Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Stavební úpravy střechy si vyžádaly řešení atypického detailu

Autor článku: Ing. Marek Kervitcer, VUT FAST Brno, Ústav pozemního stavitelství, doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D., VUT FAST Brno
Plné znění článku: Stavební úpravy střechy si vyžádaly řešení atypického detailu
Anotace článku: Článek pojednává o stavebních úpravách tvarově zajímavého střešního pláště na objektu občanské vybavenosti, do kterého opakovaně zatékalo. Střešní konstrukce spočívá v kombinaci šikmé střechy po obvodě objektu a ploché střechy nad vnitřní plochou půdorysu. V článku se autoři zaměřují na řešení atypického detailu, který si stavební úpravy vyžádaly.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Předmět: navržená skadba šikmé střechy
Autor: Jan Rypl
Datum: 05.10.2020 11:24 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100371
reakce na ...
Navrženou skladbu dvouplášťové šikmé střechy rozhodně nepovažuji za šťastnou. Není rozhodně vhodné jako parotěsnící vrstvu této konstrukce navrhovat nizkoparotěsnou a ještě navíc flexibilní parobrzdu (difúzně proměnnou), když na vnější straně konstrukce za vysocedifúzním zateplením vatou mezi krokvemi je jako nadkrokevní zateplení použita nízkodifúzní PIR deska (byť s difúzně propustnou podstřešní doplňkovou hydroizolací). Navíc tato konstrukce dvouplášťové šikmé střechy dle uvedeného schématu není vertikálně parotěsně oddělena od jednoplášťové konstrukce, tj. kde přes nízkodifúzní flexibilní parobrzdu šikmé střechy se mohou následně vodní páry transportovat i do jednoplášťové konstrukce s vnější nízkodifúzní PVC fólií.

V tomto případě bych tedy do konstrukce šikmé střechy rozhodně nenavrhoval nízkoparotěsnou flexibilní parobrzdu s proměnnou Sd hodnotou 0,3-25 m, ale naopak vysoceparotěsnou parozábranu s Sd hodnotou určitě větší jak 150 m. A to ještě za předpokladu, že v interiéru tohoto podkroví není prostor s vysokým tepelně vlhkostním namáháním větším jak 1404 Pa (např. +23°C/50% vlkhost) nebo přetlaková rekuperace či přetlaková ventilace.

Při výpočtu konstrukce je totiž potřeba laboratorní parotěsnost použité parozábrany uprayit na faktickou parotěsnost po jejím zabudování.

Další souvislosti můžeme konzultovat telefonicky. Písemně se již k tomuto nebudu dále vyjadřovat.

Jan Rypl, tel.: 602194045

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama