Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Izolovat stropy při izolaci střechy až k hřebenu?

Autor: Robin Janiga
Datum: 05.12.2019 09:46
uživatel: 131278


Dobrý den,
Realizujeme rekonstrukci podkroví a jako tepelná izolace střechy bude použita stříkaná měkká pěna. Nastříkána bude na nadezdívky a šikminy střechy, mezi krokve a pod krokve, až k hřebeni. Síla 24cm, kde 12cm mezi krokve a 12cm pod krokve. Pro upřesnění je složení střechy, od interiéru (krokve, deskový záklop, hydroizolační střešní fólie, latě, kontralatě a plechová krytina).
Prosím o radu jak vyřešit zateplení stropu mezi vytápěným podkrovím a nevytápěnou ale izolovanou pochozí půdou. Stropy jsou stávající ve složení, od obývané místnosti (malta na rákosu, deskový záklop, stropní trámy se vzduchovými mezerami mezi nimi, horní deskový záklop, betonová mazanina cca 5cm).

V diskuzích jsem se dočetl o řešení pro trámový strop mezi vytápěným a nevytápěným prostorem. Navrhované řešení použití parozábrany ať už na strop ve vytápěné místnosti nebo na podlahu nevytápěného prostoru s vrstvou izolace mezi trámy nebo do deskového roštu v případě požadavku na pochozí půdní odkládací prostor.
Jak je to ale když bude půdní prostor zateplen (pěna až k hřebeni)? Když nepoužiji do stropu nic, nebo jen parozábranu, bude přes strop zbytečně vytápěn prostor půdy a dost možná na parozábraně bude kondenzovat vlhkost. Není pak třeba lepší nestříkat hřeben ale jen šikminy a stropy?

Jen doplním, že parozábranu plánuji dát na šikminy a stropy tak aby tvořila navazující celek.
Děkuji za názory.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jiří Kubíček05.03.2020 21:56
Robin Janiga05.03.2020 21:51
Jiří Kubíček05.03.2020 20:57
Robin Janiga05.03.2020 20:33
Jiří Kubíček05.03.2020 15:53
Robin Janiga05.03.2020 09:25
Robin Janiga08.12.2019 19:59
Jiří Kubíček08.12.2019 19:07
Robin Janiga07.12.2019 13:16
Jiří Kubíček07.12.2019 12:29
Robin Janiga07.12.2019 11:12
Jiří Kubíček06.12.2019 16:00

Příspěvky
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 06.12.2019 16:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, nevím co máte přesně za deskový záklop - bednění na krokvích, předpokládám, že buď prkna nebo OSB desky, a co přesně za pojistnou fólii (tedy snad to je difúzní pojistná fólie a né nic parotěsného), ale i tak je předpoklad, že je to z venkovní strany buď difúzně "přivřené" nebo úplně uzavřené. Ať už platí cokoli, tak měkká PUR pěna má velice malý difúzní odpor, takže v interiéru musí být velice dobře provedená parozábrana, nejlépe s instalační mezerou, aby nebyla narušena vruty.

Co se týká té půdy ve špičce domu, tak jak z hlediska TZ, tak i z hlediska difúze je lepší zateplit šikminy a strop obývaného prostoru, než to zateplovat až po hřeben a nedávat do stropu žádnou izolaci.

Autor: Robin Janiga
Datum: 07.12.2019 11:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131278
reakce na ...
Dobrý den,
jen potvrdím Vaše předpoklady. Záklop na krokvích je tvořen deskami s dilatačními spárami 3-6mm a pojistná fólie je paropropustná a umožňuje odpařování vlhkosti z konstrukce. Provedení parozábrany počítám s variantou s instalační mezerou. Ať už při jejím umístění do šikmin tak pod stropem nad SDK podhled.
Souhlasím že by ideální bylo provést zateplení šikmin a stropu, nicméně z technických důvodů kdy musím rekonstrukci provést ve dvou etepách a jednom výjezdu dodavatele PUR pěny to nejde. Polovina půdního prostoru je totiž obývaná. Proto volíme variantu nastříkání komplet střechy což lze nehledě na etapizaci stavebních prací. Na stropech v půdním prostoru teď jsou rozložené pásy minerální vaty takže nevznikne zbytečný výdaj s dvojitým zateplováním. Pokud to takto udělám, je z hlediska zateplení rozdíl v tom když rozložím vatu do nového dřevěného roštu na stávající strop (betonovou mazaninu na deskách) a zaklopím prkny nebo odstranit betonovou mazaninu, prknový záklop, vatu dát mezi stropní trámy a opět zaklopit? V obou případech bude parozábrana na stropě v podkrovních místnostech.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 07.12.2019 12:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, můžete to zateplit až do hřebene a zároveň dát ještě nějakou izolaci do toho stropu, parozábrana by ale měla být v šikminách a stropu obývané části. V té špičce bych pak dal pod izolaci třeba jen OSB desky a zajistil odvětrání té špičky. Jak uděláte to zateplení stropu, je jen na vás, možné jsou obě popsané varianty, jen by to zateplení mělo navazovat na zateplení šikmin jdoucí až k hřebenu.

Autor: Robin Janiga
Datum: 07.12.2019 13:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131278
reakce na ...
Fotogalerie:
Moc děkuji za rychlou reakci. Poprosím ještě o jednu radu ohledně navázání zateplení štítové zdi a šikmin střechy. Štítová zeď, sousedící s venkovním prostorem, má dvě tloušťky. Uprostřed je vyzděná na celých 30cm, jedná se o obývaný pokoj. Z obou stran pak přiléhají půdní odkládací prostory, ktéré budou předělány na obytné. V těchto krajích má štítová stěna 15cm. Plánuji ji dozdít YTONGem do ucelených 30cm a celou štítovou zeď zateplit z venkovní strany (EPS, desky minerální izolace apod.). Pro ilustraci jsem nakreslil obrázek plánované realizace. Mám ovšem obavu z možné kondenzace v místě styku šikmin a štítové zdi. Jestli ta nebude fungovat jako tepelný most. Že by chlad prošel zdí a obešel stříkanou izolaci šikmin i vnější izolaci štítové zdi, ochlazoval pak parozábranu a na ní by se srážela voda. Pokud to tak bude fungovat, lze to nějak eliminovat?

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 08.12.2019 19:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, v těch rozích, kde na sebe nenavazují izolace různých konstrukcí samozřejmě nějaký tepelná most bude. Vy ale budete zevnitř na těch kritických místech štít zateplovat pomocí ytongu. Přičkovka o síle 15 cm má asi 3x horší izolační vlastnosti než klasická izolace, ale pořád to bude jako kdybyste zevnitř dal cca 5 cm izolace, což značně ten tepelný most eliminuje, i když přímo v tom rohu nějaký zůstane. Osobně bych třeba z toho větší obavy neměl, ale jestli chcete mít klid na duši, tak to můžete udělat tak, že do toho rohu místo klasického ytongu dáte ytong multipor, který podobnou lambdu jako klasická izolace a pak dál od rohu můžete pokračovat ytongovou příčkovkou. Pravděpodobně by ani nevadilo, kdyby se do toho rohu dal 15 cm silný EPS.

Autor: Robin Janiga
Datum: 08.12.2019 19:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131278
reakce na ...
Dobrý den, moc děkuji za konstruktivní rady.

Autor: Robin Janiga
Datum: 05.03.2020 09:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131278
reakce na ...
Dobrý den pane Kubíčku, nechci zakládat zbytečné nové vlákno, proto navazuji na původní.
V rámci výše zmíněné rekonstrukce je potřeba provést SDK předstěnu před štítovou zeď. Ta je vyzděna klasicky pálenými cihlami na šířku 15cm a se třemi podpěrnými sloupky vyzděnými na 30cm. Zeď je přilepena na sousední, vyšší dům, v úrovni jeho 1 NP, takže sousedí s vytápěným prostorem. Předpokládám že není nutné tento prostor řešit z hlediska zateplení a difúze vodních par, ale spíše z hlediska akustického. První otázka je, je vyloženě nutné a účelné prostor mezi štítovou zeď a SDK předstěnu nějak vyplňovat (vata, pěna nebo EPS)?
Pokud ano, tak narážím na problém s uchycením parozábrany. Ta bude na přilehlých šikminách izolovaných stříkanou pěnou. Obecně se má parozábrana ukončit přilepením na zdivo (štítovou zeď, příčku apod.). Ale co v případě, že bych prostor vyplnil minerálem nebo pěnou? Zde by bylo potřeba umístit i parozábranu po celé ploše štítové zdi, už jen z důvodu napojení parozábrany ze šikmin?
Nejvíce se mi zamlouvá řešení použitím EPS tloušťky 15cm + 5cm na eliminaci tepelných mostů sloupků. Povrch EPS by se v místě připevnění parozábrany ještě natáhl lepidlem aby šla přilepit tmelem.
Je tato myšlenka uchycení parozábrany možná? Případně který postup by jste považoval za ideální.

Děkuji za Vaši odpověď.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 05.03.2020 15:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Pokud je jistota, že stěna bude sousedit s trvale vytápěným a obývaným prostorem, pak není potřeba řešit ani parozábranu ani velkou sílu izolace, ale bylo by dobré vyřešit akustiku, tedy v tomto případě především vzduchovou neprůzvučnost. Pěna ani EPS toto nevyřeší, to jsou materiály se špatnými akustickými vlastnostmi. Je potřeba to vyřešit pomocí nějaké minerální izolace, kterou bych dal minimálně mezi ty 30 cm silné cihelné sloupy. Není tedy potřeba řešit ani parozábranu ani tepelné mosty. Jestli ale hrozí že kdekoli za tou štítovou zdí nebude vytápěný prostor nebo se časem topit přestane, pak by bylo dobré řešit jak zateplení těch zesílených sloupů, tak instalaci parozábrany po celé štítové stěně, ale stále bych zůstal i minerální izolace, protože ani EPS ani stříkaná PUR pěna nemají dobré akustické vlastnosti.

Autor: Robin Janiga
Datum: 05.03.2020 20:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131278
reakce na ...
Je pravda ze sousední dům je dvoupatrový a 1 NP je komplet po celé šíři opraveno k obývání, nicméně sousedka bydlí pouze v přízemí. Takže se dá předpokládat že nahoře je topení nastaveno pouze na temperovani. Zkoušel jsem tuto konstrukci v programu Teplo a při teplotě do 10 stupňů u souseda se kondenzace neobjevovala. Ale vyloženě myšlenku použití parozábrany nezavrhuji. Myslím že stačí obyčejná, dobře udělaná. Budou tam totiž ložnice a dětský pokoj, podle mě nic s vysokou mírou zdroje vlhkosti. Ještě Vás poprosím zda máte zkušenosti s tím na jaké materiály se dá parozábrana ukončit. Předpokládám, že na parobrzdné materiály jako EPS nebo OSB to jde běžně.. Navrhujete použít minerál, ať už jen z důvodu akustiky, ovšem jak v tomto případě napojit parozábranu že sikmin na zateplený štít? Napadá mě pouze ukončení parozábrany na holou štítovou zeď a následně přiložit minerál.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 05.03.2020 20:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Temperování by zas tolik nevadilo, když bude teplotní rozdíl mezi místnostmi malý, je to v pořádku, pokud ale vy budete topit na třeba 22°C a u sousedky bude třeba jen kolem 5°C, pak to může být problém. Nad 10°C už je to úplně v pořádku. V případě, že byste tu parozábranu použil, měla by být spojena s parozábranou v šikminách nebo ve stropě, co se týká zdiva a jiných materiálů, existují různá speciální lepidla na parozábrany nebo velice dobré lepící pásky na parozábrany.

Autor: Robin Janiga
Datum: 05.03.2020 21:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131278
reakce na ...
Moc děkuji za názory. Asi tu parozábranu použijí ať nemusím přemýšlet zda sousedka topí či nikoliv. Ohledně těch ukoncovacich materiálů jsem myslel třeba případ mineralu na sikminach, minerál na štítu a parozábrana jen na sikmine. Pak parozábranu ze sikminy k minerálů samotnému neuchytim. To už raději ke zdivu štítu nebo samotné sádrokartonové predstene. I když myslím sem tady někde četl že k sádrokartonu se neuchycuje. Ale vlastně proč ne, paropropustnost v tom asi roli nehraje (omítka, zdivo, OSB, všechny lépe či hůře prodyšné).

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 05.03.2020 21:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Jde o to, aby vám někde v konstrukci nevzniklo místo, kde parozábrana bude chybět. Prostě ty parozábrany jednotlivých konstrukcí musí na sebe navazovat.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama