Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

PENB - Činitel teplotní redukce pro podlahu

Autor: Jan Blažek
Datum: 24.08.2017 07:24
uživatel: 125545


Dobrý den.

Chtěl bych se zeptat na parametr "Činitel teplotní redukce" pro podlahu, který je využit ve výpočtu v PENB.

Ve štítku mám činitel o hodnotě 0,72. Dle dostupných informací na internetu jsem myslel, že má být činitel 0,4.
Jedná se o podlahu umístěnou přímo na zemi, žádné podsklepení. Celá je na úrovni okolní půdy (není ochlazovaná z boku).

Mohl bych poprosit o radu, jaký činitel by se měl používat?

V PENB mi vyšly celkem velké nároky na vytápění - 108 kWh/(m2
·rok)]. Právě ztráty podlahou jsou v tom markantní.
Celkem celá spotřeba na dům (topení, TUV, svícení) byla vypočtena na 21MWh. Chci topit elektro kotlem do podlahovky. Takže v nákladech jsem někde na 50tis. /rok, což mi přijde dost.

Jedná se o bungalov - 15m x 9,6m. Podlaha 15cm polystyrenu, stěny ytong + 20cm polystyrenu, strop 40cm vaty. Trojskla. Bez rekuperace.

Na základě štítku jsem se rozhodl dát do podlahy 20cm polystyrenu. Nevím ale, zda to není zbytečné, pokud by byl výpočet PENB chybný.

Děkuji.
Honza

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jan Blažek25.08.2017 06:01
Jiří Kubíček24.08.2017 21:22
Jan Blažek24.08.2017 21:09
Jiří Kubíček24.08.2017 21:06
Jan Blažek24.08.2017 20:01
Jiří Kubíček24.08.2017 19:13
Jan Blažek24.08.2017 17:06
Jiří Kubíček24.08.2017 16:29
Jan Blažek24.08.2017 16:23
Lubomir Švarc24.08.2017 14:36
Jiří Kubíček24.08.2017 14:27
Jozef Homola24.08.2017 13:23
Jan Blažek24.08.2017 13:12
Jozef Homola24.08.2017 13:02
Jan Blažek24.08.2017 12:33
Jozef Homola24.08.2017 10:59
Jan Blažek24.08.2017 10:26
Jozef Homola24.08.2017 07:46

Příspěvky
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 24.08.2017 14:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Dobrý den, pro stanovená činitele teplotní redukce na zemině existují různé normy a postupy. Činitel 0,4 je takový ten nejvíce zjednodušený a prakticky nepočítá s tím, že čím je podlaha blíže k okrajům a tedy u obvodového zdiva, tím je o něco více ochlazována, takže je to taková nejnižší možní hodnota činitele, ale né zrovna moc reálná. Na fotografiích máte další z možných postupů a norem. Nezabývám se tím profesionálně, ale osobně nejraději pro výpočet činitele teplotní redukce u podlahy na zemině používám ČSN 73 0540-3, kdy počítám s činitelem 1 m od kraje 0,66, 1-2m 0,57, 2-3m 0,49 a nad 3 m 0,43. Podle půdorysného tvaru podlahy lze pak přesněji určit celkový činitel teplotní redukce a u většiny domů to vychází někde mezi 0,5 - 0,6. Činitel 0,72 se mi zdá už být dost nadnesený a je potřeba se zeptat projektanta, jak k němu došel. Taky je norma 13370, podle které se nepočítá žádný činitel teplotní redukce, ale počítá se pak s takovými věcmi jako je vodivost zeminy, vliv spodní vody, plocha a obvod podlahy, jak je zateplený sokl atd. I při výpočtu PENB je různý výběr těchto norem.

Ještě bych se vyjádřil k těm hodnotám, které vy považujete za spotřebu. Jestli je to údaj z PENB, tak to je tzv. celková dodaná energie nebo dílčí dodaná energie na vytápění, ohřev vody atd. Jenže celková dodaná energie na vytápění je trochu něco jiného, než co např. spotřebujete zdrojem tepla na vytápění, jsou v ní zahrnuty solární a tepelné zisky, ztráty techn. systémů, pomocné energie, případné obnovitelná energie z prostředí atd., takže si těžko z toho odvodíte, kolik zaplatíte třeba za elektřinu elektrokotlem (ty náklady by určitě nebyly těch 50 tis., je prostě rozdíl mezi dodanou energií na vytápění, potřebou energie na vytápění a spotřebou zdroje tepla ze sítě), ale lze to přibližně zjistit z tepelných ztrát domu. Ty lze lehko dopočítat z PENB, když dodáte tyto informace: kde dům stojí, jaká je vnitřní světlá výška stropu, vnitřní čistá vytápěná plocha (není to to samé jako energeticky vztažná plocha) a z PENB z tabulky s konstrukcemi a jejich izolačními vlastnostmi ještě dodáte z pravého dolního rohu tabulky údaj o celkových měrných TZ v jednotkách W/K. Taky ještě napište, zda dům nebude mít rekuperaci a kolik v něm bude osob. Jinak, co se týká izolace v podlaze na zemině pod podlahovým topením, klidně tam těch 20 cm izolace dejte, máte to napořád a navíc chcete topit elektřinou.

Autor: Jan Blažek
Datum: 24.08.2017 16:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125545
reakce na ...
Dobrý den.

Dle Vašeho postupu mi vyšel činitel pro podlahu 0,55 (vážený průměr).

Pokud si všechny údaje, včetně upraveného činitele, zadám do kalkulačky https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam
, pak mi vycházejí ztráty 5kW. Roční spotřeba na vytápění pak 68 kWh/m2. V PENB mám roční spotřebu na vytápění 108 kWh/m2.

V mém výpočtu jsou hlavní ztráty větráním - 2.2kW.

Energetický specialista mě odkázal na normu, víc nic (řešeno online).

Nechci řešit štítek, ale předpokládané náklady na vytápění. Zda mám ještě zateplit, změnit způsob vytápění?
Je můj výpočet možný?

Budu rád za názor, radu.

Děkuji.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 24.08.2017 16:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Ještě jsem vám mezi tím, co jste reagoval doplnil jeden odstavec, tak dodejte ty údaje pro výpočet TZ domu a klidně to upravte tak, že přepočítejte tem činitel teplotní redukce u podlahy na 0,55, což je též podle mne odpovídající hodnota. Jinak nevím přesně zatím některé údaje, ale předběžně bude podle mne u vás vnitřní objem vzduchu kolem 300m3, což by dělalo při průměrné intenzitě větrání a u středního klimatického pásma TZ větráním bez rekuperace cca 1,1 kW.

Autor: Jan Blažek
Datum: 24.08.2017 17:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125545
reakce na ...
Údaje pro výpočet TZ:

- bungalov - 15m x 9,6m (oboje vnější rozměr, tj. včetně ytong 25cm), výška stropu 2,6m, okres Kladno
- podlaha 20cm polystyrenu
- stěny 20cm polystyrenu
- strop 40cm vaty
- trojskla
- bez rekuperace, 3 osoby.

S objemem vzduchu jsem si nebyl jistý, zda zadat vnitřní (což mi dává smysl) nebo vnější (což je uveden v té tzb kalkulačce). Počítal jsem s vnějším. Při zadání vnitřního objemu - tj cca 350m3 - pak jsou ztráty 4,5kW.

Vnitřní vytápěná plocha řekněme 135m2.

Celkové měrné ztráty dle PENB jsou 109,7 W/K.

Děkuji.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 24.08.2017 19:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Část okresu Kladno je teplé klimatické oblasti a část ve střední. Když tedy budu počítat střední klimatickou oblast s venkovní výpočtovou teplotou -15°C a vnitřní 21°C, tak TZ prostupem vám vycházejí 109,7 * 36 = 3,95 kW. Jestli jsou vnější rozměry domu 15 * 9,6 m, pak vnitřní čistá plocha bude kolem 120m2 * 2,6 = 312m3, což znamená při průměrné intenzitě větrání 0,3 1/h TZ větráním cca 1,25 kW a tedy celkové TZ cca 5,2 kW.

Při uvedených TZ a 3 osobách v domě vám vycházejí náklady na vytápění cca 18.000,-Kč, ohřev TV cca 6.500,-Kč, paušální platby cca 4.500,-Kč a ostatní spotřeba EE cca 6.000,-Kč, celkem tedy cca roční náklady 35.000,-Kč. Problém je ale v tom, že když budete mít vše pouze na elektřinu, neprodejte v PENB limitem měrné neobnovitelné primární energie, takže musíte mít započítaný ještě nějaký topný zdroj s nízkým faktorem primární energie nebo, který si bere energii z prostředí.

Autor: Jan Blažek
Datum: 24.08.2017 20:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125545
reakce na ...
Děkuji za výpočet.

Mohl bych ještě poprosit o vysvětlení, jak jste došel k jednotlivým částkám?

Jinak v domě mám ještě krbovou vložku v obýváko-kuchyni - plochou cca 1/3 domu. Dle PENB jsem prošel.

Děkuji.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 24.08.2017 21:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Stačí použít tento kalkulátor: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info , který zahrnuje i tepelné zisky. Dělám tam ještě nějaké drobné úpravy, co se spotřebičů v domě a účinnosti topného zdroje týká.

Autor: Jan Blažek
Datum: 24.08.2017 21:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125545
reakce na ...
Děkuji, ten používám také.

Myslel jsem, jestli nemáte nějaký jednoduchý přepočet.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 24.08.2017 21:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Existují zjednodušené vzorce pro náklady za vytápění dle TZ domu, jestli je chcete napsat, problém je ale v těch tepelných ziscích, které jsou hodně individuální a mají široké rozpětí, takže raději používám tu uvedenou kalkulačku. Co se týká spotřeby TV, tak při normové spotřebě 50 litrů na osobu a den vychází spotřeba na osobu cca 1 MWh za rok.

Autor: Jan Blažek
Datum: 25.08.2017 06:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125545
reakce na ...
Takhle mi to stačí, děkuji.

Autor: Jozef Homola
Datum: 24.08.2017 07:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
To jaké budou ztráty podlahovým vytápěním záleží především na tloušťce izolace a na ošetření tepelných mostů. Výpočty a modelace ve 2D prostoru dává poněkud jiné výsledky než zjednodušený výpočet 1D. Na obrázcích je ukázka pro představu o ročných ztrátách na m2. Samozřejmě záleží i na klimatické oblasti.

Autor: Jan Blažek
Datum: 24.08.2017 10:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125545
reakce na ...
Přiznám se, že Váš příspěvek nedokáži vyhodnotit.
Jde mi hlavně o parametr "Činitel teplotní redukce pro podlahu". Případně i názor, zda jsou vypočtená náročnost odpovídající zateplení. Případně zda se mi vyplatí jít do těch 20cm polystyrenu v podlaze.

Autor: Jozef Homola
Datum: 24.08.2017 10:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Zkuste se podívat na odkaz (str. 62)
http://www.fdyson.cz/prednasky_ke_stazeni/enb_cast_2.pdf
nebo zde
https://stavba.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-hruba-stavba/1223-tzb-2002-soucinitel-prostupu-tepla-vypis-z-revidovane-csn-73-0540-2-2002

Autor: Jan Blažek
Datum: 24.08.2017 12:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125545
reakce na ...
V pdf je také součinitel pro podlahu na zemině 0.4.

Energo specialista mi na můj dotaz napsal "Činitel teplotní redukce je vypočítán dle ČSN EN ISO 13370. Vámi uváděná hodnota 0,4 byla dle ČSN 73 0540, která však byla v minulosti novelizována. ".

Tak nevím.

Autor: Jozef Homola
Datum: 24.08.2017 13:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
http://biom.cz/upload/6e01d6d4c4835ec93cda508772f3bf6e/09-pravni-pozadavky-epbd.pdf
https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/11025/7250/1/Bakalarska%20prace%2C%20Denisa%20Olahova.pdf

Nechce se mne to procházet ale je tam někde napsané, že ve výpočtech ENB panuje pěkný zmatek (různé výklady), protože se jedná asi o 30 norem o celkovém počtu 1500 stran. Nicméně jsou výpočtové normy, které žádné redukční činitele nepoužívají.

Autor: Jan Blažek
Datum: 24.08.2017 13:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125545
reakce na ...
Rozumím.

Co ale praxe? Mám u své budovy měnit parametry zateplení? Je 15cm v podlaze dost, není 20cm už zbytečné?

Orientačně jsem si vypočetl ztráty na 4,5kW. Nejvíce je v tom větrání. Je to reálné? U této hodnoty ale nemůže být roční spotřeba na vytápění 16,5MW, jak mám v PENB.

Nebo se mýlím?

Autor: Jozef Homola
Datum: 24.08.2017 13:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Mohu Vám říci jen svůj názor. Co se týká podlahového topení, tak mám v adresáři asi tak 1000 stran celkem různých prací ze světa a tak bych mohl z tohoto pohledu hodnotit ale nechci.
Stručně mohu uvést jenom tolik. Bungalov má větší tepelné ztráty do země než barák jiného tvaru. 15 cm izolace je dosti pro ten případ, kdy se netopí podlahou. Situace se změní kdy se do podlahy (obecně do obálky) vloží podstatně vyšší teplota. Situace se mění taky v chladnější výpočtové oblasti a elektřina je "finančně háklivější" na nějaké dodatečné tepelné ztráty.

Autor: Lubomir Švarc
Datum: 24.08.2017 14:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Praxe-udělejte si podlahové topení,kde propálíte cca 8Mwh a pak si proveďte montáž klasického ústředního topení dle rady p. Homoly a ušetříte spoustu peněz na otopu.
Já mám např. pod topením ve stěnách 2cm polystyrénu,takže u mne by ta úspora byla daleko větší.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama