Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Má pokles spotřeby GJ vliv i na nižší spotřebu dílů "tepla" ???

Autor: Jaromír Kreml
Datum: 09.11.2020 15:30
uživatel: 133307


Zajímá mě, zda pokles spotřeby TE na vytápění má vliv i na nižší spotřebu dílů "tepla" v bj ?! Vysvětlím proč mě to zajímá.

Na základě dlouhodobé evidence a přehledů o spotřebě dílů "tepla" jsem už v roce 2016 zjistil, že nám naše účetní firma - po zateplení domu v roce 2014 - vyúčtovala za rok 2015 podivuhodné rozdíly v přepočtených dílech.

Zatímco za rok 2014 nám bylo na základě odečtených dílů a koeficientů roku 2014 přepočtem vyúčtováno o 2 534 dílů méně než naměřených - což dělalo snížení o 21,83 %, tak za rok 2015 se nám naopak odečtené díly přepočtem zvýšily o 2 611, tedy o 27,15 %. Stejně tomu tak bylo i za roky 2016 - 2019.

Tyto podivuhodné rozdíly byly způsobeny změnou hodnot polohových koeficientů směrem nahoru, které nám svévolně provedla firma provádějící odečty dílů !!! To, že k tomu neměla žádné právo a že přitom porušila pravidla ARTAVu, nikoho z naší účetní firmy - bytového odboru města - nezajímalo a dodnes nezajímá !!!

Tímto svévolným postupem tato firma značně ovlivnila jak odečtené díly, tak především výši přepočtených dílů !!! Konkrétně v případě naší bj máme od roku 2015 - místo aby nám dle původních koeficientů byly účtovány přepočtené díly v průměru o 22 % nižší, tak nám jsou účtovány přepočtené díly v průměru o 27 % vyšší !!!

Ty koeficienty byly svévolně změněny všem bj v našem domě !!! Proto se tyto machinace a podvody projevují na přepočtených dílech všech bj v našem Sv a tímto podvodem, který vstupuje do konečného rozúčtování nákladů za topení v každé bj, se nám všem zvyšují náklady za vytápění našich bytů - což bylo cílem svévolně změněných koeficientů !!! Podle mých propočtů na základě vyúčtování a faktů dvou bj to dělá v průměru necelých 6 000 Kč na bj a rok.

K přesnému zjištění výše rozdílů v účtovaných přepočtených dílech a přepočtených dílech dle původních koeficientů z roku 2014 si potřebuji ujasnit zda - když na základě faktů dochází k prokazatelnému poklesu TE na vytápění po zateplení domu o asi 26 % -, tak zda by se také počty odečtených dílů měly analogicky snížit o stejnou výši.

K této otázce mě přivedla fakta o tom, že výše odečtených dílů za celý dům za rok 2015 - po zateplení domu v r. 2014 - se nesnížila v souladu s poklesem spotřeby TE ve výši 29,49 %, ale jen o 17,76 %.

K mým pochybnostem o určitých machinacích a dokonce i nesprávně účtovaných odečtených dílech mě vede nejen svévolné provedení změn koeficientů, ale také další svévolné jednání dané firmy, která rovněž svévolně bez vědomí a souhlasu našeho shromáždění Sv přepočítává - navíc - zkresleně a podvodně naše odečtené díly, a ty poskytuje naší účetní firmě, která je bez jakéhokoliv ověření vezme jako tzv. "hotové podklady" a dle nich provede konečné rozúčtování nákladů na jednotlivé bj !!!

Dalším faktem vedoucím k mým pochybnostem patří také to, že po zateplení domu jsou nám účtovány vyšší odečtené díly - asi o 1/3 -, což vede k tomu, že jsou nám pak následně účtovány o více jak 100 % vyšší přepočtené díly, než nám byly účtovány před zateplením domu !!!

O určitých konkrétních podvodech pak svědčí i to, že naší účetní firmě nestačily přemrštěně vysoké přepočtené díly a tak si je navíc ještě svévolně - v letech 2016 - 2019 - navyšovala o dalších 23 - 40 000 dílů !!! Což považuji za neskutečnou drzost a aroganci !!!!!

Proto se potřebuji dopočítat reálných faktů a k tomu potřebuji znát zda odečtené díly nám účtované jsou skutečně správné a zda - příp. jak - v jaké výši by se měl tento pokles spotřeby TE projevit po zateplení domu ve snížení spotřeby dílů ?!

Já se na základě logické úvahy domnívám, že ano, že by se měl projevit ve stejné výši jako pokles spotřebované TE, protože přece došlo k zateplení domu a tím i ke snížení možností úniku tepla z bj i celého domu !!! A když poklesla spotřeba TE, pak by se ten pokles přece měl projevit i na nižší skutečné spotřebě naměřených dílů.

Je mě jasné, že to jaká byla výše skutečně naměřených dílů za celý dům i za jednotlivé bj, bychom měli znát !!! Ale naši "moudří a vysoce zodpovědní" předsedové výboru Sv vše zařídili tak, že my vlastníci bj neznáme ani stavy odečtených dílů, ani nevidíme faktury za teplo a vodu ..., takže se vše dozvídáme až z vyúčtování ..., ale nemáme žádnou možnost si cokoliv ověřit !!!

O předložení skutečně odečtených dílů v bj však budete předmětnou firmu žádat.

Za Vaše názory a případně poznatky a zkušenosti Vám předem děkuji.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Josef Vavra
Datum: 18.11.2020 16:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133495
reakce na ...
Fotogalerie:
Na otázku jsem odpověděl v jiném vlákně
https://forum.tzb-info.cz/148398-jaka-muze-byt-odchylka-od-vypoctene-spotreby-gj-dle-penb/vsechny-prispevky#text41
Z Vašich dat se dá vysledovat za poslední čtyři roky vynikající souvislost mezi skutečně naměřenými díly a odběrem energie v GJ domu. Vztah 1 GJ = 380 jednotek platí s odchylkou několika procent.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama