Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Stanovení součinitelů tlakových ztrát oblouků vzduchotechnických potrubí

Autor článku: Josef Remeš, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky, Ing. Petr Blasinski, Ph.D., Ing. Michal Nováček, Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební, Ing. Štěpán Jůza, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov
Plné znění článku: Stanovení součinitelů tlakových ztrát oblouků vzduchotechnických potrubí
Anotace článku: Tlakové ztráty v tvarovkách jsou v návrhové fázi obtížně vypočitatelné, neboť je pro ně klíčový součinitel tlakových ztrát, jenž je proměnlivý vzhledem k typu tvarovky a její geometrii. Možností, jak získat orientační hodnotu součinitele tlakové ztráty, je experimentální měření.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re: Nezveřejněné výsledkyMichal Nováček06.01.2021 12:30
Nezveřejněné výsledkyJosef Vavra04.01.2021 12:45

Příspěvky
Předmět: Nezveřejněné výsledky
Autor: Josef Vavra
Datum: 04.01.2021 12:45 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 133727
reakce na ...
Děkuji za zajímavý článek, bohužel neuvádíte naměřené výsledky. Pouze, neznámo jak, výsledky vyhodnocujete. Proto ani netuším, zda jste dospěli ke správným výsledkům. Už tu byli jiní odborníci se svými články, které byly i oponovány, a naštěstí zveřejnili i výsledky. Pak se zjistily chyby i 1000%.
Proto prosím ozřejmit cestu výpočtu, zvýraznit rozdíly proti zjednodušeným výpočtům třeba podle vzorce (3) . Tedy jakých tabelárních hodnot je možné dosáhnout. Popsat tak, aby to pochopil i odborník z jiného technického oboru.
Článek v dosavadní podobě bohužel ničím nepomůže. Obdobně mnoho otázek zůstává v hydraulické analogii. Tedy mechanické konstrukce ventilů a jejich vliv na dosažené Kv.

Předmět: Re: Nezveřejněné výsledky
Autor: Michal Nováček
Datum: 06.01.2021 12:30 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 133832
reakce na ...
Dobrý den,

naměřených hodnot jsou tisíce, proto nejsou nikde uvedeny. Pro každou z 24 sestavených tratí bylo zajištěno 100 hodnot rozdílů tlaků. Celkem tedy 2400 hodnot.

Postup získání výsledků je naznačen v experimentální části článku. Tedy jedná se o měření rozdílu statického tlaku před a za tvarovkou, z čehož je získán hledaný ztrátový součinitel (za pomoci známé střední rychlosti proudění a hustotě vzduchu).

Míry vhodnosti zvolené rovnice pro naměřené hodnoty dané sestavy jsou vyjádřeny prostřednictvím hodnoty koeficientu determinace R2 v tabulce 3.

Tabelární vyjádření diskretizovaných hodnot z rovnice je například u sestav dvou oblouků za sebou jdoucích v tomto případě nevhodné, neboť se jedná o rovnici se třemi neznámými. V ostatních případech je to možné, nicméně složité už jen z důvodu, že mi není znám žádný autor (budu případně rád za doplnění takového zdroje), který by vyjadřoval závislost velikosti ztrátového součinitele na parametrech, které byly zvoleny v této práci (pro jednotlivé oblouky se jedná o R/D a Reynoldsovo číslo). Proto je porovnání obtížné.

Nicméně vytvořil jsem z naměřených hodnot navíc alespoň rovnice, které jsou zjednodušené, a které nezohledňují Reynoldsovo číslo. Zohledňují pouze geometrické parametry stejné jako v tomto článku. Rovnice také jsou stejného tvaru jako uvádím v článku. Tyto hodnoty už je možné porovnat s některými autory. Toto porovnání včetně rovnice je k dispozici na této adrese, jedná se o PDF soubor.
https://www.dropbox.com/s/s9r9o8d7hlldl4g/Zjednodusene%20rovnice.pdf?dl=0
Děkuji za reakci a doufám, že jsem alespoň částečně odpověděl na Vaše otázky.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama