Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Činitel denní osvětlenosti, odstupový úhel a prostor bez denního světla

Autor článku: doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., člen TNK 76 Osvětlení, ČKAIT Praha
Plné znění článku: Činitel denní osvětlenosti, odstupový úhel a prostor bez denního světla
Anotace článku: Článek upozorňuje na význam denního osvětlení a proslunění bytů pro veřejné zdraví. Dennímu osvětlení bytů je třeba věnovat stejnou pozornost, jako dennímu osvětlení pracovišť a škol. Je popsán způsob, jakým byl do české technické normalizace zaveden jako kritérium činitel denní osvětlenosti Dw (%) roviny okna zvenku. Jsou uvedeny výsledky studie denního osvětlení obytných místností v návaznosti na limitní hodnoty tohoto činitele i v návaznosti na tzv. odstupový úhel a plochu okna stanovenou jako 1/10 plochy podlahy obytné místnosti.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re (3): Vysvětlení 1/10 v PSPJan Kaňka20.07.2020 10:04
Re (2): Vysvětlení 1/10 v PSPViktor Zwiener20.07.2020 08:35
Re: Vysvětlení 1/10 v PSPJan Kaňka18.07.2020 00:19
Vysvětlení 1/10 v PSPViktor Zwiener17.07.2020 16:37

Příspěvky
Předmět: Vysvětlení 1/10 v PSP
Autor: Viktor Zwiener
Datum: 17.07.2020 16:37 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 132788
reakce na ...
Dobrý den pane docente,

dovolím si vysvětlit minimální plochu okna 1/10 plochy místnosti: tato hodnota se objevila v první verzi Pražských stavebních předpisů (PSP) z roku 2014, u které jsem figuroval jako konzultant.

Ve snaze ušetřit za okna v obytných domech jsme cca před 10 léty občas řešili požadavek navrhnout okna do většiny obytných místností tak, aby byly splněny požadavky na denní osvětlení na hraně požadavku. Znamenalo to obvykle, že se okna po výšce objektu zužovala nebo měnila. Jedním z argumentů bylo ustanovení v tehdy platné tepelnětechnické normě ČSN 73 0540-2:

„Okna na neosluněných fasádách se doporučuje volit tak, aby požadavky na denní osvětlení byly splněny bez větších rezerv. Na osluněných fasádách se mohou volit okna větší, pokud to odpovídá provozním podmínkám přilehlých místností a architektonickému výrazu budovy.“

Na uvedený problém jsem tehdy autory PSP upozornil a po diskuzi jsme došli k závěru, že by bylo vhodné také omezit minimální plochu okna vzhledem k ploše místnosti. Diskutovalo se několik variant od omezení minimální šířky okna až k minimální ploše okna ve vztahu k ploše okna. Už tenkrát se projektovali poměrně hluboké obývací pokoje s KK (i více jak 9 m), takže vztah plocha okna vs. plocha místnosti byl logický. Upozorňuji, že v PSP 2014 byly také požadavky na denní osvětlení, které ale platily do vzdálenosti max. 3,0 m od oken. Diskutovaná 1/10 tak měla za úkol zamezit zbytečně malým oknům tam, kde by taková okna stačila pro splnění požadavků na denní osvětlení. Ano, můžeme diskutovat, jestli je tato hodnota dostačující a jestli neměla být uvedena v jiném paragrafu PSP, ale je zbytečné vést polemiky o tom, jestli tato hodnota nahrazuje požadavky na denní osvětlení – nenahrazuje a nikdy neměla.

Na závěr bych ještě upozornil na Vámi uváděnou hodnotu: „ trojité zasklení čirým sklem 0,92 * 0,92 *0,92“. Domnívám se, že okno s takovým zasklením neexistuje. Pokud se pletu, tak prosím o zaslání výrobce. U dnes navrhovaných objektů nelze počet skel použít jako mocnitel normové hodnoty 0,92. Myslím si, že u dvojskel a trojskel je vhodné použít propustnost světla celým zasklívacím prvkem. Samostatná skla jsou opatřena různými vrstvami zlepšující obvykle tepelnětechnické vlastnosti, ale žádný výrobce je ve svých výrobkových listech neuvádí.

Viktor Zwiener (Dekprojekt)

Předmět: Re: Vysvětlení 1/10 v PSP
Autor: Jan Kaňka
Datum: 18.07.2020 00:19 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 117676
reakce na ...
Vážený pane inženýre,
děkuji za váš příspěvek k mému článku a za ujištění, které doufám uživatele budoucích bytů uklidní, že totiž požadavek okna velikosti 1/10 plochy podlahy nikdy nenahrazoval ani nikdy neměl nahrazovat požadavky na denní osvětlení podle platné české a dnes už i evropské technické normy. Předpokládám, že se mnou budete souhlasit, když pro jistotu dodám, že ani nikdy nebude nahrazovat. Zaručit to ale nemohu.
Protože také docházíte na občasná jednání technické normalizační komise (TNK 76 Osvětlení), kde se zase rádi po prázdninách spolu setkáme, jistě je vám známo, že část naší technické veřejnosti bohužel takové nahrazení prosazuje. V TNK 76 se totiž o náhradě požadavků na denní osvětlení oknem plochy 1/10 plochy podlahy už jednalo. Požadavek takové náhrady přichází od té části technické veřejnosti, která se s nemalým rizikem stará o řádný chod jednoho ze sektorů našeho hospodářství v těchto dnes už ne zcela jistých dobách. Někteří její protagonisté ale bohužel dosud nepochopili význam osvětlení denním světlem a příslušné požadavky vnímají jako překážku ve své práci. Můj článek má také sloužit k tomu, aby i tito naši kolegové pochopili, že v jakékoli době je třeba stavět nejinak než kvalitně.
Dovoluji si upozornit, že jsem ve své studii o prostoru bez denního světla v našich bytech použil hodnoty činitelů propustnosti podle platné technické normy. Pokud znáte takové trojsklo či okno, při jehož použití by se zásadně měnily závěry mé studie, sdělte prosím čtenářům kde se prodává a mně jeho výrobce. Koupil bych akcie. Takové okno by totiž muselo umožnit dobré osvětlení obytné místnosti při své ploše rovné 1/10 plochy podlahy a při zastínění podle požadavků tzv. "odstupového úhlu" například v situaci podle příkladu uvedeného v mém článku.
S přáním hezkého léta Vám, pane inženýre, i všem, kdo tyto řádky budou číst. Kaňka

Předmět: Re (2): Vysvětlení 1/10 v PSP
Autor: Viktor Zwiener
Datum: 20.07.2020 08:35 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 132788
reakce na ...
Dobrý den pane docente,
omlouvám se, poznámku k propustnosti světla jsem nevhodně naformuloval. Měla upozornit na to, že jste použil příliš optimistickou hodnotu a ve skutečnosti bude určitě nižší. U novostaveb na použití hodnot uvedených výrobcem zasklení upozorňuje také poznámka v tab. A.1 (ČSN 73 0580-1), kde je uvedená ona magická hodnota 0,92. Bohužel s mocninou hodnoty 0,92 se v cizích studiích setkávám velice často.
Také přeji hezké léto
Viktor Zwiener

Předmět: Re (3): Vysvětlení 1/10 v PSP
Autor: Jan Kaňka
Datum: 20.07.2020 10:04 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 117676
reakce na ...
Dobrý den pane inženýre,
konstatuji, že se shodneme na té pochmurné skutečnosti, že při použití soudobých izolačních trojskel bude tma v našich bytech ještě větší, než jak ukazují výsledky mé studie. To je dalším důvodem k tomu, proč v legislativě ponechat hodnocení zastínění kritériem Dw (%) se zachovanými nebo lépe mírně zpřísněnými limity.
O uvedené disproporci mezi ČSN 73 0580-1 z roku 2007 a dnešní realitou vím a není o ní sporu. Novelizace této normy související s převzetím EN 17037, by mohla hodnoty činitele prostupu světla upřesnit. Problém ale spočívá ve skutečnosti, že velmi často se požaduje vypracování výpočtu denního osvětlení v takové fázi přípravy stavby, kdy ještě typ zasklení není znám. V takových případech nezbývá, než použít směrnou hodnotu z normy. Norma by ale měla obsahovat článek, který by (většinou, za vymezených okolností) podržel výsledky takového výpočtu i v době, kdy už se osazují konkrétní okna s konkrétním izolačním trojsklem. Děkuji za podnětnou diskusi a zdravím. Kaňka

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama