Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuze ke článku: Trvalá udržitelnost a její hodnocení (I)

Autor článku: Bronislav Bechník
Plné znění článku: Trvalá udržitelnost a její hodnocení (I)
Anotace článku: V současnosti jsou ve všech médiích neustále skloňovány termíny "trvalá udržitelnost", "trvale udržitelný rozvoj", nebo dokonce "trvale udržitelný růst". Co však tyto termíny znamenají a jak lze trvalou udržitelnost měřit? Jak souvisí s obnovitelnými zdroji a znečišťováním této planety?

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 534   starší >>
Příspěvky
Předmět: Zemědělská produkce domácností v roce 2006
Autor: Jan Čáp
Datum: 26.08.2008 17:13 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/publ/2132-07-v_roce_2006

Předmět: Udržitelnost elektrifikace
Autor: Jan Čáp
Datum: 25.08.2008 14:54 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Na jdenu stranu se využívání elektrické energie jeví jako značný přínos; alespoň nkterých oblastech lze muvit o kvalitativním zlepšení - například osvětelní nebo digitální komunikace.

Avška vše má svá rizika, nejen elektrosmog z radiokomunikací, ale např. i noční osvětlení je podle WHO 'karcinogenní' - snižuje hladinu dopaminu, což značně snižuje schopnost organismu se s poškozením DNA vypořádat v zárodku.

Naproti tomu živá příroda využívá elektřinu pouze okrajově a nikdy jako základní/výkonové energetické médium. Pravděpodobně je to (výroba/akumulace) pro ni nehospodárné.

Elektromobil (třeba i elktr. bicykl) se jeví jako čisté a levné řešení dopravy jen do okamžiku, než započtete cenu/stopu výroby a recyklace baterií.

Jak by to například vypadalo, pokud by se do energetické bilance pasivního domu započítal skutečně celý podíl na výstavbě a provozu elektroenergetické soustavy?

Předmět: ke kvalitě vody a životního prostředí
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 25.08.2008 14:38 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2112033
Českým řekám hrozí znečištění novými civilizačními látkami
21. srpna 2008 14:02
Na kvalitu vody mají stále větší vliv například antikoncepční přípravky, antibiotika, antirevmatika, veterinární léčiva, složky pracích prášků, kosmetických a drogistických přípravků a pesticidy.
Dosud se účinky těchto látek nesledovaly, vědci ve Vodňanech proto nyní zjišťují jejich koncentrace ve vodě a otestují jejich účinky.

Předmět: Hospodářský význam zelinářství
Autor: Jan Čáp
Datum: 24.08.2008 21:18 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Fotogalerie:
Hospodářský význam zelinářství *

Slavný učenec český, Dr. Lamb, před více než půlstoletím předpověděl, že dobytkářství nedovede lidstvu poskytnout dostatečné potravy, že souměrně s rozmnožováním lidstva ubývá zvířectva, čili pozvolna musí nastati nedostatek masa, cena jeho že bude stoupati netušeně, až maso přestane býti hlavní potravou lidu. Vydatnou náhradu .. poskytnouti může zelenina, jež v ohledu zdravotním ani dosti chválena a doporučena býti nemůže. ..
Jest známo, ze zkušenosti, že lidé živeni látkami rostlinnými, hlavně zeleninou, nepodléhají mnohým chorobám vůbec, neznají různých nemocí žaludečních, střevních, zánětů a chorob ze zkažené krve pocházejících, překypují zdravím a silou a dočkají se vysokého stáří. Je též dokázáno, že lidé živení zeleninou a potravinami rostlinnými žaludek nepřesilují, nepožívají potravin nad potřebu a proto neznají obtíží, jaké působí těžké trávení nezáživných mnohdy masitých pokrmů. ..
Výtěžek docílený zelinářstvím z jedné měřice** .. snese srovnání s výtěžkem, jaký dává obyčejné polaření z pěti měřic. Z toho plyne, že .. i po stránce národohospodářské je význam zeleniny dalekosáhlý, u nás dosud ani netušený a po zásluze neoceněný.
Na výživu rodiny stačí 3-5 měřic půdy, pěstuje-li na ní zeleninu. A 3-5 měřic role může si časem opatřiti každá spořivá rodina. Tudíž zelinářství je způsobilé učiniti rodiny samostatnými, učiniti lidi spokojenými, šťastnými. Zelinářstvím lze mnohé nesrovnalosti majetkové a společenské upraviti a napraviti. A poněvadž tělesná práce zahradnická oduševnělá stálým stykem člověka s přírodou má velmi blahodárný vliv na zdraví člověka, proto právem lidé myslící prohlašují zahradnictví - zvláště pěstování zeleniny - za hlavní zaměstnání všech lidí budoucnosti, kteří beze strádání a nouze spokojeně a ve zdraví chtějí dožíti se vysokého věku, aniž by byli závislí na jiných.


*) Úvodní kapitola z knihy: Arnošt Dadák - Výnosné pěstování zeleniny v zahradě i na poli, III. vyd. 1942

**) Rakouská objmová míra přeneseně používaná k označení plochy pole, které lze 1 měřicí obilí osít = cca 20 arů

Předmět: Re: Hospodářský význam zelinářství
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 25.08.2008 14:46 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
jak se zdá, setí do trní byla oblíbená činnost již za první republiky
oponenti smozásobitelství mají výhodu, protože stále vymýšlejí nová "lepší řešení", která se sice po čase ukážou spornými, ale mezitím jsou na vrcholu "ještě lepší řešení", která "řeší problémy" těch předchozích... obvykle teprve po čase jsou objeveny, a ještě po delším čase prokázány a uznány vedlejší účinky, a tak to jde stále dál
viz jinde citované
http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2112033
Českým řekám hrozí znečištění novými civilizačními látkami

Předmět: Re (2): Hospodářský význam zelinářství
Autor: Jan Čáp
Datum: 25.08.2008 15:15 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
No on je to základní 'tržní' mechanizmus - na vytloukání klínu klínem se 'trhne' hned třikrát:

* za starý klín
* za nový klín
* za vytloukání na klíč

A to nepočítám, že nový klín tam vždycky zůstane spolehlivě viset, což se v jásotu nad vytlučením toho předchozího (nebo ze zištných důvodů) zpravidla přehlíží.

Předmět: K tématu odpírání vymožeností techniky
Autor: Jan Čáp
Datum: 04.08.2008 11:33 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
http://www.blisty.cz/2008/7/25/art41779.html

Předmět: Re: K tématu odpírání vymožeností techniky
Autor: Petr Ševela
Datum: 04.08.2008 13:29 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Takže Vám stačí když komunistický plátek napíše, že je mobil nezdravý a tím své rodině vše zdůvodníte. Každá věc či jídlo je při nadužívání škodlivá, i med Vašich včel.

Předmět: Re (2): K tématu odpírání vymožeností techniky
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 05.08.2008 07:07 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Šéf amerického ongkologického ústavu je komunistický plátek?

Předmět: Re: K tématu odpírání vymožeností techniky
Autor: Jan Čáp
Datum: 18.09.2008 09:22 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
http://www.stream.cz/video/6/95424-mobilni-pop-corn

Předmět: Jak to nedělat
Autor: Milan Čáp
Datum: 02.08.2008 16:21 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Navazuji příspěvky ve vláknu 'je plýtvání pokrok?' a 'Kolik procent je skutečný pokrok?'.

Čím dál více musím dávat za pravdu Masanobu Fukuokovi, který přišel na 'geniální' nápad: Nepřemýšlet jak věci udělat, ale jak je nedělat.
V této myšlence se skrývá veliká moudrost, která vychází z poznání, že člověk není a nikdy schopen plně porozumět tomu jak svět (vesmír, příroda,...) funguje a tudíž ani nemůže dostatečně odhadnout co svým konáním způsobí.

Příkladů, kdy člověk svoje aktivity 'nezvládl' je více než dost. V diskusi se neustále objevují názory, že věda a technika řeší problémy lidstva. Jsem toho názoru, že 'lidská' řešení jsou díky naší neschopnosti pouze velice nedokonalé náhražky řešení, která již příroda 'vymyslela', a která fungují velmi efektivně. Potom tato naše nová řešení v mnoha případech fungují tak, že jimi pouze záplatujeme svoje problémy, vytvořené předchozími řešeními (a pochopitelně vytváříme chyby nové).
Věda, jak ji známe dnes je postižena právě svojí specializací a neschopností řešit problémy v širších souvislostech. Lidé toho zkrátka nejsou schopni.

A to se dostávám k tématu příspěvku. Jestliže budeme o problémech přemýšlet v intencích 'Jak to nedělat' (chápejte ve smyslu v maximální míře nechat na přírodě, která to umí lépe), zjistíme, že spoustu techniky nepotřebujeme a možná i že nepotřebujeme 'problém' vůbec řešit. To na jednu stranu vyžaduje hodně přemýšlet a pozorovat, na druhou stranu to přináší výhody jako je jednoduchost a nenáročnost řešení, snížení možného budoucího 'průšvihu' tímto řešením způsobeného, a v neposlední řadě značné uspory jak materiálu, tak i energie.

Myslím, že toto je pravý pokrok, hodný člověka. Bohužel člověk se neustále ukazuje spíše jako velmi nerozumná bytost.
Doporučuji prostudovat knihy 'One straw revolution' a 'The natural way of farming' pojednávající o myšlenkách Masanobu Fukuoky a jeho výsledcích s 'do-nothing farming'.

Předmět: Re: Jak to nedělat
Autor: Jan Nastas
Datum: 03.08.2008 11:11 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Zavádění těchto technologií líných farmářů mi nevadí, pokut to bude mít za následek zlevnění nebo zkvalitnění jejich produkce. V opačném případě je to kontraproduktivní.

Předmět: Re (2): Jak to nedělat
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 03.08.2008 14:14 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
myslím, že následující citát pochází z hinduismu nebo buddhismu:
hledej čin v nečinu a nečin v činu (nebo pohyb v klidu a klid v pohybu, případně jiné verze)
nebo můžeme taky říci "užitek v neužitku a neužitek v užitku"

myšlenka je tedy velmi stará, překvapivé je, že její praktická realizace v zemědělství přišla po asi 2500 letech.

že by i z Kristovo "kdo cheš být první, buď služebníkem všech" našlo naplnění až po 2500 letech?

Předmět: Re (3): Jak to nedělat
Autor: Jan Čáp
Datum: 03.08.2008 17:50 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
> myšlenka je tedy velmi stará, překvapivé je,
> že její praktická realizace v zemědělství
> přišla po asi 2500 letech

Také mne to zprvu zaráželo, ale když o tom přemýšlím
ptám se spíš co tak účinně brání šíření takové praxe
(nějaké 'systémové' důvody).

Zda je M. Fukuoka jediným příkladem za 2500 let nevíme,
ale víme, že je ve své době ojedinělým a že přesto,
že ho navštěvuje řada zájemců i z řad zemědělských odborníků, tak zprávy o tom, že by podobný systém hospodaření někdo
zavedl, nepřicházejí. Většinou prý návštěvníci uznají že
mu to funguje a pak se vrátí domů a pokračují ve
své dosavadní praxi.

Jedním z hlavních důvodů asi bude obtížná přenositelnost.
Díky úzké vazbě na místní prostředí půjde snadno okopírovat
"přes ulici" ale už méně snadno za kopec. Zatímco kopat
motykou (úrodu ze země doslova vytlouct) se naučí člověk
snadno, činit tak lze (kromě tropů) téměř všade a ještě
se dotyčný může vychloubat, co "nadělal práce" (někteří
dokonce motykou i straší:).P.S. pan Fukuoka je údajně taoista

Předmět: Objektivní důvody pro používání osobního automobilu
Autor: Jan Čáp
Datum: 02.08.2008 14:35 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Prosím zde diskutující zastánce automobilizmu: uveďte alespoň tři hlavní objektivní důvody pro používání osobního automobilu - mne bohužel žádné nenapadají.

Předmět: Re: Objektivní důvody pro používání osobního automobilu
Autor: Jan Nastas
Datum: 03.08.2008 11:21 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Já jsem o vás požadoval, informaci proč požíváte počítač a Vy jste mi odpověděl, že to považujete za nutnost. Já pro sebe považuji také automobil za nutnost. Možná škodí prostředí trochu víc než Váš počítač, ale potřbuji jej k uspokojování svých potřeb. Ano řeknete asi, že jsem sobec. Jistě jsem, člověk je od přírody sobec. I vy jste sobec, sám si pořídíte počítač a manželce a dětem zakážete jiné vymoženosti techniky. Typický machismus v zeleném obalu.

Předmět: Re (2): Objektivní důvody pro používání osobního automobilu
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 03.08.2008 14:29 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Myslím, že nějaké pozitivní objektivní důvody pro používání automobilu by se daly najít. Co však uvádíte Vy, je důvod subjektivní (naplňování subjektivních "potřeb").

Nevidím žádný důvod proti používání automobilu, pokud bude mít roční spotřebu paliva asi 50 l na osobu a spotřebu materiálů v rámci ekologické stopy.

Podobně je to s počítačem.

Problém však je, že (nerozumné) používání techniky (počítače i automobilu) vede k růstu pracovní zátěže lidí.
V muzeu v Kopřivnici se lze dočíst, že v době vrcholného nevolnictví měli muži předepsány tři dny pěší a dva dny jízdní roboty týdně, ženy jen pěší robotu. Mimoto lidé odváděli desátky církvi (a nevím, jestli ne i vrchnosti). Přesto dokázali vypěstovat potraviny pro sebe i svou, v té době obvykle početnější, rodinu.
Dnes máme výnosnější odrůdy a hlubší znalosti jejich pěstování, umíme dobře předpovídat počasí nejméně na 3 dny dopředu, máme méně dětí v rodině, mohli bychom tedy pěstovat potraviny s menší námahou než v době nevolnictví. Jenže většina lidí se bojí, že to je příliš fyzicky náročné, bojí se rizika, a proto radši chodí do zaměstnání, aby měli jistotu, kterou jim žádný zaměstnavatel nedá. A ti, kdo nemají žádné zkušenosti, vystrašené ještě více straší.

Předmět: Re (3): Objektivní důvody pro používání osobního automobilu
Autor: Jan Nastas
Datum: 03.08.2008 20:15 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Jeden farmář uživí tisíce lidí. Jaký by měli tito lidé rozumný důvod k tomu aby si pěstovali potraviny sami?
Předpokládám, že by si podle Vašich představ namleli na ručním mlýnku obilí a potom si upekli chleba ( vlastně to je příliš energeticky náročné, lépe by bylo sníst zrní bez tepelné úpravy).
Můžete tu nastínit, stačí na pár řádcích, co by si podle Vašich představ měl člověk zajišťovat sám?

Předmět: Re (4): Objektivní důvody pro používání osobního automobilu
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 04.08.2008 07:42 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Co si zajistí sám je osobní věc každého člověka. Jen jsem se na několika příkladech pokusil ukázat, že větší jistotu člověku zajistí, když si své potřeby zajišťuje sám na místní úrovni.

Jeden muž dokáže uživit prací na poli celou rodinu. Jeden sedlák s koněm uživí těch rodin deset. Jeden farmář s traktorem sice dokáže uživit stovky lidí, jídlo jim však nedá zadarmo. Ty stovky lidí proto vymýšlejí stále krkolomnější způsoby jak vydělat peníze, aby si mohli od farmáře koupit jídlo. Když si ty stovky lidí budou pěstovat potraviny sami, bude jeden nezaměstnaný - farmář - a stovky potravinami spolehlivě zajištěných lidí.

Že lze i v současnosti spokojeně žít bez automobilů a bez závislosti na ropě dokazuje společnost Amishů v USA.

Předmět: Re (5): Objektivní důvody pro používání osobního automobilu
Autor: Petr Ševela
Datum: 04.08.2008 12:24 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Společnost Amishů v USA, to je středověk. Pokud se Vám to líbí tak proč ne, ale je fakt, že u nás se Vám taková sekta bude zakládat trochu obtížněji.

Předmět: Re (6): Objektivní důvody pro používání osobního automobilu
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 04.08.2008 14:15 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
nemají auta a jsou natolik spokojení, že jejich společnost přetrvává, i když okolí směřuje ke stále vyšší spotřebě

ostatně, sociologické studie z celého světa naznačují, že spokojenost je spíše v negativní korelaci s úrovní příjmů (vynechme, prosím, extrémně chudé oblasti, je to opravdu menšina lidí)

Předmět: Re (7): Objektivní důvody pro používání osobního automobilu
Autor: petr petr
Datum: 04.08.2008 14:42 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
podle mého názoru jejich společnost přetrvává hlavně proto, že jsou na území USA a tudíž svobodu mají v podstatě zaručenou

Předmět: Re (8): Objektivní důvody pro používání osobního automobilu
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 04.08.2008 15:08 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
kdyby se tak dnes nedalo žít, jejich společnost by se už dávno zhroutila

Předmět: Re (9): Objektivní důvody pro používání osobního automobilu
Autor: Jan Nastas
Datum: 04.08.2008 18:27 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Jistě že se tak dá žít. Je to důsledek náboženského vymývání mozků. Většina mladých by se toho nezůčastnila kdyby měla vzdělání a nebyla od narození zpracovávána. To je Váš příklad? Pokud by lidstvo žilo podle nich, tak bude lidí přibývat rychleji než nyní. Mají průměrně 6-7 dětí. Ostatně jak je v trvalé udržitelnosti počítáno s nárůstem počtu lidí? Bude se to nějak omezovat? Jako v číně? Nebo se zastaví očkování jako u Amishů?

Předmět: Re (10): Objektivní důvody pro používání osobního automobilu
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 05.08.2008 07:23 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Je překvapivé, že přestože využívají výhradně OZE, jsou schopni uživit tolik dětí. O druhém aspektu píšu stále dokola - i OZE lze využívat neudržitelným způsobem.
Prosadit jakékoli trvale udržitelné řešení bude dost náročné, nejdříve je třeba lidi vychovat, aby chápali, že mají nejen práva (Listina základních práv a svobod), ale i povinnosti (na to Listinu nemáme, snad jen morální zásady různých světových náboženství)
V tom je asi obecný problém prosazování trvalé udržitelnosti, všichni se ohánějí svými právy a svobodou, ale zapomínají, že svoboda člověka končí tam, kde začíná poškozovat práva druhého.
porodnost
Jedna hypotéza říká, že možná cesta je rychle poskytnout chudým podobné podmínky, jaké máme v EU, časem by měla porodnost klesnout.
Zástupci všemocného obchodu možná navrhnou jinou možnost, je podobná jako emisí CO2 - dát každé ženě povolenky na 2,1 dítěte a ať obchodují.
Ale jak to nakonec bude závisí na tom, na čem se lidi dohodnou, pokud se jim to podaří. Řešení použitá v Číně nebo v Indii asi průchodná nebudou, násilí nebo zneužívání nízké informovanosti je zřejmě chybná cesta.
Souhlasím, že vymývání mozků je chybné, otázka je, co vymývá mozky více, jestli náboženská výchova nebo reklama. A taky, co má destruktivnější důsledky. Možná je v současnosti reklama v podobné fázi jako křesťanská víra dříve nebo islámská dnes - je zneužívána destruktivním způsobem.

Předmět: Re (10): Objektivní důvody pro používání osobního automobilu
Autor: Pavel Pavel
Datum: 12.08.2008 21:52 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Většina mladých by nežila jako dnes žijou, kdyby k tomu nebyla od narození zpracovávána.

Předmět: Re (7): Objektivní důvody pro používání osobního automobilu
Autor: Petr Ševela
Datum: 04.08.2008 15:09 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Blahoslavení chudí duchem...

Předmět: Re (8): Objektivní důvody pro používání osobního automobilu
Autor: Jan Čáp
Datum: 04.08.2008 15:48 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
> Blahoslavení chudí duchem...

http://www.blisty.cz/2004/1/29/art16731.html

Předmět: Re (9): Objektivní důvody pro používání osobního automobilu
Autor: Petr Ševela
Datum: 06.08.2008 12:06 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Použi jsem toto přísloví ve smyslu běžně používaném mezi neznabohy, mezi něž se počítám.

Předmět: svobodný vývoj?
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 01.08.2008 10:12 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Aleš Aleš 3. 7. 2008: "lidstvo prochází spontálním vývojem , který je výsledkem individuálních svobod každého z nás. Snaha o nějaký umělý naplánovaný vývoj znamená zdevastování osobních svobod"

domnívám se, te největší devastace svobody se v současnosti dopouští reklama
"můžeme si svobodně vybrat mezi výrobkem A nebo B nebo C"
pokud však někdo začne říkat, že nepotřebujeme ani A ani B ani C, je označen za zpátečníka, který chce ochudit lidi o výdobytky civilizace
citováno z filmu Surplus

zobrazuji 1 - 30 z 534   starší >>
přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama