Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: MMR o novém rozúčtování nákladů na teplo v domě

Autor článku: Ministerstvo pro místní rozvoj
Plné znění článku: MMR o novém rozúčtování nákladů na teplo v domě
Anotace článku: O rozúčtování nákladů za teplo za rok 2016.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Individuální vytápěníLukáš Čeřovský24.02.2017 00:17
Nová metodika přinese více problémůKarel Žák19.02.2017 22:01
Nový Metodický pokynPetr Patočka09.02.2017 00:53
méně svobody občanům!Karel Srdečný08.02.2017 09:47
Stanovisko k tiskové zprávěJosef Patočka07.02.2017 08:02

Příspěvky
Předmět: Individuální vytápění
Autor: Lukáš Čeřovský
Datum: 24.02.2017 00:17 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 119363
reakce na ...
Dle mého názoru taková vyhláška škodí centrální výrobě tepla. Vypadá to, že nejjednodušší je individuální vytápění plynem nebo elektřinou v každém bytě. Každý zaplatí podle toho co má na svém plynoměru nebo elektroměru. Žádné dohadování, korigování, prahování, stropování a čekání na společné rozúčtování...

Předmět: Nová metodika přinese více problémů
Autor: Karel Žák
Datum: 19.02.2017 22:01 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 117917
reakce na ...
Současná nová úprava rozúčtování tepla pro vytápění má ke spravedlnosti hodně daleko. Dá se souhlasit pouze s úpravou spodního limitu z 60 % na 80 % od průměru zúčtovací jednotky. Výše horního limitu 100 % od průměru při stanovení základní složky mezi 50 % až 30 % je nepřiměřeně vysoká a není pravdou, že takové vyšší spotřeby dosahují výhradně Ti, co plýtvají teplem a neumí šetřit. Pokud bydlíte v krajním bytě pod střechou, v přízemí či máte kolem sebe volné či neužívané byty, kde se netopí, případně byty, kde mají vypnuté topení, protože mají tepelné zisky s okolních bytů a pokud navíc ještě nemáte zateplený dům, tak největší rozdíly jsou právě v těchto případech. Samozřejmě hodně uživatelů taky neumí větrat, mají trvale otevřené větračky. Ale jak mohu ovlivnit spotřební složku svým chováním, pokud je to způsobeno chováním neboli užíváním bytu okolních uživatelů /vlastníků/ bytů, případně špatným stavem domu či nedostatečnou otopnou soustavou. I když při nulovém náměru indikátoru naúčtuji 80 % tepla od průměru takovému uživateli, kdo zaplatí ten rozdíl ? Ten kdo neuměl šetřit a plýtval, když musel vyhřívat i sousedy ? A co takový byt, kde je vypnuté topení a ještě dotyčný špatně větrá ? Kdo zkontroluje správnost vyúčtování, kdo zkontroluje správnost nastavení koeficientů. Uživatel bytu jen těžko, protože i odborná veřejnost se neshodla. O tom svědčí dodatečná aktualizace metodického pokynu MMR k rozúčtování tepla z 31.1.2017, který jen těžko může být právně závazným dokumentem, když zákonný předpis má hrubé nedostatky a nectí ani fyzikální zákony . A to už máme podle něho rozúčtovávat za rok 2016 a přitom nám někdo tvrdí, že nelze zpětně měnit pravidla. Všichni se diví, a doplatí na to obyčejní lidé, kteří nemají šanci to zkontrolovat. Možná, že někdo ušetří, ale na úkor koho ? MPO s MMR neodvedlo dobrou práci a máme se na co těšit.

Předmět: Nový Metodický pokyn
Autor: Petr Patočka
Datum: 09.02.2017 00:53 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100130
reakce na ...
Škoda, že ve článku nezazněla informace, že byl vydán nový metodický pokyn, který se od původního liší.

Původní metodický pokyn: http://www.vipa.cz/download/metodicky-pokyn-tepl_14_1_16.pdf

Nový Metodický pokyn: http://www.vipa.cz/download/metodicky-pokyn-tepl_31_1_17.pdf

Rozdíl v textu: https://draftable.com/compare/ciFyXHieSJMZxNck

Předmět: méně svobody občanům!
Autor: Karel Srdečný
Datum: 08.02.2017 09:47 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 104174
reakce na ...
Stát zakázal lidem dohodnout se mezi sebou, jak si rozdělit platby za teplo. Co zakáže příště?

Předmět: Stanovisko k tiskové zprávě
Autor: Josef Patočka
Datum: 07.02.2017 08:02 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 115792
reakce na ...
Tisková správa MMR k rozúčtování úhrady za vytápění vychází zejména z problematiky „Měření tepla prostřednictvím kalorimetrů a indikátorů vytápění a rozúčtování vytápěcích nákladů domu na jednotlivé byty“. V této pro laického čtenáře jednoduché a srozumitelné větě se však skrývá nespočet různých přístupů a různých výkladů jak technického, ekonomického a právního zaměření. V posledním období povinného instalování měřidel, nebo indikátorů se vyrojila řada „odborníků“, kteří zasvěceně píší články, pořádají semináře, vypracovávají odborné analýzy, navštěvují jednání poslanců i senátorů, glorifikují směrnice EU, případně zatracují jakékoliv snahy o zainteresování konkrétního uživatele bytu na vytápěcích nákladech domu.

Předmětem našeho diskuzního příspěvku je pouze několik zásadních poznatků, získaných při více než 20-ti letém výzkumu na Technické univerzitě v Liberci a majících vztah k uvedené tiskové zprávě MMR. Úvodem je nutno říci, že jde o porovnání výsledků z výzkumu v 70 tých letech v tehdejší SRN, které byly později převzaty do EU a výzkumu na TU Liberec v 80 tých letech. Pro orientaci bude systém náměru a výpočtu EU označován normou ČSN EN 834, systém podle TU Liberec bude označován MDM VIPA (Modifikovaná Denostupňová Metoda s indikátory Vnější Integrační Poměrová měřidlA).

Překročení přípustných rozdílů v nákladech na vytápění :

U indikátorů ČSN EN 834:
vyhl. č. 372/2001 Sb. ±40% průměru
vyhl. č. 269/2015 Sb. -20%, +100% průměru
podle asociace ARTAV je více než 50% náměrů nepoužitelných

U MDM VIPA jsou náměry použitelné v celém rozsahu. U více než 3 milionů rozúčtování se nevyskytl, ani nemohl vyskytnout nulový náměr a náměr přesahující reálné hodnoty. U všech je použit náměr získaný z indikátorů. Rozúčtování by bylo stejné i při mezích ±nekonečno.

Zasklená lodžie:
ČSN EN 834:
Nepřihlíží se k individuálně provedeným úpravám (lodžie, výměna oken, atd.)
Nedoporučuje se používat dodatkové zdroje tepla – nedodržení spodní hranice.

MDM VIPA:
Plně respektuje individuální úpravy.
Umožňuje přitápění dodatkovým zdrojem tepla, aniž by bylo započítáváno.

V obou případech není možné odhlasovat si vlastní způsob rozúčtování. Je možné odhlasovat si typ indikátoru a metodu rozúčtování.

Rozdíl mezi základní a spotřební složkou:
Základní složka charakterizuje náklady neovlivnitelné uživatelem bytu. Spotřební složka charakterizuje náklady ovlivnitelné uživatelem bytu. Podíl je dán podílem společných ploch v domě a součtovou plochou bytů. Nesmí být zneužíván k odstranění chybných náměrů indikátorů podle ČSN EN 834. Uvedené problémy zřejmě nejsou způsobeny vyhláškou, ale použitým typem indikátorů a metodou zpracování výsledků.

Ing. Jiří Melnikov STP-Územní centrum Liberec
Ing. Petr Novotný, CSc. Technická univerzita Liberec
Doc. Ing. Josef Patočka, CSc. VIPA CZ s.r.o. Liberec

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama