Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

Anuloid, nebo stačí propojka?

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 10.03.2019 09:16
uživatel: 124505


Přeji dobrý den. Chtěl bych se zeptat, v kterých situacích je potřeba použít anuloid , což je poměrně nákladné zařízení a kdy postačí normální propojka. Jedná se mi především o připojení kotlů na pevná paliva s ochranou zpátečky. Předem děkuji všem za jejich názory.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Petr Stoll12.03.2019 18:38
Josef Devátý12.03.2019 10:15
Jaroslav Dítě11.03.2019 20:19
Mirek Svejda11.03.2019 19:03
Petr Stoll11.03.2019 18:27
Mirek Svejda10.03.2019 21:42
Jaroslav Dítě10.03.2019 12:56
Mirek Svejda10.03.2019 11:58
Jaroslav Dítě10.03.2019 10:52
Jozef Homola10.03.2019 10:39
Jaroslav Dítě10.03.2019 10:11
Mirek Svejda10.03.2019 09:48
Vladimír Křen10.03.2019 09:29

Příspěvky
Autor: Petr Stoll
Datum: 11.03.2019 18:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100221
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4 obrázek č. 5 obrázek č. 6
Dobrý den, pane Dítě,
dovolím si k vašemu dotazu (tématu) vložit do diskuse několik důležitých informací, které jsem získal z projekčních podkladů pana Jiřího Ráže.
V příloze se můžete podívat dále na foto z programu "SUPERDIM TH," jehož autorem je také pan Ráž.
Možná jsem uvedl více informací, než jste požadoval (očekával), činím tak jen z důvodu, aby tyto informaci měli i dispozici i další diskutující.
Pokud s tím nesouhlasíte, mohu můj příspěvek smazat.


- anuloid (HVDT) u trojcestných směšovacích ventilů dělá totéž co čtyřcestná klapka. Tj. odděluje kotlový okruh od soustavy, hydraulicky i teplotně.
- Systém (tj. zdroj + soustava) má s HVDT dvě čerpadla (čerpadlo kotlového okruhu a čerpadlo soustavy.
- Čerpadlo kotlového okruhu pokrývá tlakovou ztrátu mezi kotlem a HVDT a čerpadlo soustavy pokrývá tlakovou ztrátu soustavy včetně trojcestného ventilu.
- HVDT je nutný tam, kde nesmí být přerušen průtok přes kotel, nebo podkročen minimální průtok kotlem.
- HVDT sice přihřívá zpátečku ze soustavy, ale u kondenzačních kotlů by měla být pod rosným bodem spalin i teplota přívodu, takže to snížení účinnosti kotle přihříváním zpátečky není tak hrozné.
- Systém bez HVDT sice "fungovat" může, ale funguje špatně. Vodu přes kotel by muselo honit čerpadlo soustavy a protože při směšování zůstává průtok soustavou konstantní, přes kotel se průtok mění a čerpadlo soustavy by muselo pracovat nejen s proměnným průtokem (vlivem TRV), ale i s proměnnou tlakovou ztrátou systému. HVDT tyto různé hydraulické podmínky v okruhu kotle vyrovnává.
- Další výhodou HVDT je, že výstupní teplota vody z kotle může být konstantní.
- Ano, 90/70 mám jak v místě zdroje, tak v místě rozdělovače, míchání na nižší teplotu začíná až za trojcestným ventilem.
- kotlové čerpadlo musí mít výtlačnou výšku rovnou maximální tlakové ztrátě kotlového okruhu.
- A s tím rozdílným množstvím vody v kotlovém okruhu a v soustavě je to také jinak. To je dáno směšovacími poměry. Všechny trubky (jak v kotlovém okruhu, tak v cestě A a v cestě B trojcestného ventilu) se dimenzují na maximální provozní průtoky, které jsou právě dány směšovacími poměry.
- v Superdimu není řešena konkrétní kotelna, zadány jsou jen maximální průtoky Gmax, které vycházejí ze směšovacích poměrů. A součet průtoků v cestě A a v cestě B může být pro účely dimenzování jiný než je průtok soustavou, protože se v cestě A dimenzuje na maximální (nikoliv reálný) průtok a v cestě B se také dimenzuje na maximální průtok. Kdyby měl součet průtoků v cestě A a v cestě B vždy souhlasit s průtokem soustavou, nemohly by ventily RV1 a RV2 být statické, vyvažovací, ale musely by to být regulační ventily s elektropohonem.
- HVDT by měl být v kotlovém okruhu vždy a vyvažovací ventil v kotlovém okruhu opět vyvažuje tlakovou ztrátu kotlového okruhu s výtlačnou výškou čerpadla kotlového okruhu. Na vertikální ose HVDT by měl být nulová bod, aby čerpadlo kotlového okruhu nepracovalo s čerpadlem soustavy (jsou zapojena v sérii) s různými tlaky při různém míchání. Pokud by okruh kotle a okruh soustavy nebyly vyvážené, pracovala by soustavy s různými diferenčními tlaky podle okamžitých poměrů směšování. To by mohlo vadit, pokud by RDT na patách nebyly navrženy správně.
-U trojcestných směšovacích ventilů a systémů (tj. soustava + zdroj) by HVDT měl být vždy. Ale HVDT je součástí okruhu zdroje, nikoliv soustavy, U vlastní soustavy (například napojené na CZT) HVDT není a dokonce být nesmí (vratná voda do zdroje by se ohřívala podobně jako u čtyřcestné klapky). Tak tedy - pro systém (soustavu + zdroj) se navrhuje buď čtyřcestná klapka, nebo trojcestný ventil + HVDT.
- Soustavy napojené na CZT na vstupu do objektu HVDT nemají. Mohou mít ale míchačku (ta se navrhuje většinou proto, aby soustava po zateplení objektu mohla pracovat se sníženými teplotami vody (soustava od pulzujícího vytápění přejde k výhodnějšímu plynulému vytápění) a současně lze čerpadlem míchačky upravit diferenční tlak pro soustavu.
- Pro návrh míchačky musejí být známy směšovací poměry (max.průtok v cestě A a max.průtok v cestě B), což bez správného vyprojektování celé soustavy zjistit nelze. Superdim při správném zadání vstupních dat tyto maximální průtoky v obou cestách určí. Míchačka pak může být buď zónová nebo centrální (z důvodu úspor investic).
- V cestě A prudí vždy proměnné množství a ne konstantní, které uvažuje při dimenzování.
- Jsou-li navíc teploty vody na primární straně míchačky vyšší než na sekundérní straně, tak v cestě A vždy proudí menší množství vody než ve zdroji (princip směšování).
- V jedné z příloh je ukázka návrhu centrální míchačky s proměnnými teplotami vody na primární a sekundární straně směšování (průběh teplot na primární straně musí poskytnout dodavatel tepla). Superdim určí i přesné parametry oběhového čerpadla pro soustavu, včetně nastavení nastavení vyvažovacího ventilu v případě běžného čerpadla. Pokud je čerpadlo elektronické (frekvenčně řízené), vyvažovací ventil na potrubí do soustavy být nemusí (požadované Q a H se nastaví přímo na čerpadle).

Autor: Mirek Svejda
Datum: 11.03.2019 19:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Pane Stoll, dík za souhrnné informace. Pokud jsem to pochopil, tak kotlový okruh je kotel, termostatický 3CV a čerpadlo zpět do kotle. Topný okruh je výstup 3CV, čerpadlo, radiátory a zpět zpátečka do kotle a propojka na výstup 3VC. Ta propojka je zde místo HDTV. Je to zřejmě realizované a otázka je jak moc vadí, že zde není HDTV. Podle mého názoru to nevadí nebo se jen nepatrně zhorší přesnost nastavení teploty na výstupu 3CV.

Autor: Petr Stoll
Datum: 12.03.2019 18:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100221
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4 obrázek č. 5 obrázek č. 6 obrázek č. 7 obrázek č. 8 obrázek č. 9
Dobrý den, "jak moc vadí, že zde není HDVT," jak píšete, záleží na různých okolnostech.

Pan Ráž uvádí:
"HVDT je nutný tam, kde nesmí být přerušen průtok přes kotel, nebo podkročen minimální průtok kotlem. "
Ve vašem případě jistě minimální průtok kotle zajistíte (je-li výrobcem kotle požadovaný), pokud dodržíte potřebné dimenze potrubí a hmotnostní průtoky.

, dále pak:
"Systém bez HVDT sice "fungovat" může, ale funguje špatně. Vodu přes kotel by muselo honit čerpadlo soustavy a protože při směšování zůstává průtok soustavou konstantní, přes kotel se průtok mění a čerpadlo soustavy by muselo pracovat nejen s proměnným průtokem (vlivem TRV), ale i s proměnnou tlakovou ztrátou systému. HVDT tyto různé hydraulické podmínky v okruhu kotle vyrovnává. "
Tuto podmínku pravděpodobně dodržíte, pokud budete mít na "propojce" instalované čerpadlo, které bude navržené na základě výpočtu tlakových ztrát kotlového okruhu. Pokud by tam čerpadlo instalováno nebylo, musel byste průtok zajistit samotížné, což by pravděpodobně vyžadovalo instalaci čtyřcestné armatury, avšak s tím rizikem, které uvádí pan Ráž.

Do přílohy ještě vkládám několik obrázků, pro vaši představu, jaký vliv má dimenze potrubí "propojky" na tlakové ztráty tímto úsekem OS.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 11.03.2019 20:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Děkuji za vysvětleni a vyčerpávající odpověď. Dovolím si k tomu svoji úvahu. Pro dokonalé tlakové vyrovnání je vhodný anuloid , t. j. propojení s minimalizováním tlakové ztráty s dostatečným průměrem. Pr běžné směšované okruhy postačí "propojení" stejnou dimenzí potrubí, jelikož se směšování provádí "na slepo" a dorovnává se podle teploty na výstupu ze směšovacího ventilu, nebo za nim. Ještě jednou děkuji všem zúčastněným.

Autor: Josef Devátý
Datum: 12.03.2019 10:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129833
reakce na ...
V případě použití jakékoliv propojky (tedy i anuloidu) rozhodují především vlastnosti čerpadel a škrtících prvků. Stačí pouze dodržet rychlosti proudění pod 0,6 m/s
Teplotní vztahy jsou poměrně složité. Nicméně dobře vypočítatelné a hlavně představitelné v souboru
kondenzace.kvalitne.cz/kks/anuloid.xlsx
Prostě zkoušejte. Má to výhodu. Nebouchne při tom výpočtu kotel :-)
Zkoušet v reálu je horší.

Autor: Mirek Svejda
Datum: 10.03.2019 09:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Anuloid se montoje v případech, kdy je v systému více regulovaných okruhů s čerpadly. Jednotlivé okruhy mají proměnné průtoky a je nutno nějak zajistit jejich vyrovnání. Jednoduše řečeno, je nutno zajistit, aby se čerpadla vzájemně nepřetahovala a nedocházelo k opačným tokům vody. V případě kotlů na pevná paliva je vhodnější použít akumulační nádrž. Jednak funguje stejně jako anuloid a také zvýší účinnost kotle a komfort topení.

Autor: Jozef Homola
Datum: 10.03.2019 10:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Doplním o případ, kdy je více zdrojů (kaskáda kotlů).

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 10.03.2019 10:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Pane Švejdo, právě vás jsem chtěl původně oslovit. Pro propojení jsem se rozhodl u jedné soustavy ne horské chatě, kde je zplynovací kotel a jeden rozsáhlý topná kruh. jednal se pouze o,z hlediska obsluhy, zjednodušení ovládání. Majitel AN v této fázi nechtěl. Původně byl kotel napojen přes čtyřcestný ventil. Ten jsme měnily za VTC ventil a zapojení s dvěma čerpadly. Topný okruh bez regulace. Jsou termohlavice a kotel je využit "na doraz". Vzhledem k tomu, že byl požadován rychlý náběh a VTC ventil, hlavně z počátku topení omezuje průtok a druhé čerpadlo by při tomto omezeném průtoku nedocílilo dostatečný tlak pr propláchnutí celé soustavy, tak jsme zvolili propojeni vratné vody s výstupem z kotle a to za kotlovým okruhem. Zajímal mě vliv použití pouhé propojky a nebo toho přesnějšího anuloidu na chod celé soustavy. je mi jasné, že anuloid dokáže tlakový rozdíl lépe vyrovnat, ale zda rozdíl mezi použitím té propojky a nebo anuloidu může znatelně ovlivnit funkci soustavy.

Autor: Mirek Svejda
Datum: 10.03.2019 11:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Proč jste vyhodili 4CV ? Jedno čerpadlo neutáhlo celý okruh ?
Anuloid je v podstatě jen propojka za dost vysokou cenu a v pěkném kabátku. V případě ocelových rozvodů si anuloid topenáři jednoduše svařili ze silnější trubky. Takže klidně, jen bych na tu propojku použil o stupeň větší dimenzi.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 10.03.2019 12:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Původně měla chata správce. Nový majitel ji prý kromě vlastního využití bude půjčovat i známým, kteří mají problém zatopit, natož upravovat průtok na čtyřcestném ventilu. Majitel tam elektronické ovládání nechtěl, tak jsme to řešili takto. Adex, nebo jiný regulátor a servo by jej přišlo určitě levněji.

Autor: Mirek Svejda
Datum: 10.03.2019 21:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Chápu, maximálně blbuvzdorný systém. Taky jsem jezdil na podobnou chatu. Byl tam obyčejný kotel na uhlí a příložný termostat pro spínání OČ. Ta propojka místo anuloidu by měla normálně fungovat. V nejhorším případě, pokud nebude stačit dimenze propojky se mírně zhorší přesnost VTC ventilu. Vzhledem k účelu by to nemělo ničemu vadit. Jde o to, že v 3CV tlačí na jednu stranu kuželky teplotní čidlo a z druhé strany pružina a zbytkový tlakový rozdíl. Ten mírně posune nastavení.

Autor: Vladimír Křen
Datum: 10.03.2019 09:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Je úplně jedno jak potrubní systém nazvete. Musí být pouze dimenzován na dostatečný průtok v každém průřezu. Kotlový okruh dá jiné množství než potřebuje radiátorový okruh hlavně při použití regulovaného kotle. Radiátorový systém je dimenzován na množství odpovídající jmenovitému výkonu při teplotním spádu 15-20stC. Tento průtok zajišťuje výměnu topné vody v každém místě - radiátory jsou zpravidla zapojeny paralelně.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 10.03.2019 10:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Ano, to mi je jasné. Anuloid je propojení s velkým průměrem z důvodu minimalizace tlakového rozdílu, kdežto to propojení se zpravidla dělá o stejném průměru, jako jsou hlavní potrubí. Jedná se mi o to, jestli rozdíl mezi těmito dvěma způsoby má vliv např ne obchvat kotlového čerpadla a termostatického ventilu.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.