Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuze ke článku: Pružné fotovoltaické moduly ano či ne?

Autor článku: Ing. Milan Tomeš, CSc.
Plné znění článku: Pružné fotovoltaické moduly ano či ne?
Anotace článku: V současné době se začínají uplatňovat pružné fotovoltaické moduly. Jejich rozšíření je dáno některými výhodnými vlastnostmi, o kterých pojednává tento článek. Autor vychází ze studia literatury a dále vlastních zkušeností získaných z jednání s výrobci a zákazníky.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
je to na střeše Národního divadlaLukáš fotovoltaik18.03.2009 20:22
Re (2): Budoucnost ?Aleš Aleš29.08.2007 12:21
Re (2): Budoucnost ?Tomáš Vodička17.08.2007 19:10
životnostTomáš Vodička17.08.2007 18:20
Re: Budoucnost ? Pavel Pleva05.08.2007 21:04
Re: Budoucnost ? Pavel Pleva05.08.2007 20:57
Podpora výzkumu a vývoje využití OZEIng. Milan Tomeš , CSc., TETOM23.07.2007 16:58
Budoucnost ? Aleš Aleš23.07.2007 16:15

Příspěvky
Předmět: je to na střeše Národního divadla
Autor: Lukáš fotovoltaik
Datum: 18.03.2009 20:22 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
je to současnost, viz střecha Národního divadla ... www.izolace.com

Předmět: životnost
Autor: Tomáš Vodička
Datum: 17.08.2007 18:20 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane Ing. Tomeši, rád bych se zeptal, jaká je životnost popisovaných modulů, tedy zda výrobce poskytuje nějakou garanci na dlouhodobou stabilitu výkonu. Pokud vím, právě životnost je obvykle největší slabinou amorfní technologie - kéž by tyto moduly byly výjimkou.

Předmět: Podpora výzkumu a vývoje využití OZE
Autor: Ing. Milan Tomeš , CSc., TETOM
Datum: 23.07.2007 16:58 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Díky za příspěvek pane Aleši Aleši. Dávám Vám zcela za pravdu. Proto také sám věnuji nemalé úsilí propagaci využití OZE (Obnovitelný zdroj energie). Další vývoj musí přinést lacinější zařízení pro využití OZE. Pružné panely již k tomu směřují a ještě výhodnější bude využití nanotechnologií - o tom budu informovat ve vztahu k fotovoltaice v příštích článcích. Ing. Milan Tomeš, CSc.-TETOM

Předmět: Budoucnost ?
Autor: Aleš Aleš
Datum: 23.07.2007 16:15 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Fotovoltaika je velice zajímavá technologie, nicméně současný vývoj nijak nenaznačuje že by v blizké budoucnosti bylo možné tuto technologii masově nasazovat podobně jako např kolektory pro ohřev vody.
Reativně zvětšující se rozšíření panelů posledních doby je způsobeno dle mého názoru špatným systémem dodací, který nefinancuje vývoj nýbrž výrobu a nasazování neefektivní technologie, což je neudržitelné.
Nejdříve je třeba investovat do vývoje a pak částečně dotovat rozjezd výroby již relativně levné energie ze slunce. Pokud se budeme vyhazovat peníze za neefektivní technologie , nedostaneme se k těm efektivním ani v roce 2050, protože firmy nejsou dostatečně motivovány k vývoji , když jim plynou jisté zisky z již vymyšleného.

Předmět: Re: Budoucnost ?
Autor: Pavel Pleva
Datum: 05.08.2007 20:57 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Jistě, to je jeden úhel pohledu. Zřídit nějaké výzkumné pracoviště v republice, kde se lidé placení státem budou této problematice věnovat. Až něco pořádného vymyslí, dá se to do výroby. Při vzpomínce na minulost dokážu odhadnout produktivitu.
V Týništi jsme vyráběli tryskové stavy pět let, než začali lepší dělat Japonci...
V současné době si více firem financuje výzkum ze svého zisku, tvořeného prodejem nedokonalých výrobků. Tvrdá konkurence je nutí, aby snižovali cenu toho již vyvinutého a vyvíjeli nové a lepší. Jednak za tím oprávněně vidí hromadu zlata, jednak musí, jinak je konkurence převálcuje. Takovou motivaci nedáte žádnému výzkumáku.
Pokud z toho nebudou mít firmy zisk průběžně, tak se žádná firma nebude pouštět do výzkumu prostě proto, že takový kapitál nemá. Ze společného (daní) jde jen část, hodně je v tom soukromých financí - jednak nadšenců co si to kupují, jednak soukromých investorů.
Kde je hranice je neefektivní - efektivní? ? Pokud bude energie stoupat současným tempem (ale nebude, to tempo se stále zrychluje), tak za pár let budou efektivní i tyto již nainstalované. V každém případě vyrobí více energie za svoji životnost, než bylo potřeba k výrobě. Jakou mají životnost? Nikdo neví. V Japonsku dosud běží před třiceti či kolika lety tam nainstalované články.
Vezměte dále v úvahu, jak dlouho a za jeké částky se vyvíjí termonukleární fůze a stále je ve výhledu nejdříve za 50 let. Jak dlouho se dávají dotace na využití fotovoltaiky a jak ta už pokročila. A pokud srovnáme příspěvky států, tak je to za hubičku... (Ne, že by částky byly malé, ale srovnávám je s podporou fůze).

Předmět: Re (2): Budoucnost ?
Autor: Tomáš Vodička
Datum: 17.08.2007 19:10 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Myslím že pravda je tak trochu na obou stranách: Konkurence sice tlačí firmy ke snižování cen a tedy k vývoji levnějších technologií, ale většinou jde jen o postupné vylepšování stávajících principů. Na druhé straně existují možnosti založené na zcela nových mechanizmech (např. polovodivé polymery, organické tekuté články, nanotechnologie, kvantové jevy atd.) Vývoj takových řešení by mohl snížit výrobní náklady skutečně radikálně, vyžaduje však většinou začít od základního výzkumu což přesahuje možnosti i kompetence běžných komerčních firem. Takový proces je finančně i časově náročný a málokterý investor to bude riskovat, neboť neustále hrozí že mezitím jinde vyvinou lepší řešení. Takže každý výrobce raději zůstane u postupného vývoje s cenami blízkými běžným relacím, zvlášť když mu podpora výkupních cen zajistí odbyt...
To platí nejen u nás, ale celosvětově.
Obecně vzato je podpora výkupních cen elektřiny z FV v podstatě chybná a vede jen k tomu aby si příslušná vláda mohla odškrtnout patřičný nárůst výroby zelené energie.
Nicméně navzdory nepříliš velké podpoře je na poli zcela nových technologií dosahováno nezanedbatelných výsledků, věřím že se v relativně blízké budoucnosti dočkáme levné fotovoltaiky, která umožní její masové a rentabilní nasazení.

Předmět: Re: Budoucnost ?
Autor: Pavel Pleva
Datum: 05.08.2007 21:04 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Ještě bych měl otázku: jak mají úředníci hodnotit a srovnávat dosažené úspěchy ve výzkumu, aby se tato chráněná data nedostala ke konkurenci? Jak zamezit korupci při odměnování úspěchů ve výzkumu?
Ke komu se budou firmy odvolávat za nespravedlivé nepřidělení grantu, kdo bude posuzovat zda měl být přidělen či nikoliv?
Který soudce posoudí, který výrobek má budoucnost při zlepšování a co je slepá cesta?

Předmět: Re (2): Budoucnost ?
Autor: Aleš Aleš
Datum: 29.08.2007 12:21 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dám Vám příklad můžete třeba zaplatit grand na vyvynutí FV panelu určité účinnosti a určité výrobní ceny za W, peníze jsou vyplaceny až po najetí výroby , podmínkou bude , že firma získá patent jen např na 7 let , poté bude technologie dostupná všem firmám např. v EU... ( nebo ve skupině států , které by financovali grant ). Myslím že takový to způsob by znamenal vysoce ef. vynaložení nákladů daň poplatníků.

Jinak vývoj FV panely sponzoroval kosmický výzkum a to značně.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama