Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

OsmoDry.cz - funguje nebo jen vyhození peněz?

Autor: JAN Tkoč
Datum: 15.12.2018 00:05
uživatel: 129230


Dob­rý den, mám pro­blém s vlh­kos­tí ve star­ším ro­din­ném do­mě, nej­lev­něj­ší va­ri­an­ta zba­ve­ní se vlh­kos­ti je po­mo­cí fir­my Os­moD­ry.cz, kte­rá ga­ran­tu­je, že po při­po­je­ní "kra­bič­ky" se vlh­kost již do ne­mo­vi­tos­tí do­stá­vat ne­bu­de a po­stup­ně se sní­ží.

Ta­to "kra­bič­ka" však má svou ce­nu a to ne ma­lou, při­bliž­ně 50.000,- Kč.

Část­ka je to dob­rá, ovšem jen, po­kud pří­stroj oprav­du fun­gu­je. Tu­to část­ku za ně­co, co mi ne­po­mů­že po­cho­pi­tel­ně ne­chci vy­ho­dit.

Rád bych se ze­ptal pou­ze li­dí, kte­ří s tím ma­jí osob­ní zku­še­nost? Ná­zo­ry, bez zku­še­nos­tí pro­sím ne­piš­te, dě­ku­ji.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Pavel Wolf21.12.2018 09:37
Josef Nováček21.12.2018 08:41

Příspěvky
Autor: Pavel Wolf
Datum: 21.12.2018 09:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Ten kdo si to koupil asi nepřizná že se nechal napálit.

Autor: Josef Nováček
Datum: 21.12.2018 08:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125791
reakce na ...
Vyhazování peněz.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama