Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

hranice kanalizační přípojky

Autor: Luboš Svoboda
Datum: 27.11.2019 00:25
uživatel: 131335


Dobrý den.
Dovolil bych si vás požádat o radu, kdo je odpovědný za údržbu kanalizační přípojky za hranicí mého pozemku, v části než se přípojka připojuje do hlavního řadu.
Každou zimu se nám stává, že se nám ucpe kanalizační přípojka za hranicí naše pozemku, v části pod veřejným chodníkem, v úseku než se kanalizační potrubí připojí do hlavního řadu. Jak je toto připojení realizováno netuším, nemovitost jsem zakoupil v roce 2014. Pracovníci provozovatele kanalizace po nás chtěli za vyčištění peníze. Mají na to nárok, nebo když dojde k ucpání přípojky za hranicí našeho pozemku, měli by případné vyčištění provádět na své náklady? Předem velice děkuji za vaši odpověď.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jan Šimek01.12.2019 09:21
zdeněk Žabička28.11.2019 16:55
Libor Kniezek28.11.2019 11:39

Příspěvky
Autor: Jan Šimek
Datum: 01.12.2019 09:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129304
reakce na ...
Předpokládám, že jste vlastníkem kanalizační přípojky a s provozovatelem kanalizace máte uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod. O tom, co je kanalizační přípojka a jaké povinnosti má její vlastník, je uvedeno v § 3 zák.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů. Opravu a údržbu kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel kanalizace ze svých provozních prostředků. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, jak je uvedeno v § 34 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích.
Uvádíte, že kanalizační přípojka se zanáší pod veřejným chodníkem. Co je příčinou, je možné zjistit jen kontrolou stavu potrubí. Tu by měl provést provozovatel v rámci údržby. Opravu provede na své náklady pouze tehdy, kdy se bude jednat o bodové porušení kanalizace, zprůchodnění v případě prorůstání kořeny stromů apod. Opravou jde o udržení funkčního stavu v původní životnosti. V ostatních případech ji musí provést na své náklady vlastník.
Vyčištění přípojky jednou za několik let bych považoval za činnost provedenou v rámci údržby. Protože k tomu dochází každou zimu, požádejte provozovatele o provedení kontroly nejen části kanalizační přípojky nacházející se pod veřejným prostranstvím, ale i na svém pozemku s tím, že část nákladů uhradíte. Je dobré vědět v jakém stavu se přípojka nachází. Do provedení opravy, kterou podle provozovatele budete muset provést na své náklady, bude požadovat za vyčištění úhradu.
Úprava spočívající v zajišťování opravy a údržby vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které jsou veřejným prostranstvím, byla přijata z důvodu zajištění ochrany veřejného zájmu, bezpečnosti osob, dopravy, veřejného pořádku atd. O tom, zda ji provede, bude záležet jen na provozovateli kanalizace.

Autor: zdeněk Žabička
Datum: 28.11.2019 16:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101170
reakce na ...
Dobrý den,
je nutno zjistit, komu přípojka patří. Máte smlouvu o předání přípojky správci veřejné kanalizace? Pokud ne, tak je přípojka celá Vaše resp. toho, kdo její zřízení zaplatil

Autor: Libor Kniezek
Datum: 28.11.2019 11:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127631
reakce na ...
Dobrý den.
Toto definuje zákon o vodovodech a kanalizacích a tam je, ověřte si, č. § si nevzpomenu, ale je to u definice co je to kanalizační přípojka, uvedeno, že její část ve veřejném prostranství opravuje na své náklady provozovatel kanalizačního řadu.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama