Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Využití smart meteringu v systému zúčtování elektrické energie I.

Autor článku: Bc. Jiří Vastl
Plné znění článku: Využití smart meteringu v systému zúčtování elektrické energie I.
Anotace článku: Tato úvodní část se zabývá systémy zúčtování elektrické energie. Nejprve v druhé části bude nastíněna vize nového zúčtovacího systému využívající technologii smart metering. Pro nový systém zúčtování jsou použity časově proměnné ceny z vnitrodenního trhu s elektřinou, uvedené na webu Operátora trhu, které mohou být považovány za dynamický tarif. Nový systém zúčtování je v praktické části práce demonstrován na spotřebě rodinného domu. Práce je zakončena celkovým srovnáním obou systémů z pohledu konečného zákazníka. Rozbor možností ukazuje potenciál, který smart metering přináší nejen úzce pro obor vytápění, ale všechna zařízení TZB.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Smart metering ovlivní koncepci TZB zařízení Josef Hodboď08.06.2018 15:55
Re: Upřesnění informacíJiří Vastl05.06.2018 14:05
Re: Upřesnění informacíTomáš tom30.05.2018 09:12
Upřesnění informacíJiří Ohera28.05.2018 12:52

Příspěvky
Předmět: Smart metering ovlivní koncepci TZB zařízení
Autor: Josef Hodboď
Datum: 08.06.2018 15:55 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 123662
reakce na ...
K tomuto článku a jeho druhé části bych rád doplnil, že cílem zveřejnění bylo především upozornit na technické možnosti, které HDO a smart metering přináší pro výrobu tepla, ať již pro vytápění nebo pro přípravu teplé vody s využitím zásobníků tepelné energie, a pro optimalizaci využití i jiných zdrojů energie. HDO je z tohoto pohledu systém pro spotřebitele spíše pasivní, neboť je zde jen signál, zda je aktuálně přiznán vyšší nebo nižší cenový tarif. Přináší to samozřejmě výhodu pro spotřebitele, ale základním předpokladem pro její využití je přiměřená schopnost akumulace z elektřiny vyrobené tepelné energie. Například prostřednictvím zásobníku teplé vody, tepelně akumulační hmoty v kamnech nebo dostatečně velkých tepelně akumulačních schopnosti budovy. Aktivní systém si představuji tak, že vedle cenového tarifu je schopen poskytovat i data o aktuálních tocích elektrické energie na rozhraní veřejná síť - rozvody v budově. To znamená, že řídicí systém budovy může okamžitě vyhodnocovat, jaké náklady jsou spojeny s aktuálním příkonem elektrické energie odebírané ze sítě a náklady na to, pokud je tento příkon a množství energie řešeno jinak, v rámci budovy, jiným zdrojem, fotovoltaicky atp. Znalost principů, které využívají dodavatelé eletrické energie, je tedy nezbytná pro návrh systémů řízení energetického hospodářství budovy. A stejně tak je důležitá pro ty, kteří volí koncepci TZB zařízení. Pokud by navržené soustavy TZB, nejen jejich řídicí jednotky, ale i jejich technický princip, neumožnily plné využití smart meteringu, tak by bylo zavádění smart meteringu samoúčelné. A k tomu je nutné, aby systémy smart meteringu byly vzhledem ke spotřebitelům energie co nejvíce datově otevřené a co nejjednodušeji využitelné v jejich prospěch.
Pro příklad, značná část současných elektroměrů v domácnostech signalizuje aktuální velikost odebíraného výkonu různou frekvencí blikání led diody. Zkuste však jednoduše tento údaj využít, třeba pro řízení provozu elektrických spotřebičů s cílem omezit velikost domovního jističe a tedy paušální platby. Bez použití převodníku optického signálu na elektrický nebo bez proudových relé se neobejdete. Musíte do zařízení investovat více, než kolik by bylo nutné, pokud by elektroměr byl pro takovou komunikaci připraven. Naštěstí "ledy se již pohnuly". Co zvítězí, pokroková řešení dodavatelů elektřiny nebo výrobců spotřebičů nebo dohoda na společném řešení?

Předmět: Upřesnění informací
Autor: Jiří Ohera
Datum: 28.05.2018 12:52 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 120572
reakce na ...
Vážený pane Vastle, nedá mi to a dovolím si na váš článek reagovat. V článku uvádíte několik celkem významných nepřesností, které uvedu na pravou míru. Tak za prvé v úvodu uvádíte, že systémem HDO nelze nikterak řídit či regulovat obnovitelné zdroje energie. Já tvrdím, že největší distributor v ČR umí řídit a regulovat systémem HDO obnovitelné zdroje energie. Prosím ověřte si fakta. Za druhé vytýkáte systému HDO, v kapitole 1.2.1, řadu slabin. Nicméně, řada těchto "omezení" má pro správné fungování smart meteringu dokonce existenční omezení. Což právě potvrzují i pilotní projekty, které proběhly. Za třetí uvádíte v kapitole 1.2.3 užití frekvencí, kde pravdu máte pouze u 216,6 Hz, která je nejrozšířenější. Sever Čech používá 183,3 Hz a severní Morava částečně 283,3 Hz. Že by se někde provozoval vysílač a přijímače HDO na frekvenci 316,6 Hz nevím a na území největšího distributora v ČR to není. Dále se neztotožňuji s tvrzením, že systém HDO má nižší spolehlivost. Prosím o odkaz na zdroj, ze kterého jste čerpal spolehlivost. Dále k ověřitelným faktům patří i skutečnost, že reakční doba systému HDO (více jak 1 mil. přístrojů HDO) je v krizovém řízení do 1 min od začátku vysílání signálu. Zatímco systém AMM se k tomuto času ani zdaleka (myšleno ani na hodiny) nepřiblížil. Největší slabinou AMM je právě rychlost komunikace, především pak mezi koncentrátorem a datovou centrálou. Za současných podmínek není reálné ve velmi krátkém časovém okamžiku přenášet z miliónů míst data každou čtvrthodinu a do toho vykonávat některé povely a to vše přes GPRS mezi koncentrátory a datovými centrálami. Můj osobní názor pak je, že aby zákazník "něco" ušetřil, pak mu systém AMM příliš nepomůže. I v případě, že systém AMM bude rychlý dle teorie a bude schopen dodat zákazníkovi informace v reálném čase, co s tím bude zákazník dělat? Nestal by se otrokem různých hlášení a nabídek? Dle mého názoru, je řešením smart home s online komunikací např. s obchodníkem. Kde může smart home, podle nastavené logiky, reagovat na různé pobídky (zapni definované spotřebiče nebo naopak začni vyrábět z OZE), zároveň může mít obchodník/distributor přesnější informace o disponibilní kapacitě (TUV nahřáto z 65% apod.). K tomuto však nutně nepotřebuji ani AMM ani HDO. Přeji hezký den. V případě, že byste měl k této problematice některé doplňující otázky, pak se prosím neváhejte na mě obrátit. S pozdravem Ing. Jiří Ohera - .

Předmět: Re: Upřesnění informací
Autor: Tomáš tom
Datum: 30.05.2018 09:12 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 103641
reakce na ...
Proč jsou přijímače HDO u měřících míst s dálkovým přenosem dat (4-kavdrantní elektroměry) nahrazovány časovým spínačem který se nedá dálkově operativně ovládat? Proč sami distributoři ten systém HDO takto degradují na časové spínače?

Předmět: Re: Upřesnění informací
Autor: Jiří Vastl
Datum: 05.06.2018 14:05 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 127907
reakce na ...
Dobrý den vážený pane inženýre, chtěl bych reagovat na Vaše podněty a vytýkané chyby v článku. Tento text byl originálně napsán jako má bakalářská práce v roce 2016 a je tedy možné, že její rešeršní část plně nepokrývá celou problematiku HDO, protože jejím hlavním cílem bylo ověření výhodnosti přesouvání spotřeby v systému Smart metering.

Rešeršní část, která pokrývá problematiku HDO, je postavena zejména na zmíněných zdrojích [4] a [6], bohužel jsem v nich nikde nenalezl, že systém HDO je schopen přímo ovládat obnovitelné zdroje. V úvodu je myšleno ovládání obnovitelných zdrojů s nuceným výkupem, jako jsou například fotovoltaické zdroje. Pokud tuto možnost distributor opravdu má, tak děkuji za doplnění, sám jsem o této skutečnosti nevěděl.

Dále nepopírám, že systém Smart metering má stále řadu omezení zejména pak na úrovni komunikace, které zmiňuji v druhé části práce. Nicméně domnívám se, že informaci o nižší spolehlivosti přenosu signálu HDO jsem nalezl v jednom z již zmíněných zdrojů [4][6]. Rád bych dodal, že v tomto případě se nejedná o spolehlivost celkovou, ale spolehlivost přenosu informace při prvním vysílání, jak se zmiňuji v kapitole 1.4. Spolehlivost správné funkce HDO je pak zaručena opětovným vysíláním stejné informace, tak aby se zajistilo přenesení informace ke všem přijímačům HDO signálu.

V kapitole zabývající se frekvencemi HDO se musím omluvit, nevím přesně z jakého zdroje plyne mylná informace o používané frekvenci 316,6 Hz, zde máte pravdu, že se v ČR nepoužívá. Pokusím se dohledat později zdroj chyby, knihy jež byly podklady již nemám, pokusím se je znovu sehnat.

V kapitole zabývající se samotnou komunikací systému Smart metering uvádím, že je velice komplikované zajistit dostatečně kvalitní komunikaci pro takové množství dat, jakým je sběr informací o spotřebě v 15 min. intervalech. Dále plně souhlasím s dále uvedenými informacemi ohledně vaší vize fungování AMM. Sám jsem na domě rodičů tento systém cenově citlivého zákazníka testoval. Podrobnější informace jsou k dispozici v druhé části práce.

Stal jsem se, jak píšete "otrokem" nabídek, tak abych zkusil systém v praxi. Okamžitou cenu elektřiny jsem stanovoval na základě cen na vnitrodenním trhu a pokoušel jsem se přesouvat spotřebu tak, abych dosáhl, co největší úspory. Protože domácnost nedisponovala prvky Smart home, byla veškerá spotřeba spínána manuálně a lze tedy diskutovat, zda bylo prováděno přesouvání s dostatečnou přesností a maximálním využitím nízkých cen. V tomto nedokonalém systému došlo pouze k malé finanční úspoře. Výsledkem byla úspora 200 Kč za měsíc, kterou s odstupem času spíše přisuzuji celkovému trendu klesajícím cenám na vnitrodenním trhu.

Druhá část práce https://energetika.tzb-info.cz/17444-vyuziti-smart-meteringu-v-systemu-zuctovani-elektricke-energie-ii

Děkuji za doplnění informací a ještě jednou se omlouvám za mylnou informaci o frekvenci.

Přeji hezký den
Jiří Vastl

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.