Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

nosnost překladu - profilu I

Autor: Miroslav Jungmann
Datum: 08.08.2019 09:53
uživatel: 129845


Dobrý den,

buduji zastřešení - garážové stání přímo naproti vjezdu (pojezdové bráně) a potřeboval bych překlenout vzdálenost cca 6,1m. Výše uvedená vzdálenost se rozumí na osy podpěrných betonových sloupů, na kterých bude ležet budoucí překlad, který bude zároveň tvořit "pozednici " pro sedlovou střechu (sklon cca 30° z betonové krytiny), na které budou upevněny krokve v rozstupu cca 85cm. Překlad (pozednici) jsem zvažoval udělat z profilu IPN 200, případně IPE220. Uvažované zatížení překladu - profilu je cca 600kg/m délky. Chtěl bych Vás požádat o radu (propočet), zda je tento profil dostačující, či zvolit raději větší.

Předem děkuji za rady a informace.

Miroslav J

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Mirek Sima10.04.2020 21:25
Jozef Homola10.04.2020 18:06
Mirek Sima10.04.2020 17:16
Josef Vavra10.04.2020 12:50
Jozef Homola10.04.2020 11:35
Josef Vavra10.04.2020 11:24
Jozef Homola10.04.2020 10:48
Josef Vavra10.04.2020 10:09
Mirek Sima09.04.2020 08:49
Jozef Homola24.09.2019 15:12
Miroslav Jungmann24.09.2019 08:00
Jozef Homola13.09.2019 15:06
Miroslav Jungmann13.09.2019 13:32
Jozef Homola08.08.2019 20:33

Příspěvky
Autor: Jozef Homola
Datum: 08.08.2019 20:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Kontroloval jsem na průhyb nosníky IPN 200 a IPE 220. Charakteristiky pro výpočet průhybu jsou tyto:

IPN 200
Wx=213 cm3
Ix=2140 cm4

IPE 220
Wx=252 cm3
Ix= 2770 cm4

Už z těto údajů které vstupují do výpočtu je vidět, že IPE 220 má hodnoty vyšší a bude více vzdorovat jak napětí, tak průhybu.

Pro zátěž 6 kN/m a volnou délku 5 900 mm vychází průhyb
IPN 21 mm
IPE 16 mm

Obvyklá doporučení pro překlady jsou L/400, to znamená 14,75 mm ale připouští se i L/350 a to už je hodnota 16,8 mm.
Nosník IPE 220 tuto podmínku splní. Napětí jsem neověřoval, protže při těchto průhybech se ještě materiál na mez kluzu nedostane.

Autor: Miroslav Jungmann
Datum: 13.09.2019 13:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129845
reakce na ...
Dobrý den,
velice Vám děkuji za zaslanou odpověď a výpočet nosnosti nosníku IPN200 a IPE220. Chtěl bych Vás požádat ještě o radu - informaci, zda bych mohl výše uvedené nosníky nahradit (smrkovým) dřevěným trámem průřezu 26x20cm, případně 30x20cm s tím, že by byl ulože vždy "na výšku". Zatížení cca 600kg/m a délka trámu cca 6m zůstávaji stejné. Předem děkuji za ochotu.
S pozdravem
Miroslav Jungmann

Autor: Jozef Homola
Datum: 13.09.2019 15:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Smazané, chyba ve výpočtu.

Kontrolní výpočet ukázal, že nosník ze smrkového dřeva 200x300 mm bude při zatížení 6 kN/m mít průhyb 26,3 mm na volné délce 5900 mm při použití modulu pružnosti 8 MPa.
Doporučené hodnoty leží u nosníků L/250 až L/150 a to by znamenalo 23,6 až 39 mm. Takže to leží v těchto mezích. Nosník 26 cm výšky už by kritéria nesplnil.

Autor: Miroslav Jungmann
Datum: 24.09.2019 08:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129845
reakce na ...
Dobrý den, velice Vám děkuji za výpočet a uvedené informace. Již se blíží termín realizace a zvažujeme, zda místo smrkového trámu 20x30 cm, (který bychom museli hoblovat) nevyužít KVH profil (případně dva sešroubované) tak, aby tvořili 240x160mm, délka totožná, případně lepený profil BSH 160x240mm, zda by neměl srovnatelnou nosnost jako trám při menším průřezu. Chtěl bych Vás požádat o informaci, zda by výše uvedené profily vyhovovaly, nebo jaký průřez (KVH / BSH) by bylo třeba použít, aby vyhověl..? Předem děkuji za ochotu a informaci.
S pozdravem
Miroslav Jungmann

Autor: Jozef Homola
Datum: 24.09.2019 15:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Nosník BSH 240 mm výšky a 160 mm šířky na max. průhyb nevyhoví i když má vyšší hodnotu modulu pružnosti. Bylo by to 40,7 mm při zátěží 6 kN/bm.
Výška nosníku je rozhodují neb figuruje ve třetí mocnině. Volnou délku jsem bral 5900 mm (mezi podpěrami. Pokud by se podařilo zkrátit volnou délku hodnoty budou příznivější.
BSH hranol je lepší a únosnější než KVH hranol. Je to lepené z více vrstev a tím jsou parametry způměrované, vyrovnané a méně náchylné na kazy ve dřevu.

Autor: Mirek Sima
Datum: 09.04.2020 08:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109779
reakce na ...
Dobrý den,
mohl bych též požádat o posouzení, zda by stačil 2x nosník IPE 200 (L=4,1m) pro otvor o světlé šířce 3,5m (tedy uložení na každé straně 0,3m) a rovnoměrně rozloženým zatížení do max. 6tun (počítáno i se sněhem). Případně zda je třeba použít nosníky IPE 220. Děkuji moc.

Autor: Josef Vavra
Datum: 10.04.2020 10:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132279
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
JEDEN profil IPE-200 dle ČSN425553 délky 3500mm na podpěrách má při rovnoměrném zatížení 6 tun (1714 kg/m) maximální napětí 137 MPa a průhyb 8,26 mm. Pro kontrolu při bodovém zatížení uprostřed váhou 3 tuny (30000N) je maximální napětí stejné - 137 Mpa a průhyb 6,65 mm.
Z těchto hodnot již snadno odvodíte i kontrolní měření. Například osoba 80 kg prohne nosník o 6,65*80/3000= 0,177 mm.
Jaké maximální napětí si můžete dovolit najdete například v
https://e-konstrukter.cz/prakticka-informace/hodnoty-mezi-pevnosti-kluzu-unavy-a-dovolenych-napeti-pro-ocel
Počítáte krátkodobé namáhání, proto by ve Vašem případě měl vyhovět jeden nosník. Nesmíte zapomenout na prostor pro průhyb.

Autor: Jozef Homola
Datum: 10.04.2020 10:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Na první pohled chyba. 6 tun není 1714 N/m.

Autor: Josef Vavra
Datum: 10.04.2020 11:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132279
reakce na ...
Díky za všimnutí. Chtěl jsem napsat 1714 kg/m (17140 N/m) Ve výpočtu je to správně.

Autor: Jozef Homola
Datum: 10.04.2020 11:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Jenže výpočet se dělá na dovolené namáhání (napětí) při ohybu.

Běžný nosník má udané
Mez pevnosti 320 až 410 MPa (kolaps)
Mez kluzu 108 až 210 (trvalá a nevratná plastická deformace)

pro n=1,5 až 2 (pružná deformace)
Statický ohyb dovolený 100 až 135 Mpa
Míjivý ohyb 85 až 115 Mpa
Střídavý ohyb 65 až 86 MPa

Podle mne nosník nevyhoví v dovoleném napětí.

Autor: Josef Vavra
Datum: 10.04.2020 12:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132279
reakce na ...
Podle mě vyhoví, protože těch 130 Mpa je počítáno jako maximální zatížení sněhem. Běžné zatížení bude podstatně menší. Z odkazu
http://www.snihnastrese.cz/normove-zatizeni-snehovych-oblasti/
vidíme, že délka té (nejspíš ) garáže by musela být minimálně 320 kg/m2 + 50kg/m2 střecha = 370 kg/m2 a délka garáže vychází 1714/370 * 2 =9,4 m. A devítimetrovou garáž asi pán nemá a nebo má přinejmenším traverzu ještě uprostřed. Aby měl menší podélné trámy.
Prostě je to o komplexním výpočtu, za který lze při dostatečných znalostech i finančně ručit.
Toto jsem si prošel díky „šikovnému“ projektantovi. Navrhl mi střechu, která by při prvním sněhu spadla. (6 m krokve 180 x 100 bez podpěry pro betonové tašky)

Autor: Mirek Sima
Datum: 10.04.2020 17:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109779
reakce na ...
Děkuji za rozbor mého problému.

Ještě jsem to zatížení sečetl a bylo by to do 4t. Prvotní odhad byl poměrně nadsazený.

Jedná se o okno přízemního domku. Půvoně mělo být 3m, nyní 3,5m, kde už Porotherm nedělá překlady a typ s dobetonováním nám tam výškově nevychází a tak řeším pomocí "íček".
Okno by bylo by pod vazníkovu střechou - délka protilehlých zdí pro uložení vazníku je 10,5m, tedy vždy počítám polovinu zatížení střechy pro daný otvor.

Zde jsem počítal plochu (3,5x10,5)/2 = 18,3m2
50kg/m2 střecha
100kg/m2 sníh
30kg/m2 SDK podhled atd
Celkem 180kg/m2 ...... 18,2x180=3294kg

Zatížení půdy harampádím v pruhu šíře cca 2m, kde je uváděno max 100kg/m2 .. plocha (3,5x2)/2= 3m2 tedy 300kg

Konstrukce vazníkové střechy cca 300kg

Celkové zatížení překladů nad otvorem by tedy bylo cca do 4000kg. (ještě bude samozřejmě žel. bet. věnec, ale beru jej jako ztužení nad překladem)

Každopádně pokud vyhoví IPE200 pro 6t, tak pro 4t asi problém už nebude. Jak jsme uvedl, počítám tam dát "íčka" dvě.

Ještě jednou moc děkuji za pomoc.

Autor: Jozef Homola
Datum: 10.04.2020 18:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
(p. Sima)
Vy máte vícero možností jak splnit podmínku dovoleného napětí pro zátěž 4000 kp.
To už je menší hodnota a pro daný ohybový moment vyhoví každý nosník, který má průřezový modul větší jak 145 cm3. To platí pro případ materiálu o nějakém středním dovoleném napětí 1200 kp/cm2 (120 MPa) pro ocel 11343. Toto lze pokrýt i nosníkem s lepším materiálem, když nebude vyroben z ocele 11340 ale třeba 11500. Má to ale tu drobnou nevýhodu, že pevnější materiál více vydrží do plastického stavu ale se prohne stejně jak ten materiál s menší pevností.
Lepší je použít dva nosníky ale "I" ne IPE.
Nosníky I mají o něco lepší hodnoty "Wo". Kupříkladu I140 má Wo=82 cm3 a když bude 2x, tak je to 164 cm3 a spolehlivě s rezervou splní podmínku dovoleného napětí.
Jiná varianta s materiálem nosníku oceli 11500 a střední dovolené napětí 1800 kp/cm2 potřebuje aby nosník měl průřezový modul jenom Wo=97 cm3. Tuto hodnotu spolehlivě už splní i nosník I160 s průřezovým modulem Wo=117 cm3 nebo i nosník IPE s Wo=109 cm3. Z toho plyne asi tolik, že je dobré sledovat i druh materiálu z kterého je profil válcován.
Když tedy budou 2, tak stačí I 140 z nejběžnější oceli jako je 11343 nebo 11368 nebo 11373 a bude tam i malý průhyb.

Autor: Mirek Sima
Datum: 10.04.2020 21:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109779
reakce na ...
Děkuji za podrobnou odpověď a vysvětlení.
Uvažoval jsem právě "IPE" podle toho, co jsem se díval do prodejen s hutním materiálem, kde je průřez subtilnější, čímž je potřeba v porovnání s "I" vyšší hodnota. Vzhledem k modulu zdiva výšky 250mm mi přišlo lepší dát vyšší nosník a i s širší stojnou pro snadnější dozdění.

V obchodě s hutním materiálem mají popis, že se jená o konstrukční ocel, tedy asi bude to zcela základní.

Nicméně, pokud jsem z podkladu obchodu pochopil správně, tak průřezový modul je značen jako "Wx" a u IPE 160 je 109cm3, tedy 2x109 = 218cm3.
Což by bylo super a to nejen při manipulaci oproti původní uvažovanému překladu IPE 200.

Děkuji moc za radu a přeji pěkné velikonoční svátky.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama