Diskuse ke článku: Jsou ještě vyvažovací ventily potřebné?

Autor článku: Ing. Miloš Bajgar
Plné znění článku: Jsou ještě vyvažovací ventily potřebné?
Anotace článku: Jako soudní znalec se s nevyhovující funkcí otopného zařízení setkávám poměrně často. Co je těmto zařízením společné? Chybějí vyvažovací ventily. Není tak možné posoudit, zda napojené koncové jednotky mají dostatečný průtok, který by zajistil přenos nezbytného výkonu od zdroje tepla do koncových jednotek.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Pár drobnostíJiří Ráž21.02.2017 22:47
Re: Právní závaznost noremTomáš tom21.02.2017 11:32
Právní závaznost noremJan Košner20.02.2017 22:25
Nesplnitelnost vyhlášky č. 193/2007 Sb.David Šotkovský20.02.2017 07:44

Příspěvky
Předmět: Pár drobností
Autor: Jiří Ráž
Datum: 21.02.2017 22:47 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100809
reakce na ...
Dobrý večer,

článek předkládá čtenářům, že výsledek uvedeného vzorečku pro Kv je 1,73 , že komparace naměřeného průtoku s projektovanou hodnotou je v dynamických soustavách možná a že v celé soustavě má být konstantní teplotní spád vody 20 K (tudíž, že správný průtok je 0,24 kg/s).
Bohužel, nic z toho není pravda. V rámci korektnosti je nutno přiznat, že lepší je navrhnout otevřenější ventil s menší světlostí, než ventil větší světlosti s menším zdvihem kuželky (s menší hodnotou nastavení). Důvodem je, že ventily se vyrábějí s přípustnou výrobní tolerancí Kvs +/-10% při plném zdvihu kuželky a při nižším zdvihu kuželky vliv výrobní tolerance roste. Projektant nemůže vědět, jakou odchylku výrobní tolerance bude mít instalovaný konkrétní ventil, proto se projektuje s hodnotou Kvs +/-0% a nedoporučuje se volit ventil, u kterého by požadovaná hodnota Kv byla rovna Kvs (ventil se zápornou výrobní tolerancí by pak nepropustil požadované množství vody).
V současné projektové praxi se už pracuje s korigovanými průtoky při zachování shodné střední teploty vody v tělesech (tlakové ztráty potrubí i požadované hodnoty průtokových součinitelů Kv jsou podstatně přesnější) a postupy uvedené v článku se už nepoužívají.

Hezký večer

Předmět: Právní závaznost norem
Autor: Jan Košner
Datum: 20.02.2017 22:25 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 103866
reakce na ...
Dobrý den,
dovolil bych si zásadně nesouhlasit s tvrzením, že údaje normy jsou závazné ve všech případech. Technické normy mají obecně v českém právním systému zásadně doporučující, tedy nikoli závazný charakter. Právně závaznými se stanou až tehdy, stanoví-li tak příslušný právní předpis.
Jiná otázka je, jak má normální člověk zjistit, na kterou normu je v české právní džungli zrovna aktuálně nějaký odkaz...

Předmět: Re: Právní závaznost norem
Autor: Tomáš tom
Datum: 21.02.2017 11:32 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 103641
reakce na ...
Souhlas. Navíc by taková norma na kterou se odkazuje právní předpis měla být veřejná.

Předmět: Nesplnitelnost vyhlášky č. 193/2007 Sb.
Autor: David Šotkovský
Datum: 20.02.2017 07:44 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 116890
reakce na ...
Dobrý den,

dovolím si nesouhlasit s některými Vašimi výroky. Požadavek vyhlášky č. 193/2007 Sb., konkrétně § 7, odst. 6, který uvádíte je nesplnitelný a jedná se o jakýsi přežitek z dob obyčejných otopných soustav bez vyvažovacích armatur. Dnešní soustavy jsou termické a dynamické, tedy nejedná se o obyčejnou cirkulační smyčku s rozdělenými průtoky, jako tomu bylo kdysi. V dnešních otopných soustavách (se všemi regulačními a vyvažovacími procesy) se každou minutu mění průtok. Opravdu by mě zajímalo jak Vy, jako soudní znalec přijdete na stavbu a změříte jmenovitý průtok např. na stoupacím potrubí.

Nezměříte jej ani náhodou. Jediná možnost kdy by jste naměřil průtok správný a tedy pro komparaci se jmenovitým, je stav kdy nastane venkovní projektovaná teplota, veškeré místnosti by musely být bez tepelných zisků (na ty reagují čidla v termostatických hlavicích a udávají tedy přesný zdvih kuželky pro pásmo proporcionality 2K, který dodávají jako podklad výrobci pro své termostatické ventily a jím odpovídající hodnoty kv ve vztahu k číslu přednastavení) a ve všech místnostech by musela nastat projektovaná teplota a tedy správný zdvih kuželky na hlavici a jemu odpovídající průtok na tělese (který byl projektován), potažmo na celé stoupací větvi.

Tudíž ano my známe jmenovitý průtok ve výpočtovém - projektovaném stavu. Ale nelze jej změřit u dynamické soustavy, což jsou všechny soustavy s omezovači průtoku ve formě termostatických ventilů s hlavicemi. Jedinou šancí je aktuálně přesně zjistit teploty vzduchu v místnostech, tím přiřadit přesné zdvihy kuželek na termostatických ventilech, stoupačku vypočítat a zjistit aktuální průtok stoupačkou a poté i celou soustavou. Tyto aktuálně vypočtené hodnoty pak lze okamžitě měřit a srovnávat na vyvažovacím ventilu osazením měřícího zařízení. Ale v čase o několik minut později už spočtený průtok nemusí platit – např. začalo svítit slunce a vznikají tepelné zisky, které opět mění zdvih kuželky a tedy i průtok. Proto jsou to soustavy dynamické – neustále se mění průtok. Proto tenhle požadavek vyhlášky je nesplnitelný.
Jen pro pořádek uvedu, že sundáním hlavic z termostatických ventilů již neplatí projektovaný průtok tělesem, jelikož neplatí kv hodnoty přednastavení, které platí pouze pro pásmo proporcionality 2K a tedy s nasazenou hlavicí. Opět nelze změřit projektovaný ani nelze porovnávat aktuální průtok vůči hodnotě správného průtoku, kterou neznáme, jelikož jsme porušili projektované kv hodnoty na ventilech.

Ještě by mě zajímalo, jak do Vašeho výpočtu hodnoty kv vstupují parametry? Možná by nebylo na škodu zapsat výpočetní vztah a pak teprve dosadit parametry. Z Vašeho výpočtu netuším, jak jste došel k hodnotě kv = 1,72. Tato hodnota vyjde pouze při tlakové ztrátě armatury cca 25,5 kPa. Takže odkud se vzaly 3 kPa také netuším.

Když už jsme u těch vyvažovacích ventilů, tak výrobci udávají jejich odchylku, která může být i 10% od projektovaného průtoku, jak píšete ve svém článku. I když ventil navrhnete s vysokým zdvihem kuželky, stejně je tam chyba kolem 5 %. To je jen další důkaz nesmyslného požadavku ve vyhlášce č. 193/2007 Sb.

Tudíž mít ke své právnické práci podklady zadarmo ještě neznamená, že budou správné.

Hezký den.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 

Aktuální články na ESTAV.czRoudnice nabídne pozemky na stavbu domů v centru městaBudování nejvyšší stavby světa jde zatím podle plánuVelký jarní úklid se chystá již za měsíc, letos i s Gabrielou KoukalovouPraha řeší změnu územního plánu pro tramvaje na Václavské náměstí