Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

kanalizacni a vodovodni pripojka

Autor: Pavel Kolar
Datum: 15.05.2020 12:25
uživatel: 132488


Fotogalerie:

Dobrý den, mám možnost koupit dům v Praze. Jedna se o maličký dům 50m2 na pozemku 190m2. Dům byl původně jako vejminek, takže nemá ani vodovodní ani kanalizační přípojku - vše řešeno pres sousední dům. Rád bych si zřídil vlastní přípojku, na stavebním uřade me poslali na PVK - tam mi poslali zakres (příloha) kde vede voda a kanalizace. Teď chtějí at si seženu projektanta a vypracuje dokumentaci, nechce se mi platit 8tis za dům abych pouze věděl zda mě pripojí když dům ješte neni a možná ani nebude můj. Jde mi o to zda existuje možnost že me nepřipojí? Existuje nějaká cesta jak to zjistit bez placení projektanta? Máte někdo zkušenost prosím? Volal jsem na PVK ale bez dokumentace mi neřeknou nic. Případně na koho se obrátit a s kým to řešit. Děkuji.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Pavel Kolar15.05.2020 22:41
Josef Navrkal15.05.2020 18:59

Příspěvky
Autor: Josef Navrkal
Datum: 15.05.2020 18:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129699
reakce na ...
Zákon o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb.

§8 Práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace

(5) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci a dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vody a čistit odpadní vody, pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti těchto zařízení. Připojení vodovodní nebo kanalizační přípojky a uzavření smlouvy o dodávce pitné vody nebo odvádění i čištění odpadních vod nesmí být podmiňovány vyžadováním finančních nebo jiných plnění. Náklady na realizaci vodovodní přípojky na vodovod nebo kanalizační přípojky na kanalizaci hradí osoba, které je umožněno připojení. Materiál na odbočení přípojek a uzávěr vodovodní přípojky hradí vlastník vodovodu nebo kanalizace.

Vyhláška o technických požadavcích na stavby 268/2009 Sb.

§6 Připojení staveb na sítě technického vybavení
(1) Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní zdroj nebo vodovod pro veřejnou potřebu a rozvod vody pro hašení požárů a zařízení pro zneškodňování odpadních vod, sítě potřebných energií a na sítě elektronických komunikací.
(3) Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné. V opačném případě je nutno realizovat zařízení pro zneškodňování anebo akumulaci odpadních vod.

(4) Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek (dále jen "srážkové vody"), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné množství se řeší vhodnými technickými opatřeními. Odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací.


Nevím, zda budova má či nemá vlastní číslo popisné (viz katastr) a zda to může mít vliv na zřízení vlastních přípojek (spíše myslím, že ne). U vodovodní a kanalizační přípojky se mluví o připojení pozemku nebo stavby. Správci venkovních sítí obvykle napojení umožňují.
Vodovodní a kanalizační řad je veden v ulici před domem, budou-li povoleny zemní práce, napojení by nemělo být technickým problémem. Výškovou polohu domu a kanalizačního řadu je třeba ověřit. Venkovní kanalizace bude zřejmě pouze splašková, srážkové vody pak bude potřeba zasakovat na vlastním pozemku.

Autor: Pavel Kolar
Datum: 15.05.2020 22:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132488
reakce na ...
Moc dekuji za odpověď, dům stoji na samostatném pozemku a má č. popisné, jedná se o lokalitu Praha-Kbely a na stavebním úřadě říkali něco o Stop stavu přípojek na kanalizaci, to mě dost vyděsilo, v pondělí jdu na PKV a doufám že mi budou schopni odpovědět zda připojí nebo ne i bez technické dokumentace. Doufám, že stop stav se tyka pouze nových projektů a že staré stavby připojí. Druhá věc je že kanalizace je sice 10m od pozemku ale přes silnici a to doufám že nebude problém.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama