,24 0,0192 600 0,1152
SDK 0,0125 0,5 0,0063 750 0,0059
Střecha celkem 0,4515
CELKEM STÁLÉ Gk= 0,4515
B/ NAHODILÉ kN/m2 kN/m
1 Užitné 0,5 1,5 0,75
2 Sníh 0,5 0,7 0,35
Celkem nahodilé Qk= 1,1
Kombinace 1z,a2t*ížGekn+í:1,5*Qk= g= 2,19182025
VÝPOČET MAXIMÁLNÍHO MOMENTU:
Md,max = 1/8*q*l2 = Md,max= 6,781115 kNm
VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POSOUVAJÍCÍ SÍLY:
Vd.max = 1/2*q*l= Vd,max= 5,452153 kN
CHARAKTERISTIKY DŘEVA:
l= 4,975 m b= 0,08 m
h= 0,24 m A=b*h= 0,0192 m
I = 1/12*b*h3 = 9,22E-05 m4 W = 1/6*b*h2= 0,000768 m3
E= 10000 Mpa Rfd= 12 Mpa
Rsd 1,2 Mpa
1/ Namáhání smykové:
td = (1,5 * Vd) / A = 0,425949 Mpa
fv,d = (fv,k / gM) * kmod = 1,0800 Mpa
0,4259 ≤ 1,08
VYHOVÍ NA SMYK
2/ Namáhání ohybem:
sm,d = Md / W = 8,829577 Mpa
fm,d = (fm,k / gM) * kmod = 12 Mpa 1,02
10,2
8,83 ≤ 12
VYHOVÍ NA OHYB
3/ II. MS únosnosti (Průhyb)
wmax = (5 / 384) * ((gk +qk) * L4) / (E * Iy) = 13,428 mm
w,lim = L / 250 = 19,9 mm
13,428 ≤ 19,9
VYHOVÍ NA PRŮHYB

Autor: Jozef Homola
Datum: 22.08.2016 15:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
http://www.efel-drevostavby.cz/konstrukce-kvh-bsh-duotrio/
http://www.drevostavitel.cz/clanek/6-duvodu-pro-kvh-hranoly

Nevidím nějaký důvod měnit rozměry hranolů původních spočítaných správně za KVH. KVH hranoly (DUO, TRIO) mají výhodu při větších délkách, protže jsou napojované ( na něco výhoda na něco ne) a to Vy nepotřebujete. KVH obvykle odpovídají pevnostní třídě C24 (ale nemusí), tak jak je to v rámečku označené pro KVH. Jinak penosti a modul pružnosti jsou podobné. Co by se dalo připustit, tak snížit výšku hranolů lepených z 240 mm na 220 mm ale nic více. Výška hranolu je pro pevnost a průhyb za daných podmínek rozhodující (skoro pro každé dřevo). Jelikož se jedná o velké pažení, tak vychází pro průhyb vysoký hranol. Ten průhyb dovolený je obvykle 1/250 až 1/350 délky hranolu. U dřeva platí, že není až tak ohrožena pevnost jak škaredý vzhled provislé střechy.

Autor: Ondřej Říha
Datum: 22.08.2016 17:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117871
reakce na ...
Tady spíš bude problém s tím, že nebude k dispozici vyschlé dřevo, proto to KVH.

Autor: Jaroslav Dadajič
Datum: 23.08.2016 19:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123213
reakce na ...
Já jsem o správnosti výpočtu ani na chvílu nepochyboval.
Chci je zaměnit hlavně kvůli tomu, že všechny napojované/lepené jsou sušené, přesně jak psal kolega :) a tvarově mnohem stálejší než surové dřevo.
A když jsem o tom uvažoval (což jsem stále nepřestal), napadlo mne zda by ten rozměr nemohl být menší, na co jsem od Vás dostal odpověď,
za tu děkuji!

Autor: Jozef Homola
Datum: 21.08.2016 23:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Aby náhrada za původní "rostlé hranoly" byla lepeními plnohodnotná, tak se musí zhruba vyrovnat v momentu setrvačnosti (Jx) a modulu pružnosti (E) a v průřezovém modulu odporu (Wo). Jedna veličina má vliv na velikost průhybu a druhá souvisí s velikostí namáhání (napjatosti). Můžu to zkusit porovnat ale musí být známá nějaká kvalitativní třída těch původních trámů.

Autor: Jaroslav Dadajič
Datum: 22.08.2016 13:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123213
reakce na ...
ještě mne napadlo, krokve jsou osově po 50cm

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.