Dotaz na elektroinstalaci v novostavbě

Autor: Martin Jung
Datum: 26.09.2017 11:02
uživatel: 125089


Fotogalerie:

Dobrý den,
měl bych dotaz k elektroinstalaci v novostavbě. Nejsem elektrikář, byť mě to celkem zajímá a baví, takže jsem vše konzultoval, nicméně, mám pár dotazů na rozvržení. Celý objekt je připojen jističem 3x25A, který je umístěn v budce na kraji pozemku.

1) Hlavní přívod mám zakončen na jističi 3x20A, který slouží pro rozvody v obytných místnostech a dále přes 3F lištu druhý 3x20A jistič pro propoj do garážového rozvaděče (kabelem 5x4) a třetí 3x16A jistič pro sklokeramickou desku do kuchyně (5x2,5). Sklokeramika bude vestavná a napevno připojená. Z prvního jističe mám každou fázi vyvedenu do jednoho patra v rozvaděči. První a druhé patro (fáze) má 1F proudový chránič a jsou zde rovnoměrně rozházeny chráněné okruhy (pokoje a chodba podkorví - 2 okruhy, koupelna zásuvky- 1, koupelna světla - 1, myčka - 1, uživatelské zásuvky pro kuchyň - 2, dolní pokoje a chodby - 3 okruhy, pračka - 1). Na třetí fázi, bez chrániče mám světla v celém domě (3 okruhy) + světlo nad vchodem vně budovy (1 okruh), ledničku (vestavná, připojená k vyhrazené zásuvce). Na tuto nechráněnou fázi bych rád přidal i vestavnou troubu + mikrovlnnou troubu (taktéž vestavba ve vyhraněné zásuvce) a zásuvku pro plynový kotel (vyhrazená pouze pro něj). Kotel je ale umístěn v technické místnosti, kam možná v budoucnu umístím druhý sprchový kout. Ostatní zásuvky v technické místnosti jsou za proudovým chráničem, stropní světlo ne.

2) v objektu je tlaková kanalizace, 3F čerpadlo o příkonu 1,1 kW. Má vlastní dodanou rozvodnici s proudovým chráničem. Je problém, pokud jsem tento rozvaděč propojil s garážovým rozvaděčem kabelem 5x1,5? Jeho délka je cca 75 cm, kromě zakončení v rozvaděčíh je uložen ve zdi a je jištěn jističem 3x10A.

3) všechny venkovní zásuvky jsou za proudovým chráničem. venkovní světla (nad vchodem, garáží a terasou) ne.

Vzhledem k rovnoměrnému vytížení se u 1F rozvodů v garáži snažím využívat primárně 3. fázi.

Přikládám fotku hlavního rozvaděče, ještě tam chybí zmiňované 2 jističe pro trouby a plynový kotel.

je to takto v pořádku?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Martin Jung30.09.2017 06:57
Jan Odlas29.09.2017 18:03
Martin Jung29.09.2017 16:17
bob svaton29.09.2017 00:13
Zdenek Hejčl28.09.2017 23:40
Martin Jung28.09.2017 07:11
Tomáš Hluštík27.09.2017 21:44
Martin Jung27.09.2017 07:17
Tomáš Hluštík26.09.2017 23:26

Příspěvky
Autor: Jan Odlas
Datum: 29.09.2017 18:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100438
reakce na ...
Vážený pane,

sleduji vaše reakce na příspěvky a i přesto že se vám ostatní snaží poradit vy vždycky máte námitky ....... ale nešlo by to nějak jinak protože podle pravidel je to pro mne nevýhodné.... To na okraj.

V zásadě: revizní technik má ve vašem případě za úkol ověřit bezpečnost pevné instalace. Jak vám bylo již sděleno rozváděč je výrobek a jako takový podléhá právním předpisům což jsou i ČSN. V nich stručně řečenou je psáno, že výrobek vyrábí výrobce, zkouší ho předepsaným způsobem a vydává na něj osvědčení. Toto si vezme revizní technik a přiloží k revizní zprávě spolu s projektovou dokumentací. Pokud nechcete hrát podle pravidel, hrajte si podle svého na svou odpovědnost. Hodně štěstí....

Autor: Martin Jung
Datum: 30.09.2017 06:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125089
reakce na ...
Dekuji i Vam za nazor a preji hezky den.

Autor: Tomáš Hluštík
Datum: 26.09.2017 23:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109163
reakce na ...
Dobrý den.
Hlavní problém asi bude, že podle současné legislativy myslím už nemůžete ten rozvaděč dělat sám, potřebujete určité výpočty, výrobní štítek atd.
Takže můžete mít problém s revizním technikem.

Autor: Martin Jung
Datum: 27.09.2017 07:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125089
reakce na ...
Úplně tomu nerozumím. Myslíte výpočty právě pro rovnoměrné rozfázování? Tzn. aby se třeba na jedné fázi nesešla pračka, trouba, všechny zásuvky pro kuchyň a tak? A štítky čeho? Spotřebičů? Ty ještě nejsou ani vybrány, natož instalovány. Při zapojování jsem vycházel z toho, abych co možná nejrozumněji rozdělil budoucí zátěž mezi fáze. Věřím, že tohle dokážu odhadnout nejlépe, protože mám představu, co kde bude. Např. na uživatelských zásuvkách v kuchyni může být najednou celkem dost vysoce příkonových přístrojů (rychlovarná konvice, kavovar, toustovač), proto jsem levou a pravou část kuchyně rozdělil mezi dvě fáze. Ale možná chápu odpověď špatně.

Děkuji.

Autor: Tomáš Hluštík
Datum: 27.09.2017 21:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109163
reakce na ...
To co píšete je samozřejmost. Ale co třeba oteplení, zkratová odolnost atd.?
"Nově" je rozvaděč považován za výrobek a jako takový musí mít určité náležitosti a tomu odpovídající "papíry".

Já netvrdím, že je to ideální stav a rozumný elektrikář nedokáže sestavit rozvaděč - jen upozorňuji, na co můžete narazit při revizi.

Proto třeba někteří výrobci jističů nabízí možnost ověřit dané osazení konkrétního typu skříně vybranými přístroji a získat typový štítek.
Nechci dělat reklamu - uvedu třeba na vyžádání.

Zkuste si pročíst:


Bytové rozváděče a rozvodnice

Vraťme se ale k bytovým rozváděčům a rozvodnicím. Zde asi nastává nejvíce problémů, protože elektrikář nejspíše koupil nevyzbrojenou rozvodnici, na níž sice je označení CE, ale je většinou zkoušena bez výzbroje.

Elektrikář však osadí výzbroj podle požadavku svého, resp. požadavku zákazníka, a tak stvoří nový výrobek. Tím se stal výrobcem a musí splnit požadavky předpisů, tj. ČSN EN 60439-1 ed.2 a ČSN EN 60439-3 (35 7107). Musí vzít v úvahu, že se jedná o rozváděč nebo rozvodnici určenou k instalaci do míst přístupných laické obsluze a dodat rozváděč nebo rozvodnici typově zkoušenou (TTA). Co konkrétně je uvedeno v předmětu normy? Tato část normy obsahuje doplňující požadavky pro kryté distribuční rozvodnice typově zkoušené - TTA. V předmětu je uvedeno, že se týká rozváděčů a rozvodnic určených pro pevnou montáž v obytných budovách, v domácnostech nebo na jiných místech přístupných laické obsluze. Zařízení musejí být konstruována na střídavé napětí, jehož hodnota nepřesahuje 300 V proti zemi. Výstupní obvody obsahují jisticí zařízení, jehož jmenovité proudy nepřesahují 125 A u napájecích obvodů, resp. celkový vstupní proud do rozvodnice 250 A.

S tím si ale bohužel většina dodavatelů příliš hlavu neláme. Tuto část většinou vůbec nedodržují. Takže co dodají, naprosto neodpovídá požadavkům. V praxi to většinou vypadá následovně:

Elektrikář vezme nejdříve rozvodnici, do které se mu vejde požadovaný počet jističů, bez ohledu na další parametry. Dojde k tomu, že nezkontroluje proud rozvodnice, který je dovoleným proudovým zatížením (ale i další, viz níže). Jak mohou být kvalitně provedeny spoje, když pracovník sestavující rozváděč použije jako propojky vodiče, někdy dokonce různých průřezů? Pak se jedná spíše o bodově upevněné spoje než o spoje odpovídající normě a o jejich kvalitě podle ČSN 33 2000-6-61 čl. 611.3 v rámci kontroly spojů bychom si museli nechat jenom zdát. Už nikdo nepoučí obsluhu, že pracovník nemusel vše dobře utáhnout, že v počáteční fázi se mohou povolit i měděné spoje, a že je proto vhodné je zkontrolovat, podobně jak tomu bylo po montáži u hliníkových spojů podle dřívější ČSN 37 0606 (dnes již neplatné). Doporučuji proto zákazníkům, aby po šesti až osmi týdnech provedli kontrolu spojů, resp. nechali je provést nejpozději do šesti měsíců od montáže. (To se týká i ostatních obvodů, nejen rozváděčů.) V praxi se to osvědčilo jako rozumné opatření.

Zkratová odolnost zařízení často není řešena, vždyť předřazené prvky omezují zkratový proud na nějakou hodnotu, ale elektrikář, který sestavuje rozváděč, se ani nepodívá, s jakou zkratovou odolností osazuje jističe. Tak může dojít k tomu, že tyto jističe jsou zkratem poškozeny, protože ho nejsou schopny vypnout. Původní nízká cena za jistič se opět zákazníkovi nevyplatila. Snažme se všichni tyto nešvary, které nedělají dobré jméno našemu řemeslu, vymýtit.

Takový elektrikář je překvapen, když mu řeknete, že on musí zajistit provedení potřebných kontrol a zkoušek a vydat doklady potřebné k provozu takového zařízení v souladu s nařízením vlády č. 17/2003 Sb. a příslušnými normami (viz výše). Místo toho se na konci své práce samozřejmě ohání tím, že rozvodnice má značku CE. Ta ale s novým výrobkem, respektive s původním výrobcem, jak vidíme, nemá nic společného.

U některých bodů norem platných k rozváděčům a rozvodnicím se zastavím.

Asi bychom si měli ujasnit některé pojmy:

rozváděč nn - kombinace jednoho nebo více spínacích přístrojů nn spolu s přidruženým řídicím, měřicím, signalizačním, ochranným, regulačním zařízením atd., za jejíž úplné sestavení je odpovědný výrobce včetně všech vnitřních elektrických spojů, mechanických vazeb a konstrukčních částí;

typově zkoušený rozváděč (TTA) - rozváděč nn odpovídající stanovenému typu nebo sestavě bez odchylek od typového provedení, které mohou mít podstatný vliv na jeho vlastnosti, u něhož je prokázáno, že odpovídá této normě;

částečně typově zkoušený rozváděč (PTTA) - rozváděč nn obsahující uspořádání typově zkoušená i typově nezkoušená za předpokladu, že uspořádání typově nezkoušená jsou odvozena (např. výpočtem) od uspořádání typově zkoušených, která vyhověla příslušným zkouškám;

štítky - rozváděč musí mít jeden nebo více štítků s trvanlivým popisem umístěným tak, aby popisy byly viditelné a čitelné po instalaci rozváděče. Na štítku musí být minimálně uvedeno označení nebo ochranná známka výrobce, dále typové označení či identifikační číslo nebo jakékoliv jiné identifikační údaje, umožňující obdržet náležité informace od výrobce.

Mimo tyto údaje musejí být k dispozici další údaje o rozváděči, například pracovní napětí, izolační napětí, jmenovitý proud, zkratová odolnost, rozměry. Výrobce je považován za organizaci přebírající odpovědnost za úplný rozváděč.

To nehovořím o další průvodní dokumentaci, která má s rozváděčem být, například pokyny pro instalaci, provoz a údržbu, podmínky při přepravě, skladování a montáži.
Zkoušky

Snad se konečně blížíme alespoň k výčtu zkoušek, které je třeba provést. Jsou to jednak zkoušky typové, jednak kusové. V normě to je přehledně popsáno v tabulce 7. Jedná se o:

mezní hodnoty oteplení (bližší viz ČSN IEC 890 + A1 (357110);
dielektrické vlastnosti;
zkratovou odolnost;
účinnost ochranného obvodu;
vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty;
mechanická činnost;
stupeň ochrany krytem;
zapojení a elektrická funkce;
izolace, ochranná opatření;
izolační odpor.

U zkoušek rozvodnic a rozváděčů TTA je třeba dodržet stanovené pořadí zkoušek. Tyto zkoušky jsou rozděleny do tří samostatných sledů (najdete je v tabulce 7a ČSN EN 60439-3). Některé zkoušky jsou typové, jiné kusové.

Nejčastější závady zjištěné při kontrolách rozváděčů:

chybějící štítky nebo štítky se špatnými údaji (ČSN EN 60349-1 ed. 2 čl. 5.1);
špatné zhodnocení pracovních podmínek a tím použití nevhodného rozváděče (ČSN EN 60349-1 ed.2 čl. 6.1);
není dodrženo předepsané krytí (ČSN EN 60349-1 ed. 2 čl. 7.2.1);
není dodržena celistvost obvodu, resp. spoje (ČSN EN 60349-1 ed.2, čl. 7.4.3.1.1 a 7.4.3.1.5);
spínací přístroje, jisticí prvky nebo svodiče přepětí nejsou instalovány způsobem, aby nebyla narušena jejich správná funkce (ČSN EN 60349-1 ed. 2 čl. 7.6.2.2).

Závěr

Z toho plyne, že si elektrikáři často neuvědomují, že z výrobků, které mají řádné prohlášení o shodě, resp. značku CE, a byly řádně odzkoušeny a vyrobeny podle předepsaných postupů, lze udělat nebezpečný výrobek či zařízení. Je tedy vhodné kupovat již vyzbrojené rozvodnice, které jsou na trhu, a neprovádět na nich žádné úpravy, aby se z nich nestal nový výrobek, za který přebírá odpovědnost ten, kdo úpravu provedl. To znamená nezasahovat ani do jiných výrobků, byť máme jako revizní technici dojem, že neodpovídají zcela předpisům. Je třeba na tyto závady poukázat a vyžádat si úpravy ze strany dodavatele, resp. výrobce. Jinak dopadneme jako nejmenovaný revizní technik, který nechal vyměnit STOP tlačítko za hřibové a pak se divil, když firma řekla, že provedl nepovolenou úpravu a nyní ať záruky nese sám.

Autor: Martin Jung
Datum: 28.09.2017 07:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125089
reakce na ...
Děkuji Vám za zajímavý text. Přiznám se, že z něj mám rozporuplný pocit. Myslím si, že je jasné, že v tomto případě nejde nikomu o bezpečnost. Nevidím totiž absolutně nic nebezpečného na tom, pokud z certifikovaných, legálně zakoupených dílů složí celek amatér. Bezpečnost takovému dílu dodá právě profesionál (revizní technik), který dílo zhodnotí, posoudí a v případě zjištění nedostatků vydá jasná doporučení, co je potřeba odstranit, aby mohl k dílu vydat kladné stanovisko. V momentě jeho vydání je dílo zcela bezpečné. Naopak, pokud si pořídíte vystrojený rozvaděč s papírem, může se klidně jednat o šmejd, kde bylo certifikace dosaženo úplatky apod.

Smutno mi je také z toho, že dle výše uvedeného se z odborníka nejvyšší úrovně stáva obyčejný úředník, který v případě osazení dodaného, již hotového rozvaděče, pouze zkontroluje, že má příslušný papír.

Naštěstí (toho je důkazem toto i jiná odborná fóra), v praxi to takto nefuguje. Elektrické rozvody si běžně předělávají amatéři, případně běžní elektrikáři a nechávají si pak dílo odborně zkontrolovat a evidentně kontrolou prochází.

Našel jsem včera ještě jeden článek na podobné témá, kde autor jako příklad uváděl, že nelze složit si auto byt z originálních dílů doma. Není to pravda, pouze to vzhledem ke složitosti a finanční nákladosti, která je daleko vyšší než nákup hotového produktu, dělá jen minimum lidí (jako koníček). Není ale problém pro takové vozidlo získat homologaci a tudíž schválení pro provoz. Nehledě na to, že auta se běžně doma opravují a nebezpečí chybných oprav může mít podobné následky, jako chybné zapojení rozvaděče nn. S tím rozdílem, že na zapojený rozvaděč dostane laik revizi a v drtivé většině případů do něj nemusí několik let nikdo sáhnout.

Autor: Zdenek Hejčl
Datum: 28.09.2017 23:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105603
reakce na ...
Nedá mi to, než nereagovat.
Pokud k hotovému dílu, nebo instalaci přijde po nahození omítek, zhotovení obkladů, vymalování revizní technik a zjistí, že nebylo dodrženo nějaké doporučení normy.
Budete sekat a opravovat již hotové?
Pokud složíte rozvaděč z certifikovaných dílů, stále není doloženo výpočtem oteplení, nemusí být proveden na profesionální úrovni, nebo řemeslném provedení.
Výrobce rozvaděče ručí za provedení výrobku a můžete se na něm v případně problému hojit...
Pokud ho vyrobíte sám můžete se mlátit do hlavy.
Tento názor je cesta do pekla a nebo k úplatku, aby to bylo jako v pořádku....
Ano sebevrazi se věší, skáčou pod vlak, takže taky skočíte, nebo se pověsíte?
Dělá se to přece běžně....

Autor: bob svaton
Datum: 29.09.2017 00:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120077
reakce na ...
tak tohle je perla. "Elektrické rozvody si běžně předělávají amatéři, případně běžní elektrikáři a nechávají si pak dílo odborně zkontrolovat a evidentně kontrolou prochází."
co to je obycejny elektrikar? davate na stejnou uroven nymanda a osobu znalou?

Autor: Martin Jung
Datum: 29.09.2017 16:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125089
reakce na ...
O elektrikářích druhé kategorie se hovoří v citovaném článku.

Jinak děkuji za odpovědi.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 

Aktuální články na ESTAV.czTradiční český výrobce dveří CAG představí své novinky na veletrhu FOR HABITATNenechte si ujít to nejlepší z FOR HABITAT 2018 a přijďte již tento týden do Letňan!Moderní dům s tradičními prvky a velkou garážíV Chebu začala rekonstrukce kolejiště vlakového nádraží