Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

nosnost překladu - profilu I

Autor: Miroslav Jungmann
Datum: 08.08.2019 09:53
uživatel: 129845


Dobrý den,

buduji zastřešení - garážové stání přímo naproti vjezdu (pojezdové bráně) a potřeboval bych překlenout vzdálenost cca 6,1m. Výše uvedená vzdálenost se rozumí na osy podpěrných betonových sloupů, na kterých bude ležet budoucí překlad, který bude zároveň tvořit "pozednici " pro sedlovou střechu (sklon cca 30° z betonové krytiny), na které budou upevněny krokve v rozstupu cca 85cm. Překlad (pozednici) jsem zvažoval udělat z profilu IPN 200, případně IPE220. Uvažované zatížení překladu - profilu je cca 600kg/m délky. Chtěl bych Vás požádat o radu (propočet), zda je tento profil dostačující, či zvolit raději větší.

Předem děkuji za rady a informace.

Miroslav J

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jozef Homola24.09.2019 15:12
Miroslav Jungmann24.09.2019 08:00
Jozef Homola13.09.2019 15:06
Miroslav Jungmann13.09.2019 13:32
Jozef Homola08.08.2019 20:33

Příspěvky
Autor: Jozef Homola
Datum: 08.08.2019 20:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Kontroloval jsem na průhyb nosníky IPN 200 a IPE 220. Charakteristiky pro výpočet průhybu jsou tyto:

IPN 200
Wx=213 cm3
Ix=2140 cm4

IPE 220
Wx=252 cm3
Ix= 2770 cm4

Už z těto údajů které vstupují do výpočtu je vidět, že IPE 220 má hodnoty vyšší a bude více vzdorovat jak napětí, tak průhybu.

Pro zátěž 6 kN/m a volnou délku 5 900 mm vychází průhyb
IPN 21 mm
IPE 16 mm

Obvyklá doporučení pro překlady jsou L/400, to znamená 14,75 mm ale připouští se i L/350 a to už je hodnota 16,8 mm.
Nosník IPE 220 tuto podmínku splní. Napětí jsem neověřoval, protže při těchto průhybech se ještě materiál na mez kluzu nedostane.

Autor: Miroslav Jungmann
Datum: 13.09.2019 13:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129845
reakce na ...
Dobrý den,
velice Vám děkuji za zaslanou odpověď a výpočet nosnosti nosníku IPN200 a IPE220. Chtěl bych Vás požádat ještě o radu - informaci, zda bych mohl výše uvedené nosníky nahradit (smrkovým) dřevěným trámem průřezu 26x20cm, případně 30x20cm s tím, že by byl ulože vždy "na výšku". Zatížení cca 600kg/m a délka trámu cca 6m zůstávaji stejné. Předem děkuji za ochotu.
S pozdravem
Miroslav Jungmann

Autor: Jozef Homola
Datum: 13.09.2019 15:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Smazané, chyba ve výpočtu.

Kontrolní výpočet ukázal, že nosník ze smrkového dřeva 200x300 mm bude při zatížení 6 kN/m mít průhyb 26,3 mm na volné délce 5900 mm při použití modulu pružnosti 8 MPa.
Doporučené hodnoty leží u nosníků L/250 až L/150 a to by znamenalo 23,6 až 39 mm. Takže to leží v těchto mezích. Nosník 26 cm výšky už by kritéria nesplnil.

Autor: Miroslav Jungmann
Datum: 24.09.2019 08:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129845
reakce na ...
Dobrý den, velice Vám děkuji za výpočet a uvedené informace. Již se blíží termín realizace a zvažujeme, zda místo smrkového trámu 20x30 cm, (který bychom museli hoblovat) nevyužít KVH profil (případně dva sešroubované) tak, aby tvořili 240x160mm, délka totožná, případně lepený profil BSH 160x240mm, zda by neměl srovnatelnou nosnost jako trám při menším průřezu. Chtěl bych Vás požádat o informaci, zda by výše uvedené profily vyhovovaly, nebo jaký průřez (KVH / BSH) by bylo třeba použít, aby vyhověl..? Předem děkuji za ochotu a informaci.
S pozdravem
Miroslav Jungmann

Autor: Jozef Homola
Datum: 24.09.2019 15:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Nosník BSH 240 mm výšky a 160 mm šířky na max. průhyb nevyhoví i když má vyšší hodnotu modulu pružnosti. Bylo by to 40,7 mm při zátěží 6 kN/bm.
Výška nosníku je rozhodují neb figuruje ve třetí mocnině. Volnou délku jsem bral 5900 mm (mezi podpěrami. Pokud by se podařilo zkrátit volnou délku hodnoty budou příznivější.
BSH hranol je lepší a únosnější než KVH hranol. Je to lepené z více vrstev a tím jsou parametry způměrované, vyrovnané a méně náchylné na kazy ve dřevu.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama