Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Rozptýlená zástavba a likvidace odpadních vod

Autor článku: Daniel Křenek, Městský úřad Český Těšín
Plné znění článku: Rozptýlená zástavba a likvidace odpadních vod
Anotace článku: V posledních desetiletích jsme svědky velmi rychlého zastavování zemědělské půdy. S tím je spojen sílící tlak na povrchové a podzemní vody, zejména se jedná o narůstající znečištění drobných vodotečí i pozemních vod. Ačkoli negativa tohoto trendu jsou všeobecně známa, není ve společnosti snaha toto regulovat. Podívejme se na celý problém očima vodohospodářského úřadu.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Předmět: Rozptýlená zástavba
Autor: karel Plotěný
Datum: 14.07.2019 10:18 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110092
reakce na ...
Děkuji moc pan Křenkovi, že i vodoprávní úřady se snaží komunikovat a že jim nejsou některé věci lhostejné. Celá problematika rozptýlené zástavby je tak mnohoznačná, že bez vyjasnění pojmů a názorů může diskuze o této problematice, pokud není ke konkrétnímu případu, působit zmatečně (což není příklad tohoto příspěvku). Většina postřehů se shoduje se závěry semináře, který na toto téma uspořádal VUV v Praze.
Přesto mi to nedalo a měl bych pár poznámek souhlasných i odlišných.
Stoprocentně souhlasím s tím, že by řešení vody (srážkové i odpadní) mělo být obsahem územně plánovací dokumentace (a mělo by vycházet z hydrogeologického průzkumu), tím by odpadly další problémy - nebo by přinejmenším měl být zpracován realistický PRVK (neprošlo jako připomínka do Zákona o vodách). Dále souhlasím s tím, že jímky na vyvážení jsou ve většině případů neudržitelné řešení (nejdražší, nejméně ekologické).
Na druhé straně mám jiný názor na slovo výjimečně - pokud odborník (hydrogeolog) rozhodne o tom, že zásak je nekonfliktní pak neodborník na základě slova "výjimečně" rozhodne jinak, nebo dokonce nutí změnit odborníka posudek? I oficiální výklad slova výjímečně byl původně jiný (výjimečně=je třeba být více opatrný a pozvat k posouzení hydrogeologa), ale časem došlo k deformaci výkladu. Z pohledu trofizace, která je podmíněna fosforem, je pak mnohem lepší vodu zasáknout (nebo použít na závlahu), a zabránit tak vniknutí fosforu do povrchových vod, tím, že se naváže na půdu, navíc ve využitelné formě.
No a jiný názor mám i na léky atd. Odpadní vody z domácností obsahují minimální množství látek, které se nerozkládají nebo dále šíří potravinovým řetězcem (ve srovnání s riziky ze zemědělské produkce, kde jsou používány herbicidy, jsou rizika minimální) - domácí chemie, kosmetika atd. prochází mimo jiné schvalovacím procesem z hlediska zdravotního. Městské komunální vody jsou mnohem rizikovější - průmysl, zdravotnictví (rezistentní bakterie), doprava (PAU)… ty ovlivňují, i vyčištěné, podstatně dosažení dobrého stavu v tocích.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama