Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Průměrný součinitel prostupu tepla

Autor: Kristyna Frickova
Datum: 01.07.2020 15:10
uživatel: 132733


Dobrý den,

pro našeho zadavatele plánujeme stavbu průmyslové haly. Ke stavebnímu povolení byl zpracován PENB. Obvodové konstrukce byly navrženy tak, aby byly splněny požadavky pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. I přes nezvykle vysoké tloušťky izolace, byl požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla jen velmi těsně dodržen.

U haly jsou naplánovány průmyslová vrata. V PENB jsou tato vrata zohledněna s činitelem prostupnosti tepla U = 1,2 W/m²K. Tuto kvalitu dosahují pouze sekční vrata. Z konstrukčních a technických důvodů je ale nyní možné vsadit pouze rolovací vrata, která jsou na trhu dostupná v nejlepším případě s U = 2,7 W/m²K. V PENB ale aktuálně není žádná rezerva, která by umožňovala činitel prostupnosti tepla vrat zvýšit. (Velký počet vrat má za důsledek, že v součtu zabírají podstatnou plochu obálky budovy. Tepelná izolace u ostatní stavebních konstrukcí je momentálně už tak silná - 24cm stena, 34 cm strecha, 16cm podlaha -, že se efektivně nedaří vykompenzovat horší tepelnou propustnost vrat)

Jaké jsou zde možnosti, když sekční vrata nepřipadají v úvahu a rolovací nedosahují požadované kvality?

Jak se toto řeší u jiných průmyslových staveb? Český standard je ohledně tepelné izolace pro průmyslovou halu z mého pohledu neskutečně přísný. Zde musí být nějaký způsob, jak zohlednit rolovací vrata (s hodnotou 2,7 W/m²K). Pro našeho stavebníka je jednoduše nepředstavitelné, že v ČR lze průmyslovou halu jen sotva vybavit rolovacími vraty.

Neexistují alespoň nějaké výjimky na základě ekonomičnosti nebo technické proveditelnosti?

Předem mockrát děkuji za reakce k tématu

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Andy Bonde
Datum: 03.07.2020 08:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120053
reakce na ...
Dobrý den,
pokud budou jednotlivé konstrukce zjednodušeně navrženy na 0,7 násobek požadované hodnoty Un,20 tak bude splněn požadavek na Uem. Např. pro stěnu vychází U 0,21, pro střechu 0,17, pro podlahu 0,32, výplně otvorů 1,1-1,2... pokud máte jednotlivá U lepší, tak by to na hraně vycházet nemělo (ještě do hry vstupuje přirážka na lineární vazby).
Norma 730540-2, bod 5.2.6 vyjímečně připouští nedodržení normového U (pro dveře to je 1,70), avšak musí to být odborně zdůvodněno a zároveň je však nutno dodržet splnění Uem.
Toto vše platí pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou 18-22°C.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama