Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

návrh obvodového zdiva

Autor: Petr Krátký
Datum: 22.10.2018 11:45
uživatel: 126844


Dobrý den, prosím Vás o názor na návrh obvodového zdiva.

Jde o 2podlažní dům a rádi bychom Porotherm 30 Profi a zateplení min 200mm Isover TF Profi.

Celkový koef prostupu tepla 0,13 (R 7,8) viz zde výpočet na TZB.

Jde nám o povrchovou teplotu zdiva (12,38 při +20/-13), nehrozí že se kondenzace dostane do cihly?

Jsou obavy z kondenzace zbytečné a bylo by možné jen tl. izolace 200mm? nebo doporučujete ještě vyšší (220mm)

Děkuejeme.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Karel Masek19.12.2018 19:26
Jiří Kubíček22.10.2018 13:10
Petr Krátký22.10.2018 13:05
Jiří Kubíček22.10.2018 12:18

Příspěvky
Autor: Karel Masek
Datum: 19.12.2018 19:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129255
reakce na ...
Osobně bych doporučil jako první vrstvu na odizolovaný základ či desku provést vrstvu - Pro dokonalé přerušení tepelných mostů

Izolační bloky z pěnového skla FOAMGLAS® PERINSUL

Způsob použití https://cz.foamglas.com/cs-cz/produkty/prehled-vyrobku-z-penoveho-skla-foamglas-a-prislusenstv/desky-z-penoveho-skla-foamglas

Zdění lze volit klidně z www.porfix.cz,levnější něž jiné materiály, ale i WWW.MEDMAX.CZ MEDMAX - úspora energie až 75%

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 22.10.2018 12:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den, podle mne se není čeho obávat:

Typ hodnocené konstrukce : Stěna
Korekce součinitele prostupu dU : 0.020 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2]
1 Omítka vápenoc 0.0100 0.9900 790.0 2000.0 19.0 0.0000
2 Porotherm 30 P 0.3000 0.1800 1000.0 800.0 10.0 0.0000
3 Isover TF 0.2000 0.0380 800.0 150.0 1.0 0.0000
4 Baumit ProCont 0.0020 0.8000 920.0 1400.0 18.0 0.0000
5 Omítka ETICS m 0.0020 0.8000 840.0 1550.0 20.0 0.0000

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te : -13.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 %

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní: i 1-2 2-3 3-4 4-5 e

tepl.[C]: 19.8 19.8 11.9 -12.8 -12.8 -12.8
p [Pa]: 1367 1301 262 193 180 166
p,sat [Pa]: 2312 2305 1397 202 202 201

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Množství difundující vodní páry Gd : 6.929E-0008 kg/m2s


Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č. 1

V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.

Nějaká drobná kondenzace, ale stejně vždy s kladnou bilancí zkondenzované a vypařitelné vodní páry by mohla hrozit u stěrky nebo omítky, kdybyste zvolil stěrku nebo omítku s vysokým difúzním odporem, na minerál byste měl volit materiály s malým difúzním odporem.

Autor: Petr Krátký
Datum: 22.10.2018 13:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126844
reakce na ...
Velmi Vám děkuji

co se týče KZS, tak jsem hledal až jsem našel na doporučení kolegy co pracuje na obnově památek tento systém
https://www.keim.com/cs-cz/produkty/zateplovani/aquaroyal-color/

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 22.10.2018 13:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Stěrek a omítek je hodně stačí se podívat na technické listy, jaký mají difúzní odpor a k čemu jsou vhodné. Nevím, za jakou cenu je ten systém v tom odkaze, ale na výběr je toho celkem dost a za rozumné ceny.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.