Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Význam ISO 41000 pro další rozvoj facility managementu

Autor článku: Ing. Ondřej Štrup, FM Institute, s.r.o.
Plné znění článku: Význam ISO 41000 pro další rozvoj facility managementu
Anotace článku: Od roku 2007 platí evropská norma ČSN EN 15221. Její první dva díly se rozrostly na současných 7 dílů. Na jaře tohoto roku byla oficiálně vydána norma ISO 41001 „Facility management – Systémy řízení – Požadavky s návodem k použití“, která završila první fázi kompletace celosvětové normy ISO 41000.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Předmět: ISO 41000 FM
Autor: Zdeněk Čežík
Datum: 22.11.2018 15:37 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 129021
reakce na ...
Přijetí ISO 41000 považuji, kromě jiného, za významný krok k možnosti sladění činností podpůrných služeb a posilování budoucí úlohy Služeb jako jednoho z klíčových hráčů v Iniciativě Průmysl 4.0.
Z pozice dřívějšího manažera, který dlouhodobě odpovídal i za útvar Facility Management, vřele pamatuji, že každý audit ISO 9000, 9001... byl pro nás nemilou zkouškou dát si dohromady a oživit jak procesní podklady, tak i jejich "určitý" soulad se skutečně vykonávanými činnostmi. Žádný audit jsem patrně jako ostatní auditovaní v lásce neměl, protože "zdržuje od práce", může odhalit disproporce mezi papíry a skutečností, doporučí opatření ke zlepšení, které nadřízení budou brát jako jasné chyby svého managementu. Na druhou stranu nelze popřít, že nám audit pomohl integrovat právě činnosti Facility Managementu, zejména účelně propojit jejich tzv. tvrdé a měkké činnosti. Hodnotím-li dnes z pohledu čerstvého důchodce nejmenované největší automobilky v ČR, pak kvalitně připravené audity se ukázaly, přes občasné oběti na čase, ale ne na životech, jako skutečná podpora v organizaci a řízení firmy. A to ne až tak hezky tvarovanými certifikáty, jako snahou vrtat zejména do procesů a reality pokud možno bez příklepu. Pak jsme vždy našli shodu jak dál.
Od ISO 41000 očekávám nejdříve opatrnou reakci poskytovatelů služeb a možná až ignorování z klientského prostředí. Jistěže další administrativa, byrokracie, náklady na auditora... I přesto očekávám, že ISO 41000 jako nezávislé posouzení stavu a procesů služeb, srovnání not co dál, parametrické zhodnocení dřívějších či budoucích outsourcingů a insourcingů, budoucí přesuny personálu z výroby a skladování právě do služeb, bouření mozků co lze z integrovaných podpůrných služeb vykouzlit, najde své místo ve spleti úloh a výzev firem. Na řadě jsou zejména klientské firmy, které si postupně uvědomují, že i poskytování externích služeb, formulování a kontrola soupisu výkonů, náklady a kvalita musí být odpovědně koordinováno zevnitř klientské firmy třeba právě jejich (zatím chybějícím) Facility manažerem. Právě nastupující ISO 41000 vidím k těmto aktivitám jako nepovinný, ale přesto účelný nástroj a prostředek.
Zdeněk Čežík

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.