Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuze ke článku: Informace pro majitele/provozovatele výtahů

Autor článku: Ing. Jan Dvořák (Česká asociace výrobců výtahů), Václav Vaněk (TÜV CZ)
Plné znění článku: Informace pro majitele/provozovatele výtahů
Anotace článku: Článek je určen pro všechny majitele nebo provozovatele výtahů a týká se především problematiky všech výtahů, které byly vyrobeny a instalovány před rokem 1993. Přehledně jsou shrnuty hlavní požadavky, na které je třeba si dát pozor při plánované rekonstrukci výtahu.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
VýtahyPetr Chodacki30.09.2009 19:15
Re: Reakce na příspěvky anonymů k článku Informace pro majitele/provozovatele výtahůGLUM-II GLUM-II27.09.2006 20:27
Reakce na příspěvky anonymů k článku Informace pro majitele/provozovatele výtahůIng. Jan Dvořák10.05.2006 14:44
Re: Výtahy???Václav Vaněk04.05.2006 07:42
Výtahy???Franta Franta02.05.2006 22:22
Diskuze k článku:Informace pro majitele/provozovatele výtahů.Václav Vaněk08.02.2006 09:09
Výtahy.Stary Debo07.02.2006 23:11

Příspěvky
Předmět: Výtahy
Autor: Petr Chodacki
Datum: 30.09.2009 19:15 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Jsme SVJ,náš dům má dva výtahy.Výtahy jsou v provoze od roku 1982.Výtahy jsou pravidelnš kontrolované výtahovou firmu za což platíme.
Dotaz zní:Zda musíme uskutečnit inspekční prohlídku a stím se zavázat na veškeré rekonstrukce.
Jaké jsou sankce při neprovedení této inspekční kontroly.
Na členské schůzi SVJ bylo odhlasováno: neprovadět inspekční prohlídku a výtah dále provozovat dle norem platných při uvední výtahu do provozu.
Prosím o exaktní odpověď.
Děkuji,Chodacki

Předmět: Reakce na příspěvky anonymů k článku Informace pro majitele/provozovatele výtahů
Autor: Ing. Jan Dvořák
Datum: 10.05.2006 14:44 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážení anonymové,
tak jsem se konečně dostal k prostudování Vašich příspěvků, jimiž reagujete na obecné informace pro majitele/provozovatele výtahů uveřejněné dne 10.10.2005, a chtěl bych Vám za ně poděkovat. Jejich vysoká vypovídací schopnost je v současné fázi budování raného kapitalismu a vytváření podnikatelského prostředí srovnatelného s technicky vyspělými státy na území ČR naprosto neocenitelná. Zejména příspěvek Franty „Flinty“ Franty je z tohoto pohledu naprosto senzační, protože nabízet a provádět služby v prostředí provozu technických zařízení s vysokým stupněm zbytkového provozního rizika bez zjevných znalostí souvisejících právních předpisů, s parafrázováním požadavků českých technických norem obsahujících principy technické politiky EU v dané oblasti promítnuté do základních evropských dokumentů pouze na základě úrovně odbornosti komentované již V. Vaňkem a národovectví, je krásným příkladem fungování českého podnikatelského prostředí, které je, na rozdíl od vyspělejší části Evropy, řízeno státem. Možná že se mýlím, ale pokud by autor byl obeznámen alespoň s těmi pravidly správné a uznávané praxe, která byla uveřejněna na tomtéž serveru dne 7.11.2005, sestavoval by se mu tzv. „Frantův blafák“ značně obtížněji, pokud však dotyčný nesledoval pouze národovecké cíle. Nicméně jedná se o příklad potřebný, který bude zajisté dále využit při pokračující snaze Hospodářské komory ČR o převzetí základních kompetencí v oblasti podnikání tak, aby se podnikatelské prostředí ČR stalo srovnatelným s technicky vyspělými státy.
Stejně tak se jeví jako značně nadčasové uvedení a pojmenování prozatím v dostupné technické literatuře neznámého prvku výtahu, jakým jsou dveře bez kabiny. To tedy klobouk dolů. I pro zavedení tohoto nového termínu bude potřebné něco udělat.

Takže pánové pište své další postřehy, a když už píšete, tak se nepodepisujte.
Zdraví Vás
Jan Dvořák

Předmět: Re: Reakce na příspěvky anonymů k článku Informace pro majitele/provozovatele výtahů
Autor: GLUM-II GLUM-II
Datum: 27.09.2006 20:27 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Na tyto stránky jsem přišel zcela náhodně a se zaujetím jsem si příspěvky přečetl,poučil a udělal mínění o tématu i diskutujících.Možná by i při jistě fundovaných názorech neškodilo méně intelektuální nadutosti, nejde to přehlédnout.Co mě ale zaujalo jako naprostého laika? Výrok: dveře bez kabin.Vlastně spíš rekace na ten výrok.Možná se mýlím,ale mě jako laikovi tento "termín"(i když neobratně napsaný) jako první přinesl na mysl situaci, kdy lze otevřít dveře výtahové šachty (zvenku-samozřejmě), ovšem výtah za těmi dveřmi v tu chvíli jaksi chybí.Tak že já osobně ani ten termín nepovažuji zas až za takový nesmysl.Ale to se stává, že v zaujetí svojí odborností člověk není schopen chápat věci poněkud přízemním a laickým pohledem i když někdy to nemusí být ku škodě.
Přeji vám příjemnou odbornou diskusi.

Předmět: Výtahy???
Autor: Franta Franta
Datum: 02.05.2006 22:22 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážení, už mně vážně děsně krkají pánové např. typu p.Vaněk - TUV, atd. Jedná se zde o zcela jasné loby zahraničních firem, aby z českých výtahářských firem dělali jen "blbce". Jo holt koho chleba jiš ..... Mám takový pocit, že jsou strašně naštvaní, že se stále nezhroutil Český výtahářský svět, co mi si to vlastně dovolujeme tady pořád brojit proti nadnárodnímu kapitálu, který to s námi myslí tak dobře, že ??? Jsem toho názoru, že by chtěli ne kvalitu, ale jako v jiných oborech to samé - peníze, peníze, atd.
Sám servisuji mimo jiné výtah velmi známé firmy a dokonce v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Dodávka samozřejmě západní a kabina průchozí a také nemá dveře. Běžte se podívat do západní evropy a co uvidíte? Výtahy ve stáří, jako u nás se stejnými problémy, ale i stejnými závadami, tedy i dveřmi bez kabin. Musel jsem docela smát, když jsem viděl některá zpracovaná rizika v normě - např. výtah má/nemá hlavní vypínač,apod.
Mne napadlo jen jediné to tam na západě mají asi výtahy v pěkném nepořádku.
.
.
.
Tak už konečně se přestaňte schovávat za kvalitu, bezpečnost a pod. Jde jen o peníze. My sami přece víme, že výtahy jsou takové, jaké jsou. Připadá mi naopak zarážející, že když české firmy začaly montovat infra místo dveří, aby zákazníkům ušetřili nějakou tu korunu, protože potřebují nové střechy, fasády, oka, balkony, rozvody vody, plynu atd, atd., okamžitě vyšla novelizovaná Česká technická norma, která to zakazuje.
.
.
.
Zamyslel se už někdo nad tím, že za posledních několik roků, se zásadně novelizují jen normy týkající se provozu výtahů - jedná o stejná čísla norem. Jen kolik tyto normy ročně stojí??? (Jedná se pouze o normy ČSN)
Kdo tady vydává takové paskvily a ještě je udáván, jako autor??? Nikdo mi nevysvětlí, že se nejedná pouze o účelovou záležitost.
.
Kdy už autor pochopí mimo jiné jednu věc. Nejsem sice právník, ale jakto, že v normě něco nařizuje a dokonce termínuje viz nově inspekce. Když norma není závazná. Jsem toho názoru, že zde dochází k protiprávnímu nátlaku. Požaduje se něco, co lze nařídit pouze zákonem!!!
.
Já bych to viděl jinak, on ten běžný majitel domu, nemá v tuto chvíli na nákladné rekonstrukce, buď bude provozovat výtah třeba i s tou infra závorou a nebo bude nucen výtah úplně odstavit.
.
.
Vím, že po přečtení tohoto příspěvku spousta lidí vyskočí ze židle, ale rád bych dodal ještě krátce toto. Souhlasím s prováděním změn, vím, že je nutno zlepšit po stránce bezpečnosti naše výtahy.
Situaci však je možno řešit postupně a nikdo mi nevysvětlí, že montáží infra závory jsem nesnížil riziko minimálně o jeden stupeň. Nebo jiný příklad - v této republice se používají brzdy výtahu jak je známe více jak 50 roků, jak to že najednou jsou to životunebezpečné brzdové magnety. Při běžném zdvihu brzdy 3 - 5 mm, nemůže nikdy tato pružina prasknout, to by snad musely přestat fungovat fyzikální zákony. Nebo snad někdo zná tuto závadu? Stejné pružiny se užívají v celém průmyslu, automobilech, dráha, atd., nikde to nevadí??? Mám ten pocit, že opět je to proto, že nekupujeme drahé dovozové magnety, ale máme své.
.
.
.
Zkusme zanechat emocí, uvědomme si, že výtahy jsou zde staré a postupně musíme pracovat na jejich obměně. Řekl bych, že to chce jen trochu "selského" rozumu.

S pozdravem Franta

Předmět: Re: Výtahy???
Autor: Václav Vaněk
Datum: 04.05.2006 07:42 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Odpověď pro autora: Franta Franta k příspěvku do diskuze nazvaný:
Výtahy ???

Na úvod musím sdělit, že se nerad pouštím do diskuze s někým, kdo má mysl zatemněnou zlobou a neznalostí, nicméně autor Franta Franta mně vyzval a tak odpovím, i když vlastně nevím, komu odpovídám.
Z toho všeho, co napsal ve svém příspěvku dne 2.5.2006 lze souhlasit pouze s posledními dvěma větami a to ještě s drobnou výhradou.
Raději je uvedu?
Cituji:
„Zkusme zanechat emocí, uvědomme si, že výtahy jsou zde staré a postupně musíme pracovat na jejich obměně.“
S tím lze souhlasit bez výhrad.
Dále cituji druhou větu:
„Řekl bych, že to chce jen trochu „selského“ rozumu“.
Zde nesouhlasím a sděluji můj názor, že je potřeba i přemýšlet - „selský“ rozum je málo.

A teď k věci:
Autor Franta Franta zřejmě navštívil celou řadu měst a výtahů na západ od našich hranic, když o nich všechno ví – pokud mne někdy slyšel na nějakém semináři (asi tam nebyl) vždy uvádím příklady ze zemí, které já dobře znám, jako je Rakousko,Švýcarsko,Německo a Finsko - ano i v těchto zemích jsou velmi(velmi!!!) zanedbané ( normám nevyhovující) výtahy.
Co naplat, já se ale pohybuji v českém prostředí a tak se hrabu na českém písečku a používám evropské předpisy ( normy), protože tak to v Evropě chodí – předpisy se sjednocují a členské státy jsou povinny!!!!! evropské předpisy převzít a zapracovat je do národních předpisů – tedy do ČSN, jsou-li v příslušeném oboru nebo tématu jaké ( jsme v EU).

České technické normy nic nezakazují, v tom se autor Franta Franta mýlí. To bylo kdysi, že normy ukládaly povinnosti, to dnes nikdo ani Franta Franta nikde nenajde.
A proč Bezpečnostní rada výtahového průmyslu při HK ČR nedoporučuje používání optoelektronických ochranných zařízení je jasné, stačí číst – i na tomto serveru – jde o bezpečnost přepravovaných osob.
Protože pane Franto Franto – takové zařízení (podle Vás infra), které by plně splnilo požadavky na ochranu cestujících je velmi drahé a při jeho použití stejně zbudou zbytková rizika.
České technické normy, které Franta Franta označuje jako paskvily jsou vydávány jako změny (nebo zcela nové) proto, že jsou do nich postupně zapracovávány požadavky příslušných evropských norem – stačí si přečíst „Změny proti předchozímu vydání“ v úvodech jednotlivých norem.
K dalšímu, co Franta Franta uvádí – totiž, že normy něco nařizují, opět je vedle, stačí číst – např. Přílohu A v ČSN EN 81-80.

A teď fatální omyly pana Franty Franty:

V žádné normě se nezjišťuje, zda existující výtah má –či nemá hlavní vypínač –TAKOVÝ POŽADAVEK NIKDE UVEDEN NENÍ - ( mají ho totiž i u nás všechny výtahy).
Nýbrž se zjišťuje, zda onen hlavní vypínač je UZAMYKATELNÝ - viz závažné nebezpečí uvedené v ČSN EN 81-80 pod bodem 68 – prioritní úroveň rizika – „střední“– kde se o uzamykatelném HV hovoří. A POZOR – HV je velmi důležitý bezpečnostní prvek pro servis, nebo se snad ještě pan Franta Franta ve své činnosti nesetkal s „dovedy“ z domů, kteří „umí“ zapnout – vypnout HV“, resetovat systém, vyprostit osoby atd? Opravdu ne? Zkouší to kdekdo.
Toto je čistě „národní – t.j. české specifikum“.

Druhý fatální omyl se týká brzd používaných na výtahových strojích – to už je evropský problém – tedy:
Pokud si pan Franta Franta myslí, že účelem prohlídky brzdy výtahového stroje je kontrola pružiny, tak je na omylu a měl by jít dělat něco jiného – protože vysvětlení je prosté a je uvedeno v čl. 12.4.2.1 ČSN EN 81-1 a též je odvolávka na tento článek uvedena v ČSN EN 81-80 pro existující výtahy u nebezpečné situace pod bodem 53 – nápravné opatření pod c) – prioritní úroveň rizika – „vysoká“
cituji:
„Tato brzda musí být schopna sama zastavit výtahový stroj, pohybuje-li se klec směrem dolů jmenovitou rychlostí se zatížením o 25 % větším než je nosnost.Za těchto podmínek zpomalení klece nesmí být větší než při působení zachycovačů nebo při jejím dosednutí na nárazník.
A teď to přijde:
„VŠECHNY MECHANICKÉ ČÁSTI BRZDY, KTERÉ PŮSOBÍ BRZDÍCÍM ÚČINKEM NA BRZDOVÝ BUBEN NEBO KOTOUČ MUSÍ BÝT ZDVOJENY.
PŘI SELHÁNÍ JEDNÉ Z TĚCHTO ČÁSTÍ, MUSÍ BÝT ZACHOVÁN DOSTAČUJÍCÍ BRZDNÝ ÚČINEK KE ZPOMALENÍ DOLŮ JEDOUCÍ KLECE, KTERÁ SE POHYBUJE JMENOVITOU RYCHLOSTÍ A JE ZATÍŽENA JMENOVITÝM ZATÍŽENÍM.“

Zde je „jádro pudla“ – nikoli pružiny pane Franto Franto, ale celá brzda jako taková nevyhovuje.
I český výrobce to ví a brzdy dodává v provedení, které vyhovuje normě, proč bychom tedy kupovali ( MY všichni) drahé a cizí, když máme přesně ty, které normy ve svých článcích doporučují, doma.

A ještě jedna připomínka – pan Franta Franta byl zřejmě při psaní příspěvku velmi rozlícen, protože jistě ví, že neexistují dveře bez kabin, jak v příspěvku uvádí ( k čemu by byly?), ale klece bez dveří – viz např. čl. 8.5 ČSN EN 81-1.


Veřejná diskuze je dobrá, nechť tedy pan Franta Franta poodhalí svojí tvář a sdělí své jméno a firmu, aby odborná veřejnost věděla s kým má tu čest.

Můžeme v diskuzi pokračovat.
Docela se těším
Václav Vaněk

Předmět: Diskuze k článku:Informace pro majitele/provozovatele výtahů.
Autor: Václav Vaněk
Datum: 08.02.2006 09:09 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Připomínka k názoru autora pod zn. Starý Debo:

Pracuji v oboru ještě o rok déle – tedy od roku 1962.
To, že jsme členy EU nezajistili výtaháři – ti stejně jako všichni pak, když už jsme členy musíme dodržovat určitá pravidla, o kterých se v EU hlasuje.Těch, která se týkají výtahů není zase tolik a všechny ( které mně jsou známy) by měly napomoci ke zvýšení bezpečnosti provozovaných výtahů.
Tím, že je vydala EU pak jasně dokazuje, že i v ostatních členských zemích není s výtahy všechno úplně v pořádku – jinak by se přeci týkalo jenom nových členů – atd.
Takže k věci – kolikpak jezdí na silnicích aut s rokem výroby 1965 nebo 1970?Moc ne, pokud vůbec, tak jsou to veteráni a tak podléhají jiným, přísnějším předpisům, jejich jízda na veřejných komunikacích je omezována.
A co výtahy – ty byly vyráběny podle „stejného metru“ – to znamená se stejnými nedostatky až do revoluce, poslední z nich – z této generace byly montovány ještě po roce 1991.
U nich se technický pokrok zastavil ( samozřejmě hovořím o výtazích do obytných panelových domů).
Takže problémy s našimi výtahy jsou pak obecně řečeno u většiny výtahů, lhostejno zda jsou v provozu 15 nebo 40 let.
To, že je výtah funkční ještě neznamená, že je bezpečný.
Vaněk

Předmět: Výtahy.
Autor: Stary Debo
Datum: 07.02.2006 23:11 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pracuji na výtazích od r. 1963 a to co se děje teď okolo výtahů mě irituje.EU z nás dělá nesvéprávné blbce a přitom naše výtahy a normy jsou v mnohém lepší a přísnější než slavná EU.Stávající výtahy mohou při dobré údržbě jezdit ještě mnoho let.Zajímala by mě statistika,kolik podobných výtahů jako jsou naše je provovozováno v zemích EU.Divil bych se,kdyby majitel plně funkčního výtahu,byl nucen jej výměnit.Je to jen o loby zahraničních firem,které chtějí u nás vydělávat.Jestli jsem moc mimo,tak mě to napište. PS nemám nic proti RE a novým výtahům.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.