Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Optimální návrh měřidla tepla v soustavách vytápění a chlazení

Autor článku: Ing. Peter Holyszewski, Enbra, a.s.
Plné znění článku: Optimální návrh měřidla tepla v soustavách vytápění a chlazení
Anotace článku: Podmínkou k tomu, aby údaje z měřidla tepla byly s chybami v přípustném tolerančním poli, je správné určení provozních podmínek měřidla a k nim přizpůsobená volba měřidla. A to nejen ve fázi návrhu a instalace měřidla, ale po celou dobu jeho provozu. Základní okrajové podmínky návrhu jsou minimální rozdíl teplot a minimální průtok. Problém je, že tyto podmínky se velmi často mění např. po zateplení budov, po modernizaci otopných soustav jednotlivých bytů, apod. Z pohledu podmínek dodržení přesnosti není rozdíl mezi měřidly pro fakturační účely a měřidly použitými za účelem využití jejich údajů pro optimalizaci provozu vytápěcích nebo chladicích soustav.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Předmět: Indikátory instalované na odtokové trubce
Autor: Petr Patočka
Datum: 20.11.2018 11:00 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100130
reakce na ...
Rád bych zareagoval na informace o indikátorech umístěných na zpětném potrubí a jejich údajném používání v rozporu se směrnicí EU.

Začnu tím, že nejdříve budu přesně citovat dotčenou část směrnice:

„V budovách s více bytovými jednotkami a ve víceúčelových budovách s ústředním zdrojem vytápění a chlazení nebo s dodávkami ze sítě dálkového vytápění nebo z ústředního zdroje zásobujícího více budov se rovněž nainstalují do 31. prosince 2016 individuální měřiče spotřeby, aby bylo možné měřit spotřebu tepla nebo chlazení nebo teplé vody u každé jednotky, je-li to technicky proveditelné a nákladově efektivní. Pokud použití individuálních měřičů není technicky proveditelné nebo není nákladově efektivní, použijí se pro měření spotřeby tepla na každém radiátoru individuální indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, pokud dotyčný členský stát neprokáže, že instalace těchto indikátorů by nebyla nákladově efektivní. V těchto případech lze zvážit alternativní nákladově efektivní metody měření spotřeby tepla.“

[zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0027]

Hodnotit soulad české legislativy, která je v tomto případě jednoznačně nadřazena znění vyhlášky, jistě nepřísluší ani spolku ARTAV ani jeho členům.

Na semináři spolku ARTAV v roce 2015 zazněla celkem zásadní informace od jednoho ze členů:

Indikátory montované přímo na otopném tělese (ČSN EN 834) při volbě podílů 40/60 podle původní vyhlášky č.372/2001 měli až 47% náměrů mimo povolený limit. Podle nové vyhlášky č.269/2015 a při podílu 40/60 to mělo být 52,9%. I při podílu 50/50 je to závratných 44% jak bylo správně nadepsáno „celkem mimo limit".
Polovina naměřených hodnot je přímo nepoužitelná a musí být matematicky násilně upravena aby vyúčtování splňovalo požadavky platné legislativy.

U metody, která má vice než polovinu náměrů mimo limit povolený legislativou se o nákladové efektivitě vůbec nedá hovořit. Zde se jedná jednoznačně o „vyhozené peníze“.

Je tedy zřejmé, že legislativa povolila používání metody, které nemá takto děsivé výsledky.

Věta v závěru článku o „dostatečně přesných údajích“ dostává nyní zcela jiný význam.

Petr Patočka
VIPA CZ s.r.o.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama