Diskuse ke článku: Studie vlastností otopných těles

Autor článku: Ing. Jindřich Boháč, Ing. Roman Vavřička, Ph.D., Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze
Plné znění článku: Studie vlastností otopných těles
Anotace článku: Článek je zaměřen na rozbor a experimentální porovnání provozních vlastností různých typů otopných těles. V první části je uvedena krátká rešerše dostupných otopných těles na českém trhu. Následuje teoretický rozbor tepelné setrvačnosti vybraných těles, a to jak ve fázi náběhu, tak chladnutí. Tento rozbor slouží jako podklad pro hodnocení provozních vlastností. Dalšími posuzovanými parametry otopných těles v této studii jsou geometrické charakteristiky (kritérium zastavěného prostoru podle rozměrů tělesa a velikost přestupní plochy na straně vzduchu), hmotnostní kritérium (hmotnost otopného tělesa bez teplonosné látky), objemové kritérium (objem teplonosné látky v tělese). Každé z výše uvedených kritérií je vztaženo ke jmenovitému tepelnému výkonu.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re (6): Studie vlastností otopných tělesFrantišek Lapáček13.04.2017 16:15
Re (5): Studie vlastností otopných tělesJozef Homola13.04.2017 10:21
Re (5): Studie vlastností otopných tělesIngJosef Vávra13.04.2017 10:15
Re (4): Studie vlastností otopných tělesFrantišek Lapáček13.04.2017 08:51
Re (3): Studie vlastností otopných tělesJozef Homola12.04.2017 16:05
Re (2): Studie vlastností otopných tělesFrantišek Lapáček12.04.2017 10:52
Re (3): Nesouhlas s úvahami Ing VávryJozef Homola12.04.2017 10:06
Re (2): Nesouhlas s úvahami Ing VávryIngJosef Vávra12.04.2017 09:35
Re: Studie vlastností otopných tělesJozef Homola11.04.2017 22:07
Re: Nesouhlas s úvahami Ing VávryVladimír Křen11.04.2017 19:50
Nesouhlas úvah s realitouIngJosef Vávra11.04.2017 00:00
Studie vlastností otopných tělesFrantišek Lapáček10.04.2017 23:28

Příspěvky
Předmět: Nesouhlas úvah s realitou
Autor: IngJosef Vávra
Datum: 11.04.2017 00:00 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 124442
reakce na ...
V článku je řada úvahových nesrovnalostí, na které si dovolím upozornit.
1) Radiátor po zapnutí (otočení termoventilem) nereaguje exponenciálně a už vůbec ne s nějakým inflexním bodem. Jeho výkon se zvyšuje téměř lineárně tak, jak se postupně plní horkou vodou.
V souboru http://kondenzace.kvalitne.cz/tzb/teplotni%20pole%20radiatoru.xlsx lze modelovat rychlost nástupu střední teploty.
Odvozeno pro deskové radiátory Radik.
2) S odvozením střední teploty radiátoru souvisí i topný výkon do obytné místnosti a jeho transportní zpoždění. Dobře je patrné na reálném měření zde http://kondenzace.kvalitne.cz/#12 Radiátor topnou vodou naplněn za 3 minuty, teplota topné vody dalších 16 minut stoupá. Teplota rákosového stropu přesně odpovídá aktuálnímu výkonu. Lze vysledovat lineární nárůst v souvisloti s ohříváním topné vody se zpožděním odhadem jedné minuty.
3) V úvaze na obr.7 je chybně teplota přívodního ventilu (za chodu je logicky nejvyšší) a není zřetelná vnitřní rotace oběhové vody. Doloženo zde https://www.energoportal.cz/forum/plyn/topi-mi-jen-leva-pulka-topeni-119416/?kotva=topi-mi-jen-leva-pulka-topeni-127868
Efekt rotace uvnitř tělesa způsobuje rovnoměrnější rozložení výkonu, než by intuitivně odpovídalo hydraulickým poměrům.
V pasáži chladnutí těles lze exponenciální náhradu přijmout i když ve skutečnosti je průběh spíše podobný funkci sálání t^4-T^4

Předmět: Re: Nesouhlas s úvahami Ing Vávry
Autor: Vladimír Křen
Datum: 11.04.2017 19:50 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100035
reakce na ...
1) měření na tělese vybaveném termoventilem je nekorektní.
2)Radiátor je naplněn při konstantním otevření vstupního ventilu za dobu odpovídající průtoku dle jmenovitého výkonu radiátoru a vodnímu obsahu radiátoru
3) turbulence ve ventilu při jmenovitém průtoku musí odpovídat jmenovitému tlakovému spádu 15 kPa.

Předmět: Re (2): Nesouhlas s úvahami Ing Vávry
Autor: IngJosef Vávra
Datum: 12.04.2017 09:35 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 124442
reakce na ...
Omlouvám se, ale možná že nepíšu dostatečně podrobně. Samozřejmě , že termoventily jsou plně otevřeny, samozřejmě, že doba plnění je dána výsledkem objem/průtok a samozřejmě, že průtoky jsou konstantní. To vše lze vyčíst z teplotních průběhů. Žádný rozpor tedy neuvádíte. Každopádně děkuji za připomínku. S pozdravem Vávra.
Edit: Omlouvám se opět za nedostatečné vysvětlení. V případě http://kondenzace.kvalitne.cz/#12 byla termohlavice podchlazena a prvotní hmatatelný náznak jejího zavírání je až v 9:15. Tedy daleko za diskutovaným jevem. V ostatních případech bylo ručně nastaveno maximum.

Předmět: Re (3): Nesouhlas s úvahami Ing Vávry
Autor: Jozef Homola
Datum: 12.04.2017 10:06 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100172
reakce na ...
Dávejte si pozor na výrazy jako "ventily jsou plně otevřeny". To jsou v případě kdy jsou sundané hlavice nebo vyblokovaná regulace. Jinak plně otevřeny nejsou ani omylem.

Předmět: Studie vlastností otopných těles
Autor: František Lapáček
Datum: 10.04.2017 23:28 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 112887
reakce na ...
Jsem potěšený, že tématem otopných těles se stále ještě zabývají naše odborné autority v oboru TZB. Statistika prodeje otopných těles bohužel nasvědčuje tomu, že otopná tělesa pomalu opoštějí svoji pozici na trhu a nastupuje velkoplošné vytápění v provedení podlahovém, stěnovém nebo stropním. Po přečtení studie mne však překvapily parametry otopných těles, které jsou v tabulce označeny písmenem A - Kritérium zastavěného prostoru tělesem uváděné ve W/m3. Uvedené hodnoty vychzí v přepočtu na kW/dm3 od 1,5 kW až do 3,5 kW. Jde o chybu anebo zvolená otopná tělesa opravdu tak září z malého zastavěného prostoru?

Předmět: Re: Studie vlastností otopných těles
Autor: Jozef Homola
Datum: 11.04.2017 22:07 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Tématem otopných těles panelových se zabývá Ing. Vavřička (doktorská práce).
Podle výroční zprávy o výrobě v KORADO jsem nějaký pokles nezaznamenal.
Ukázka z výr. zprávy.

Předmět: Re (2): Studie vlastností otopných těles
Autor: František Lapáček
Datum: 12.04.2017 10:52 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 112887
reakce na ...
Fotogalerie:
Každoročně vychází informace o prodeji otopných těles na portálu TZB-info viz graf.
Na trhu právě převládají už dlouhá léta otopná tělesa desková a Studie vlastností otopných těles odhaluje úspěšnou alternativu v konvektorech.

Předmět: Re (3): Studie vlastností otopných těles
Autor: Jozef Homola
Datum: 12.04.2017 16:05 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100172
reakce na ...
https://vytapeni.tzb-info.cz/otopne-plochy/14934-prodej-otopnych-teles-v-cr-v-roce-2015
Zde si pisatel ztěžuje, že je problém získat údaje o prodeji, když data nejsou ochotny firmy dát. Taktéž asi nikdo nepodchytí kolik těles se odvezlo z našich prodejen mimo republiku nebo naopak při otevřených hranicích.

Předmět: Re (4): Studie vlastností otopných těles
Autor: František Lapáček
Datum: 13.04.2017 08:51 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 112887
reakce na ...
Rád bych se vrátil v diskusi k původnímu tématu a to k hodnocení otopných těles podle kritérií, která jsou ve Studii vlastností otopných těles definovaná. Tuto záležitost považuji za podstatnou nejen pro konečného uživatele, ale také projektanta, architekta nebo bytového designéra. Kritérium zastavěného prostoru otopným tělesem lze z mého pohledu považovat za tepelnou účinnost výměny tepla otopným tělesem z teplonosné kapaliny do vytápěného prostoru. To však topenářská terminologie nepřipouští jako běžené slovo radiátor. Hodnocení otopných těles podle kritéria „A“ uvedeného ve Studii vlastností otopných těles je naším dlouhodobým zájmem, ovšem toto kritérium neuvádíme ve W/m3, ale ve W/dm3, které je pro představu přijatelnější a nevytváří riziko zanesení numerické chyby viz tabulka.

Předmět: Re (5): Studie vlastností otopných těles
Autor: IngJosef Vávra
Datum: 13.04.2017 10:15 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 124442
reakce na ...
Pane Lapáčku samozřejmě jde o chybu. Přesně stonásobnou.
Kdyby to psal technik, tak by ho to muselo "trknout".
http://kondenzace.kvalitne.cz/tzb/merne%20vykony%20teles.xlsx

Edit k 25.4.2017 Autoři chybu v tichosti odstranili.

Předmět: Re (6): Studie vlastností otopných těles
Autor: František Lapáček
Datum: 13.04.2017 16:15 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 112887
reakce na ...
Pane inženýre děkuji za podporu.

Předmět: Re (5): Studie vlastností otopných těles
Autor: Jozef Homola
Datum: 13.04.2017 10:21 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
Otopné tělesa jsem si vyhodnotil "po svém" (viz obrázek). přepočítal jsem výkony na jeden panel typ 11 (600 x 1000 mm), protože tento dává na jednotku největší výkon a má poměrně slušnou i sálavou složku. Sálavá složka je určitou výhodou z toho pohledu, že co se ztratí sáláním nemusí se ztrácet konvekcí.
Nově uváděné panelové topné tělesa (v zahraničí) dostávají ocenění na výstavách, protože dokáží topit dobře i při nízkých parametrech vody.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 

Aktuální články na ESTAV.czPokládka koberce na podložku. Metoda napínání do obvodových lištOslavte světový den vody! Navštívit můžete spousty akcí, můžete i pomoci!Aplikace fermacell Store finder pro rychlé vyhledání prodejnyRadiátory Kermi na veletrhu Aquatherm 2018