Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Blackout a ostrovní provozy

Autor článku: Ing. Zdeněk Burdek, ČEZ Distribuce
Plné znění článku: Blackout a ostrovní provozy
Anotace článku: Článek se zabývá možnostmi využití různých typů ostrovních provozů jako jednoho z opatření pro minimalizaci následků rozsáhlého výpadku v zásobování elektrickou energií – tzv. blackoutu.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
odpojení celého OMTomáš tom30.12.2019 01:04
Re: FázováníTomáš tom20.11.2019 23:58
Re (2): Blackout - ostrovní náhradní zdrojeTomáš tom20.11.2019 23:41
Re: Krátkodobý paralelní provozTomáš tom20.11.2019 23:28
kde na ty nesmysly distributoři chodí?Tomáš tom20.11.2019 23:15
Re: Blackout - ostrovní náhradní zdrojeAndrea Borotea15.10.2019 07:13
PrahaAndrea Borotea15.10.2019 07:08
Krátkodobý paralelní provozJakub Šafanda14.10.2019 12:55
Blackout - ostrovní náhradní zdrojeKarásek Dalibor14.10.2019 11:04
FázováníVladimír Křen10.10.2019 09:41

Příspěvky
Předmět: odpojení celého OM
Autor: Tomáš tom
Datum: 30.12.2019 01:04 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 103641
reakce na ...
E.ON při vytvoření ostrova pomocí záložního zdroje nepožaduje odpojovat celé OM při přechodu záložního zdroje do ostrovu, viz obrázek 2 na straně 43.
https://www.eon-distribuce.cz/sites/default/files/2018-08/EON-zapojeni-mericich-souprav.pdf
Podobně i příloha 12 na straně 28 u ČEZ:
https://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/pripoj_podminky/cezdistribuce_pripojovacipodminkynn_20180201.pdf
Takže to zas platí jen pro někoho? Jen pro toho, kdo má záložní zdroj nabíjen solárním panelem?

Předmět: kde na ty nesmysly distributoři chodí?
Autor: Tomáš tom
Datum: 20.11.2019 23:15 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 103641
reakce na ...
Mne by zajímalo kdo ty nesmysly u distributorů poslední dobou vymýšlí a proč stále více škodí svým zákazníkům a hlavně distribuční síti?
Např. když jsem požádal o vyjádření distributora k instalaci záložního zdroje na jeden elektrický přístroj v průmyslovém areálu s několika trafostanicemi, tak distributor přišel s tím že je nutné vypínat všechny VN přípojky v areálu a odpojit tedy všechny firmy od distribuční sítě. Podobně jako na obrázku č.5 jen s více trafostanicemi. Tedy když v nějaké kanceláři vypadne jistič u nějakého počítače a naběhne vedle něj nainstalovaná UPSka tak je podle distributora nutné odpojit celý areál a i firmami od distribuční sítě. No ještě že tento nesmysl není ani v žádné nemocnici.
Vážený inženýre Burdeku, jak je možné že vaše firma na základě těchto vašich pravidel nejde příkladem a dělá dokonce úplný opak? Například když testujete záložní zdroj (nebo naběhne v nějaké kanceláři UPSka) v JE Temelín tak neodpojíte všechny linky do areálu a nepřejde tedy s celým areálem JE Temelín do ostrovního režimu tak jak to požadujete po ostatních a hlavně po vaší konkurenci? Jak je možné že v rozporu s energetickým zákonem a PPDS si tento záložní zdroj nadrzo a bez licence přifázujete k energetické síti a dodáváte do ní energii kterou následně vykazujte jako v ČR takzvaně "bezemisní" jadernou a ještě se s tím chlubíte na webu:
https://oenergetice.cz/elektrarny-cr/zalozni-generator-v-temeline-poprve-dodaval-elektrinu-do-site-po-24-hodin
A povinnosti vlastnit na tento záložní zdroj licenci se nezbavíte ani tím že, jste si nově vložili do vlastních PPDS výjimku:
"V souladu s čl. 3 RfG se tato pravidla nevztahují na VM, které byly instalovány za účelem poskytování záložní elektřiny a jsou provozovány paralelně se soustavou po dobu kratší než pět minut v každém kalendářním měsíci, když je soustava v normálním stavu; Paralelní provoz daného výrobního modulu během údržby nebo zkoušek před uvedením do provozu se do pětiminutového limitu nezapočítává. Rovněž se nevztahují na VM, které nemají trvalé místo připojení a které provozovatelé soustav používají k dočasným dodávkám elektřiny v situacích, kdy běžná kapacita soustavy není vůbec nebo částečně k dispozici"

Někdy v roce tuším 2011 zde ministr Drobil pořádal hony na nějaké solární barony kteří si prý v noci svítí Dieselem na panely a nebylo daleko o veřejného lynčování a upalování. A Vy se s tím ještě chlubíte že v JE Temelín vyrábíte Dieslem a nic se neděje, ERÚ i SEI v klidu spí nebo maximálně "nezávisle" otravují lidi kteří si dali na střechu nějaký ten solární panel.

Tedy podle těchto vašich nových upravených pravidel je možné provozovat záložní zdroj paralelně se sítí po omezenou dobu aniž by se na něj vztahovali vaše pravidla PPDS. A tedy ten váš požadavek na oddělovací podle obrázků 4 a 5 je nesmysl.

Nevěřím tomu že v těch vašich kancelářích v tom vašem sídle Duhová 2/1444 nemáte UPSky a že máte do každé UPSky vyvedený signál na hlavní "oddělovač budovy" a jakmile naběhne nějaký záložní zdroj tak odpojujete celou budovu. Proč takový nesmysl selektivně po některých vybraných zákaznících požadujete když jej nikde sami nemáte?

A další body které svědčí o tom že tam v té distribuci někteří z vás tomu co se snažíte dělat vůbec nerozumí a že škodíte energetické síti a zvláště selektivně vybraným zdrojům a investorům/zákazníkům.
1. u zdroje který má funkci UPS požadujete podporu distribuční sítě formou Low voltage ride through - LVRT a zároveň i ten nesmysl s oddělovačem ve formě stykače a HRN-55N. Vy si tam jako opravdu myslíte že ten stykač při tom poklesu napětí (skoro až k 0V) tedy bez energie zůstane tak dlouho sepnutý a přenese vám do sítě vámi požadovanou funkci LVRT? A také si myslíte že by takový zdroj byl schopen po tom co vám poskytl LVRT ještě udržet v ostrovu spotřebu na něj připojenou a poskytnout tak investorovi bezvýpadkový provoz když už ten výpadek ve vaší síti stáhl napětí až skoro na nulu. Jaký má význam chtít po takových zdrojích funkci LVRT a jaký má význam u zdroje s funkcí LVRT požadavek na oddělovač který není schopen být sepnutý po dobu poskytování funkce LVRT?

2. A co říkáte na to, že když podáte žádost o připojení zdroje který má funkci UPS např. GoodWe GW10K-ET tak váš technik odpoví že tento zdroj umí ostrovní provoz (což je nesmysl, protože nemá frekvenční posuv) a je nutné instalovat ty vaše nesmyslné oddělovače.
A když naopak požádáte vašeho technika o vyjádření (ne o připojení, ale o vyjádření pro stavební úřad který to požaduje) na skutečný ostrovní zdroji který není nikdy sfázován s distribuční sítí. Tak technik odpoví že, tento zdroj ostrovní provoz neumí a aby to byl ostrovní zdroj tak je nutné odevzdat všechny elektroměry v areálu a zrušit přípojky jinak nebude souhlasit ze stavbou toho zdroje. Vyjádření:
http://forum.mypower.cz/download/file.php?id=14656
Mne by zajímalo jak můžu nouzovým zdrojem který je logicky ostrovní zdrojem (občas je i není, podle toho jak se vám zrovna hodí) dodávat po dobu 5 minut nebo po dobu zkoušek do sítě energii, jak povolujete v PPDS, když mi odeberte elektroměr?
Jakým právem vy zakazujete ostatním instalovat si vlastní ostrovní zdroje, záložní zdroje a UPSky a vydávat takové nesmyslné stanoviska v rozporu se zákonem? Mám vyjádření od MPO že § 28 odstavec (4) a § 90 odstavec (1) v energetickému zákonu č. 458/2000 Sb se týká pouze náhradních zdrojů které jsou schopny paralelní funkce s distribuční sítí, tedy to co vy v rozporu s energetickým zákonem děláte v JE Temelín a nikoliv nouzových zdrojů které nepracují paralelně s distribuční sítí.

Pro ostatní:
V současné době distributoři těm ostrovním a nouzovým zdrojům moc nerozumí a vymýšlejí nesmyslné hlouposti a vzájemně kontraproduktivní požadavky.
ERÚ i komise PPDS uznala chybu v PPDS příloze č. 4 strana 16 část 5 PŘIPOJENÍ K SÍTI a věta: "V případě, že výrobna umožňuje ostrovní provoz OM, musí být zajištěno, že v případě ztráty napětí v distribuční soustavě dojde k odpojení celého OM." bude v nových PPDS doplněna o „ …… dojde k odpojení celého OM nebo části OM s ostrovním provozem.“ A vše bude zase v pořádku tak jako do nedávna než přišil distributoři s tím nesmyslem na oddělovač celého OM a jak je zde chybně uvedeno na obrázcích 4 a 5.
Než to ale bude praveno, tak doporučuji ostrovní nebo UPS funkci u zdrojů distributorům v dokumentaci neuvádět, ti jejich technici jsou z toho evidentně zmatení a nerozumí tomu a mají nesmyslné požadavky.

Předmět: Praha
Autor: Andrea Borotea
Datum: 15.10.2019 07:08 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 131048
reakce na ...
Jediné velké město v ČR nemá podmínky pro ostrovní provoz je Praha všechny výrobny dalo EPH do šrotu je závislá na energii jen zvenku. Podle dispečerského řádu ČEPS je až na 3. místě v obnově napětí. V případě blackoutu je Praha bez elektřiny, tepla, plynu, vody a někde i bez odvodu odpadních vod. Poslední kdo se o to zajímal byl primátor Hudeček, plánoval záložního zdroje na biolíh od Agrofertu.

Předmět: Krátkodobý paralelní provoz
Autor: Jakub Šafanda
Datum: 14.10.2019 12:55 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100165
reakce na ...
V bodě 2.2 se píše:
Druhým omezením, respektive zásadním požadavkem je zajistit, aby nedošlo ani ke krátkodobému paralelnímu chodu náhradního zdroje s elektrizační soustavou.
To podle mě není pravda. Většinou se připouští krátkodobý paralelní provoz do 100ms v aplikacích, které nejsou pro paralelní provoz schváleny. Je však třeba zajistit jisté podmínky takového přechodu.
Přechodu na náhradní zdroj v případě problémů s veřejnou sítí se to většinou netýká neboť málokdy je záložní zdroj připraven. Zde je většinou výpadek v desítkách sekund.
Při návratu pět, tedy na veřejnou síť je buď s krátkodobým výpadkem nebo úplně bez výpadku kdy se záložní zdroj jistou dobu provozuje v paralelu se sítí.

Předmět: Re: Krátkodobý paralelní provoz
Autor: Tomáš tom
Datum: 20.11.2019 23:28 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 103641
reakce na ...
To si každý vykládá po svém, hlavně distributoři jak se jim to zrovna hodí. Někteří si provozují paralelně bez omezení i bez licence:
https://oenergetice.cz/elektrarny-cr/zalozni-generator-v-temeline-poprve-dodaval-elektrinu-do-site-po-24-hodin
A jiným chtějí odebrat všechny elektroměry v areálu a okolí (hranice okolí ale není nikde stanovena, takže je to na zlovůli distributora komu v areálu vezme elektroměr a komu ne) za to, že tam je ostrovní zdroj který nikdy není s distribuční sítí sfázován a nepracuje s ní nikdy paralelně:
http://forum.mypower.cz/download/file.php?id=14656

Předmět: Blackout - ostrovní náhradní zdroje
Autor: Karásek Dalibor
Datum: 14.10.2019 11:04 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 121977
reakce na ...
Dobrý den
V budovách vlastněných obcemi - městy jsou náhradní zdroje instalovány jen výjimečně. A pokud nejsou nové, tak ve většině případů nemají vnitřní okruhy dělené na zálohované a nezálohované. Tzn, že v objektech jako jsou domovy pro seniory je sice náhradní zdroj, ale protože je pro "krytí " potřeb celého domova, vydrží s pohonnými hmotami jen 24hod.
Řešení komplexní rekonstrukce v tomto duchu je extrémně finančně náročné

Dalibor Karásek
specialista pro energetiku
investiční odbor
Magistrát města Ostravy

Předmět: Re: Blackout - ostrovní náhradní zdroje
Autor: Andrea Borotea
Datum: 15.10.2019 07:13 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 131048
reakce na ...
V Praze a blízkém okolí nemá záložní zdroje žádný domov důchodců. Jen nemocnice a ty je mají ve stavu že 3 dny rozhodně provoz nevydrží.

Předmět: Re (2): Blackout - ostrovní náhradní zdroje
Autor: Tomáš tom
Datum: 20.11.2019 23:41 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 103641
reakce na ...
Jedna nemocnice v mém okolí má i spalovací turbínu z MiGu ještě z 80 let provozovanou na naftu, úžasný a spolehlivý a prakticky bezúdržbový stroj oproti těm nově instalovaným Dieselům které se furt serou. Několikrát jsme si ji nastartovali když jsme tam dělali novou hlavní rozvodu a záskokové automaty.
Měli tam i jednu zvláštnost se kterou jsme se ještě nikde nesetkal, chtěli prodloužit dobu výpadku na minimálně tuším 1min. Byli přesvědčení že prý když je výpadek kratší tak odcházejí častěji disky v počítačích :-) Asi ještě o SSD neuslyšeli, ale i tak si myslím že je to blbost, ale nechtěl jsem to rozporovat na nastavili jsme tam tu jednu minutu, i když turbína najela třeba za 10s tak potom se čekalo do konce 1 minuty než se připojila k zálohované spotřebě. Takže se tam schválně prodlužuje čas výpadku energie.
A nikde tam naštěstí nebyla ta hloupost s oddělovačem na obrázcích 4 a 5 jak má zde Ing. Zdeněk Burdek na hranici vlastnictví a jak nově distributoři po některých vybraních zákaznících nebo zdrojích požadují. Tam šlo dokonce zvolit třípolohovými přepínači (přepínače sítí) v rozvodně jestli daná část spotřeby (budovy, oddělení, atd..) pojede ze zálohované spotřeby nebo jen z distribuční sítě. Což by s dnešními nesmyslnými požadavky distributorů vůbec nešlo realizovat.

Předmět: Fázování
Autor: Vladimír Křen
Datum: 10.10.2019 09:41 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100035
reakce na ...
Každý může mít svůj zdroj a spotřebič ale měl by být vybaven přepěťovou ochranou a frekvenční ochranou. Jeden zdroj a spotřebič je možné připojit k nadřazené sítí pokud malý zdroj pracuje na stejné frekvenci jako síť. Pokud bude mít malý zdroj drobnou odchylku frekvence od velké sítě tak se tako nic moc neděje. Když bude spojeno více zdrojů do malé sítě (nutno definovat do jakého výkonu se jedná o malou síť) budou všechny zdroje pracovat a nebude zde fungovat společná regulace frekvence všech malých sítí bude problematické malou sít připojit. Další problém nastává při opravách malé sítě. Co brání malým (domovním)sítím se připojit když jsou příhodné výrobní podmínky a zároveň se pracuje na blíže neurčeném místě místní sítě?

Předmět: Re: Fázování
Autor: Tomáš tom
Datum: 20.11.2019 23:58 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 103641
reakce na ...
Malým zdrojem (dokonce to nemusí být ani aktuálně zdroj ale může být zrovna v kvadrantu spotřeby) lze řídit zdroje daleko většího výkonu. Netočivé zdroje jako akumulátory s funkcí mikrosítě toto umí. Například když je akumulátor nabitý, tak přes něj neteče žádná činná energie, přesto dokáže uřídit a uregulovat a určovat takt sítě kde teče třeba 30kW činné energie, ale přes něj aktuálně 0kW.
Když se pracuje na síti tak je to jako PPN i když to třeba zrovna není pod napětím, nebo se musí dát zkraty. To není jen k vůli zdrojům, ale třeba i kvůli atmosférické elektřině nebo když se souběh vědění tak i to odpojené docela dost kope a může být nebezpečné. Nějaké kW zdroje v domácnostech jsou to nejmenší co tam hrozí.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama