Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuze ke článku: Důležitá fakta pro volbu a navrhování lapáků tuků v kanalizačních systémech

Autor článku: Ing. Karel Plotěný
Plné znění článku: Důležitá fakta pro volbu a navrhování lapáků tuků v kanalizačních systémech
Anotace článku: Možná je pohodlné použít drtiče k odstranění odpadu z kuchyně, problém s odpadem se sice vyřeší, ale vznikne nový, ještě větší problém: co s nerozpuštěnými látkami v lapáku tuků, který na zachycení takového množství látek není dimenzován.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Předmět: Lhůty čištění pro lapáky tuků - odpady z lapáků tuku
Autor: Vítězslav Sekanina
Datum: 16.08.2007 10:41 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Fotogalerie:
Na doplnění k článku uvádím:
Lhůty čištění odlučovačů tuku:
Podmínky pro provoz, kontrolu a údržbu lapáků tuků stanoví ČSN EN 1825-2 a to zejména v čl. 8:
1. Lapáky tuků musí být pravidelně udržovány, vyprazdňovány a čištěny a to v souladu s platnými předpisy např. pro likvidaci odpadů.
2. Interval pro údržbu, vyprazdňování a čištění závisí na objemu lapáku tuků, kalového prostoru a na provozních zkušenostech.
3. Kalové prostory a prostory pro odlučování tuků by se měly vyprazdňovat, čistit a napouštět opět čistou vodou nejméně jednou za měsíc, nejlépe však jednou za dva týdny, pokud není předepsáno jinak.
To jsou na současnou skutečnost poměrně přísné požadavky, ale platí a je nutno je dodržovat.

Odpady z LAPÁKŮ TUKU dle Katalogu odpadů
19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovačů tuku (lapáků tuku) obsahující pouze jedlé tuky a oleje
19 08 10 Směs tuků a olejů z odluč. neuvedené pod 19 08 10
20 03 04 Kal ze septiků a žump
02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu
02 02 01 Kaly
02 02 02 Odpad tkání
02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 02 04 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku (tj. i kaly z lapáků tuků)
02 02 99 Odpady blíže neurčené

*údaje jsou převzaty z www.lapaky.cz

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama