Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Dvousložková cena tepla a možnosti její optimalizace

Autor článku: Ing. Vladimír Galád
Plné znění článku: Dvousložková cena tepla a možnosti její optimalizace
Anotace článku: Základním kritériem každé investice je ekonomická efektivnost. Ta se ve vytápění zjednodušeně posuzovala podle větší či menší spotřeby energie. Tento princip není možné uplatnit, pokud se cena za odebranou energii skládá z několika složek, z nichž některé jsou fixní, případně odstupňované ve skocích, a jiné závisí na množství odebrané energie. V takových podmínkách není správné k návrhu technického řešení přistoupit jen na základě jeho nejnižší pořizovací ceny, ale je nutné provádět optimalizační kroky. V článku autor ukazuje, jak velmi odlišná může být cena tepla pro jeden a tentýž objekt v různé cenové struktuře. Současně ukazuje, že zvolit nejvhodnější cenovou strukturu není jednoduchým úkolem, který může provést jen ekonom. Do řešení je nutné zapojit i podrobnou znalost dané otopné soustavy a jejích provozních parametrů a možností.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Předmět: Důsledek chybných náměrů poměrových indikátorů
Autor: Josef Patočka
Datum: 04.07.2018 08:56 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 115792
reakce na ...
V článku je přehledně popsána problematika negativního vlivu poměrového měření na celkovou cenu dodávky tepla v důsledku vlivu na dvousložkovou cenu tepla. Článek je doplněn názorným grafem, vypovídajícím o nerovnoměrném odběru tepla, zejména v předposledním podlaží, kde uživatelé bytů mohou uzavíráním TRV dosáhnout výrazné úspory na úkor uživatelů posledního podlaží, kterým v důsledku neměřeného prostupu tepla nezbývá nic jiného, než tepelnou energii odebírat intenzivněji a výrazněji platit. U daného grafu se jedná jen o vztah mezi byty posledního a předposledního podlaží, neboť prakticky neexistují středové a okrajové byty. Ve většině rozsáhlejších domů však oba typy existují. Vzhledem k autorovu rozsáhlému počtu kontrolních měření a zkušenostem v oblasti poměrového rozdělování vytápěcích nákladů, nabízíme autorovi k porovnávacímu měření indikátory vyvinuté a následně patentované na Technické univerzitě v Liberci. Lze s určitostí prokázat, že autorem uváděný, více než dvacetinásobný podíl náměrů se sníží na podíl dvojnásobný, odpovídající fyzikální realitě, bez nutnosti následného použití různých opravných koeficientů polohy bytu a omezujících mezí daných vyhláškou č.269/2015 Sb. Podstata rozdílných náměrů spočívá v indikaci vnitřních prostupů tepla mezi byty, vytápěnými na různou teplotu. Autorem použité indikátory nemají schopnost prostupy tepla mezi byty identifikovat. Důsledkem je autorovo odmítání poměrového měření jako prostředku k určení spravedlivé úhrady za vytápění.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.