Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuze ke článku: Porovnání výpočtů tepelných ztrát podle ČSN 06 0210 a ČSN EN 12831

Autor článku: Ing. Zdeněk Ryšavý
Plné znění článku: Porovnání výpočtů tepelných ztrát podle ČSN 06 0210 a ČSN EN 12831
Anotace článku: V současné době jsou v platnosti obě uvedené normy související s výpočtem tepelných ztrát objektů. Článek podrobně srovnává použitou metodiku a rozdíly mezi normami.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 38   starší >>
Příspěvky
Předmět: zkušenost z praxe
Autor: radek simon
Datum: 23.08.2009 21:23 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
přečetl jsem si následující diskuzi je tu hodně zajimavého, ale problematika je trošku jinde ze své praxe projektanta vím, že stavby svépomocí jsou největším kamenem úrazu, záměna cihelných bloku o proti projektu, špatná technologie zdění, a případné rozdíli projektu a skutečnosti. Protože pokud ve výpočtech neznáte přesné materiály tak se ztráty, prostupy a všechny výsledky můžou lišit v 10% na základě vlastní zkušenosti z praxe.
Naprojektoval jsem RD, ve velmi úsporném provedení, na základě skladeb konzultované z technikem TZB a otopného systému.
Výsledek byl,že stavebník koupil v akci cihly na obvodové zdivo z jinými parametry a udělal nějaké drobné odchylky od projektové dokumentace, dimenzace stavby a otopné soustavy podle projektu.
Po první topné sezoně se nestačil divit, učet byl o 25 % ve spotřebě plynu vyšší než výpočty, už v pruběhu zimy se musely dělat úpravy na zvýšení výkonu, termostatické thavice na plné otevření, škrtící šroubení na plné otevření a zvýšení tepelného spádu o 10°C.
Po ukončení se topné sezony se začal řešit problém v čem to je první byl v provedení otopné soustavy, byla udělána a provedena dle projektu a výpočtu, další byl na řadě projekt vyloučení chyby-projekt opět v pořádku.
Další byla ralizace a použité materiály ve spojení ze zkouškou infrakamerou na úniky a prostupy celého RD.
Výstupy kamery byly velmi překvapivé, dosti velké úniky a naměřené prostupy byly větší než podle výpočtu.
Nakonec jsem chtěl vidět doklady od použitých materiálu a záhada byla vyřešena.
Zpočátku se snažily vše hodit na projektanat, nebo technika TZB.

Předmět: měrná roční potřeba tepla základní vzorec a vysvětlivky k jeho použití
Autor: Ing Jaromír Kubeš
Datum: 20.08.2009 14:50 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Přečetl jsem mnoho vět na téma Zelená
úsporám. Nikde jsem se nedověděl to podstat-
né. Výpočtový vzorec pro měnou roční potřebu
tepla s vysvětlivkami a návodem na použití.
Přijatelný návod na výpočty byly podle progra-
mu hestia-energetika, ovšem také neúplný.
Chtěl bych vědět, zda tato metodika má souhlas
FŽP k používání a je respektována pracovníky
posuzující žádosti o dotace. Domnívám se, že
by měla být jednotná metodika, aby i posuzování
mohlo být jednotné
Zdá se mi, že různé metody a nesrovnalosti, ne-
jasnosti jsou záměrné, aby se různým firmám ne-
bral kšeft.
Hlavně by způsob výpočtu měl být podstatně zjed-
nodušen, aby se zjistilo to důležité a ne aby se
do výpočtu zahrnovaly i údaje nepodstatné.

Předmět: Technicky zcela špatně
Autor: Karel Borovička
Datum: 11.04.2006 14:57 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Zatím tu nezaznělo to nejpodstatnější a to je ta skutečnost, že nová norma je technický paskvil, který vůbec nesleduje fyzikální základy. Je na podiv, že přes veškerou snahu předních technických odborníků v oboru techniky prostředí nejsou státní úředníci schopni ( a asi ani ochotni) zarazit pronikání takovýchto materiálů do naší legislativy.

Předmět: Re: Technicky zcela špatně
Autor: David David
Datum: 15.04.2006 12:42 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Ano, s vasim nazorem se neda jinak nez souhlasit. Zaplatpambuh, ze normy nejsou zavazne a tudiz neni nutne se jimi ridit. Kdyz bude clovek pocitat tepelne ztraty podle zakladních zakonu prostupu tepla, nemuze mu nikdo rict ani popel.

Předmět: Re: Technicky zcela špatně
Autor: ing. Zdeněk Ryšavý
Datum: 17.04.2006 16:25 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Ani s jedním názorem se nedá souhlasit.
Metodika výpočtu použitá v ČSN EN 12831 zahrnuje i ty případy přestupů tepla z vnitřního prostředí do vnějšího, které nejsou v ČSN 06 0210 zohledněny. ČSN má ale např. přirážkou p1 na vliv chladných stěn, která v ČSN EN 12831 není.
U konstrukcí se součinitelem prostupu tepla cca U< 0,2 povede výpočet podle ČSN 06 0210 k menším tepelným ztráta objektu. To souvisí i s tím, že výpočet je prováděn z vnitřních rozměrů. Výpočtem podle ČSN EN 12831 dostaneme vyšší a reálnější tepelné ztráty objektu.
Na skutečných stavbách se prakticky nevyskytují souvislé homogenní stavební konstrukce u kterých jsou základní zákony prostupu tepla poměrně jednoduché. Na stavbách se vyskytují nehomogenní konstrukce a to ještě ve složitých geometrických vztazích u kterých jsou pak základní zákony prostupu tepla složité. ČSN EN 12831 nabízí aparát, jak tyto tepelné toky zahrnout do výpočtu.
Čím mají stavební konstrukce lepší součinitel prostupu tepla (tedy menší), tím více se na výsledku podílejí ty tepelné toky, které metodika podle ČSN 06 0210 nedokáže objektivně zahrnout do výsledné bilance.
Hlavní problém je, že v současné době nejsou pro běžnou technickou praxi k dispozici potřebné vstupní údaje. Potřebné hodnoty lze sice pro každou kombinaci na stavbě se vyskytujících konstrukcí spočítat, ale tyto výpočty přesahují možnosti běžného projektanta topení a nezanedbatelné je i hledisko pracnosti těchto nových výpočtu ve vztahu k ceně projektu.

Pokud budete předkládat dokumentaci k řízení před státními orgány nebo k žádosti o různé dotace, budete muset doložit výpočty podle platných ČSN.

Předmět: Re (2): Technicky zcela špatně
Autor: František Habada
Datum: 09.05.2006 14:27 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Tepelné mosty se nechají ještě skousnout, ale schází jejich katalog.Ale vidím tady nesmyslně stanovenou přirážku na zátop v rozsahu, který opravdu vypadá jako střelba od boku. Také výpočet prostupu tepla stěnou do vnitřních prostor je stanovován způsobem volby koeficientů a vztahován na rozdíl teplot mezi vytápěným prostorem a venkovním prostředím.

Předmět: Jakou obvodovou stěnu zvolit
Autor: Karel
Datum: 31.01.2006 23:53 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Předevšim mě zarazilo s jakými teplotními spady u topení a a jak nízkými tepelnými odpory uvažujete v diskusi. To vážně ještě někdo při ceně 10 Kč/m3 plynu používá 70C radiatory a nezateplenou stěnu?
Chystám se stavět a rád bych NED, prohlížím katalogy a hledám vhodný stavební systém, částečně z psychologických důvodů jsem vyloučil dřevostavbu.
Aktuálně mi jako nejlepší volba vychází sendvičové zdivo 17cm cihla, 20cm izolace,11cm přizdívka at již klinger nebo cihla a omítka. Zvažoval jsem tepelný odpor, cenu, užítnou hodnotu a životnost stěný.
Máte někdo typ na lepší zeď?
Děkuji

Předmět: Re: Jakou obvodovou stěnu zvolit
Autor: Matějka
Datum: 01.02.2006 08:32 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Já považuji sendvič jako nejlepší variantu, odpadají problémy s měkkým povrchem u zateplovaných fasád, k tomu podlahové topení, dlažbu a dostatečně velkou místnost pro techmologii, aby bylo možné využít i alternativní zdroje tepla a soustředit je do této akumulace. Takové řešení má podle mého názoru budoucnost.

Předmět: Re (2): Jakou obvodovou stěnu zvolit
Autor: Karel
Datum: 04.02.2006 21:02 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Souhlasím, životnost dnešních fasád zavěšených na něčem tak nestabilním jako je polystyren je z mého pohledu velice diskutabýlni. Podlahové nebo lépe stěnové topení je jedna z možností, ale pokud jsou tepelné ztráty male a lze je krýt teplovzdušným větráním nemusi jit o spatnou volbu. Minimálně odpasne jedna celá technologie, o nucenem větrání s rekuperací uvažuji tak jako tak, z důvodů uspor a omezení prašnosti.

Předmět: Stanocení součinitele U
Autor: Ing. Zdeněk Ryšavý, PROTECH
Datum: 30.01.2006 14:03 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Ve svých výtkách k postupům které využívá ing. Matějka jste si konečně položil zásadní otázku: Jaký je podíl obvodového zdiva na tepelných ztrátách u současných běžných RD?
Podle mé statistiky RD to činí 17 až 28 % ztrát RD.
Ztráty RD jsou pak v rozmezí 6 500 až 14 000 W.
Rozvaha: budou-li ztráty činit 10 000 W a podíl zdiva bude 25 %, pak projektant, který navýší U o 50 % proti údaji výrobce, dostane celkové ztráty asi o 12 % větší, než projektant, který počítá s údaji výrobce. Pokud pak pracuje přiměřeně s přirážkou na urychlení zátopu, která se používá pro návrh otopné plochy, budou se výsledky lišit o %.
Výpočet je přitom na straně bezpečnosti, neboť údaje uváděné výrobci vyžadují absolutní dodržení jimi předepsaných postupů. Pokud stavební firma postup nedodrží, jsou skutečné ztráty vyšší a uživateli se jeví, že je špatně navržen otopný systém.
Jistě jste si všiml, že podle EN 12831 již neplatí vztah Q=U x S x dt, ale v této rovnici přibyl člen zahrnující lineární vazby.
Můžu Vás ujistit, že nejsou zanedbatelné. Pro POROTHERM 44Si (U = 0,226 W/(m2K))se pohybují v rozmezí od 0.05 až k hodnotě 0,13 W/mK).

Předmět: Stanovení součinitele U
Autor: Jindřich Matějka
Datum: 18.01.2006 09:06 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Jak je patrné, stanovení součinitele prostupu tepla obvodové konstrukce se stává náročnější než dříve. Možná je moje zkušenost příliš zjednodušující, ale všem, kterým se nechce pouštět do komplikovaných výpočtů tepelných mostů (které beztak nikdo v žádné normě spolehlivě matematicky nepostihne - to je můj soukromý názor) doporučuji, aby u nových staveb bez zateplení počítali s koeficientem prostupu tepla U minimálně 0,5W/m2K a u zateplených staveb (alespoň 50mm PS) 0,35W/m2K - a to přesto, že výpočtově vychází hodnoty menší. Pokud budou skutečné hodnoty opravdu menší, nepatrně předimenzujete soustavu, což bude v praxi znamenat, že náběhová hodnota topné vody do systému bude o několik málo K nižší, něž výpočtová nebo se mírně rozšíří teplotní spád a klesnou nároky na dodávku topné vody potrubní sítí. Dosud mi nikdo projekt z tohoto důvodu nereklamoval, a proto si troufám toto doporučení předat dál. Pokud bych to tak nedělal, asi bych měl dnes daleko větší problémy s lisovanýmy systémy potrubí, které hojně používám a kde jsou vysoké tlakové odpory na tvarovkách, se kterými v té době nikdo nepočítal - viz článek "Vysoké odpory tvarovek..."

Předmět: Re: Stanovení součinitele U
Autor: David
Datum: 23.01.2006 10:59 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Takže podle Vás to tedy vypadá, že výpočet U vícevrstvé konstrukce je uplně k ničemu. Prostě tam šoupneme U = 0,5 W/m2K a hotovo. A co když konstrukce (např. POROTHERM) má U = 0,3 W/m2K. To uz jsme na 3/5 prostupu tepla. Je to vyhazování pěněz za kvalitní stavební prvek? Kolik asi tak procent ztrát objektu tvoří prostup obvodovou stěnou. Myslíte, že proti oknum je toto procento zanedbatelné?... A kdo by si taky stěžoval, že? Počkejte, až toto naprojektujete někomu, kdo tomu aspoň trochu rozumi. Ale těch je asi ale mizivé procento, bez takových se projeknat obejde, tak proč si přidělávat práci. Já osobně bych Vás s tímto přístupem "vyhnal". Přeju Vám co nejvíce spokojených a smírných zákazníků.

Předmět: Re (2): Stanovení součinitele U
Autor: Matějka
Datum: 30.01.2006 11:16 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Váši bezmeznou důvěru k nejrůznějším systémům zdění nesdílím. Není to proto, že bych si nenašel těch několik sekund abych do skladby stěny zadal údaje výrobce, které jsou připraveny v katalogu - to mi věřte. Pokud se podíváte důkladně na cihelný blok a máte-li trošku technický úsudek v oblasti vedení tepla, zjistíte, že po okrajích bloku není situace s vedením tepla zdaleka tak ideální, jako u středu. Spotřeby tepla u realizovaných domů jsou bezpečným měřítkem, jak na tom zděné stavby bez zateplení skutečně jsou - stačí několik odečtů plynoměru nebo elektroměru za mrazivého počasí, přeměření povrchových teplot a zpětné přenesené údajů do výpočtu - na to jsem si zase udělal čas já a výsledkem je ono Vámi napadané U=0,5. Ale nikomu to nevnucuji, je to jen moje zkušenost. Bráním se však nařčení, že se jedná o lenost zadat skutečnou skladbu stěny - tak to není.

Předmět: Re (3): Stanovení součinitele U
Autor: David
Datum: 30.01.2006 12:52 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Proč tedy norma ČSN 73 0540-2 doporučuje u vnější stěny U = 0,2 (0,25 u těžké) W/m2K? Myslíte, že tepelné mosty "na hraně bloků", jak Vy říkáte, jsou 50%? To můžete opradu zkoušet na někoho, kdo technický úsudek v oblasti vedení tepla skutečně nemá. Vězte, že vedení tepla a vše kolem toho, je mi dostatečně známé.
Zajímá mě Váš názor: kolik % tepla projde obvodovou stěnou a kolik okny?
A ještě jeden dotaz. S jakou chybou odečítáte povrchové teploty? Znáte PŘESNOU účinnost kotle? Výpočet který zde zmiňujete je v běžném prostředí jen VELMI ORIENTAČNÍ.
Že to nikomu nevnucujete? Myslím, že to vnucujete všem svým zákazníkům. Člověk, který o problému něco ví, si ho skutečně nenechá vnutit.
A už jsem viděl i domy, kde výpočet součinitele U opravdu nezabeze jenom PÁR SEKUND.

Předmět: Re (4): Stanovení součinitele U
Autor: Matějka
Datum: 30.01.2006 13:49 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrá, zde je několik výsledků u konkrétního typizovaného RD. Při výpočtu U=0,5 jsou tyto výsledky:

Ztráta prostupem 8,233 kW, z toho obvodová stěna SO1 (U=0,5)dělá 2,610 kW a okna úhrnně 2,074 kW
Infiltrace činí 3,68 kW
Celkem 12,093 kW

Pokud zadáme obvodovou stěnu jako omítka 20mm, Portherm 44Si a omítka 20mm, vychází U=0,237 a výsledky jsou následující

Ztráta prostupem 7,006 kW z toho obv.stěna dělá 1,056 kW
okna a infiltrace se nemění
Celkem vychází 10,866 kW

Rozdíl je tedy 1,227 kW a střední teplota otopných těles se sníží cca o 5 K, pokud byla výchozím stavem soustava 75/60st.C, bude ve druhém případě 70/55 st.C

Opravdu v tom nevidím nic zásadního, ale domnívám se, že 75/60 bude blíže reálnému provozu při výpočtových podmínkách.

Setkávám se však s projekty, kde je stále počítán spád 90/70 (to asi nikdy nevymře) a pokud někdo zadá U=0,237, potom nastává opravdu problém.

Předmět: Re (5): Stanovení součinitele U
Autor: Peter
Datum: 30.01.2006 22:21 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pan Matejka, môžete mi vysvetliť prečo sa vo výpočte zmenila strata domu prestupom o 1.227 kW, keď zmena straty obvodovej steny činí 1,554 kW ?

Předmět: Re (6): Stanovení součinitele U
Autor: Matějka
Datum: 31.01.2006 07:37 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Ve výpočtu hraje roli také přídavek na chladné stěny. Pokud zlepšíme vlastnosti obvodové stěny, zvýšíme povrchové teploty v interieru a tím ovlivníme přídavek na chlané stěny. Díky tomu je celková tepelná ztráta objektu ještě o něco nižší, než jsme ušetřili na obvodové stěně.

Předmět: Re (5): Stanovení součinitele U
Autor: David
Datum: 31.01.2006 11:37 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
No pravdou je, že 90/70 by asi měla být historie. Vždyť maximální povrchová teplota OP by měla být 75 stupňů, ne? A v málokterém projektu se asi težko dotanete i na 75/60. Nebo se pletu?
Vždyť s přístupem, že by otopné těleso mělo být minimálně stejně široké (spíše o trochu širší) než šířka okna, kvůli chladným proudům od plochy okna, vycházejí rozměry OT celkem velké. Izolační schopnosti domů jsou stále lepší a tím pádem se teplotní spád většinou pohybuje kolem 55/45 a když použijete podlahové vytápění, tak jste s teplotu ještě níže. Z pohledu jedné místnosti může být i 10% rozdílu výkonu OT znát. Podle vašeho přístupu vyjde deskové OT typ 22 a on by klidně mohl stačit typ 21. To je to proč s Vaším přístupem nemůžu souhlasit.
Samozřejmě, že když použijete jako zdroj tepla kondenzační techniku, je lepší kotel lehce předimenzovat, aby pracoval na menší procento výkonu kvůli účinnosti, ale podle mého názoru by měl výpočet probíhat podle pravidel.

Předmět: Re (5): Stanovení součinitele U
Autor: Rejpal
Datum: 31.01.2006 11:44 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Težko to může naráz vymřít, když 90% RD je z dob minulých navhnuto na samotíž a spád 90/70. A když děláte rekonstrukci vytápění, tak staršího domu, starý projekt dostanete do ruky a s čím se nesetkáte? 90/70, jaké překvapení.

Předmět: Re (6): Stanovení součinitele U
Autor: Matějka
Datum: 31.01.2006 16:37 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
To ano, ale výpočty byly v té době značně na straně bezpečnosti, přídavek na zátop 20% atd. Ve většině případů, kdy se zabýváme rekonstrukcí takového domu a zkusmo kontrolujeme několik místností (ztráty a dimenzování), jsou tělesa podle dnešních výpočtů dimenzovaná se střední teplotou okolo 60-70 st.C., přestože v původním projektu je uvedeno 90/70. Může se to samozřejmě lišit případ od případu, ale většinou to tak je.

Předmět: Re (5): Stanovení součinitele U
Autor: klásek jiri
Datum: 06.03.2006 12:38 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Můžu se zeptat, proč je tepelný spád 90/70 nevýhodný?

Předmět: Re (6): Stanovení součinitele U
Autor: Jindřich Matějka
Datum: 06.03.2006 13:15 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Zdroje tepla většinou nejsou schopny dnes připravit topnou vodu o teplotě 90st.C, dopravou kapliny a ztrátami v potrubí teplota klesá, na vstupu do tělesa není většinou šance dosahnout 90st.C. Pokud se vám to přece jen podaří, dojde k intenzivnímu proudění vzduchu přes těleso, víření prachu a tím ke zhoršeným hygienickým podmínkám ve vytápěné místnosti. V praxi jsou viditelně potom zaprášené zdi nad poddimenzovanými radiátory. Tak vysoké teploty není šance docílit nějakým ekologicky šetrným způsobem - kondenzace plynových kotlů, tepelná čerpadla v přechodných obdobích atd. Vše spěje k nízkým teplotám topné vody, což snad bere v úvahu i vyhláška č. 151-2001 k zákonu 406-2000, kde je teplota omezena na 75st.C. Nemluvě o životnosti plastových rozvodů, dilatacích a podobně. Nevidím osobně žádnou podstatnou výhodu ve vysokých teplotách.

Předmět: Re (6): Stanovení součinitele U
Autor: David Xyz
Datum: 06.03.2006 23:04 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
V tomto můžu s panem Matějkou obecně souhlasit.
Jenom bych to upřesnil. Povrchové teploty otopných těles by neměli být vyšší než 75 stupňů hlavně kvůli PŘEPALOVÁNÍ částic prachu a tím i vývinu škodlivých (karcinogeních) látek a nebezpečí POPÁLENÍ se o otopné těleso, hlavně dětí.
A co je nejpodstatnější pro peněženku, jsou větší ztráty v rozvodech vedou-li nevytápěnými místnostmi. Obeně se dá řící: čím větší rozdíl teplot, tím větší tepelná ztráta z trubky do okolí.

Předmět: Re: Stanovení součinitele U
Autor: Jiří
Datum: 27.01.2006 12:23 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,

no to bych se pousmál :)) já nejsem žádný projektant ani ing , ale tento rok chci začít stavět RD svépomocí jelikož se pohybuji po stavbách již 10 let udělal jsem si úsudek z čeho a jak budu stavět co za materiály je nejvhodnější tak si zhruba mohu spočítat Přesné tvárnice YTONG dosahují při tloušťce neomítnuté stěny 37,5 cm a bez dodatečné tepelné izolace špičkové hodnoty U = 0,29 W/m2K takže nad vašem 0,5W/m2K už bych se zarazil. Jestliže takhle bezstarostně kreslí většina projektantů bůh s náma.

Předmět: Re (2): Stanovení součinitele U
Autor: Peter
Datum: 28.01.2006 22:02 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pozor na údaje udávané výrobcom.Treba si ich dobre prečítať.Hodnota U=0,29 totiž neplatí pra stenu,ale pre murivo- tvárnicu.Takže výsledný R obvodového muriva nemusí a vlastne ani nemôže ani zďaľeka dosahovať túto hodnotu, ktorá platí pre 6% vlhkosť tvárnice,ktorá je dosiahnutá vlastne až po 5-6 rokoch prevádzky domu.Keď k uvedenému si pán Matejka prirazí svojich len 10% rezervy, tak nie je ďaleko od pravdy.Nakoniec je lepšie po ,,zabydlení,, sa milo prekvapiť ako nemilo,nie?

Předmět: Re (3): Stanovení součinitele U
Autor: Jiří
Datum: 01.02.2006 13:55 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
To je zajímavý poznatek děkuji to jsem nevěděl a rád bych to časem zateplil z venku 10-13cm bych tak viděl.

Předmět: Re (2): Stanovení součinitele U
Autor: Matějka
Datum: 30.01.2006 11:24 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Na Vašem místě bych počítal se zateplením, určitě tím neuděláte chybu. Kromě zlepšení tepelných vlastností tím docílíte i bezpečné vyloučení trhlinek v místě spár konstrukce. U hotových staveb mých zákazníků vidím veliký rozdíl mezi zateplenými a nezateplenými domy, ať se jedná o zateplení v sendvičové konstrukci nebo klasické zateplení na vnějším povrchu.

Předmět: Re: Stanovení součinitele U
Autor: Aleš Aleš
Datum: 22.02.2006 16:27 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Mohu potvrdit, že jsem při mém vlastním návrhu otopné soustavy jsem vycházel z tabulkových hodnot výrobce a bohužel došlo k tomu , že jsem poddinemzoval otopný systém o teplotním spádu 55/45 ( stěny zateplené 10cm pol, 32cm izol. stropů) , vzhledem k tomu , že se jednalo o přístavbu , byla by situace velice nepříjemná, kdybych nepoužil stará článková otopná tělesa kalor.
Výsledek byl horší asi o 10%. V tomto případě stačilo jednoduše přidat příslušný počet článků k radiátorům, v případě použití destových otopných těles by byla náprava podstatně dražší.

Předmět: Re (2): Stanovení součinitele U
Autor: David Xyz
Datum: 01.03.2006 07:56 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Tak to bych teda chtěl vidět poddimenzovaný otopný systém, vyúpočítaný podle normy a s požitím tabulkových hodnot. Jste si jistý, že šlo o problém poddimenzování? Byla soustava určitě dobře vyvážená? Výpočet ztrát se počítá na extrém, tzn v ČR -12,-15 nebo -18. A ani v letošních největších mrazech nebyla teplota více než 1 den nepřetrzite pod touto hranicí, takže by v tom neměl být problém.

Předmět: Re (3): Stanovení součinitele U
Autor: Jindřich Matějka
Datum: 01.03.2006 09:24 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
To není takový problém, pokud použijete tabulkové hodnoty cihelných bloků, věříte jim a na stavbu z plných cihel 45cm (U=cca 1,5) napočítáte přístavbu z Porothermu. Představte si například Porotherm 440 Si s omítkami - koef. prostupu U = 0,288 je tabulkově přibližně stejný Jako Porotherm 400 P+D se 40mm zateplením polystyrenem. Opravdu věříte tomu, že jemnější členění vnitřní části cihly nahradí 40mm polystyrenu na vnějším povrchu - já tomu tedy nevěřím. Plná cihla je lepší než tabulkové hodnoty a cihelný blok horší než udává výrobce - výsledkem popsaného případu musí být poddimenzovaná přístavba a troufám si tvrdit že více než o 10%.

zobrazuji 1 - 30 z 38   starší >>
přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama