Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuze ke článku: Měření malých kotlů - nové povinnosti

Autor článku: Ing. František Jiřík, viceprezident Společenstva kominíků ČR
Plné znění článku: Měření malých kotlů - nové povinnosti
Anotace článku: Autor podává závažnou informaci o aktuální problematice v oblasti ochrany ovzduší vztahující se k malým stacionárním zdrojům znečišťování. Přehledně popisuje nové legislativní povinnosti provozovatelů malých kotlů s jmenovitým tepelným výkonem nižším než 200 kW. Seznamuje se způsoby měření spalin těchto kotlů, kontrolou jejich technického stavu, měření účinnosti spalování, kontrolou stavu spalinových cest a dalšími náležitostmi. Uvádí praktické zkušenosti z vlastního měření a další problémy, které nové povinnosti přinášejí.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Kým kontrolovat spaliny plynových kotlůjosef adámek 28.03.2006 16:53
k pálení "nepaliv"Blanka H.08.07.2004 10:36
Kvalita ovzdušíKarel Jedlička26.03.2004 07:42
DotazFrantišek Bártík10.02.2004 06:55
dotazbuffalo08.02.2004 18:50
Rodinné domyMarta V.05.02.2004 11:09

Příspěvky
Předmět: Kým kontrolovat spaliny plynových kotlů
Autor: josef adámek
Datum: 28.03.2006 16:53 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Byly na naše plynové kotly kominíci s měřičem. Protože to nebyli jak se dalo čekat žádní géniové, tak to byla fraška. Měření má provoádět odborník, který umí kotel také nastavit, seřídit jako u auta. Kdo to přiklepl kominíkům, nemohl být při smyslech! To je jen nás pumpnout o 1200 Kč za jeden kotel do 50KW, to za 15minut práce to je zlodějna. Stejně 1× ročně má mět kotel technickou prohlídku. Tak to dejte oborníkům! ČAU jOZA.

Předmět: k pálení "nepaliv"
Autor: Blanka H.
Datum: 08.07.2004 10:36 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Zákon č. 86/2002 řeší problematiku obecných povinností provozovatele malých zdrojů (do 200 kW jm.tep.výkonu) znečišťování ovzduší (do kterých patří i zmíněné domácnosti) v § 12. Převážná většina povinností je shodná pro provozovatele "fyzické i právnické osoby" tj. veškerých domácností i podnikatelů. Např. - uvádět do provozu a provozovat zdroj jen v souladu s podmínkami pro provoz těchto zdrojů (rozumí se podmínkami určenými výrobcem), dodržovat přípustnou tmavost kouře, neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti. Z § 3 zmíním ještě, že jako palivo se nesmí použít odpad, a že spalování látek , které nejsou palivy určenými výrobci je zakázáno.
Z toho vyplývá, že by ani domácnosti ani podnikatelé neměli pálit ve svých kotlích nic, co není palivem (V. 357/02) a samozřejmě ne plasty či jiné odpady.
Kontrolu nad dodržováním zákona v této oblasti dělá místně příslušný obecní (městský) úřad.

Provozovatel malého zdroje je povinen umožnit osobám pověřeným obcí a Inspekci ŽP přístup ke kotli, za účelem zjištění množství vypouštěných látek, kotroly jeho technického stavu a předkládat jim k tomu potřebné doklady. Tato povinnost umožnění přístupu ke kotli a povinnost měření o kterém byla řeč v článku "Měření malých kotlů" se ovšem nevztahuje na zdroje umístěné v rod. domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnnost.

Předmět: Kvalita ovzduší
Autor: Karel Jedlička
Datum: 26.03.2004 07:42 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
I já bych se chtěl připojit k příspěvku paní Marty V. a chtěl se dotázat na to, podle jakého zákona je možné posuzovat paliče plastů a dalších smrdolínů. Chtěl bych zdvořile poprosit autora, aby na otázku odpověděl. Popřípadě anebo nasměroval zájemce kde hledat odpověď.

Předmět: Dotaz
Autor: František Bártík
Datum: 10.02.2004 06:55 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Zajímalo by mne, zda povinnost měření spalin se vztahuje i na plynové infrazářiče s odvodem spalin mimo prostor ve kterém jsou umístěny.

Předmět: dotaz
Autor: buffalo
Datum: 08.02.2004 18:50 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Zajímalo by mne, jestli budou nějak postihováni lidé, nebo majitelé nemovitostí, jejichž komíny maximálně znečištují ovzduší a otravují spolubydlící a sousedy.Nebo jestli RD mající plynový kondenzační kotel splňující nejpřísnější technické parametry budou nějak zvíhodněni.

Předmět: Rodinné domy
Autor: Marta V.
Datum: 05.02.2004 11:09 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Rozumím správně, že majitel rodiného domu určeného pouze k bydlení nebo k bydlení a současně i k podnikání nemusí žádné kontroly provádět ani plnit limity? Může tedy ve svém kotli na tuhá paliva pálit všechno možné, kouřen obtěžovat všechny sousedy a nikdo mu v tom nezabrání?přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama