Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuze ke článku: Konference Pasivní domy 2005 v Brně

Autor článku: Ing. Milan Bechyně
Plné znění článku: Konference Pasivní domy 2005 v Brně
Anotace článku: Pojmy pasivní dům (PD) nebo také energeticky pasivní dům (EPD) mají oba stejný význam. Označují budovy, zajišťující příjemné vnitřní prostředí v létě i v zimě bez použití klasického vytápěcího systému. Zájemci mají možnost se s problematikou seznámit na dvoudenní konferenci, která se uskuteční 18. a 19. října 2005 v Kongresovém centru v Brně. Čtenáři TZB-info mají možnost zúčastnit se ankety na konci článku. Výsledky ankety budou vyhlášeny na konferenci.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Pasivní důmIng.Zbyněk Humlíček30.11.2005 17:43
Re: PDxEPDMara Mara11.10.2005 01:44
PD kontra EPDEugen Nagy07.10.2005 11:00
PD je terminus technicusJan Hollan05.10.2005 16:33
PDxEPDJan Bárta04.10.2005 09:48

Příspěvky
Předmět: Pasivní dům
Autor: Ing.Zbyněk Humlíček
Datum: 30.11.2005 17:43 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pasivní domy v ČR jsou na začátku,ale již dnes můžeme říct,že v roce 2006 nastane velký zájem o tyto stavby.Můžu doporučit jedny z mála stránek,které jsou dostupné pro potenciální stavebníky www.brinaco.cz.

Předmět: PD kontra EPD
Autor: Eugen Nagy
Datum: 07.10.2005 11:00 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pojem „pasívny dom“ je odvodený z jeho dvoch základných charakterových vlastností:
- na jeho vykurovanie nie je potrebný doteraz štandardný „aktívny“ vykurovací systém (vykurovací kotol + teplovodný distribučný systém vo forme radiátorov a pod.) - vykurovanie sa teda realizuje „pasívnym“ spôsobom, hlavne ohrevom privádzaného vzduchu,
- pokrytie zvyškovej potreby tepla na vykurovanie v celoročnej bilancii tvoria tri základné položky, z ktorých každá sa podiela približne tretinovým príspevkom: 1.pasívne solárne zisky, 2.vnútorné zdroje tepla a 3.systém riadeného vetrania (teplovzdušné vykurovanie). Pokrytie tepla sa teda realizuje prevažne „pasívnym“ spôsobom.

Uvedené charakteristiky sú dôkazom, že označenie „pasívny dom“ vystihuje podstatu konceptu je teda nespochybniteľné. Pojem pasívny dom musíme vnímať v dvoch základných rovinách: v rovine odbornej terminológie a v rovine verejnej prezentácie. Odborníci venujúci sa problematike pasívnych domov sa v tomto zmysle delia na dve skupiny: prvá sa drží „terminologickej čistoty“ názvu a druhá zastáva názor, že v rovine verejnej prezentácie má pojem „pasívny dom“ isté nevýhody, aj keď pojem „pasívny dom“ nespochybňujú. Zásadným argumentom je slovo „pasívny“, ktoré v našej kultúre evokuje skôr negatívny význam a verejnosť nereaguje na tento výraz adekvárne ústretovým spôsobom, aj keď samotný koncept domu má celospoločensky nesporne pozitívny rozmer. Okrem toho v názve „pasívny dom“ chýba odvolávka na energetický kontext a adekvátne vysvetlenie o týchto súvislostiach smerom k verejnosti vyžaduje dodatočné úsilie. Zástancovia zohľadňujúci rovinu verejnej prezentácie sa preto snažia do názvu zakomponovať energetický rozmer pasívneho domu (energetické úspory sú jeho prioritným poslaním) a hlavne smerom k verejnosti používajú označenie „energeticky pasívny dom“.

Ktoré označenie pasívneho domu teda voliť? V zásade sa javí, že nie je problém používať oba výrazy a v odbornom styku voliť pojem „pasívny dom“ a smerom k (laickej) verejnosti skôr pojem „energeticky pasívny dom“. S takýmto postupom máme na Slovensku dobré skúsenosti. Ešte skôr, ako sme u nás uviedli značku „pasívny dom“ na verejnosť hlavne formou článkov a televíznych spotov, boli naše úvahy podobné. Rozhodli sme sa obísť len púhy preklad slova "Passivhaus" z nemčiny. Termín "energeticky pasívny dom" bol po prvýkrat použitý v sérii článkov v jednom z časopisov o stavebnícte a bývaní, ako aj v pomerne roziahlej brožúre vydanej ešte na jar 2003. Odvtedy sa síce aj v tlači často mieša s názvom pasívny dom, ale vcelku úspešne sa darí snaha o to, aby sa udomácnil termín EPD.

Môžeme sa však ponaučiť aj z dlhoročných skúseností s pojmom „pasívny dom“ v zahraničí. Na problém verejnej prezentácie toho pojmu ma na moje veľké prekvapenie upozornil rakúsky architekt Erwin Kaltenegger, ktorý patrí k najuznávanejším odborníkom v oblasti výstavby pasívnych domov v Rakúsku. Ešte pred pár rokmi sa zmienil o tom, že s názvom pasívny dom nemá najlepšie skúsenosti z dôvodu jeho nízkej akceptácie na verejnosti. V princípe pojem „pasívny dom“ používa skôr v internom styku vo svojej architektonickej kancelárii alebo v okruhu zasvätených odborníkov. Zaujímavé teda je, že robí veľkú službu výstavbe pasívnych domov aj tým, že názov „pasívny dom“ používa veľmi málo. Architekt Kaltenegger si tento fakt si uvedomil dostatočne včas a svoje projekty označuje skôr analogickými slovami. V zásade navrhuje len pasívne domy, ale prezntuje ich skôr ako „plusenergetické“ (Plusenergiehaus) (domy majú často inštalované fotovoltaické panely so sekundárnou funkciou tienenia a v celoročnej bilancii vyrobia viac energie, ako spotrebujú) – napr. „Plusenergiehaus Gemini“, ktorý dokonca nesie aj prívlastok „Sonne-Wohn-Kraft-Werk“ („Slnečná obytná elektráreň“ - Rakúska solárna cena 2001 a Štajerská cena pre drevostavby 2001). Stavbu inštitútu pre marketing a analýzu trendov v Gutau pri Linzi nazval „Plusenergie-Bürogebäude“ (Plusenergetická administartívna budova - Rakúska a európska solárna cena 2002). Pasívny dvojdom vo Weizi pomenoval ako „Plusenergie-Doppelhaus“ (Plusenergetický dvojdom - Európska regionálna súťaž 2004 – regionálna identita a udržateľný rozvoj – 1. cena). Vypracoval už množstvo projektov sídlisk z pasívnych domov, pričom na verejnosti sa prezentujú ako „Plusenergie-Siedlung“ alebo „Plusenergie-Wohnen“ (plusenergetické sídlisko alebo plusenergetické bývanie, ako napr. pred časom realizované sídlisko vo Weizi). Rýdzo pasívne rodinné domy nazýva skôr „Einfamilienhaus im Passivhausstandard“ („Rodinný dom v pasívnom štandarde“). Uvedené informácie je možné overiť si na http://www.dike.at/. Tajomstvom úspechu a mediálnej známosti architekta Erwina Kalteneggera je nielen v jeho nesmierne inovatívnej kreativite a rozhľade, nesporných ľudských kvalitách spojených s čarom osobnosti, ale aj v schopnosti efektívne pracovať s verejnosťou a správnym spôsobom prezentovať podstatu pasívneho domu a udržateľnej výstavby.

Stojí teda na zamyslenie, či sa dáme cestou tvrdošijného nasledovania terminológie alebo priblížime vzácny koncept pasívneho domu tým, pre ktorých je určený – teda konečnému užívateľovi a verejnosti. Som presvedčený, že obohatenie výrazu pasívny dom o prívlastok energetický nič na našej úcte k dielu pána Dr. Wolfganga Feista neuberie.

Předmět: PD je terminus technicus
Autor: Jan Hollan
Datum: 05.10.2005 16:33 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pojem ,,pasivní dům" je terminus technicus. Je to koncept následovaný první realizací (1991) Wolfganga Feista. Platí pro něj jisté limity, které musí splňovat, aby se tak dal označit (uvedu jen číselné hodnoty: 10, 15, 42, 120).

Žádné přívlastky k tomuto termínu nepatří. Jsou dokonce podezřelé - kdoví, co se takovým upraveným názvem myslí.

Není to sousloví nijak zvlášť výmluvné, natož takové, ze kterého by každý pochopil, o co jde, ale to není ani označení ,,teploměr". Pojem ,,pasivní dům" aspoň není zavádějící.

Předmět: PDxEPD
Autor: Jan Bárta
Datum: 04.10.2005 09:48 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
EPD více vystihuje podstatu, ale:
- PD je kratší, lépe se vyslovuje
- PD je snáz zapamatovatelné (hlavně pro laiky)
- PD vyvolá zájem...slovo energeticky může hodně laiků odradit od dalšího zájmu
- PD snáz zapadne do marketingových sloganů, hesel (např. Let's go passiv)
- PD jako projektová dokumentace se většinou používá v jiném textu, jiném kontextu. K záměně by nemělo docházet.
- v anketě by mělo jít o celý termín, ne pouze o zkratku

Předmět: Re: PDxEPD
Autor: Mara Mara
Datum: 11.10.2005 01:44 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
4 Jan Bárta 04.10.2005 09:48
"PD jako projektová dokumentace se většinou používá v jiném textu, jiném kontextu. K záměně by nemělo docházet."

Tak právě s tímto problémem mám neblahou zkušenost z konce jara. V autorské zprávě k projektové dokumentaci "pasivního RD" byla cca 40x použita zkratka PD (poprvé bylo samozřejmě uvedeno: pasivní dům (dále jen PD)). Po intervenci dotyčného úředníka, že "PD" je pojem "zavádějící a matoucí" a že je pro něho zaměnitelný se zkratkou "projektové dokumentace", jsem pro zdárný průběh stavebního řízení unaveně kapituloval a "terminus technicus PD" přepsal v celé zprávě. Jelikož jsem předpokládal, že i zkratka EPD by mohla někomu evokovat např. "elektronickou projektovou dokumentaci", zvolil jsem nakonec dvousmyslný termín EPRD :-P (energeticky pasivní rodinný dům). To už bylo pro dotyčnou osobu akceptovatelné a změna zkratky byla dokonce kvitována s úsměvem. Subjektivně - ono totiž co se týče omílaných zkratek, tak jde opravdu o "prd" :-) .

Ani termín EPD a ani termín PD stejně laikovi bez bližšího kontextuálního vysvětlení nic neřekne, tak je to jedno. A když se s problémem EPD - PD seznámí, tak už se stejně neobtěžuje vyslovit ani slovo "energeticky" a ani slovo "dům", ale jen "pasiv" (alespoň v mém okolí). Většina mejlů, které dostanu od čtenářů diskuzních fór tohoto webu, začíná: "Ještě před xy dobou jsem chtěl stavět obyčejný dům, ale po přečtení diskuzí na tzb-info jsem totálně zpasivněl,...". Nikdo nikdy nenapsal, že by "energeticky zpasivněl". Z toho odvozuji, že zcela postačuje ustálený prvotní termím PD (i když termín EPD je zcela jistě přesnější a logičtější). Na "terminus technicus" bych opravdu nešahal.

Pokud jsem se termínem EPRD (který od té doby ostentativně používám ve "styku s úřady") dotknul některých neustále vážně se beroucích jedinců z komunity "zpasivnělých", tak vězte, že jsem tímto termínem v dobré víře nejenom rozchechtal dotyčného úředníka (a dle skřítků z Werichových "Tří veteránů" jsem snad udělal dobrý skutek) a získal ho na svou stranu, ale dokonce si ode mne půjčil "Humma" - ještě mi ho nevrátil, prý ho čte už šestý člověk - "prý nějaká baba z matriky" :-P . Pěkné ráno. Marek

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.